SlideShare a Scribd company logo
Topik 3 
Masyarakat Malaysia dan ICT 
Sub-topik 
• Pembangunan 
dan 
Perkembangan 
ICT di Malaysia 
• Inisiatif Kerajaan 
dalam ICT di 
Malaysia 
• Kesan ICT dalam 
Masyarakat dan 
Negara 
• ICT dan Cara 
Hidup Islam
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia 
• MIMOS – 1985 
– (Malaysian Institute of Microelectronic System) 
– ditubuhkan pada tahun 1985 di bawah Jabatan 
Perdana Menteri 
– menjadi sebuah agensi di Kementerian Sains, 
Teknologi dan Inovasi pada bulan November 1990. 
– membantu melaksanakan R & D kepada industri 
elektronik tempatan
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia 
• Malaysia East Asia Satellite - 1996 
– MEASAT (Malaysia East Asia Satellite) merupakan nama barisan satelit 
komunikasi Malaysia yang dimiliki dan dikendali oleh MEASAT Satellite 
Systems Sdn. Bhd. 
– Sehingga awal 2007, jaringan satelit MEASAT terdiri daripada tiga 
satelit geopegun yang direka dan dibina oleh Boeing Satellite 
Development Center 
– MEASAT-1 dan MEASAT-2 dilancarkan pada 1996 dan MEASAT-3 pada 
2006. 
– Satelit MEASAT-1 dan 2 direka bagi membenarkan khidmat televisyen 
langsung kepada pengguna selama 12 tahun di Malaysia dan juga bagi 
khidmat perhubungan awam di kawasan dari Malaysia kepada Filipina 
dan dari Beijing hingga ke Indonesia.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia 
• Koridor Raya Multimedia - 1996 
– Projek ini diumumkan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir semasa 
merasmikan Persidangan Multimedia Asia pada 1 Ogos 
1996. 
– Juga dikenali sebagai "MSC MALAYSIA" di Malaysia, Koridor 
Raya Multimedia bertujuan untuk menarik syarikat-syarikat 
IT dari seluruh dunia bertapak di Malaysia dengan 
menawarkan pengecualian cukai syarikat sementara serta 
kemudahan-kemudahan berteknologi tinggi. 
– Multimedia Development Corporation telah diberi mandat 
oleh kerajaan Malaysia untuk menyelia perkembangan 
MSC.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia 
• 7 Aplikasi Perdana e-Government - 1996 
– Bagi memantapkan objektif Wawasan 2020, satu usaha 
bersepadu telah dilaksanakan melalui tujuh inovatif Aplikasi 
Perdana. 
– Aplikasi ini telah dibangunkan untuk melonjakkan Inisiatif MSC 
Malaysia dan mencipta utopia multimedia untuk pengusaha-pengusaha 
dan penguna-penguna yang inovatif di pelbagai 
bidang multimedia teknologi. 
– Multimedia Super Corridor(MSC) menawarkan inisiatif menarik 
untuk rakyat Malaysia di era informasi ini. 
– Tujuh aplikasi perdana MSC ialah 
• Kerajaan Elektronik, Kad Pintar Pelbagai guna, Sekolah Pintar, 
Telekesihatan, Kumpulan R&D, e-Perniagaan dan Pembangunan 
Usahawan Teknologi.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia 
• Taman Teknologi Malaysia - 1996 
– Taman Teknologi Malaysia atau (Technology Park Malaysia-TPM) 
diwujudkan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi 
– Dipertanggunjawabkan untuk membangunkan teknologi rakyat 
tempatan ke arah perindustrian. 
– Objektif utama TPM ialah untuk membolehkan hasil 
penyelidikan dan inovasi yang dijana oleh organisasi 
penyelidikan awam dan swasta negara dikomersilkan. 
– Tumpuan adalah terhadap promosi industri berteknologi tinggi 
dan koleberasi aktif antara industri, agensi kerajaan, institusi 
penyelidikan dan institusi akademik ke arah mempromosikan 
perpindahan teknologi.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia 
• ASTRO - 1996 
– Astro merupakan penyedia perkhidmatan televisyen satelit berbayar 
pertama di Malaysia di bawah MEASAT Broadcast Network Systems 
Sdn. Bhd., sebuah konsortium syarikat kerajaan dan perdagangan. 
– Astro memulakan siarannya pada 1996 dengan permulaan hanya 
menawarkan 22 saluran pelbagai dan juga 8 saluran radio. 
– Mulai 31 Ogos 2006, Astro menambah 7 saluran baru dengan 
memperkenalkan 3 saluran jenama Astro iaitu Astro Aruna, Astro 
Kirana dan Astro Ceria. 
– 4 saluran baru yang lain ialah CCTV4, WaTV, Animax dan Zee TV. 
– Selain itu, mulai 28 Disember, 2006, Astro telah menawarkan 4 lagi 
saluran baru iaitu Al-Jazeera English, ETTV Asia, BBC Entertainment 
dan saluran terestrial ke-enam Malaysia TV9.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia 
• MyKad / Kad Pintar - 2001 
– MyKad adalah inisiatif Kerajaan Malaysia untuk memberikan 
kemudahan kepada orang awam melalui sekeping kad pintar 
untuk pelbagai aplikasi. 
– MyKad menggabungkan pelbagai aplikasi Kerajaan dan swasta di 
dalam satu kad. 
– Tambahan pula, MyKad yang berdasarkan teknologi kad pintar 
direkacipta agar berupaya untuk memuatkan pelbagai aplikasi 
baru di masa akan datang. 
– Teknologi di sebalik sistem kad pintar adalah teknologi cip dan 
biometrik. 
– MyKad menggunakan teknologi terkini yang menggabungkan 
pelbagai ciri keselamatan.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia 
• My Government - 2006 
– myGovernment adalah singkatan untuk Portal 
Perkhidmatan Awam Kerajaan Malaysia. 
– myGovernment merupakan gerbang utama kepada 
informasi dan perkhidmatan Kerajaan Malaysia melalui 
Internet. 
– Anda juga boleh melayari lebih 900 laman web agensi-agensi 
Kerajaan Malaysia. 
– Inisiatif ini dilaksanakan oleh Unit Pemodenan Tadbiran 
dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan 
Perdana Menteri.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 
Rancangan Malaysia Ke-8 
Malaysia telah mengenal pasti 8 teras strategik bagi meneruskan 
pembangunan ICT negara: 
1- Menjadikan Malaysia sebagai Hub Teknologi 
Maklumat, Komunikasi dan Multimedia. 
 Kerajaan merancang untuk melaksanakan usaha yang bersepadu 
bagi meningkatkan mutu perkhidmatan ICT, menggalakkan syarikat 
tempatan mengekalkan prestasi dan meningkatkan daya saing 
supaya setanding dengan syarikat antarabangsa di peringkat 
