Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rate card InfoTV-VTVcab9 - update tháng 11 2015

213 views

Published on

Bảng giá mới cập nhật tháng 11/2015 của kênh infoTV-VTVcab 9

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rate card InfoTV-VTVcab9 - update tháng 11 2015

  1. 1. 30 giây A0 05:00-06:00 Trước-Giữa-Sau 6,000 7,500 10,000 A1.1 06:00 - 06:30 Trước-Sau 10,000 A1.2 06:00 - 07:00 Trước-Sau 10,000 A2 06:30 - 08:30 Trước-Giữa-Sau 10,000 A3 06:30 - 07:00 Trước-Giữa-Sau 10,000 A4 07:00 - 07:30 Trước-Giữa-Sau 10,000 A5 07:30 - 08:30 Trước-Giữa-Sau 10,000 A6.1 08:30 - 09:00 Trước-Giữa-Sau 10,000 A6.2 08:30 - 09:00 Trước-Sau 10,000 A6.3 08:30 - 09:00 Trước-Sau 10,000 A7 09:00 - 09:15 Trước-Sau 10,000 A8 09:15 - 09:30 Trước-Sau 10,000 A9 09:30 - 10:30 Trước-Sau 20,000 A10 10:30 - 11:00 Trước-Sau 10,000 B1 11:00 - 12:00 Trước-Sau 28,800 B1G 11:00 - 12:00 Giữa 36,000 B2 12:00 - 12:30 Trước-Sau 30,000 B3 12:30 - 13:30 Trước-Sau 28,800 B3G 12:30 - 13:30 Giữa 36,000 B4 13:30 - 14:00 Trước-Sau 10,000 B5 14:00 - 14:30 Trước-Sau 10,000 B6.1 14:30 - 15:00 Trước-Sau 10,000 B6.2 14:30 - 15:00 Trước-Sau 10,000 B7 15:00 - 15:30 Trước-Sau 10,000 B8 15:30 - 16:00 Trước-Sau 10,000 B9 16:00 - 17:00 Trước-Sau 10,000 B9G 16:00 - 17:00 Giữa 10,000 C1 17:00 - 17:30 Trước-Sau 30,000 C2 17:30 - 17:45 Trước-Sau 30,000 C3 18:00 - 19:00 Trước-Sau 40,000 C3G 18:00 - 19:00 Giữa 50,000 C4 19:00 - 20h00 Trước-Sau 30,000 D1 20:00 - 20:30 Trước-Sau 40,000 6,000 6,000 7,500 15,000 18,000 22,500 Chương trình tổng hợp 7,500 15,000 Giờ B: 11h00-17h00 18,000Bản tin thị trường 14,400 17,280 22,500 18,000 21,600 Phim Tâm lý Hành động Phim Tâm lý Hành động 27,000 Siêu thị nhà đất Giải trí tổng hợp ( T2,T3,T5) 6,000 7,500 5,000 Phim Tâm lý Hành động 18,000 22,500Bản tin chiều Chính sách kinh tế và cuộc sống( T4,T6) 6,000 7,500 5,000 5,000 6,000 7,500 20,000 24,000 5,000 6,000 7,500 24,000Phim Giả sử TQ 20,000 15,000 Bản tin thị trường 1. Quảng cáo TVC Mã giờ Giá quảng cáo TVC Giờ A: 6h00-11h00 Giải trí tổng hợp ( T3, T4 ,T6) 5,000 6,000 7,500 7,500 12,000 5,000 6,000 7,500 5,000 6,000 7,500 5,000 6,000 5,000 BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO KÊNH TRUYỀN HÌNH INFOTV – VTVcab9 (Đã bao gồm 10% VAT, áp dụng từ ngày 04/11/2015) ĐVT: 1,000 VNĐ Sàn bất động sản 7,500 30,000 21,600 Tiêu dùng 365 6,000 Từ thứ 2 đến thứ 6 An cư ( T2,T5) 10 giây 15,00010,000 Sàn bất động sản Tin tức tổng hợp ( T4, T6) Trực tiếp: Sàn giao dịch Khung giờ Vị trí Giờ D: 20h-24h00 5,000 Tiếp sóng trực tiếp VTV Tiêu dùng 365 Siêu thị nhà đất 5,000 21,600 27,000 Chương trình tổng hợp Phim Giả sử TQ Giờ C: 17h00-20h Phim Tâm lý Hành động 18,000 22,50015,000 30,000 15 giây 5,000 6,000 7,500 20 giây 5,000 6,000 Phim Kinh điển Việt Nam (T2) 5,000 Chính sách kinh tế và cuộc sống( T3, T5) Chương trình tổng hợp (T3, T6) 5,000 6,000 7,500 Phim Giả sử TQ ( T3, T6) Giải trí tổng hợp ( T2) 6,000 7,500 Nội dung Giải trí tổng hợp (T5) 7,500 Phim giã sử TQ 5,000 Phim Giả sử TQ 18,000 5,000 6,000 7,500 5,000 6,000 7,500 5,000 6,000 7,500 5,000 6,000 7,500 5,000 6,000 7,500 Phim Giả sử TQ 14,400 17,280 21,600 25,000 30,000 37,500
