Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Topik 2 Sejarah Perkembanggan Ilmu NBWU1072

2,662 views

Published on

Topik 2 Sejarah Perkembanggan Ilmu NBWU1072

Published in: Education
 • Be the first to comment

Topik 2 Sejarah Perkembanggan Ilmu NBWU1072

 1. 1. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 Sub-topik • Definisi dan tingkat ilmu pengetahuan • Pengaruh Ilmu Pengetahuan dalam Tamadun dunia • Era Digital dan Masyarakat Bermaklumat • Masyarakat Bermaklumat vs Masyarakat Berpengetahuan
 2. 2. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 DEFINISI ILMU PENGETAHUAN (BAHASA) ILMU Bahasa Arab = علم، يعلم، علما عالما Bahasa Inggeris = “Science” 2
 3. 3. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 DEFINISI ILMU (ISTILAH) Ilmu sebagai hakikat semua benda. Ilmu yang paling sempurna ialah ilmu yang dimiliki oleh Allah S.W.T. Sesuatu yang dapat dipelajari oleh manusia sama ada menggunakan akal fikiran, pancaindera, pengalaman-pengalaman, mahupun dengan pertolongan wahyu Ilahi. Ketibaan sesuatu makna ke dalam jiwa seseorang hasil daripada maklumat atau ketibaan oleh hati tentang makna sesuatu. 3 Al-Ghazali Ibnu Khaldun Naquib al- Attas
 4. 4. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 Ilmu : Barat VS Islam BARAT ISLAM Ilmu Empirikal IlmuWahyu 4
 5. 5. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 Tingkat Ilmu Pengetahuan Tingkat Ilmu Pengetahuan Kedudukan Ilmu dalam Islam Dalil 1 Dalil 2 Dalil 3 Peringkat Ilmu dalam Tasawwuf Ilmu Syariat Ilmu Hakikat Ilmu Ma’rifat 5
 6. 6. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 KEDUDUKAN ILMU DALAM ISLAM Surah al-’Alaq (Ayat 1-5): “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia menciptakan manusia dengan ‘alaq. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui.” Surah al-Mujadalah (Ayat 11): “Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat. Hadith Riwayat al-Bukhari: “Menuntut ilmu itu fardhu ‘ain ke atas setiap muslim” 6
 7. 7. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 Adab Menuntut Ilmu • Berniat Ikhlas • Tekun Berusaha Dan Tawakkal • Menjauhi Maksiat • Menjauhi Pertengkaran Dan Perbantahan • Memilih Teman Yang Soleh • Memperbanyakkan Zikrullah • Menjaga Kehormatan • Doa Dan Keredhaan Ibubapa • Menghormati Guru • Beramal Dengan Segala Ilmu Yang Diperolehi 7
 8. 8. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 Sumber Ilmu • Wahyu • Akal • Indera • Intuisi . 8
 9. 9. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 Sumber Ilmu - Wahyu • i. Al-Quran • Al-Quran - kalam Allah s.w.t. yang bermukjizat, diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui malaikat Jibril a.s, dalam Bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. • Selain merupakan kitab petunjuk, al-Quran juga adalah kitab yang mengandungi konsep-konsep asas ilmu seperti proses peciptaan manusia. • Perincian ilmu secara teknikalnya ditinggalkan oleh Allah s.w.t kepada manusia untuk memikirkannya dengan menggunakan kekuatan akal. 9
 10. 10. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 Sumber Ilmu - Wahyu • ii. Al-Sunnah • Al-Sunnah merupakan sumber kedua dalam perundangan Islam selepas al-Quran. • Al-Sunnah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifatnya. • Al-Sunnah juga banyak memperkatakan seluruh bidang termasuk kesihatan, kemasyarakatan, akhlak dan lain-lain. • “ Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya maka patuhilah larangannya….”(Surah al Hasyr : 7) 10
 11. 11. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 Sumber Ilmu - Akal • Akal - sumber ilmu yang memiliki kemampuan terbatas. • Antara kelebihan akal ialah melihat dan menilai kebesaran Allah s.w.t.. Namun demikian akal adalah terbatas dan tidak bersifat mutlak. • Maksudnya : ”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 191(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka”. ( Surah Ali Imran : 190 dan 191) • Golongan rasionalisme mengatakan bahawa hanya melalui sumber akal sahajalah manusia dapat memperolehi pengetahuan bahkan pengetahuan akal yang paling benar dan sahih. 11