serantau dan global.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 
2- Menaikkan Taraf dan Menambahkan 
Infrastruktur Komunikasi 
 Kerajaan telah menetapkan bahawa pelaburan 
akan dibuat untuk meningkatkan rangkaian 
komunikasi selaras dengan kemajuan 
teknologi.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 
3- Meningkatkan Pembangunan Sumber Manusia 
dalam bidang ICT 
 Tumpuan akan diberikan kepada usaha memperbaiki dan 
memperluaskan pendidikan ICT negara. Usaha ini selaras 
dengan hasrat kerajaan untuk membekalkan kemudahan 
komputer kepada sekolah serta memudahkan capaian 
Internet disekolah. 
 Objektifnya adalah untuk meningkatkan kadar celik 
komputer di kalangan pelajar yang tinggal di kawasan luar 
bandar.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 
4- Menggalakkan E-Dagang dan Meningkatkan 
Penggunaannya 
 Kerajaan akan memberikan tumpuan khas untuk 
mempromosi dan menggalakkan penggunaan e-dagang 
secara maluas sebagai satu cara baru 
untuk menjalankan perniagaan melalui rangkaian 
digital.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 
5- Memupuk Keupayaan Tempatan dalam Mencipta 
Pembangunan Kandungan 
 Antara langkah-langkah yang diambil bagi mencapai 
objektif ini termasuklah mengurangkan pengawalan ke atas 
pengeluaran kandungan bagi televisyen dan filem bagi 
meningkatkan penyertaan dalam pasaran. 
 Pada masa yang sama, kawal selia yang minimum dijangka 
akan diperkenalkan ke atas kandungan pengeluaran secara 
talian supaya tidak menghalang pertumbuhan industri yang 
baru.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 
6- Meluaskan Pelaksanaan Aplikasi Perdana 
Koridor Raya Multimedia 
 Kerajaan berhasrat untuk memperluaskan 
perlaksanaan dan pembangunan aplikasi 
perdana gelombang pertama. Perluasan 
aplikasi ini akan mengandungi strategi bagi 
mengatasi jurang digital.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 
7- Memupuk Pembentukan Kumpulan Kritikal 
Perusahan Kecil dan sederhana (PKS) yang 
berasaskan ICT 
 Beberapa inisiatif akan dilaksanakan termasuklah 
menjadikan syarikat Malaysia yang berjaya sebagai 
model kepada syarikat PKS, membantu syarikat PKS 
dalam pemasaran dan menembusi pasaran 
antarabangsa serta menaikkan taraf pusat inkubator 
MSC untuk membantu usahawan teknologi.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 
8- Menggalakkan Kegiatan Penyelidikan dan Pembangunan 
 Kerajaan dengan sokongan dasar awam dan kerjasama 
institusi pengajian tinggi akan menjalankan penyelidikan ke 
atas elemen bukan perkakasan dalam pembangunan 
pembangunan ICT. Usaha ini termasuklah: 
i. Memantau serta menilai kesan ICT kepada sektor awam, swasta 
dan isi rumah. 
ii.Perubahan budaya kerja hasil pertambahan pekarja 
berpengetahuan dan pelaksanaan tele-pekerjaan. 
iii.Penjajaran semula kod klasifikasi industri, produk dan pekerjaan 
supaya selaras dengan pengertian sektor maklumat. 
iv.Langganan dan profil penggunaan Internet.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 
Rancangan Malaysia Ke-9 
a) Menjana Sumber Kekayaan Baru Melalui ICT 
 Kerajaan akan memanfaatkan potensinya dengan 
terus menggalakkan pertumbuhan industri 
perkongsian perkhidmatan dan penyumberan 
luar. Kerajaan juga akan membangunkan bidang 
baru seperti industri kandungan digital tempatan 
dan bio-informatik.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 
b) Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan 
inovasi negara serta memupuk ‘minda kelas 
pertama’ 
 Pendekatan khusus akan diberikan kepada pembangunan modal 
insan(human capacity building) yang akan dilaksanakan secara 
holistik. 
 Tiga strategi utama untuk melahirkan modal insan kelas pertama : 
i. Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan. 
ii.Memperkukuhkan keupayaan Sains, R&D dan Inovasi. 
iii.Memupuk masyarakat berbudaya dan memiliki kekuatan moral.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Kesan ICT dalam Masyarakat dan Negara 
ICT ICT ICT ICT ICT ICT 
ICT 
KESAN POSITIF KESAN NEGATIF
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Kesan ICT dalam Masyarakat dan Negara 
KESAN POSITIF 
Proses menyebar dan mendapat maklumat berlaku 
dengan pantas 
Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan negara 
Menghasilkan kerja yang lebih produktif dan 
bersistematik 
Memudahkan perhubungan dan komunikasi
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Kesan ICT dalam Masyarakat dan Negara 
KESAN NEGATIF 
Penyebaran maklumat palsu dan tidak sahih. 
Penyebaran bahan-bahan yang mendorong kepada 
gejala sosial 
Berleluasanya penipuan dan kecurian data secara on-line 
Obses melampau sehingga mengabaikan kehidupan 
sosial yang sihat.
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
ICT dan Cara Hidup Islam 
• “Tidak aku jadikan jin dan manusia 
melainkan untuk beribadah” 
• Bagaimana? 
Ibadah 
• “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang 
khalifah di bumi” 
• Bagaimana? 
Khalifah
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
ICT dan Cara Hidup Islam 
• “Barangsiapa di kalangan kamu melihat kemungkaran 
hendaklah mengubah dengan tangannya, jika tidak 
mampu, maka dengan lidahnya dan jika tidak mampu, 
maka dengan hatinya dan demikian itu adalah 
selemah-lemah iman.” 
• Bagaimana? 
Dakwah 
• Dan Allah telah melebihkan sebahagian dari kamu atas 
sebahagian yang lain pada rezeki yang dikurniakanNya; 
dalam pada itu, orang-orang yang diberi kelebihan itu 
tidak mahu memberikan sebahagian dari kelebihan 
hartanya kepada hamba-hamba mereka, supaya 
orang-orang itu dapat sama mempunyai harta. Maka 
mengapa mereka tergamak mengingkari nikmat Allah 
itu dengan perbuatan syirik? 
Amanah
Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT 
Terima kasih

