Successfully reported this slideshow.

Aralin 15 ang imperyong islam (3rd yr.)

1,440 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Aralin 15 ang imperyong islam (3rd yr.)

 1. 1. Aralin 15 Pagpasok ng Middle Ages Prepared by : Jessabel Carla L. Bautista Social Studies Teacher Tagudin National High School Mabini, Pangasinan
 2. 2. Middle Ages o Gitnang Panahon - nag-uugnay sa sinauna at makabagong panahon. Isang bagong uri ng lipunan ang nabuo noong Middles Ages.
 3. 3. Tatlo ang ugat nito: 1. Ang pamanang Klasikal mula sa Rome. 2. Ang paniniwala ng Simbahang Katoliko. 3. Ang mga kaugaliaan ng mga tribong Germanic.
 4. 4. Paghina ng Imperyong Roman Mga dahilan ng Paghina ng Imperyong Romano. 1. Naging madalas ang pagsalakay sa mga hangganan ng Imperyong Roman. 2. Laganap ang kahirapan at marami ang walang trabaho.
 5. 5. 3. Naging mahina ang pamumuno. Walang tunay na kapangyarihanan ang Senate at Assembly. Ang tunay na may hawak ng kapangyarihan ay ang Emperador.
 6. 6. Madalang ang mapayapang pagpapapalit ng Emperador. Ang kamatayan ng isang Emperador ay hudyat ng agawan para sa posisyon. Marami ang pinatay ng mga pinuno ng hukbo o ng kanilang mga karibal.
 7. 7. Si Diocletian at si Constantine - pagkatapos ng halos isang siglo ng kagulauhang sibil, sila ang matagumpay na pumigil sa tuluyang pagkasira ng imperyo.
 8. 8. Diocletian Hinati niya ang imperyo sa dalawa noong 285 C.E. - Kumuha siya ng isang Emperador upang pamunuan ang kanlurang bahagi samantalang pinangasiwaan niya ang silangang bahagi. -
 9. 9. - Isang taga-pagmana ang hinirang para sa bawat emperador upang tiyakin ang mapayapang paghalili at pahinain ang impluwensya ng hukbo.
 10. 10. - Ipinatupad din niya ang pamumuno ayon sa prinsipyong depotism upang palakasin ang imperyo.
 11. 11. Depotism - Nanagnaghulugang ang kapangyarihan ng pinuno ay walang limitasyon.
 12. 12. Constantine Muling pinag-isa ang imperyo at ipinagpatuloy niya ang pamahalaang depostic.  Gumawa ng higit na mahigpit na mga batas upang palakasina ng ekonomiya. 
 13. 13.  Inilipat ang kabisera ng Imperyo ng Byzantium na binigyan niya ng pangalang Constantinople, alinsunod sa pangalan niya. Sa kasalukuyan ito ay Istanbul sa Turkey.
 14. 14. Pansamantalang napigilan ng magkasunod na panunungkulan nina Diocletian at Constantine ang digmaang sibil at paghina ng ekonomiya, subalit ang depotism na isang pagmamalabis sa kapangyarihan ay hindi naging mabuti sa pamamalakad sa imperyo.
 15. 15. Pinatay ng mahigpit na pamamalakad ng pamahalaan ang pahkukusa ng karaniwang tao.
 16. 16. Mga Sanhi ng Pagbagsak ng Kanlurang Imperyong Roman 1. Kawalan ng katatagang polotikal at maayos na batayan ng pagpapalit ng emperador. 2. Ang paglusob ng Tribong Germanic.
 17. 17. Upang labanan ang mga tribong Germanc, napilitan ang imperyo na gugulin anng malaking bahagi ng pera nito sa pagpapatayo ng depensa.  Nagtaas ng buwis.  Sapilitang kinumpiska ang mga butilpagkain at pag-aari ng mamamayan.  Sapilitang pinagtrabaho ang mga tao para sa imperyo. 
 18. 18. Pagsalakay ng mga Tribong Germanic Ang mga Tribong Germanic Ostrogoth (Eastern Goth) at Visigoth ( Western Goth) - Ay nanirahan sa silangan at hilaga ng Black Sea. 
 19. 19. Mga katangian  Nagbubungkal ng lupa at nagpapastol ng mga hayop.  Nangangaso at nangingisda rin sila.  Bakal ang kanilang mga sandata.  Yari sa balahibo at lana ang damit nila.
 20. 20.  Sila ay malalaki at masisiglang mga tao.  Pinahahalagahan nila ang lakas at tapang.
 21. 21. Tinawag ng mga Roman na barbaro ang mga tribong Germanic dahil sa paniniwala ng mga ito ay walang nasusulat na batas, panitikan at pilosopiya.
 22. 22. Subalit mayroon naman silang sariling kultura, batas, at kaugalian. Mataas ang pagtingin nila sa kababaihan. Katapatan sa pamilya at sa pinuno ang bumibigkis sa kanila.
 23. 23. Mga Pangyayari Matapos ang Pagbagsak ng kanlurang Imperyong Roman.
 24. 24. Nawalan ng saysay ang mga lungsod bilang sentro ng kalakalan. Humina ang kalakalan dahil naging mapanganib ang paglalakbay.
 25. 25. Bumaba ang antas ng karunungan. Sa kadahilanang hindi marunong bumasa at sumulat ang mga tribong Germanic.
 26. 26. Nawalan ng Ligua Franca o iisang wika ang Europe. Dati nagkaka intindihan ang mga tao dahil sa wikang Latin. Nang maging bahagi ngn populasyon ng tribong Germanic, nadagdagan ng mga bagong salita sa pang arawaraw na pag-uusap.Dito sumibol ang wikang French, Italian,Spanish at iba pa na mula sa Latin.
 27. 27. Pagtatatag ng Krisyanismo  Kristyanismo at Simbahan - naging pinakamatatag na institusyon sa panahon ng Middle Ages.
 28. 28. Noong unang siglo C.E., kakaunti lamang ang bilang ng mga Kristiyano. Halos walang pag-asang lumago ang pananampalatayang ito dahil sa kinapopootan at pinahihirapan sila ng ilang mga emperador na Roman.
 29. 29. ◦Subalit habang humihina ang kapangyarihan ng Imperong Roman, lumalakas ang pananampalatayang ito sa Iba’t-ibang bahagi ng Europe.

×