შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები

9,071 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,071
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
65
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები

 1. 1. შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები/მეთოდები ხათუნა ციხელაშვილი 2009 წელი
 2. 2. შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები/მეთოდები (პორტფოლიო, რუბრიკა) <ul><li>ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული შეფასების სისტემა </li></ul><ul><li>ათქულიანია </li></ul>საუკეთსო ნიშანია 10 ყველაზე დაბალია 1
 3. 3. შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები/მეთოდები (პორტფოლიო, რუბრიკა) <ul><li>დაწყებით საფეხურზე მოქმედებს ნიშნების დაწერის სპეციალური ფორმა </li></ul><ul><li>პირველი და მეოთხე კლასები მე–5 და მე–6 კლასებში </li></ul><ul><li>ნიშნით შეფასება საერთოდ ხდება ნიშნების დაწერა </li></ul><ul><li>არ არის რეკომენდირებული 10 ქულიანი სისტემით </li></ul>
 4. 4. შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები/მეთოდები (პორტფოლიო, რუბრიკა) <ul><li>მიმდინარე ნიშნების გარდა იწერება: </li></ul><ul><li>საგნის ტრიმესტრული ნიშანი </li></ul><ul><li>საგნის წლიური ნიშანი </li></ul><ul><li>საერთო წლიური ნიშანი </li></ul><ul><li>საერთო საფეხურის ნიშანი </li></ul>
 5. 5. შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები/მეთოდები (პორტფოლიო, რუბრიკა) <ul><li>საგნის ტრიმესტრული ნიშანი </li></ul><ul><li>საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ ტრიმესტრში; </li></ul>
 6. 6. შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები/მეთოდები (პორტფოლიო, რუბრიკა) <ul><li>საგნის წლიური ნიშანი </li></ul><ul><li>ტრიმესტრული ნიშნებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში </li></ul>
 7. 7. შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები/მეთოდები (პორტფოლიო, რუბრიკა) <ul><li>საერთო წლიური ნიშანი </li></ul><ul><li>ნიშანი, რომელიც გამოხატავს ყველა საგნის შეფასების ერთობლიობას </li></ul>
 8. 8. შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები/მეთოდები (პორტფოლიო, რუბრიკა) <ul><li>საერთო საფეხურის ნიშანი </li></ul><ul><li>დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურების საერთო შეფასება </li></ul>
 9. 9. შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები/მეთოდები (პორტფოლიო, რუბრიკა) <ul><li>ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით სკოლაში ძირითადად მიღებულია ორი ტიპის შეფასება </li></ul>განმსაზღვრელი განმავითარებელი
 10. 10. <ul><li>ნიშანი განსაზღვრავს მოსწავლის მიღწევის დონეს დასახული მიზნის მიმართ. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>მასწავლებელი შეფასების ისეთ ფორმას იყენებს, რომელიც მოსწავლეს არა მხოლოდ საკუთარი მიღწევის დონის განსაზღვრაში ეხმარება, არამედ განვითარებაში. </li></ul><ul><li>შეფასების ერთ–ერთი გავრცელებული ხერხია შეფასების ცხრილების (რუბრიკა) გამოყენება. </li></ul>
 12. 12. შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები/მეთოდები (პორტფოლიო, რუბრიკა) <ul><li>! მნიშვნელოვანია განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასების მუდმივად გამოყენება სწავლის პროცესში, რეკომენდირებულია, რომ სასწავლო პროცესის განმავითრებელი შეფასების წილი უფრო მეტი იყოს, ვიდრე განმსაზღვრელის. </li></ul>
