Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Romeo teen communication_presentation

360 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Romeo teen communication_presentation

 1. 1. როგორ ვესაუბროთ აგურის კედელს: თქვენსა და თქვენს თინეიჯერს შორის ბარიერების დარღვევა ავტორი: ჯესიკა და ენრიკი საავტორო უფლებები 2010 ; ინტელის კორპორაცია. By Jessica and Enrique
 2. 2. რა მსგავსებებს ხედავთ თქვენს ოჯახთან?  მშობლები      თინეიჯერები ყვირილი და მუქარა ულტიმატუმების წამოყენება შეურაცხყოფა მომავლის გეგმების შედგენა ბავშების აზრის გაუთვალისწინებლად        ყვირილი და ტირილი ტყუილი გაპარვა გაქცევა ნარკოტიკის გამოყენება წინააღმდეგობის გაწევა მომავლის გეგმების შედგენა მშობლების შეხედულებების გაუთვალისწინებლად! აღწერილია ჯულიეტას ოჯახი პიესიდან რომეო და ჯულიეტა … ბევრი არაფერი შეცვლილა ამდენი ხნის შემდეგ! Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries.
 3. 3. “…ქა ლ ბ ატ ო ნ ო მ ამ ას უ თ ხ არ ით, რომ ქო რ წ ი ლ ზ ე ჯ ე რ არ ვ ი ფ ი ქ რ ე ბ …” სტუის! ის უ კ ვ ე დ აქ ო რ წ ჩვენგან მალ ინდა რომეოზე ულად ! ეს ამბავი ცუდად განვითარდ ა. უკეთესი ალტერნატ ივა რა შეიძლება იყოს. ი ქი თ თავხედო! ი, შ ე წადი-მეთქ “წა, არას გამშორდი! ობა კარგს ნჩ ხ ლ ეხ ედ ე ! ეს ა ერთი შ ! მოგინახავს . დრო შეგყრის ჩაღ, კარგი ი? ყო ჰ, მეურჩებ ა …” ლიეტას ცენა V ულეტი ჯუ ორდ კაპ ედება III, ს ლ ა, მ ო ქ მ და ჯულიეტ რომეო Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries.
 4. 4. რა არ უნდა გააკეთოთ, თუ გულწრფელი საუბარი გსურთ თქვენს თინეიჯერთან … გამოკითხვის შედეგები 126 თინეიჯერისგან (58% გოგონები, 42% ბიჭები) შეკითხვა: თქვენი მშობლების რომელი ქმედება ან ნათქვამი აბრკოლებს კომუნიკაციას თქვენს შორის ყველაზე მეტად? Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries.
 5. 5. რა არ უნდა გააკეთოთ, თუ გულწრფელი საუბარი გსურთ თქვენს თინეიჯერთან … …  ისეთი კომენტარების გაკეთება, რის შედეგადაც „ცუდად იგრძნობენ თავს, იმედგაცრუებას განაპირობებს, საფრთხეს უქმნის, ამცირებს ან მათ შეცდომებზე მიუთითებს.“  ყველა ზემოჩამოთვლილი იწვევს დაბალ თვით- შეფასებას, ანადგურებს თავდაჯერებულობას, აძლიერებს მღელვარებას, იწვევს უნდობლობას, ოჯახური ღონისძიებების თავის არიდებას.”1  შესწორება, კრიტიკა, შეცვლის მცდელობა.  შეკამათება  “ვიცი, რასაც გულისხმობ“ - მოსმენამდე განცხადება Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries.
 6. 6. რა არ უნდა გააკეთოთ, თუ გულწრფელი საუბარი გსურთ თქვენს თინეიჯერთან … …  “თქვენი იდეების თავზე მოხვევა”2   თუ თქვენს იდეებს თავზე მოახვევთ, სავარაუდოდ, მათ წინააღმდეგობას მიიღებთ. თქვენი თინეიჯერის თქვენეულ იმიჯში მოქცევა არაეფექტურია. მათ თავად უნდა აღმოაჩინონ ვინ არიან და რას წარმოადგენენ.  დაჩივლება მათ ქცევაზე, მოქმედებაზე და უმოქმედობაზე.  საუბრის დომინირება, დიაგნოზის დასმა და ბევრი რჩევის მიცემა.  ზედმეტად ემოციური რეაქცია იმაზე, რაც არ მოგწონთ ან გაღელვებთ.  მათი საუბრის შეწყვეტა, გრამატიკის გასწორება ან მოსმენის პარალელურად რაიმეს კეთება. ყველა მათგანი თქვენი დაინტერესების ნაკლებობაზე მიუთითებს.”3 Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries.