More Related Content

What's hot

Pengajian perniagaan
Pengajian perniagaanPengajian perniagaan
Pengajian perniagaan
HoWie HunTer
 
Syarikat multinasional
Syarikat multinasionalSyarikat multinasional
Syarikat multinasional
Miz Jaye
 
Pengajian am penggal 2 Dasar ekonomi Baru
Pengajian am penggal 2 Dasar ekonomi BaruPengajian am penggal 2 Dasar ekonomi Baru
Pengajian am penggal 2 Dasar ekonomi Baru
khaihay
 
Dasar perindustrian negara
Dasar perindustrian negaraDasar perindustrian negara
Dasar perindustrian negara
muhamad afiq afiq
 
Dasar automotif nasional(nap)
Dasar automotif nasional(nap)Dasar automotif nasional(nap)
Dasar automotif nasional(nap)
Nasywah Nasir
 
Zaman penjajahan
Zaman penjajahanZaman penjajahan
Zaman penjajahan
Beela Sensei
 
Bab 8 kawalan
Bab 8 kawalanBab 8 kawalan
Bab 8 kawalan
jancyandrew
 
Bidang keberhasilan utama negara
Bidang keberhasilan utama negaraBidang keberhasilan utama negara
Bidang keberhasilan utama negara
munnianwar
 
Strategi membina kemajuan ekonomi negara
Strategi membina kemajuan ekonomi negaraStrategi membina kemajuan ekonomi negara
Strategi membina kemajuan ekonomi negara
jambuz
 
Ekonomi- Dasar belanjawan-fiskal
Ekonomi- Dasar belanjawan-fiskalEkonomi- Dasar belanjawan-fiskal
Ekonomi- Dasar belanjawan-fiskal
Nur Az
 
2.4.2 pengasingan kuasa
2.4.2 pengasingan kuasa2.4.2 pengasingan kuasa
2.4.2 pengasingan kuasa
Qaseh Zulaikha
 
Kepentingan perpaduan kaum
Kepentingan perpaduan kaumKepentingan perpaduan kaum
Kepentingan perpaduan kaum
Norhafizu Mohamad
 
Contoh Kerja Kursus PBS STPM Pengajian Am 4
Contoh Kerja Kursus PBS STPM Pengajian Am 4 Contoh Kerja Kursus PBS STPM Pengajian Am 4
Contoh Kerja Kursus PBS STPM Pengajian Am 4
Weiss Lee
 
Slide Viva PBS Ekonomi Penggal 3
Slide Viva PBS Ekonomi Penggal 3Slide Viva PBS Ekonomi Penggal 3
Slide Viva PBS Ekonomi Penggal 3
Curtin University Sarawak
 
Kenegaraan 300 soalan
Kenegaraan 300 soalanKenegaraan 300 soalan
Kenegaraan 300 soalan
jueyy
 
Dasar negara
Dasar negaraDasar negara
CARA MENARIK PELABUR ASING
CARA MENARIK PELABUR ASING CARA MENARIK PELABUR ASING
CARA MENARIK PELABUR ASING
NurZahidah22
 
Hubungan Etnik - Konsep Asas
Hubungan Etnik - Konsep AsasHubungan Etnik - Konsep Asas
Hubungan Etnik - Konsep Asas
Mahyuddin Khalid
 
Kesan globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara
Kesan globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negaraKesan globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara
Kesan globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara
Kementerian Pelajaran Malaysia
 
Pelan induk perindustrian
Pelan induk perindustrianPelan induk perindustrian
Pelan induk perindustrian
munnianwar
 

What's hot (20)

Pengajian perniagaan
Pengajian perniagaanPengajian perniagaan
Pengajian perniagaan
 
Syarikat multinasional
Syarikat multinasionalSyarikat multinasional
Syarikat multinasional
 
Pengajian am penggal 2 Dasar ekonomi Baru
Pengajian am penggal 2 Dasar ekonomi BaruPengajian am penggal 2 Dasar ekonomi Baru
Pengajian am penggal 2 Dasar ekonomi Baru
 
Dasar perindustrian negara
Dasar perindustrian negaraDasar perindustrian negara
Dasar perindustrian negara
 
Dasar automotif nasional(nap)
Dasar automotif nasional(nap)Dasar automotif nasional(nap)
Dasar automotif nasional(nap)
 
Zaman penjajahan
Zaman penjajahanZaman penjajahan
Zaman penjajahan
 
Bab 8 kawalan
Bab 8 kawalanBab 8 kawalan
Bab 8 kawalan
 
Bidang keberhasilan utama negara
Bidang keberhasilan utama negaraBidang keberhasilan utama negara
Bidang keberhasilan utama negara
 
Strategi membina kemajuan ekonomi negara
Strategi membina kemajuan ekonomi negaraStrategi membina kemajuan ekonomi negara
Strategi membina kemajuan ekonomi negara
 
Ekonomi- Dasar belanjawan-fiskal
Ekonomi- Dasar belanjawan-fiskalEkonomi- Dasar belanjawan-fiskal
Ekonomi- Dasar belanjawan-fiskal
 
2.4.2 pengasingan kuasa
2.4.2 pengasingan kuasa2.4.2 pengasingan kuasa
2.4.2 pengasingan kuasa
 
Kepentingan perpaduan kaum
Kepentingan perpaduan kaumKepentingan perpaduan kaum
Kepentingan perpaduan kaum
 
Contoh Kerja Kursus PBS STPM Pengajian Am 4
Contoh Kerja Kursus PBS STPM Pengajian Am 4 Contoh Kerja Kursus PBS STPM Pengajian Am 4
Contoh Kerja Kursus PBS STPM Pengajian Am 4
 
Slide Viva PBS Ekonomi Penggal 3
Slide Viva PBS Ekonomi Penggal 3Slide Viva PBS Ekonomi Penggal 3
Slide Viva PBS Ekonomi Penggal 3
 
Kenegaraan 300 soalan
Kenegaraan 300 soalanKenegaraan 300 soalan
Kenegaraan 300 soalan
 
Dasar negara
Dasar negaraDasar negara
Dasar negara
 
CARA MENARIK PELABUR ASING
CARA MENARIK PELABUR ASING CARA MENARIK PELABUR ASING
CARA MENARIK PELABUR ASING
 
Hubungan Etnik - Konsep Asas
Hubungan Etnik - Konsep AsasHubungan Etnik - Konsep Asas
Hubungan Etnik - Konsep Asas
 
