KKBI Contoh Kerja Kursus IPG 2012

8,504 views

Published on

Pelaksanaan Kerja Kursus IPG 2012
Sumber: Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus Institut Pendidikan Guru. KP (IPG)8282/600/1 (08) Jld.9. Berkuat Kuasa Jun 2012

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KKBI Contoh Kerja Kursus IPG 2012

  1. 1. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN KERJA KURSUSTAJUK PROGRAM: PISMP NAMA GURU PELATIH:TAJUK KURSUS: Perkembangan SEMESTER: 1 (Ambilan Januari 2012)Kanak-KanakKOD KURSUS: EDU3102TARIKH MULA: TARIKH HANTAR:A. Hasil Pembelajaran Kursus (ikut proforma)1 Menjelaskan fitrah kejadian manusia daripada aspek agama dan biologi2 Menerangkan prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak3 Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak4 Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan kanak-kanak dengan teori-teori perkembangan yang berkaitan5 Mengaplikasi teori-teori perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran6 Mengenalpasti kategori dan ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas7 Mempamerkan sifat-sifat bersyukur atas anugerah Tuhan semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaranKerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran contoh 2, 3 dan 4 (perlu dicatatberdasarkan kesesuaian hasil pembelajaran)B. Objektif Kerja Kursus: (selaras dengan hasil pembelajaran akhir tugasan)1 Menerangkan konsep asas dan prinsip-prinsip asas perkembangan kanak- kanak (1.5, 2.4, 4.5)2 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak (5.3, 6.1, 8.4)3 Menerangkan peringkat perkembangan bahasa dan kognitif kanak-kanak (2.4, 6.2)4 Membuat perkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat perkembangan kanak-kanak dengan teori-teori perkembangan yang berkaitan (4.1, 6.3, 7.3)C. Tugasan Projek (100%: Wajaran 50%)Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembanganmenyeluruh seorang kanak-kanak (Sharifah, 2007)Bahagian A: Tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah
  2. 2. Semasa menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah anda dikehendaki:i) memilih 4 orang murid (dua orang dari tahap 1 dan dua lagi dari tahap 2)berumur 8-11 tahun yang berbeza jantina.ii) melaksanakan pemerhatian dan temubual dengan guru darjah, murid yangdipilih satau rakan sebayanya bagi mengumpul maklumat profil dan pencapaianakademik murid yang dikaji.iii) membanding beza dapat hasilan pemerhatian dan temubual dari segi fizikal,personaliti, kelayakan akademik ibubapa, pekerjaan, lokasi tempat tinggal, sertaaspek-aspek perbezaan individu yang lain dalam sebarang bentuk visual pilihananda (jadual, graf, grafik) beserta huraianya.Bahagian B: Penulisan AkademikBerdasarkan data yang dikumpul diatas, bincangkan sejauh mana faktorpengalaman murid di sekolah (penglibatan, pergaulan dan lain-lain) danpersekitaran keluarga mempengaruhi pencapaian akademik murid berdasarkanjantina murid.Bahagian C: Penulisan ReflektifAnda dikehendaki membuat satu penulisan refleksi. Penulisan refleksi anda perlumenerangkan aspek-aspek berikut:i. Pengalaman anda semasa melakukan tugasan ini (proses temubual, mencarimaklumat dan lain-lain)ii) Masalah yang anda hadapi semasa menjalankan tugasan dan bagaimanaanda mengatasinya.iii) Huraikan bagaimana pengalaman anda dalam menjalankan tugasan inimampu meningkatkan kefahaman anda tentang perkembangan kognitif individu.D. Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Tugasan ini adalah tugasan individu. 2. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat. 3. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut: 3.1 Muka depan hendaklah mengikut templet terkini. 3.2 Fon Arial. 3.3 Saiz huruf 12 3.4 Langkau 1.5 baris 3.5 Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association) 3.6 Lampiran adalah wajib 3.7 Jawab dalam Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris sahaja (ikut proforma)
  3. 3. 4. Panjang tugasan antara 2,500 hingga 3,000 patah perkataan atau tidak kurang daripada 12-15 muka surat (tidak termasuk persembahan visual dan lampiran). 5. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan. 6. Amalan plagiat adalah tidak dibenarkan. 7. Tugasan ini perlu di siapkan dalam tempoh dua hingga tiga minggu (dari tarikh makluman). 8. Tugasan ini membawa markah 100% dengan wajaran 50%.E. Tugasan Yang Baik Harus Menunjukkan Kriteria-Kriteria Berikut: 1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci. 2. Bukti-bukti, bahan-bahan dan ’citation’ yang dapat menyokong hujah- hujah anda hendaklah di kemukakan. 3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan sokongan ilmiah. 4. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. 5. Penulisan akademik haruslah menunjukkan kefasihan bahasa dan kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara kritikal dan analilitikal. 6. Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-kurangnya sumber dari 3 buah buku, 3 internet, 3 jurnal, 2 bahan bercetak yang lain).F. Kriteria PentaksiranTugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan.Disediakan oleh: Disahkan oleh:(NAMA HURUF BESAR) (NAMA HURUF BESAR)Penyelaras Kursus Ketua Jabatan Ilmu PendidikanJabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu PendidikanIPGKBA IPGKBATarikh: Tarikh:Sumber: Buku Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus Institut Pendidikan Guru, KP(IPG)8282/600/1 (08) Jld 9. Lampiran 3. Tarikh Berkuat kuasa: Jun 2012 Dibina semula oleh Pengendali@2006 bertarikh 2012-07-14

×