Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kerjaya dalam bidang it ec-2

3,654 views

Published on

Kerjaya dalam bidang perniagaan elektronik

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kerjaya dalam bidang it ec-2

 1. 1. KERJAYA DALAM BIDANG ICT – E-Commerce Khirulnizam Abd Rahman, Mokmin Basri Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) Jabatan E-Dagang Fakulti Sains &Teknologi Maklumat
 2. 2. <ul><li>Semua bidang pekerjaan terlibat dengan penggunaan komputer – dari pertanian hingga pengurusan </li></ul><ul><li>Teknologi ini membantu meningkatkan kecekapan dan kualiti hasil kerja dan mengurangkan kos </li></ul><ul><li>Pengguna perlu kepada perisian-perisian baru yang menarik dan interaktif bagi memenuhi keperluan mereka. </li></ul>Pengenalan
 3. 3. <ul><li>Semua syarikat memerlukan kakitangan yang tahu tentang komputer, apatah lagi jika kakitangan yang mempunyai pengetahuan dalam kebanyakan cabang IT. </li></ul><ul><li>Dengan bertambahnya penggunaan komputer sekarang, keperluan kepada tenaga kerja yang mahir dalam perisian dan perkakasan semakin meningkat.  </li></ul>Pengenalan
 4. 4. <ul><li>Perkakasan(hardware), </li></ul><ul><li>aplikasi(software), </li></ul><ul><li>internet, </li></ul><ul><li>perniagaan IT (IT business), </li></ul><ul><li>pengaturcaraan pangkalan data (database programming), </li></ul><ul><li>pembangunan multimedia (multimedia development), </li></ul><ul><li>penyiaran grafik (desktop publishing) dan </li></ul><ul><li>teknologi rangkaian (networking). </li></ul><ul><li>(sumber: http://itnet.itgo.com/ ) </li></ul>Cabang Bidang IT
 5. 5. <ul><li>Technician, </li></ul><ul><li>Technical Support, </li></ul><ul><li>System Analyst, </li></ul><ul><li>Network Administrator, </li></ul><ul><li>Grafik Artist, </li></ul><ul><li>IT Trainer, </li></ul><ul><li>Web Master, </li></ul><ul><li>Web Designer, </li></ul><ul><li>Programmer, </li></ul><ul><li>Network Engineer, </li></ul><ul><li>PC Dealer </li></ul>Jenis Jawatan
 6. 6. <ul><li>RM9 – 2006-2010 </li></ul><ul><li>Perkembangan persekitaran digital global dijangka memberikan kesan besar kepada usaha membangunkan Malaysia sebagai sebuah ekonomi berasaskan pengetahuan </li></ul><ul><li>ICT merupakan suatu penentu utama dalam proses pembangunan bagi meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai </li></ul><ul><li>Kerajaan berusaha untuk mengarusperdanakan akses kepada perkhidmatan dan kemudahan ICT secara meluas serta menggalakkan penerimaan dan penggunaan ICT yang menyeluruh dalam semua aspek kehidupan seharian. </li></ul>Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9)
 7. 7. RMKe-9 – Perbelanjaan ICT Mengikut Sektor
 8. 8. <ul><li>48 institusi pendidikan tinggi (IPT) berstatus MSC mengeluarkan sejumlah 31,000 siswazah ICT dalam tempoh Rancangan. </li></ul><ul><li>Pelbagai program dilaksanakan bagi menggalakkan IPT serta institusi latihan lain bekerjasama dengan industri bagi memastikan kesesuaian kemahiran yang diperoleh relevan dan boleh dipasarkan. </li></ul><ul><li>Penyiasatan Impak MSC 2005 menunjukkan masih terdapat kekurangan personel berkaitan ICT dalam bidang khusus dan keadaan ini menunjukkan ketidaksepadanan antara penawaran dengan permintaan bagi set kemahiran praktikal yang diperlukan oleh industri. </li></ul>RMKe-9 – Pendidikan ICT
 9. 9. <ul><li>dua skim perintis, iaitu Program Kemahiran Siswazah dan Program Internship MSC menyediakan latihan kemahiran di peringkat tinggi dan latihan semula kepada lebih daripada 2,000 siswazah ICT yang baru. </li></ul><ul><li>RM176 juta dibelanjakan untuk latihan berkaitan ICT di bawah Tabung Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) melibatkan pembiayaan sebanyak 241,359 tempat latihan di 227 pusat latihan di seluruh negara </li></ul>RMKe-9 – Pendidikan ICT