Kesan globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara
Kesan globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negaraKesan globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara
Kesan globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara
 
Pelan induk perindustrian
Pelan induk perindustrianPelan induk perindustrian
Pelan induk perindustrian
 

Viewers also liked

Chapter 6 Java IO File
Chapter 6 Java IO FileChapter 6 Java IO File
Chapter 6 Java IO File
Khirulnizam Abd Rahman
 
Chapter 2 Method in Java OOP
Chapter 2  Method in Java OOPChapter 2  Method in Java OOP
Chapter 2 Method in Java OOP
Khirulnizam Abd Rahman
 
Chapter 5 Class File
Chapter 5 Class FileChapter 5 Class File
Chapter 5 Class File
Khirulnizam Abd Rahman
 
Tips menyediakan slaid pembentangan berkesan - tiada template
Tips menyediakan slaid pembentangan berkesan - tiada templateTips menyediakan slaid pembentangan berkesan - tiada template
Tips menyediakan slaid pembentangan berkesan - tiada template
Khirulnizam Abd Rahman
 
Chapter 3 Arrays in Java
Chapter 3 Arrays in JavaChapter 3 Arrays in Java
Chapter 3 Arrays in Java
Khirulnizam Abd Rahman
 
Chapter 4 - Classes in Java
Chapter 4 - Classes in JavaChapter 4 - Classes in Java
Chapter 4 - Classes in Java
Khirulnizam Abd Rahman
 
Html5 + Bootstrap & Mobirise
Html5 + Bootstrap & MobiriseHtml5 + Bootstrap & Mobirise
Html5 + Bootstrap & Mobirise
Khirulnizam Abd Rahman
 
Mobile Web App development multiplatform using phonegap-cordova
Mobile Web App development multiplatform using phonegap-cordovaMobile Web App development multiplatform using phonegap-cordova
Mobile Web App development multiplatform using phonegap-cordova
Khirulnizam Abd Rahman
 
Android app development Hybrid approach for beginners
Android app development Hybrid approach for beginnersAndroid app development Hybrid approach for beginners
Android app development Hybrid approach for beginners
Khirulnizam Abd Rahman
 
Topik 4 Teknologi Komputer: Hardware, Software dan Heartware
Topik 4 Teknologi Komputer: Hardware, Software dan HeartwareTopik 4 Teknologi Komputer: Hardware, Software dan Heartware
Topik 4 Teknologi Komputer: Hardware, Software dan Heartware
Khirulnizam Abd Rahman
 
Android app development hybrid approach for beginners - Tools Installations ...
Android app development hybrid approach for beginners - Tools Installations ...Android app development hybrid approach for beginners - Tools Installations ...
Android app development hybrid approach for beginners - Tools Installations ...
Khirulnizam Abd Rahman
 
Chapter 2 Java Methods
Chapter 2 Java MethodsChapter 2 Java Methods
Chapter 2 Java Methods
Khirulnizam Abd Rahman
 

Viewers also liked (12)

Chapter 6 Java IO File
Chapter 6 Java IO FileChapter 6 Java IO File
Chapter 6 Java IO File
 
Chapter 2 Method in Java OOP
Chapter 2  Method in Java OOPChapter 2  Method in Java OOP
Chapter 2 Method in Java OOP
 
Chapter 5 Class File
Chapter 5 Class FileChapter 5 Class File
Chapter 5 Class File
 
Tips menyediakan slaid pembentangan berkesan - tiada template
Tips menyediakan slaid pembentangan berkesan - tiada templateTips menyediakan slaid pembentangan berkesan - tiada template
Tips menyediakan slaid pembentangan berkesan - tiada template
 
Chapter 3 Arrays in Java
Chapter 3 Arrays in JavaChapter 3 Arrays in Java
Chapter 3 Arrays in Java
 
Chapter 4 - Classes in Java
Chapter 4 - Classes in JavaChapter 4 - Classes in Java
Chapter 4 - Classes in Java
 
Html5 + Bootstrap & Mobirise
Html5 + Bootstrap & MobiriseHtml5 + Bootstrap & Mobirise
Html5 + Bootstrap & Mobirise
 
Mobile Web App development multiplatform using phonegap-cordova
Mobile Web App development multiplatform using phonegap-cordovaMobile Web App development multiplatform using phonegap-cordova
Mobile Web App development multiplatform using phonegap-cordova
 
Android app development Hybrid approach for beginners
Android app development Hybrid approach for beginnersAndroid app development Hybrid approach for beginners
Android app development Hybrid approach for beginners
 
Topik 4 Teknologi Komputer: Hardware, Software dan Heartware
Topik 4 Teknologi Komputer: Hardware, Software dan HeartwareTopik 4 Teknologi Komputer: Hardware, Software dan Heartware
Topik 4 Teknologi Komputer: Hardware, Software dan Heartware
 
Android app development hybrid approach for beginners - Tools Installations ...
Android app development hybrid approach for beginners - Tools Installations ...Android app development hybrid approach for beginners - Tools Installations ...
Android app development hybrid approach for beginners - Tools Installations ...
 
Chapter 2 Java Methods
Chapter 2 Java MethodsChapter 2 Java Methods
Chapter 2 Java Methods
 

Similar to Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT

HGM239 : MSC MALAYSIA
HGM239 : MSC MALAYSIAHGM239 : MSC MALAYSIA
HGM239 : MSC MALAYSIA
Eddy Terinisip
 
T2 Bab 6 - Telekomunikasi Di Malaysia.show.ppsx
T2 Bab 6 - Telekomunikasi Di Malaysia.show.ppsxT2 Bab 6 - Telekomunikasi Di Malaysia.show.ppsx
T2 Bab 6 - Telekomunikasi Di Malaysia.show.ppsx
Zuana Hanom
 
Perincian dasar dasar negara by meera
Perincian dasar dasar negara by meeraPerincian dasar dasar negara by meera
Perincian dasar dasar negara by meera
meerasidi
 
Kerjaya dalam bidang it ec-2
Kerjaya dalam bidang it  ec-2Kerjaya dalam bidang it  ec-2
Kerjaya dalam bidang it ec-2
Khirulnizam Abd Rahman
 
cadangan menaiktaraf stesen keretapi dan menyatukan dengan stesen bas
cadangan menaiktaraf stesen keretapi dan menyatukan dengan stesen bascadangan menaiktaraf stesen keretapi dan menyatukan dengan stesen bas
cadangan menaiktaraf stesen keretapi dan menyatukan dengan stesen bas
AqieylaIsmail
 
