Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K7 kpli-interaksi dalam p-p

Bahan ppt., nota kuliah

 • Be the first to comment

K7 kpli-interaksi dalam p-p

 1. 1. INTERAKSI DALAM PENGAJARAN-PEMBELAJARAN HJ.KHALID ABDULLAH IPDA Khalid-ipda
 2. 2. 1.0. Interaksi Dalam Bilik Darjah 1.1. Konsep Interaksi Khalid-ipda
 3. 3. 1.1 Konsep Interaksi <ul><li>Interaksi merupakan satu jalinan hubungan di antara guru dengan pelajar. </li></ul><ul><li>Mengikut kamus A New English Dictionary, interaksi bilik darjah bererti saling bertindak, saling mempengaruhi di antara satu sama lain. </li></ul><ul><li>Di bawah konsep pendidikan, interaksi dalam bilik darjah boleh ditinjau daripada dua sudut, iaitu: </li></ul><ul><ul><li>i) Interaksi di antara individu </li></ul></ul><ul><ul><li>ii) Interaksi di antara individu dengan alam sekitar </li></ul></ul>Khalid-ipda
 4. 4. i) Interaksi di antara individu <ul><li>Interaksi bilik darjah yang sempurna dan berbentuk dua hala kurang dipraktikkan. </li></ul><ul><li>Mengikut analisis Ned A. Flanders, interaksi di antara guru dengan murid dalam bilik darjah boleh digolongkan dalam tiga kategori utama, iaitu </li></ul><ul><ul><li>percakapan guru, </li></ul></ul><ul><ul><li>percakapan murid dan </li></ul></ul><ul><ul><li>kesenyapan. </li></ul></ul>Khalid-ipda
 5. 5. Analisis Interaksi Flanders dalam Bilik Darjah Rajah 1: Analisis Interaksi Flanders dalam Bilik Darjah (diubahsuai) Khalid-ipda Kategori Percakapan Gaya Interaksi Percakapan Guru Pengaruh Langsung <ul><li>Bersyarah / Menerang </li></ul><ul><li>Memberi arahan </li></ul><ul><li>Mengkritik </li></ul>Pengaruh Tidak Langsung <ul><li>Menerima perasaan murid </li></ul><ul><li>Memuji atau memberi dorongan </li></ul><ul><li>Menerima pendapat / idea murid </li></ul><ul><li>Menyoal untuk mendapatkan tindak balas murid </li></ul>
 6. 6. Analisis Interaksi Flanders dalam Bilik Darjah Khalid-ipda Kategori Percakapan Gaya Interaksi <ul><ul><li>Percakapan Murid </li></ul></ul><ul><li>Tindak balas murid </li></ul><ul><li>Inisiatif murid sendiri </li></ul><ul><ul><li>Kesenyapan </li></ul></ul><ul><li>Berhenti sekejap kerana keliru inisiatif satu pihak. </li></ul>
 7. 7. ii) Interaksi di antara individu dengan alam sekitar <ul><li>Mengikut Model Pengajaran Sim , </li></ul><ul><ul><li>konsep interaksi di dalam bilik darjah boleh merujuk kepada proses saling bertindak di antara guru, murid, objektif pelajaran, isi kandungan serta alam sekitarnya yang meliputi segala aspek budaya, sosioekonomi, organisasi, lokasi dan masa. </li></ul></ul>Khalid-ipda
 8. 8. 2.0 Jenis-jenis Interaksi Dan Kepentingannya <ul><li>Model Pengajaran Sim </li></ul><ul><li>interaksi di antara guru, murid, isi kandungan dan alam sekitar, </li></ul><ul><li>corak interaksi boleh berlaku di antara dua, tiga, empat atau lima unsur. </li></ul>Rajah 2.1: Interaksi di antara guru, murid, objektif pelajaran dan bahan pelajaran. Khalid-ipda
 9. 9. Interaksi sehala Komunikasi sehala daripada guru kerpada murid. Khalid-ipda
 10. 10. Interaksi dua hala <ul><li>Komunikasi dua hala di antara guru dengan murid. </li></ul>Khalid-ipda
 11. 11. Interaksi pelbagai hala <ul><li>Komunikasi di antara guru dengan murid, murid dengan murid, dan murid dengan guru. </li></ul>Khalid-ipda
 12. 12. Jenis-jenis Interaksi Dan Ciri-cirinya Khalid-ipda Jenis interaksi Ciri-ciri interaksi Pendekatan dan strategi pengajaran Interaksi sehala dari guru kepada murid <ul><li>aktiviti pembelajaran bercorak positif </li></ul><ul><li>corak interaksi tertumpu kepada guru sahaja </li></ul><ul><li>tiada interaksi di antara murid dengan murid </li></ul><ul><li>pendekatan memusatkan guru </li></ul><ul><li>kaedah kelas </li></ul><ul><li>memberi arahan </li></ul><ul><li>kaedah syarahan </li></ul><ul><li>kaedah mencerita </li></ul><ul><li>kaedah demonstarsi </li></ul><ul><li>aktiviti pemulihan </li></ul>