 10. 10. <ul><li>Kerajaan telah menyediakan beberapa sumber dana bagi membantu syarikat untuk menggunakan ICT dalam proses perniagaan mereka serta meneroka aktiviti pelaburan baru berkaitan ICT. </li></ul><ul><li>Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV) menyediakan kemudahan kewangan yang inovatif untuk sektor ICT dan sektor yang mempunyai pertumbuhan tinggi. Pada akhir tahun 2005, sejumlah RM1.1 bilion telah dikeluarkan kepada 76 syarikat. </li></ul><ul><li>Malaysia Venture Capital Management Berhad (MAVCAP) pula mengeluarkan sejumlah RM82.6 juta untuk pembiayaan kewangan peringkat awal dan pembiayaan terus dalam bidang teknologi maklumat, elektronik, telekomunikasi dan rangkaian. </li></ul>RMKe-9 - Dana Pembangunan ICT
 11. 11. <ul><li>Tabung Pengkomersilan Penyelidikan dan Pembangunan (CRDF) yang dikendalikan oleh Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) </li></ul><ul><li>Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) melancarkan beberapa skim kewangan berkaitan ICT untuk mempercepatkan penggunaan ICT terutamanya oleh EKS. </li></ul><ul><li>Skim Geran Aplikasi Penunjuk Cara (DAGS) menyediakan dana projek jangka pendek yang disasarkan kepada penciptaan, pembangunan dan promosi aplikasi baru ICT di kalangan pengguna tertentu erutamanya di peringkat komuniti. Program DAGS menyalurkan sebanyak RM79.7 juta melalui 51 projek sepanjang tempoh Rancangan. </li></ul>RMKe-9 - Dana Pembangunan ICT
 12. 12. RMKe-9 – Beberapa Petunjuk Terpilih MSC
 13. 13. <ul><li>Industri kandungan digital yang merangkumi animasi komputer kreatif, permainan digital, edutainment , aplikasi dan perkhidmatan mudah alih, televisyen interaktif, arkib digital, penerbitan digital dan pelbagai industri serta aplikasi multimedia akan terus digalak dan dibangunkan sebagai sumber pertumbuhan baru. </li></ul><ul><li>Bagi merangsangkan lagi industri kandungan digital, aktiviti berkaitan ICT yang menumpukan kepada inovasi teknologi dan kreativiti akan digalakkan menerusi pengenalan insentif baru dan ditambah baik. </li></ul>Sumber Pertumbuhan Baru Dalam ICT
 14. 14. <ul><li>Industri kandungan ICT merangkumi pelbagai disiplin termasuk senibina, reka bentuk, muzik, pembuatan filem, penerbitan, pengiklanan dan grafik, tumpuan akan diberikan ke arah memupuk kreativiti sebagai sumber ekonomi serta penghubung antara usahawan, teknologi dan inovasi. </li></ul><ul><li>Sehubungan ini, tabung kandungan khas berjumlah RM150 juta akan diwujudkan untuk membantu pembangunan kandungan digital tempatan dalam meningkatkan komunikasi, maklumat, edutainment dan perdagangan </li></ul>Sumber Pertumbuhan Baru Dalam ICT
 15. 15. <ul><li>Sebarang transaksi yang berlaku melalui peralatan elektronik (Internet, telefon, dll). </li></ul><ul><li>Melibatkan pembelian dan penjualan, perpindahan wang, perpindahan maklumat, pembelajaran, pemasaran, dll. </li></ul><ul><li>Internet pemangkin e-commerce. </li></ul>E-Commerce
 16. 16. <ul><li>E-bay </li></ul><ul><li>Perbankan Internet </li></ul><ul><li>ATM / MEPS </li></ul><ul><li>Blog </li></ul><ul><li>Online advertisement </li></ul><ul><li>Pembayaran Internet </li></ul>Aplikasi e-commerce
 17. 17. <ul><li>Usahawan Internet </li></ul><ul><li>Pembangun aplikasi web </li></ul><ul><li>Pembangun laman web </li></ul><ul><li>Perekabentuk laman web </li></ul><ul><li>Pemasar Internet </li></ul><ul><li>Konsultan </li></ul><ul><li>Jurulatih Perniagaan Internet </li></ul>Kerjaya berkaitan E-Commerce
