Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lịch treo tường

1,779 views

Published on

GLEAP Việt Nam

khởi nguồn là nhóm tư vấn độc lập hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và công nghệ cao từ năm 2005.

Năm 2011, nhóm chính thức thành lập Công ty TNHH GLEAP Việt Nam, tiếp tục phát huy kinh nghiệm và thế mạnh trong các lĩnh vực tư vấn truyền thông, tư vấn thương hiệu, thiết kế sáng tạo và tổ chức sự kiện.

GLEAP tự tin hỗ trợ khách hàng:

Nâng cao giá trị doanh nghiệp thông qua tư vấn, xây dựng và phát triển thương hiệu một cách có hệ thống, độc đáo và sáng tạo.

Song hành cùng thành công của khách hàng,

GLEAP đặt mục tiêu trở thành một trong 05 công ty hàng đầu về tư vấn thương hiệu và truyền thông tại Việt Nam năm 2020


 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lịch treo tường

 1. 1. M u l ch Nhâm ìn 2012 GL 07HÀ N I NGÀN N M V N HI NLo i: 7 t lò xoKích thư c: 41 x 63 cmCh t li u: Couche’ 200g GLEAP 2012 Calendar 01
 2. 2. M u l ch Nhâm ìn 2012 GL 08PHONG C NH NGH THU TLo i: 7 t lò xoKích thư c: 41 x 63 cmCh t li u: Couche’ 200g GLEAP 2012 Calendar 02
 3. 3. M u l ch Nhâm ìn 2012 GL 19 SÔNG QUÊLo i: 7 t lò xoKích thư c: 36 x 70 cmCh t li u: Couche’ 200g GLEAP 2012 Calendar 03
 4. 4. M u l ch Nhâm ìn 2012 GL 21 HOA SEN THƯ PHÁPLo i: 7 t lò xoKích thư c: 41 x 63 cmCh t li u: Couche’ 200g GLEAP 2012 Calendar 04
 5. 5. M u l ch Nhâm ìn 2012 GL 25 PHONG TH YLo i: 7 t lò xoKích thư c: 36 x 70 cmCh t li u: Couche’ 200g GLEAP 2012 Calendar 05
 6. 6. M u l ch Nhâm ìn 2012 GL 26 T NH TH Y M C R NGLo i: 7 t lò xoKích thư c: 36 x 70 cmCh t li u: Couche’ 200g GLEAP 2012 Calendar 06
 7. 7. M u l ch Nhâm ìn 2012 GL 28 KIM LONG PHÁT TÀILo i: 7 t lò xo / 5 t n p thi cKích thư c: 41 x 63 cm / 45 x 70 cmCh t li u: Couche’ 200g / Couche’ 100g GLEAP 2012 Calendar 07
 8. 8. M u l ch Nhâm ìn 2012 GL 31 DUYÊN DÁNG VI T NAMLo i: 7 t lò xo / 5 t n p thi cKích thư c: 41 x 63 cm / 45 x 70 cmCh t li u: Couche’ 200g / Couche’ 100g GLEAP 2012 Calendar 08
 9. 9. M u l ch Nhâm ìn 2012 GC 13 L I PH TD YLo i: 7 t lò xoKích thư c: 36 x 72 cmCh t li u: Couche’ 210g GLEAP 2012 Calendar 09
 10. 10. M u l ch Nhâm ìn 2012 GC 18 HƯƠNG SENLo i: 7 t lò xo / 5 t n p thi cKích thư c: 41 x 63 cm / 45 x 70 cmCh t li u: Couche’ 210g / Couche’ 110g GLEAP 2012 Calendar 10
 11. 11. M u l ch Nhâm ìn 2012 GC 23 BÌNH C 12 CON GIÁPLo i: 7 t lò xo / 5 t n p thi cKích thư c: 41 x 63 cm / 45 x 70 cmCh t li u: Couche’ 210g / Couche’ 110g GLEAP 2012 Calendar 11
 12. 12. M u l ch Nhâm ìn 2012 GC 26 BONSAI PHÚ QUÝLo i: 7 t lò xo / 5 t n p thi cKích thư c: 41 x 63 cm / 45 x 70 cmCh t li u: Couche’ 210g / Couche’ 110g GLEAP 2012 Calendar 12
 13. 13. M u l ch Nhâm ìn 2012 GC 29 THANH XUÂNLo i: 7 t lò xo / 5 t n p thi cKích thư c: 41 x 63 cm / 45 x 70 cmCh t li u: Couche’ 210g / Couche’ 110g GLEAP 2012 Calendar 13

×