Pengajian am kertas 1 badan berkanun & tidak berkanun
Pengajian am kertas 1 badan berkanun & tidak berkanunPengajian am kertas 1 badan berkanun & tidak berkanun
Pengajian am kertas 1 badan berkanun & tidak berkanun
MUHAMMAD FAUZI YUSOF
 
NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptx
NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptxNATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptx
NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptx
MuhamadFaredZulkafli
 
Projek pembangunan kereta api
Projek pembangunan kereta api Projek pembangunan kereta api
Projek pembangunan kereta api
FadliHadinur
 
Bab13 sektor perkhidmatan( faktor2@kepentingan)
Bab13 sektor perkhidmatan( faktor2@kepentingan)Bab13 sektor perkhidmatan( faktor2@kepentingan)
Bab13 sektor perkhidmatan( faktor2@kepentingan)
Ne Qiela
 
Tugasan bandar mapan 3
Tugasan bandar mapan 3Tugasan bandar mapan 3
Tugasan bandar mapan 3
Najwa Qurratu ' Aini Khalid
 
Sains teknologi
Sains teknologiSains teknologi
Sains teknologi
Zafarul_Irshard
 
Isu isu trenda terkini dalam teknologi pendidikan
Isu isu trenda terkini dalam teknologi pendidikanIsu isu trenda terkini dalam teknologi pendidikan
Isu isu trenda terkini dalam teknologi pendidikan
Renee Evelyn
 
Folio sej ya
Folio sej yaFolio sej ya
Folio sej ya
tajul azhar
 
Tugasan waj3106 etnik
Tugasan waj3106 etnikTugasan waj3106 etnik
Tugasan waj3106 etnik
Tan Fen
 
LMCR1532: PEMBANGUNAN MAMPAN
LMCR1532: PEMBANGUNAN MAMPANLMCR1532: PEMBANGUNAN MAMPAN
LMCR1532: PEMBANGUNAN MAMPAN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
 
Bandar mapan tugasan 3. VEVYA SUNDARAM. A161689
Bandar mapan tugasan 3. VEVYA SUNDARAM. A161689Bandar mapan tugasan 3. VEVYA SUNDARAM. A161689
Bandar mapan tugasan 3. VEVYA SUNDARAM. A161689
VevyaSundaram
 
Penswastaan
PenswastaanPenswastaan
Penswastaan
Af nan
 
Pembangunan mapan dalam islam.pptx
Pembangunan mapan dalam islam.pptxPembangunan mapan dalam islam.pptx
Pembangunan mapan dalam islam.pptx
Aliah Izzati Idham
 

Similar to Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT (20)

HGM239 : MSC MALAYSIA
HGM239 : MSC MALAYSIAHGM239 : MSC MALAYSIA
HGM239 : MSC MALAYSIA
 
T2 Bab 6 - Telekomunikasi Di Malaysia.show.ppsx
T2 Bab 6 - Telekomunikasi Di Malaysia.show.ppsxT2 Bab 6 - Telekomunikasi Di Malaysia.show.ppsx
T2 Bab 6 - Telekomunikasi Di Malaysia.show.ppsx
 
Perincian dasar dasar negara by meera
Perincian dasar dasar negara by meeraPerincian dasar dasar negara by meera
Perincian dasar dasar negara by meera
 
Cabaran Masa Depan Sejarah Tingkatan Lima
Cabaran Masa Depan Sejarah Tingkatan LimaCabaran Masa Depan Sejarah Tingkatan Lima
Cabaran Masa Depan Sejarah Tingkatan Lima
 
Usaha memajukan ict
Usaha memajukan ictUsaha memajukan ict
Usaha memajukan ict
 
Kerjaya dalam bidang it ec-2
Kerjaya dalam bidang it  ec-2Kerjaya dalam bidang it  ec-2
Kerjaya dalam bidang it ec-2
 
cadangan menaiktaraf stesen keretapi dan menyatukan dengan stesen bas
cadangan menaiktaraf stesen keretapi dan menyatukan dengan stesen bascadangan menaiktaraf stesen keretapi dan menyatukan dengan stesen bas
cadangan menaiktaraf stesen keretapi dan menyatukan dengan stesen bas
 
Pengajian am kertas 1 badan berkanun & tidak berkanun
Pengajian am kertas 1 badan berkanun & tidak berkanunPengajian am kertas 1 badan berkanun & tidak berkanun
Pengajian am kertas 1 badan berkanun & tidak berkanun
 
NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptx
NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptxNATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptx
NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGY (NBOS)-suraya.pptx
 
Projek pembangunan kereta api
Projek pembangunan kereta api Projek pembangunan kereta api
Projek pembangunan kereta api
 
Bab13 sektor perkhidmatan( faktor2@kepentingan)
Bab13 sektor perkhidmatan( faktor2@kepentingan)Bab13 sektor perkhidmatan( faktor2@kepentingan)
Bab13 sektor perkhidmatan( faktor2@kepentingan)
 
Tugasan bandar mapan 3
Tugasan bandar mapan 3Tugasan bandar mapan 3
Tugasan bandar mapan 3
 
Sains teknologi
Sains teknologiSains teknologi
Sains teknologi
 
Isu isu trenda terkini dalam teknologi pendidikan
Isu isu trenda terkini dalam teknologi pendidikanIsu isu trenda terkini dalam teknologi pendidikan
Isu isu trenda terkini dalam teknologi pendidikan
 
Folio sej ya
Folio sej yaFolio sej ya
Folio sej ya
 
Tugasan waj3106 etnik
Tugasan waj3106 etnikTugasan waj3106 etnik
Tugasan waj3106 etnik
 
LMCR1532: PEMBANGUNAN MAMPAN
LMCR1532: PEMBANGUNAN MAMPANLMCR1532: PEMBANGUNAN MAMPAN
LMCR1532: PEMBANGUNAN MAMPAN
 
Bandar mapan tugasan 3. VEVYA SUNDARAM. A161689
Bandar mapan tugasan 3. VEVYA SUNDARAM. A161689Bandar mapan tugasan 3. VEVYA SUNDARAM. A161689
Bandar mapan tugasan 3. VEVYA SUNDARAM. A161689
 
Penswastaan
PenswastaanPenswastaan
Penswastaan
 
Pembangunan mapan dalam islam.pptx
Pembangunan mapan dalam islam.pptxPembangunan mapan dalam islam.pptx
Pembangunan mapan dalam islam.pptx
 