 13. 13. Interaksi Dua Hala Di Antara Guru Dengan Murid Khalid-ipda interaksi dua hala di antara guru dengan murid <ul><li>Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Bercorak Aktif </li></ul><ul><li>Perhubungan Guru Dengan Murid Dipereratkan </li></ul><ul><li>Penglibatan Murid Digalakkan </li></ul><ul><li>Pendekatan Perbincangan </li></ul><ul><li>Kaedah Menyoal </li></ul><ul><li>Kaedah Sokratik </li></ul><ul><li>Kaedah Individu </li></ul>
 14. 14. Khalid-ipda Jenis interaksi Ciri-ciri interaksi Pendekatan dan strategi pengajaran interaksi dua hala di antara murid dengan murid <ul><li>Aktiviti pembelajaran bercorak aktif </li></ul><ul><li>Perhubungan murid dengan murid dipereratkan </li></ul><ul><li>Interaksi guru dengan murid sehala, iaitu melalui bimbingan atau arahan guru sahaja </li></ul><ul><li>Semangat kerjasama, toleransi serta tolong menolong di kalangan murid dipupuk </li></ul><ul><li>pendekatan kumpulan </li></ul><ul><li>kaedah projek </li></ul><ul><li>kaedah bermain </li></ul><ul><li>lakonan </li></ul><ul><li>sumbangsaran </li></ul><ul><li>semasa memberi arahan guru </li></ul>
 15. 15. Interaksi Pelbagai Hala Di Antara Guru Dengan Murid Dan Murid Dengan Murid Khalid-ipda Iv. Interaksi Pelbagai Hala Di Antara Guru Dengan Murid Dan Murid Dengan Murid <ul><li>Aktiviti pengajaran dan pembelajaran bercorak aktif </li></ul><ul><li>Perhubungan di antara guru dengan murid dan murid dipereratkan </li></ul><ul><li>Peranan murid digunakan secara optimum </li></ul><ul><li>Simulasi </li></ul><ul><li>Main peranan </li></ul><ul><li>Pendekatan kumpulan </li></ul><ul><li>Kaedah perbincangan </li></ul><ul><li>Kaedah penyelesaian masalah </li></ul><ul><li>Aktiviti pemulihan </li></ul><ul><li>Aktiviti penggayaan </li></ul><ul><li>Berbincang dan berbual-bual </li></ul>
 16. 16. Kepentingan Interaksi Dalam Bilik Darjah <ul><li>membolehkan guru memotivasikan murid supaya menimbulkan minat dan perhatian mereka terhadap akktiviti pengajaran-pembelajaran. </li></ul><ul><li>Aktiviti soal jawab yang menggerakkan murid-murid berfikir memerlukan proses interaksi di antara guru dengan murid-murid. </li></ul>Khalid-ipda
 17. 17. <ul><li>mengeratkan perhubungan guru dengan murid-murid dalam bilik darjah dan seterusnya penyampaian pelajaran yang berkesan akibat hubungan yang mesra. </li></ul><ul><li>merupakan proses utama bagi guru menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid. </li></ul><ul><li>malalui interaksi, guru dapat melaksanakan rancangan mengajarnya mengikut objektif pelajaran yang ditentukan. </li></ul>Kepentingan Interaksi Dalam Bilik Darjah Khalid-ipda
 18. 18. <ul><li>pertukaran maklumat atau idea memerlukan interaksi dua hala. </li></ul><ul><li>aktiviti kumpulan hanya dapat dijalankan melalui interaksi di antara murid dalam kumpulan. </li></ul><ul><li>interaksi berkomputer membolehkan murid memperolehi ilmu dan kemahiran terkini yang sukar didapati daripada buku. </li></ul>Kepentingan Interaksi Dalam Bilik Darjah Khalid-ipda
 19. 19. <ul><li>Amalkan sikap kepimpinan demokratik </li></ul><ul><ul><li>Ini akan melahirkan interaksi yang ideal iaitu interaksi dua hala yang akan membawa sosioemosi yang mesra dan harmonis. Ia boleh mengurangkan suasana yang tegang dan menggalakkan pelajar berdamping rapat dengan guru dan tidak berasa segan untuk mengemukan pendapat mereka. </li></ul></ul>Cara Untuk Mewujudkan Interaksi Yang Berkesan Dalam Bilik Darjah Khalid-ipda