  2. 2. D1G 20:00 - 20:30 Giữa 50,000 D2 20:30 - 21:00 Trước-Sau 40,000 D3 21:00 - 22:00 Trước-Sau 48,000 D3G 21:00 - 22:00 Giữa 60,000 D4 22:00 - 22:30 Trước-Sau 40,000 D5 22:30 - 23:10 Trước-Sau 30,000 D6 23:10 - 24:00 Trước-Sau 16,000 D6G 23:10 - 24:00 Giữa 20,000 E0 05:00 - 06:00 Trước-Giữa-Sau Phim giã sử TQ/ Thể thao 5,000 6,000 7,500 10,000 E1.1 06:00 - 07:00 Trước-Giữa-Sau 5,000 6,000 7,500 10,000 E1.2 06:00 - 06:30 Trước-Giữa-Sau 5,000 6,000 7,500 10,000 E2 06:30 - 08:30 Trước-Giữa-Sau 5,000 6,000 7,500 10,000 E3 07:00 - 07:30 Trước-Giữa-Sau 5,000 6,000 7,500 10,000 E3.1 07:30 - 08:30 Trước-Giữa-Sau 5,000 6,000 7,500 10,000 E4 08:30 - 09:00 Trước-Giữa-Sau 10,000 E5 09:00 - 09:15 Trước-Sau 10,000 E6 09:15 - 09:30 Trước-Sau 10,000 E7 09:30 - 10:00 Trước-Sau 10,000 E8 10:00 - 10:30 Trước-Giữa-Sau 10,000 E9 10:30 - 11:00 Trước-Sau 10,000 F1 11:00 - 12:35 Trước-Sau 24,000 F1G 11:00 - 12:35 Giữa 30,000 F2 12:35 - 13:00 Trước-Sau 24,000 F3 13:00 - 14:00 Trước-Sau 10,000 F3G 13:00 - 14:00 Giữa 10,000 F4 14:00 - 14:30 Trước-Sau 10,000 F5.1 14:30 - 15:00 Trước-Giữa-Sau 10,000 F5.2 14:30 - 15:00 Trước-Sau 10,000 F6 15:00 - 15:30 Trước-Sau 10,000 F7 15:30 - 16:00 Trước-Giữa-Sau 5,000 6,000 7,500 10,000 F8 16:00 - 17:00 Trước-Sau 5,000 6,000 7,500 10,000 F8G 16:00 - 17:00 Giữa 5,000 6,000 7,500 10,000 G1 17:00 - 17:30 Trước-Sau 12,800 15,360 19,200 25,600 G2 17:30 - 19:00 Trước-Sau 16,000 19,200 24,000 32,000 G2G 17:30 - 19:00 Giữa 20,000 24,000 30,000 40,000 G3 19:00 - 20:00 Trước-Sau 40,000 H1 20:00 - 23:10 Trước-Sau 40,000 48,000 60,000 80,000 H1G 20:00 - 23:10 Giữa 25,000 30,000 37,500 50,000 H2 23:10 - 24:00 Trước-Giữa-Sau 10,000 Giải trí tổng hợp Phim Giả sử TQ Phim Kinh điển Việt Nam Giờ H : 20H-24h00 Giải trí tổng hợp Giải trí tổng hợp 12,000 14,400 18,000 Giờ F : 11h00-17h00 Phim Kinh điển Việt Nam 5,000 6,000 7,500 Sàn bất động sản Điểm đến cuối tuần ( CN) Từ thứ 7 đến thứ CN Giờ E : 6h00-11h00 Bản tin chiều Phim Tâm lý Hành động Phim Tâm lý Hành động 20,000 30,000 36,000 45,000 Chương trình tổng hợp 22,500 Giải trí tổng hợp Phim Giả sử TQ ( T7) Phim Việt Nam( CN) Phim Giả sử TQ Giải trí tổng hợp ( T7) 8,000 9,600 12,000 10,000 12,000 15,000 Giải trí tổng hợp ( T7) 15,000 6,000 7,500 20,000 5,000 6,000 7,500 18,000 30,000 30,000 24,000 24,000 5,000 6,000 7,500 Tin tức tổng hợp 5,000 6,000 7,500 Giải trí tổng hợp ( T7) 6,000 Giải trí tổng hợp 5,000 6,000 7,500 Tiêu dùng 365 Giải trí tổng hợp 5,000 6,000 7,500 5,000 6,000 7,500 5,000 6,000 5,000 5,000 6,000 7,500 Phim Kinh điển Việt Nam 7,500 Siêu thị nhà đất Sàn bất động sản 15,000 18,000 22,500 Giải trí tổng hợp Giải trí tổng hợp 12,000 14,400 18,000 7,500 7,5006,0005,000Siêu thị nhà đất 24,000 30,000 5,000 Chương trình tổng hợp Sàn bất động sản Giải trí tổng hợp Thể thao Thể thao Tiếp sóng trực tiếp VTV Giờ G : 17h00-20H 24,000 28,800 36,000 Phim Kinh điển Việt Nam Tin tức tổng hợp Tạp chí kinh tế cuối tuần ( CN) 25,000 30,000 37,500 5,000 6,000 7,500 20,000