More from Khirulnizam Abd Rahman

Topik 2 Sejarah Perkembanggan Ilmu NBWU1072
Topik 2 Sejarah Perkembanggan Ilmu NBWU1072Topik 2 Sejarah Perkembanggan Ilmu NBWU1072
Topik 2 Sejarah Perkembanggan Ilmu NBWU1072
Khirulnizam Abd Rahman
 
Panduan tugasan Makmal Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
Panduan tugasan Makmal Teknologi Maklumat dalam Kehidupan InsanPanduan tugasan Makmal Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
Panduan tugasan Makmal Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
Khirulnizam Abd Rahman
 
Topik 1 Islam dan Teknologi Maklumat
Topik 1 Islam dan Teknologi MaklumatTopik 1 Islam dan Teknologi Maklumat
Topik 1 Islam dan Teknologi Maklumat
Khirulnizam Abd Rahman
 
Application of Ontology in Semantic Information Retrieval by Prof Shahrul Azm...
Application of Ontology in Semantic Information Retrieval by Prof Shahrul Azm...Application of Ontology in Semantic Information Retrieval by Prof Shahrul Azm...
Application of Ontology in Semantic Information Retrieval by Prof Shahrul Azm...
Khirulnizam Abd Rahman
 
Chapter 1 Nested Control Structures
Chapter 1 Nested Control StructuresChapter 1 Nested Control Structures
Chapter 1 Nested Control Structures
Khirulnizam Abd Rahman
 
Chapter 1 nested control structures
Chapter 1 nested control structuresChapter 1 nested control structures
Chapter 1 nested control structures
Khirulnizam Abd Rahman
 
DTCP2023 Fundamentals of Programming
DTCP2023 Fundamentals of ProgrammingDTCP2023 Fundamentals of Programming
DTCP2023 Fundamentals of Programming
Khirulnizam Abd Rahman
 
Npwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
Npwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan InsanNpwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
Npwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
Khirulnizam Abd Rahman
 
Simple skeleton of a review paper
Simple skeleton of a review paperSimple skeleton of a review paper
Simple skeleton of a review paper
Khirulnizam Abd Rahman
 
Airs2014 brochure
Airs2014 brochureAirs2014 brochure
Airs2014 brochure
Khirulnizam Abd Rahman
 
Rangka kursus pembangunan aplikasi android kuiscell khirulnizam
Rangka kursus pembangunan aplikasi android kuiscell  khirulnizamRangka kursus pembangunan aplikasi android kuiscell  khirulnizam
Rangka kursus pembangunan aplikasi android kuiscell khirulnizam
Khirulnizam Abd Rahman
 
Khirulnizam malay proverb detection - mobilecase 19 sept 2012 - copy
Khirulnizam  malay proverb detection - mobilecase 19 sept 2012 - copyKhirulnizam  malay proverb detection - mobilecase 19 sept 2012 - copy
Khirulnizam malay proverb detection - mobilecase 19 sept 2012 - copy
Khirulnizam Abd Rahman
 
Senarai doa al-mathurat sughro - dengan terjemahan
Senarai doa al-mathurat sughro - dengan terjemahanSenarai doa al-mathurat sughro - dengan terjemahan
Senarai doa al-mathurat sughro - dengan terjemahan
Khirulnizam Abd Rahman
 
Al mathurat sughra - ringkas - m-mathurat
Al mathurat sughra - ringkas - m-mathuratAl mathurat sughra - ringkas - m-mathurat
Al mathurat sughra - ringkas - m-mathurat
Khirulnizam Abd Rahman
 
Android development beginners faq
Android development beginners faqAndroid development beginners faq
Android development beginners faq
Khirulnizam Abd Rahman
 
Khirulnizam - students experience in using blog as a learning tool - world co...
Khirulnizam - students experience in using blog as a learning tool - world co...Khirulnizam - students experience in using blog as a learning tool - world co...
Khirulnizam - students experience in using blog as a learning tool - world co...
Khirulnizam Abd Rahman
 

More from Khirulnizam Abd Rahman (18)

Topik 2 Sejarah Perkembanggan Ilmu NBWU1072
Topik 2 Sejarah Perkembanggan Ilmu NBWU1072Topik 2 Sejarah Perkembanggan Ilmu NBWU1072
Topik 2 Sejarah Perkembanggan Ilmu NBWU1072
 
Panduan tugasan Makmal Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
Panduan tugasan Makmal Teknologi Maklumat dalam Kehidupan InsanPanduan tugasan Makmal Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
Panduan tugasan Makmal Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
 
Topik 1 Islam dan Teknologi Maklumat
Topik 1 Islam dan Teknologi MaklumatTopik 1 Islam dan Teknologi Maklumat
Topik 1 Islam dan Teknologi Maklumat
 
Application of Ontology in Semantic Information Retrieval by Prof Shahrul Azm...
Application of Ontology in Semantic Information Retrieval by Prof Shahrul Azm...Application of Ontology in Semantic Information Retrieval by Prof Shahrul Azm...
Application of Ontology in Semantic Information Retrieval by Prof Shahrul Azm...
 
Chapter 1 Nested Control Structures
Chapter 1 Nested Control StructuresChapter 1 Nested Control Structures
Chapter 1 Nested Control Structures
 
Chapter 1 nested control structures
Chapter 1 nested control structuresChapter 1 nested control structures
Chapter 1 nested control structures
 
DTCP2023 Fundamentals of Programming
DTCP2023 Fundamentals of ProgrammingDTCP2023 Fundamentals of Programming
DTCP2023 Fundamentals of Programming
 
Npwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
Npwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan InsanNpwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
Npwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
 
Simple skeleton of a review paper
Simple skeleton of a review paperSimple skeleton of a review paper
Simple skeleton of a review paper
 
Airs2014 brochure
Airs2014 brochureAirs2014 brochure
Airs2014 brochure
 
Rangka kursus pembangunan aplikasi android kuiscell khirulnizam
Rangka kursus pembangunan aplikasi android kuiscell  khirulnizamRangka kursus pembangunan aplikasi android kuiscell  khirulnizam
Rangka kursus pembangunan aplikasi android kuiscell khirulnizam
 
Khirulnizam malay proverb detection - mobilecase 19 sept 2012 - copy
Khirulnizam  malay proverb detection - mobilecase 19 sept 2012 - copyKhirulnizam  malay proverb detection - mobilecase 19 sept 2012 - copy
Khirulnizam malay proverb detection - mobilecase 19 sept 2012 - copy
 