 18. 18. <ul><li>Semua organisasi akan membangunkan laman web masing-masing </li></ul><ul><li>Laman web = MESTI </li></ul><ul><li>Transaksi melalui Internet </li></ul><ul><li>Beli tiket bas, kapal terbang </li></ul><ul><li>Bayar bil </li></ul><ul><li>Bayar cukai jalan, insuran kenderaan. </li></ul>Aplikasi web
 19. 19. <ul><li>Pennguna Internet seluruh dunia 2009 – 1,596,270,108 </li></ul><ul><li>Pengguna Internet Malaysia 15,868,000 (internetworldstats.com) </li></ul><ul><li>Pembelian melalui Internet – </li></ul><ul><li>RM15.3bil in 2009 – IDC Malaysia </li></ul><ul><li>2005 – 1.9bil </li></ul><ul><li>2006 – 2.8bil </li></ul><ul><li>2010 - </li></ul><ul><li>30% pengguna Internet di Malaysia pernah membeli barang melalui Internet. </li></ul>Statistik
 20. 20. Statistik pengguna Internet Sedunia
 21. 21. Ebay.com.my - Lelong di Internet
 22. 22. Idea gila terjual dalam Ebay.com
 23. 23. Roti hangus dengan wajah ‘Lady Mary’, berharga US$28,000 terjual di EBay.
 24. 24. <ul><li>Noorizam Shah – EBay Education Specialist – noorisamshah.com </li></ul>Pakar E-bay
 25. 25. <ul><li>Batik </li></ul><ul><li>Cup-cakes </li></ul><ul><li>Kek </li></ul><ul><li>Baju </li></ul><ul><li>Kasut bercorak </li></ul><ul><li>Kerepek </li></ul><ul><li>Serunding </li></ul>Jual barang di Internet
 26. 26. <ul><li>Saifulislam.com </li></ul><ul><li>Tema – cerita / coretan perjalana / dakwah. </li></ul>Blogger sepenuh masa
 27. 27. <ul><li>Bagaimana jana duit untuk biaya blog Saifulislam.com </li></ul><ul><li>IKLAN </li></ul>Blogger sepenuh masa
 28. 28. <ul><li>Bagaimana jana duit untuk biaya blog Saifulislam.com </li></ul><ul><li>Buku dikompil daripada blog </li></ul>Blogger sepenuh masa
 29. 29. <ul><li>Irfan Khairi – irfankhairi.com </li></ul><ul><li>Web / Graphic designer </li></ul><ul><li>E-book </li></ul><ul><li>Buku – Rahsia </li></ul><ul><li>Jutawan Internet </li></ul>Jutawan Internet
 30. 30. <ul><li>Suzana Mustafa </li></ul><ul><li>RM7K – RM10K sebulan utk jualan di internet </li></ul>Sulaman di wanitamelayu.com
 31. 31. <ul><li>Gobalakrishnan.com </li></ul><ul><li>RM10K sebulan </li></ul><ul><li>Perniagaan internet </li></ul><ul><li>E-book </li></ul><ul><li>Buku - </li></ul><ul><li>Pemasaran Internet </li></ul><ul><li>Jual produk di E-Bay </li></ul>Usahawan Internet
 32. 32. <ul><li>JomComment – azrul.com </li></ul><ul><li>Worldwide usage </li></ul><ul><li>Visitors post comment on web articles </li></ul>Web application developer
 33. 33. Perbankan online
 34. 34. <ul><li>Siapa yang terlibat? </li></ul><ul><li>Web designer </li></ul><ul><li>System engineer </li></ul><ul><li>Web application developer </li></ul><ul><li>Database admin </li></ul><ul><li>Security consultant </li></ul><ul><li>Software engineer </li></ul><ul><li>Hardware provider </li></ul><ul><li>DLL… </li></ul>Perbankan online
 35. 35. <ul><li>Keputusan yang baik dalam SPM memberi peluang kepada memilih kerjaya yang kita minati </li></ul><ul><li>Kerjaya adalah diantara perkara yang tidak pasti.. </li></ul><ul><li>Sentiasalah minta kepada Allah agar mendapat kerjaya yang baik.. </li></ul>Penutup
 36. 36. <ul><li>Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) </li></ul><ul><li>Persiaran Putra 1, Bandar Seri Putra, </li></ul><ul><li>43000 Bangi, Selangor D. Ehsan </li></ul><ul><li>www.kuis.edu.my/fstm/ecommerce </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Open document 2011 – http://kerul.blogspot.com </li></ul>Another slide from http://kerul.blogspot.com

×