 7. 7. რა უნდა გააკეთოთ, თუ გულწრფელი საუბარი გსურთ თქვენს  თინეიჯერთან დაუსვით ღია შეკითხვები, რაც მოსაუბრის აზრის ნათლად გადმოცემას უწყობს ხელს.   …… მაგალითად: გულისხმობ, რომ…? როგორ ფიქრობ, რატომ მოხდა ასე? მათი აზრის გაგება - მოსმენის სურვილი.  მათი აზრის მიღება - შესაძლოა არ ეთანხმებოდეთ, მაგრამ აჩვენეთ, რომ აფასებთ მათ მოსაზრებებს.  “თავიდან აიცილეთ უთანხმოება გამოთქმული აზრის გარშემო. სწორი და მცდარი აზრები არ არსებობს. ნებისმიერ მოსაზრებას აქვს არსებობის უფლება.1  მოისმინეთ, რათა გაიგოთ - ნუ ეცდებით ადამიანის შეცვლას.  თანაუგრძენთ მათ და გაიზიარეთ მათი გრძნობები. Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries.
 8. 8. რა უნდა გააკეთოთ, თუ გულწრფელი საუბარი გსურთ თქვენს  … …ყველაზე გამოყავით დრო საუბრისთვის და რაც თინეიჯერთან მნიშვნელოვანია, მოსმენისთვის.  “გამოიყენეთ ყველა არაფორმალური გარემო კომუნიკაციისთვის - მაგალითად, მანქანის მართვის დროს“.”2  ნუ დააძალებთ საუბარს - შეარჩიეთ მისთვის მოსახერხებელი დრო.  ეცადეთ ნებისიერ დროს ხელმისაწვდომი იყოს თქვენთან საუბარი.  ნუ ეცდებით პრობლემების გადაჭრას მაშინ, როცა მხოლოდ აზრების გაცვლის მიზნით საუბრობთ. პრობლემების გადაჭრაზე მოგვიანებით იმსჯელეთ.  შეინარჩუნეთ იუმორის გრძნობა, არ იხუმროთ მგრძნობიარე თემაზე. გაიცინეთ პატარა შეცდომებზე. Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries.
 9. 9. რჩევები მოსმენისთვის  იყავით ყურადღებიანი . შეწყვიტეთ სხვა საქმე.  გააკეთეთ სრული მხედველობითი და სმენითი ფოკუსირება.  იყავით მგრძნობიარე მათი ხმის ტემბრის და გამოხატვის ფორმის მიმართ.   წაახალისეთ საუბარი . გაიღიმეთ ან თავი დახარეთ გაგების ნიშნად.  დააკვირდით თქვენი სხეულის ენას.  თქვენი შეკითხვები იყოს მოკლე, ღია, და პოზიტიური.   გამოხატეთ ემპათია . გაიხსენეთ, რას გრძნობდით, როცა თინეიჯერი იყავით თავად.  ყურადღება გაამახვილეთ დაფარულ გრძნობებზე, რომლებიც ღიად შეიძლება ვერ გამოხატოს თქვენმა თინეიჯერმა.   მოუსმინეთ პატივისცემით . ისეთი რეაგირება გქონდეთ, როგორც უფროსთან საუბრისას.  მიეცით ჩივილების სრულად გამოხატვის საშუალება.  ეცადეთ არ შეაწყვეტინოთ ან თავზე მოახვიოთ ისეთი თემა, რომლის განხილვაც არ სურს.4  Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries.
 10. 10. რჩევები საუბრისთვის  იყავი ლაკონური .   გააკონტროლეთ თქვენი ხმის ტემბრი .   ზოგჯერ უფრო მნიშვნელოვანია თუ როგორ იტყვი სათქმელს, ვიდრე რას იტყვი. გამოხატეთ თქვენი გრძნობები .     უმეტესად მათ დაუთმეთ საუბარი. აჩვენეთ თქვენი შინაგანი „მე“. ყურადღება გაამახვილეთ თქვენს გრძნობებზე, და არა თქვენი თინეიჯერის ქცევაზე. იყავით ზომიერი. გრძნობების გამოხატვა თქვენს პიროვნულ მხარეს დაანახებს მსმენელს, თუმცა გახსოვდეთ, რომ თინეიჯერებს მხოლოდ თავის გრძნობები აღელვებთ. იყავით გულწრფელი .  განიხილეთ თქვენი იდეები, წუხილი ან მოსაზრებები ღიად და მშვიდად. Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries.