Maklumat program al quran dan borang
Maklumat program al quran dan borangMaklumat program al quran dan borang
Maklumat program al quran dan borang
 
Senarai doa al-mathurat sughro - dengan terjemahan
Senarai doa al-mathurat sughro - dengan terjemahanSenarai doa al-mathurat sughro - dengan terjemahan
Senarai doa al-mathurat sughro - dengan terjemahan
 
Al mathurat sughra - ringkas - m-mathurat
Al mathurat sughra - ringkas - m-mathuratAl mathurat sughra - ringkas - m-mathurat
Al mathurat sughra - ringkas - m-mathurat
 
Kemalangan akibat tumpuan terganggu
Kemalangan akibat tumpuan tergangguKemalangan akibat tumpuan terganggu
Kemalangan akibat tumpuan terganggu
 
Android development beginners faq
Android development beginners faqAndroid development beginners faq
Android development beginners faq
 
Khirulnizam - students experience in using blog as a learning tool - world co...
Khirulnizam - students experience in using blog as a learning tool - world co...Khirulnizam - students experience in using blog as a learning tool - world co...
Khirulnizam - students experience in using blog as a learning tool - world co...
 

Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT

 • 1. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Sub-topik • Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia • Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia • Kesan ICT dalam Masyarakat dan Negara • ICT dan Cara Hidup Islam
 • 2. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia • MIMOS – 1985 – (Malaysian Institute of Microelectronic System) – ditubuhkan pada tahun 1985 di bawah Jabatan Perdana Menteri – menjadi sebuah agensi di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi pada bulan November 1990. – membantu melaksanakan R & D kepada industri elektronik tempatan
 • 3. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia • Malaysia East Asia Satellite - 1996 – MEASAT (Malaysia East Asia Satellite) merupakan nama barisan satelit komunikasi Malaysia yang dimiliki dan dikendali oleh MEASAT Satellite Systems Sdn. Bhd. – Sehingga awal 2007, jaringan satelit MEASAT terdiri daripada tiga satelit geopegun yang direka dan dibina oleh Boeing Satellite Development Center – MEASAT-1 dan MEASAT-2 dilancarkan pada 1996 dan MEASAT-3 pada 2006. – Satelit MEASAT-1 dan 2 direka bagi membenarkan khidmat televisyen langsung kepada pengguna selama 12 tahun di Malaysia dan juga bagi khidmat perhubungan awam di kawasan dari Malaysia kepada Filipina dan dari Beijing hingga ke Indonesia.
 • 4. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia • Koridor Raya Multimedia - 1996 – Projek ini diumumkan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir semasa merasmikan Persidangan Multimedia Asia pada 1 Ogos 1996. – Juga dikenali sebagai "MSC MALAYSIA" di Malaysia, Koridor Raya Multimedia bertujuan untuk menarik syarikat-syarikat IT dari seluruh dunia bertapak di Malaysia dengan menawarkan pengecualian cukai syarikat sementara serta kemudahan-kemudahan berteknologi tinggi. – Multimedia Development Corporation telah diberi mandat oleh kerajaan Malaysia untuk menyelia perkembangan MSC.
 • 5. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia • 7 Aplikasi Perdana e-Government - 1996 – Bagi memantapkan objektif Wawasan 2020, satu usaha bersepadu telah dilaksanakan melalui tujuh inovatif Aplikasi Perdana. – Aplikasi ini telah dibangunkan untuk melonjakkan Inisiatif MSC Malaysia dan mencipta utopia multimedia untuk pengusaha-pengusaha dan penguna-penguna yang inovatif di pelbagai bidang multimedia teknologi. – Multimedia Super Corridor(MSC) menawarkan inisiatif menarik untuk rakyat Malaysia di era informasi ini. – Tujuh aplikasi perdana MSC ialah • Kerajaan Elektronik, Kad Pintar Pelbagai guna, Sekolah Pintar, Telekesihatan, Kumpulan R&D, e-Perniagaan dan Pembangunan Usahawan Teknologi.
 • 6. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia • Taman Teknologi Malaysia - 1996 – Taman Teknologi Malaysia atau (Technology Park Malaysia-TPM) diwujudkan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi – Dipertanggunjawabkan untuk membangunkan teknologi rakyat tempatan ke arah perindustrian. – Objektif utama TPM ialah untuk membolehkan hasil penyelidikan dan inovasi yang dijana oleh organisasi penyelidikan awam dan swasta negara dikomersilkan. – Tumpuan adalah terhadap promosi industri berteknologi tinggi dan koleberasi aktif antara industri, agensi kerajaan, institusi penyelidikan dan institusi akademik ke arah mempromosikan perpindahan teknologi.
 • 7. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia • ASTRO - 1996 – Astro merupakan penyedia perkhidmatan televisyen satelit berbayar pertama di Malaysia di bawah MEASAT Broadcast Network Systems Sdn. Bhd., sebuah konsortium syarikat kerajaan dan perdagangan. – Astro memulakan siarannya pada 1996 dengan permulaan hanya menawarkan 22 saluran pelbagai dan juga 8 saluran radio. – Mulai 31 Ogos 2006, Astro menambah 7 saluran baru dengan memperkenalkan 3 saluran jenama Astro iaitu Astro Aruna, Astro Kirana dan Astro Ceria. – 4 saluran baru yang lain ialah CCTV4, WaTV, Animax dan Zee TV. – Selain itu, mulai 28 Disember, 2006, Astro telah menawarkan 4 lagi saluran baru iaitu Al-Jazeera English, ETTV Asia, BBC Entertainment dan saluran terestrial ke-enam Malaysia TV9.
 • 8. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia • MyKad / Kad Pintar - 2001 – MyKad adalah inisiatif Kerajaan Malaysia untuk memberikan kemudahan kepada orang awam melalui sekeping kad pintar untuk pelbagai aplikasi. – MyKad menggabungkan pelbagai aplikasi Kerajaan dan swasta di dalam satu kad. – Tambahan pula, MyKad yang berdasarkan teknologi kad pintar direkacipta agar berupaya untuk memuatkan pelbagai aplikasi baru di masa akan datang. – Teknologi di sebalik sistem kad pintar adalah teknologi cip dan biometrik. – MyKad menggunakan teknologi terkini yang menggabungkan pelbagai ciri keselamatan.
 • 9. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Pembangunan dan Perkembangan ICT di Malaysia • My Government - 2006 – myGovernment adalah singkatan untuk Portal Perkhidmatan Awam Kerajaan Malaysia. – myGovernment merupakan gerbang utama kepada informasi dan perkhidmatan Kerajaan Malaysia melalui Internet. – Anda juga boleh melayari lebih 900 laman web agensi-agensi Kerajaan Malaysia. – Inisiatif ini dilaksanakan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri.