 20. 20. Mengelolakan banyak aktiviti kumpulan <ul><li>Ini adalah untuk memberi peluang kepada murid-murid berinteraksi di antara satu sama lain misalnya dalam menjalankan aktiviti penggayaan, pemulihan, lakonan, pertandingan, kertas projek dan sebagainya. </li></ul>Khalid-ipda
 21. 21. Menggunakan teknik menyoal <ul><li>Ini untuk mendapat tindak balas murid atau mencungkil pendapat murid semasa penyampaian isi pelajaran. Murid dibimbing dan digalakkan untuk menjawab soalan dan seterusnya melibatkan diri secara aktif dengan memberi tindak balas. </li></ul>Khalid-ipda
 22. 22. Menggunakan percakapan yang sesuai <ul><li>Percakapan guru harus boleh menggalakkan murid mengemukan pendapat atau memberi tindak balas mereka seperti menggunakan teknik memuji atau menerima pendapat murid-murid. </li></ul>Khalid-ipda
 23. 23. Menggunakan strategi memusatkan murid <ul><li>Ini bermakna kaedah menerang, syarahan atau demonstasi guru dikurangkan kepada peringkat yang minimum. Sebaliknya, kaedah perbincangan dan kaedah penyelesaian masalah ditambahkan supaya murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran, interaksi di antara murid akan dibentuk secara tidak langsung. </li></ul>Khalid-ipda
 24. 24. Menggunakan banyak alat bantu mengajar <ul><li>Ini untuk menarik perhatian serta menimbulkan minat mereka untuk belajar. Ia boleh mengaitkan perhubungan guru dengan murid-murid dan kemudiannya interaksi akan terbentuk melalui penggunaan alat yang sesuai. </li></ul>Khalid-ipda
 25. 25. Mewujudkan suasana interaksi yang konduksif dalam bilik darjah <ul><li>Ini dapat dilakukan dengan menyusun tempat duduk murid mengikut bentuk kumpulan yang paling efektif. </li></ul><ul><li>Kedudukan kerusi dan meja perlu diubah-ubah mengikut fungsi dan tujuan. Perkara yang perlu diambil perhatian samada gunakan susunan tradisi (pelajar duduk berbaris, guru menjadi pusat perhatian), </li></ul><ul><li>susunan Horse Shoe (secara separuh bulatan) atau susunan modular (membolehkan pelajar duduk berkumpulan dan membentuk kerja berkumpulan tanpa mengganggu orang lain, interaksi pelajar dipentingkan) ialah guru mesti menentukan pelajar dapat melihat guru apabila guru mengajar, meja guru perlu diletakkan di tempat yang tidak mengganggu pergerakan guru dan boleh memberi perhatian kepada semua pelajar dengan baik dan adakan ruang bagi pelajar untuk bergerak. </li></ul>Khalid-ipda
 26. 26. Membantu murid bermasalah <ul><li>Guru boleh mengadakan kelas pemulihan bagi murid yang lemah dalam pelajaran. Misalnya mengadakan sesi kaunseling untuk membantu mereka yang mengatasi masalah peribadi seperti pendiam, penakut dan seterusnya menggalakkan mereka menyertai aktiviti pembelajaran dengan murid yang lain </li></ul>Khalid-ipda
 27. 27. Keadaan emosi di bilik darjah <ul><li>Suara guru yang jelas boleh menyebabkan suasana yang baik bagi interaksi di dalam bilik darjah. Sikap guru yang positif terhadap pelajar seperti memberi pujian apabila mereka berkelakuan baik, mampu menyelesaikan masalah atau selainnya juga akan menimbulkan interaksi yang diingini. Sikap guru yang baik, umpamanya selalu memberi kebebasan yang sesuai kepada pelajar untuk membuat keputusan dan peluang bekerja sendiri juga boleh meningkatkan interaksi. </li></ul>Khalid-ipda
 28. 28. Amali <ul><li>Memperbanyakan pengajaran yang bercorak amali daripada menyampaikan hujah dalam bentuk teori sahaja. Guru harus dapat membuatkan kesemua pelajar terlibat dan bergerak balas secara cergas sesama sendiri da juga dengan guru. </li></ul>Khalid-ipda
 29. 29. TERIMA KASIH HJ.KHALID ABDULLAH IPG KAMPUS DARULAMAN Khalid-ipda

×