 13. 13. შეფასების ტიპები და მათი გამოყენება დროის მიხედვით განმსაზღვრელი განმავითარებელი მიმდინარე ყოვლდღიური დავალებების შესრულება , გაკვეთილზე ჩართულობა , პროექტის რომელიმე ეტაპი ან სხვ . რომელშიც ნიშანი იწერება . ყოვლდღიური დავალებების შესრულება , გაკვეთილზე ჩართულობა , პროექტის რომელიმე ეტაპი ან სხვ . რომელშიც ვუხსნით მოსწავლეს , როგორ გააუმჯობესოს შედეგები . შემაჯამებელი ყოვლდღიური დავალებების შესრულება , გაკვეთილზე ჩართულობა , პროექტის რომელიმე ეტაპი ან სხვ . რომელშიც ნიშანი იწერება . რაიმე თემის , დროის მონაკვეთის , პროექტის ბოლოს მიღებული სიტყვიერი შეფასება , კომენტარი , რუბრიკით შეფასება და სხვ .
 14. 14. შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები/მეთოდები (პორტფოლიო, რუბრიკა) <ul><li>შეფასების ხერხები </li></ul><ul><li>სწორი პასუხის შერჩევაზე ორიენტირებული ტესტები </li></ul><ul><li>თემატურ შეკითხვებზე წერილობითი პასუხები </li></ul><ul><li>ვრცელი წერითი ნამუშევრები </li></ul><ul><li>ვიზუალური ნამუშევარი </li></ul><ul><li>ზეპირი გამოსვლა </li></ul><ul><li>უნარების დემონსტრირება </li></ul><ul><li>ამოცანის ამოხსნა </li></ul><ul><li>ჩანაწერების ან მიმოწერების დღიური </li></ul>
 15. 15. შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები/მეთოდები (პორტფოლიო, რუბრიკა) <ul><li>არაფორმალური დაკვირვება </li></ul><ul><li>ფორმალური დაკვირვება განსაზღვრული ინდიკატორების მიხედვით </li></ul><ul><li>მოსწავლეთა თვითშეფასება </li></ul><ul><li>დაკვირვების ჩანაწერები </li></ul><ul><li>მოსწავლის შეფასების შეეგების ანალიზი </li></ul><ul><li>შეკითხვების დასმა აღრიცხვის ფურცელი </li></ul><ul><li>ინტერვიუ </li></ul><ul><li>გამოკითხვა </li></ul><ul><li>თვითშეფასება </li></ul><ul><li>პორტფოლიო </li></ul><ul><li>თანამშრომლობითი სასწავლო აქტივობები(ჯგფური) </li></ul><ul><li>მოსწაველთა ურთიერთეშეფასება </li></ul>
 16. 16. შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები/მეთოდები (პორტფოლიო, რუბრიკა) <ul><li>დღეისათვის არსებულ ინსტრუმენტებს შორის ყველაზე ეფექტურია რუბრიკა. </li></ul><ul><li>რუბრიკის დასამზადებლად უნდა განვსაზღვროთ რა არის მთავარი მოსწავლის ეფექტურ მუშაობაში. </li></ul><ul><li>რუბრიკების საკლასო პროცესში ინტეგრირება სამი გზით არის შესაძლებლი </li></ul><ul><li>გამოიყენოთ უკვე არსებული რუბრიკა </li></ul><ul><li>აიღოთ უკვე არსებული რუბრიკა და შესწორების შემდეგ, მოარგოთ იგი თქვენს საჭიროებებს </li></ul><ul><li>თავად მოამზადოთ რუბრიკა </li></ul>
 17. 17. შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები/მეთოდები (პორტფოლიო, რუბრიკა ) კრიტერიუმი ინდიკატორი ინდიკატორის შესაბამისი ქულა მიღებული ქულა პრეზენტაციის ვიზუალური ნაწილი მოუწესრიგებელია, არ შეესაბამება შინაარს 1-3 მოწესრიგებულია, ვიზუალური მასალა ნაკლებად შეესაბამება შინაარს. 4-5 მეტ-ნაკლებად მოწესრიგებულია, ზოგადად, შეესაბამება პრეზენტაციის შინაარსს. 6-7 ზუსტად შეესაბამება შინაარსის ყოველ კომპონენტს. 8-10 ორიგინალობა დასტურდება პლაგიატის ელემენტები. 1-3 მინიმალური მცდელობა ორიგინალურობის. 4-5 საკმარისად ორიგინალური ხასიათის. 6-7 მთლიანად ორიგინალური. 8-10 დავალებასთან შესაბამისობა საერთოდ არ შეესაბამება დავალებას. 1-3 მიყვება ინსტრუქციათაგან მხოლოდ ზოგიერთს. 4-5 მიყვება ინსტრუქციებს, თუმცა ზოგი შეუსაბამოა. 6-7 ყველა ინსტრუქცია გათვალისწინებულია, დავალება სრულყოფილად არის შესრულებული. 8-10 მთლიანი შთაბეჭდილება მიზანი არ არის მიღწეული, ან მოთხოვნების უმრავლესობა არ არის გათვალისწინებული. 1-3 მინიმალურად არის მიღწეული დასახული მიზანი, გათვალისწინებულია ზოგიერთი მოთხოვნა. 4-5 მიღწეულია გარკვეული მიზანი, მოთხოვნა, ზოგადად, გათვალისწინებულია. 6-7 ყველა მიზანი სრულად არის მიღწეული. 8-10 საბოლოო შეფასება: ქულათა ჯამი გაყოფილი 4-ზე
 18. 18. შეფასების ძირითადი პრინციპები, ტიპები, ინსტრუმენტები/მეთოდები (პორტფოლიო, რუბრიკა კრიტერუმი მინიმალური საშუალოზე დაბალი საშუალოზე მაღალი მაქსიმალური 1-2 3-5 6-8 9-10 კრიტერიუმი 1 კრიტერიუმი 2 კრიტერიუმი 3
 19. 19. მადლობა ყურადღებისათვის! 2009 წელი

×