  3. 3. STT 1 2 11h00-13h00 3 1 2 1 2 11h00-13h00 3 1 2 1 1 Mã giờ H1 H2 H3 H4 Mã giờ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Stt Hình thức Thời gian Giá quảng cáo Pop-up 5” Trước-giữa-sau Trước-giữa-sau 200 Trước-giữa-sau 6h00 – 24h00 Frame viền 4 góc 60s 6h00 – 24h00 100% TVC 30s cùng mã giở Chạy chữ 30s 11h00-13h00 và 18h00 – 2,000/ 1 lần Đưa tin 05h00 - 10h30 3. Phim Homeshopping (thời lượng chuẩn 5 phút) Panel 3'' 6h00 - 24h00 Bằng 80% giá của TVC 10’’ cùng mã giờ Đơn giá/phút 18h00 - 23h00 Trước-giữa-sau 6. Chi phí sản xuất và phát sóng: Sàn BDS, Siêu thị nhà đất, Tiêu dùng 365 Hạng mục Thời lượng Pop-up 5” 10h30 - 13h30 Trước-giữa-sau 4,000 Khung giờ Chạy chữ Logo 500 23h00 - 24h00 Trước-giữa-sau 100 5. Vị trí ưu tiên 23h00 - 24h00 Trước-giữa-sau 500 Book theo Spot: Các vị trí đầu (1 2 3) và các vị trí cuối (D E F) cộng thêm 5% ( tính theo mức giá chuẩn 30s) sau giảm giá Trước-giữa-sau Book theo CPP: Các vị trí đầu (1 2 3) và các vị trí cuối (D E F) cộng thêm 5% của đơn giá CPP 30s Bằng 20% giá của TVC 10’’ cùng mã giờ Panel Bằng 60% giá của TVC 10’’ cùng mã giờ 6h00 - 24h00 Bằng 100% giá của TVC 10’’ cùng mã giờ Bằng 60% giá của TVC 10’’ cùng mã giờ 18h00 – 23h00 Tính theo đơn giá TGT cùng mã giờ Đơn giá/phút Chi phí sản xuất đưa tin ( nội thành HCM+HN) 5,000 1 lần đưa tin Chạy chữ 30s Các khung còn lại 1,000/ 1 lần Frame 4 góc 4. Phim TGT (thời lượng chuẩn từ 1-3 phút) Khung giờ Thời điểm quảng cáo Đơn giá/phút 7,000 13h30 - 17h00 1,000 Pop-up 5” Các khung còn lại Bằng 20% giá của TVC 10’’ cùng mã giờ Đưa tin trong ngoài các chương tin tức( 1 phút) Trước-giữa-sau 100 Panel 5” Logo bật góc, xoay 5” 18h00 – 23h00 Bằng 60% giá của TVC 10’’ cùng mã giờ Bằng 60% giá của TVC 10’’ cùng mã giờLogo bật góc, xoay 5” Logo bật góc, xoay 5” 00h00 - 05h00 Các khung còn lại 1,000 50005h00 - 10h30 00h00 - 05h00 Thời điểm quảng cáo 13h30 - 17h00 Trước-giữa-sau 17h00 - 18h00 Trước-giữa-sau 4,000
  4. 4. 1 2 3 4 5 · Lưu ý: Các quy định về quảng cáo trên kênh InfoTV được áp dụng theo quy định quảng cáo của Đài truyền hình cáp Việt Nam · Giá trên chưa bao gồm chi phí sản xuất, sản xuất ngoài nội thành HCM và HN sẽ tính thêm phí · Thời lượng spot quảng cáo trên 30s sẽ được tính theo tỷ lệ chuẩn 30s (vd: 45s= 30s+15s, 60s = 30sx2) dưới 10s tính theo giá 10s · Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Bộ phận truyền thông quảng cáo - Công ty CP Truyền hình cáp STV Hotline: Phạm Thị Vân 1 phút/ 3 lần/ 1 ngày 3,700 Siêu thị nhà đất 1 phút/ 3 lần/ 1 ngày 3,700 Sàn BĐS Chi phí sản xuất Sàn BĐS và Tiêu dùng 365 1 phút 10,000 Điện thoại: 0903.94.02.68 - 0979.822.878 1 phút/ 3 lần/ 1 ngày 3,700 Chi phí sản xuất Siêu thị nhà đất( chỉ nhận hình ảnh để dựng thành file) 1 phút 3,000 Tiêu dùng 365 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP STV Email: vanpt@infotv.vn hoặc phamvan@styletv.vn

×