 • 10. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia Rancangan Malaysia Ke-8 Malaysia telah mengenal pasti 8 teras strategik bagi meneruskan pembangunan ICT negara: 1- Menjadikan Malaysia sebagai Hub Teknologi Maklumat, Komunikasi dan Multimedia.  Kerajaan merancang untuk melaksanakan usaha yang bersepadu bagi meningkatkan mutu perkhidmatan ICT, menggalakkan syarikat tempatan mengekalkan prestasi dan meningkatkan daya saing supaya setanding dengan syarikat antarabangsa di peringkat serantau dan global.
 • 11. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 2- Menaikkan Taraf dan Menambahkan Infrastruktur Komunikasi  Kerajaan telah menetapkan bahawa pelaburan akan dibuat untuk meningkatkan rangkaian komunikasi selaras dengan kemajuan teknologi.
 • 12. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 3- Meningkatkan Pembangunan Sumber Manusia dalam bidang ICT  Tumpuan akan diberikan kepada usaha memperbaiki dan memperluaskan pendidikan ICT negara. Usaha ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk membekalkan kemudahan komputer kepada sekolah serta memudahkan capaian Internet disekolah.  Objektifnya adalah untuk meningkatkan kadar celik komputer di kalangan pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar.
 • 13. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 4- Menggalakkan E-Dagang dan Meningkatkan Penggunaannya  Kerajaan akan memberikan tumpuan khas untuk mempromosi dan menggalakkan penggunaan e-dagang secara maluas sebagai satu cara baru untuk menjalankan perniagaan melalui rangkaian digital.
 • 14. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 5- Memupuk Keupayaan Tempatan dalam Mencipta Pembangunan Kandungan  Antara langkah-langkah yang diambil bagi mencapai objektif ini termasuklah mengurangkan pengawalan ke atas pengeluaran kandungan bagi televisyen dan filem bagi meningkatkan penyertaan dalam pasaran.  Pada masa yang sama, kawal selia yang minimum dijangka akan diperkenalkan ke atas kandungan pengeluaran secara talian supaya tidak menghalang pertumbuhan industri yang baru.
 • 15. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 6- Meluaskan Pelaksanaan Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia  Kerajaan berhasrat untuk memperluaskan perlaksanaan dan pembangunan aplikasi perdana gelombang pertama. Perluasan aplikasi ini akan mengandungi strategi bagi mengatasi jurang digital.
 • 16. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 7- Memupuk Pembentukan Kumpulan Kritikal Perusahan Kecil dan sederhana (PKS) yang berasaskan ICT  Beberapa inisiatif akan dilaksanakan termasuklah menjadikan syarikat Malaysia yang berjaya sebagai model kepada syarikat PKS, membantu syarikat PKS dalam pemasaran dan menembusi pasaran antarabangsa serta menaikkan taraf pusat inkubator MSC untuk membantu usahawan teknologi.
 • 17. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia 8- Menggalakkan Kegiatan Penyelidikan dan Pembangunan  Kerajaan dengan sokongan dasar awam dan kerjasama institusi pengajian tinggi akan menjalankan penyelidikan ke atas elemen bukan perkakasan dalam pembangunan pembangunan ICT. Usaha ini termasuklah: i. Memantau serta menilai kesan ICT kepada sektor awam, swasta dan isi rumah. ii.Perubahan budaya kerja hasil pertambahan pekarja berpengetahuan dan pelaksanaan tele-pekerjaan. iii.Penjajaran semula kod klasifikasi industri, produk dan pekerjaan supaya selaras dengan pengertian sektor maklumat. iv.Langganan dan profil penggunaan Internet.
 • 18. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia Rancangan Malaysia Ke-9 a) Menjana Sumber Kekayaan Baru Melalui ICT  Kerajaan akan memanfaatkan potensinya dengan terus menggalakkan pertumbuhan industri perkongsian perkhidmatan dan penyumberan luar. Kerajaan juga akan membangunkan bidang baru seperti industri kandungan digital tempatan dan bio-informatik.
 • 19. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Inisiatif Kerajaan dalam ICT di Malaysia b) Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk ‘minda kelas pertama’  Pendekatan khusus akan diberikan kepada pembangunan modal insan(human capacity building) yang akan dilaksanakan secara holistik.  Tiga strategi utama untuk melahirkan modal insan kelas pertama : i. Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan. ii.Memperkukuhkan keupayaan Sains, R&D dan Inovasi. iii.Memupuk masyarakat berbudaya dan memiliki kekuatan moral.
 • 20. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Kesan ICT dalam Masyarakat dan Negara ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT KESAN POSITIF KESAN NEGATIF
 • 21. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Kesan ICT dalam Masyarakat dan Negara KESAN POSITIF Proses menyebar dan mendapat maklumat berlaku dengan pantas Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan negara Menghasilkan kerja yang lebih produktif dan bersistematik Memudahkan perhubungan dan komunikasi
 • 22. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Kesan ICT dalam Masyarakat dan Negara KESAN NEGATIF Penyebaran maklumat palsu dan tidak sahih. Penyebaran bahan-bahan yang mendorong kepada gejala sosial Berleluasanya penipuan dan kecurian data secara on-line Obses melampau sehingga mengabaikan kehidupan sosial yang sihat.
 • 23. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT ICT dan Cara Hidup Islam • “Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah” • Bagaimana? Ibadah • “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi” • Bagaimana? Khalifah
 • 24. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT ICT dan Cara Hidup Islam • “Barangsiapa di kalangan kamu melihat kemungkaran hendaklah mengubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lidahnya dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya dan demikian itu adalah selemah-lemah iman.” • Bagaimana? Dakwah • Dan Allah telah melebihkan sebahagian dari kamu atas sebahagian yang lain pada rezeki yang dikurniakanNya; dalam pada itu, orang-orang yang diberi kelebihan itu tidak mahu memberikan sebahagian dari kelebihan hartanya kepada hamba-hamba mereka, supaya orang-orang itu dapat sama mempunyai harta. Maka mengapa mereka tergamak mengingkari nikmat Allah itu dengan perbuatan syirik? Amanah
 • 25. Topik 3 Masyarakat Malaysia dan ICT Terima kasih