 12. 12. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 Sumber Ilmu - Indera • Indera ialah pengalaman pancaindera atau deria. • Pengetahuan melalui pancaindera dikenali sebagai pengetahuan aposteriori kerana ia datang selepas melalui pengalaman terlebih dahulu. • Pengetahuan pancaindera ialah semua pengetahuan yang diperolehi manusia melalui kelima-lima pancainderanya iaitu mata, hidung, rasa ( kulit ), telinga dan lidah. • Menurut Imam Al-Ghazali ilmu melalui indera ialah usaha untuk mendapatkan gambaran atau memerhati hakikat sesuatu benda. • Indera terbahagi kepada dua iaitu Indera Lahiriyah dan Indera Batiniyah. 12
 13. 13. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 Sumber Ilmu - Intuisi • Intuisi merupakan sumber ilmu dan deria keenam. • Ia adalah ilmu yang diperolehi melalui penghayatan secara langsung. • Intuisi disama ertikan dengan naluri , ilham atau bisikan hati. • Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa ilham adalah berupa cahaya yang jatuh di atas nurani, bersih dan lembut. • Tidak mungkin berlaku pemikiran akal atau perasaan tanpa disentuh oleh intuisi . 13
 14. 14. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 Pengaruh Ilmu Pengetahuan Dalam Tamadun Dunia • Perkembangan Tamadun Islam dipengaruhi Ilmu pengetahuan. • Bermula pada era penterjemahan pada abad ke-2 Tamadun Islam, penulisan-penulisan keilmuan diterjemahkan daripada 4 bahasa iaitu: Yunani, Syria, Parsi dan Sanskrit. 14
 15. 15. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 Pengaruh Ilmu Pengetahuan Dalam Tamadun Dunia • Abad ke-3, lahirnya Bayt al-Hikmah yang diasaskan oleh Harun al- Rashid yang berfungsi sebagai: – Institusi Pendidikan – Institusi Kajian – Pusat Perkembangan Intelektual • Di Bayt al-Hikmah: – Banyak hasil-hasil keilmuan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sama ada dalam bidang Matematik, Fizik, Astronomi, Perubatan , Farmasi, Sejarah, Falsafah dan lain-lain. • Kesan Penubunah Bayt al-Hikmah: – Lahirnya ramai cendekiawan yang menghasilkan pelbagai teori keilmuan yang diguna pakai sehingga hari ini. – Percambahan ilmu yang menjadikan agama sebagai asas keilmuan. – Tamadun Islam mencapai kemuncak Zaman Kecemerlangan. 15
 16. 16. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 PENGARUH ILMU PENGETAHUAN DALAM TAMADUN DUNIA Keagungan Tamadun Islam dalam Peradaban Dunia. I L M U 16
 17. 17. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 Berfungsi sebagai: Institusi Pendidikan Institusi Kajian Pusat Perkembangan Intelektual PENGARUH ILMU PENGETAHUAN DALAM TAMADUN DUNIA Banyak hasil-hasil keilmuan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sama ada dalam bidang Matematik, Fizik, Astronomi, Perubatan , Farmasi, Sejarah, Falsafah dan lain-lain. Lahirnya ramai cendekiawan yang menghasilkan pelbagai teori keilmuan yang diguna pakai sehingga hari ini. Percambahan ilmu yang menjadikan agama sebagai asas keilmuan. Tamadun Islam mencapai kemuncak Zaman Kecemerlangan. Bayt al-Hikmah (بيت الحكمة) 17
 18. 18. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 ERA DIGITAL DAN MASYARAKAT BERMAKLUMAT • Era Digital:- – Kesan Globalisasi Berteraskan IT: • Dunia Tanpa Wayar • Dunia Maklumat tanpa Sempadan • Masyarakat Bermaklumat • Maklumat di hujung jari. • Pengaliran maklumat pasif, aktif. 18
 19. 19. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 Masyarakat Bermaklumat Masyarakat Berpengetahuan Masyarakat Bermaklumat VS Masyarakat Berpengetahuan 19
 20. 20. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 Masyarakat Bermaklumat VS Masyarakat Berpengetahuan Masyarakat Bermaklumat Maklumat Benar + Tidak Benar Membawa kesan Positif @ Kesan Negatif Manfaat untuk diri sendiri > Manfaat untuk orang lain 2 0
 21. 21. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN MASYARAKAT Topik 2 MASYARAKAT Masyarakat Bermaklumat VS Masyarakat Berpengetahuan BERPENGETAHUAN Mengenal Tuhan (Allah). Menegakkan Kebenaran. Membawa manusia kepada sifat tafakkur. Memenuhi keperluan material. Membantu manusia dalam pelaksanaan syari’at Menjaga keseimbangan dan keharmonian alam. 21

×