 11. 11. პრობლემების მოგვარება  გამოიყენეთ “ მე ” განცხადებები . ასეთი განცხადებების გამოყენების კლასიკური მაგალითია მეორე პირში კრიტიკული განცხადებების თავიდან არიდება.   ახსენით რ გავლენა აქვს სიტუაციას შენზე. ". . . არ ვიცი სად ხარ. . ."   კონკრეტულად აღწერეთ სიტუაცია , რომელიც პრობლემას გიქმნით. უბრალოდ აღწერეთ. ნურავის დაადანაშაულებთ. თქვით „როცა სახლში დროულად არ მოდიხარ და არც რეკავ, შევთანხმდით, რომ . . .“ დააკონკრეტეთ რას გრძნობთ . ". . . ვნერვიულობ, რაიმე არ შეგემთხვეს.“4 შეინარჩუნეთ სიმშვიდე . ყვირილი ვერ დაგეხმარებათ. Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries.
 12. 12. პრობლემების მოგვარება     აირჩიეთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხები: თქვენს თინეიჯერის უსაფრთხოება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე არეული ოთახი ან მათი ჩაცმულობა. გიყვარდეთ უპირობოდ. ნუ აგრძნობინებთ სიყვარულს ქცევის მიხედვით, გიყვარდეთ უპირობოდ. ბოდიში მოიხადეთ . თუ თქვენ გაამძაფრებთ მდგომარეობას, მოიქეცით როგორც შეგნებული ზრდასრული ადამიანი და მოიბოდიშეთ. აჩვენეთ კარგი მაგალითი თქვენს თინეიჯერს. ჩართეთ თქვენი თინეიჯერები ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომლებიც მათ ეხება. ოჯახი დემოკრატიული სისტემა ვერ იქნება, თუმცა ყველას აზრის გაგება და კომპრომისებზე წასვლა მნიშვნელოვანია. Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries.
 13. 13. დაიწყეთ შოუ!  ვნახოთ როგორ მოიქცეოდა ლორდი კაპულეტი ზემოთ მოცემულ რჩევებს რომ გაცნობოდა და გაეთვალისწინებინა. … [სცენა გათამაშდება] Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries.
 14. 14. Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries. Script
 15. 15. Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries.
 16. 16. როცა თქვენს ოჯახში დრამატულად ვითარდება სიტუაცია სცადეთ სამი რამ:  როცა იკითხავთ “როგორ ჩაიარა შენმა დღემ?“ და თქვენი თინეიჯერი გიპასუხებთ, შეწყვიტეთ სხვა საქმე და მოუსმინეთ მას.  გაცნობიერებულად აიცილეთ თავიდან მისი კრიტიკა - სცადეთ ეს მიდგომა მთელი კვირის განმავლობაში და ვნახოთ რა მოხდება.  როცა კამათი მძაფრდება, შეჩერდით და მშვიდად ისაუბრეთ - დადანაშაულების გარეშე - მოცემულ სიტუაციაზე; განიხილეთ თავად პრობლემა, რა გავლენა აქვს მას თქვენზე და რა შეხედულებები გაგიჩნდათ. გამოიყენეთ „მე“ ტიპის წინადადებები აზრის გამოსახატად. . Presentation Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries. Handout
 17. 17. ბიბლიოგრაფია Wulf, Dick. “Dialogue--The Key to Family Harmony.” Focus on the Family. 2004. http://www.focusonyourchild.com/relation/art1/A0000777.html 1 Lloyd, Trefor. “Parenting.” BBC. http://www.bbc.co.uk/parenting/your_kids/teen_communicating.shtml 2 “Parent/Child Communication.” Bradley Hospital. 3 http://www.lifespan.org/Services/ChildHealth/Parenting/PDF/communication2.PDF Davis, Louise. “Parent-Teen Communication.” Mississippi State University Extension. 29 Mar 2004. http://msucares.com/pubs/publications/p1452.htm 4 Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Adapted with permission. Intel, the Intel logo and the Intel Education Initiative are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and other countries. Return to Previous Slide

×