KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKurikulum Bersepadu Sekolah MenengahSukatan Pelajaran2000SEJARAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKurikulum Bersepadu Sekolah MenengahSukatan PelajaranSEJARAH2000PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
ISBN
RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendakmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan selu...
FALSAFAHPENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah lebih memperkembangkan potensi in...
Kata PengantarKurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagimenyediakan pendidikan bertaraf dunia ke...
PENDAHULUANSejarah adalah mata pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu SekolahMenengah (KBSM) yang wajib dipelajari oleh...
Patriotisme adalah perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air. Perasaan iniperlu wujud di hati setiap individu rakyat Mal...
MATLAMATPendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangatsetia negara dan jati diri sebagai warganegara ...
ORGANISASI KURIKULUMOrganisasi kurikulum pendidikan Sejarah merupakan kesepaduan berbentukintra iaitu yang berlaku dari da...
Pendekatan ini amat sesuai untuk membolehkan kriteria-kriteria pemilihanisi pelajaran dan pengalaman pembelajaran dapat di...
KANDUNGANPERINGKAT SEKOLAH MENENGAH RENDAHKAJIAN SEJARAH TEMPATAN (KST)Kajian Sejarah Tempatan adalah sebahagian daripada ...
1. ZAMAN PRASEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANANMELAYU MELAKATema ini menyentuh kemunculan masyarakat prasejarah dan kerajaan-...
2. KESULTANAN MELAYU MELAKA MENJADI ASASKERAJAAN MASA KINI.Tema ini memfokuskan Kerajaan Melayu Johor yang menegakkan semu...
2.3 Warisan Kesultanan Melayua. Sistem pemerintahan dan pentadbiranb. Sistem perundanganc. Kegiatan ekonomid. Sosiobudaya2...
3.2 Penguasaan Hasil Bumi dan Kesannyaa. Perkembangan ekonomi dagangan.b. Perubahan sosioekonomi4. TINDAK BALAS MASYARAKAT...
5. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAHAIRTema ini memaparkan detik-detik perjuangan rakyat ke arah menuntutkemerde...
5.3 Ancaman Pengganas Komunis dan Perisytiharan Darurat 1948a. Penyusupan dan kegiatan anasir komunisb. Langkah-langkah me...
6. PEMBENTUKAN NEGARA MALAYSIATema ini membincangkan penubuhan persekutuan Malaysia yang terdiridaripada Persekutuan Tanah...
PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS7. TAMADUN AWAL MANUSIATema ini memaparkan kemunculan tamadun awal dunia sebagai prosesevol...
8. TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYATema ini memberi tumpuan khusus terhadap kemunculan danperkembangan tamadun Islam di S...
8.3 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannyaa. Zaman Khalifah al-Rasyidinb. Kerajaan Bani Umaiyahc. Kerajaan Bani Abbas...
9. PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAPEKONOMI NEGARA.Tema ini membicarakan perkembangan masyarakat Eropah pada ku...
10. KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISMESEHINGGA PERANG DUNIA KEDUATema ini menumpukan kepada kebangkitan semangat keb...
11. PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAHKEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULATTema ini memfokuskan konsep negara dan bangsa m...
11.1 Kesedaran tentang Pembinaan Negara dan Bangsaa. Latar belakang konsep negara-bangsa: Pembinaan negaradan bangsa Jerma...
12. MALAYSIA DAN KERJASAMA MASYARAKAT ANTARABANGSATema ini mengisahkan peristiwa Perang Dunia Pertama yangmenandakan bermu...
PENGISIAN KURIKULUMDalam merancang dan melaksanakan kurikulum ini, tumpuan perludiberi kepada pengembangan dan penguasaan ...
Sp kbsm sej
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sp kbsm sej

785 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
785
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
92
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sp kbsm sej

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKurikulum Bersepadu Sekolah MenengahSukatan Pelajaran2000SEJARAH
 2. 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKurikulum Bersepadu Sekolah MenengahSukatan PelajaranSEJARAH2000PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
 3. 3. ISBN
 4. 4. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendakmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruhmasyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapatdinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu carayang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya danberbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yangakan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruhtenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebutberdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAANiii
 5. 5. FALSAFAHPENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kearah lebih memperkembangkan potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi danjasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warganegara Ma-laysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlakmulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dannegara.iv
 6. 6. Kata PengantarKurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagimenyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasi masa kini danakan datang. Penyemakan kurikulum bertujuan memantapkan AktaPendidikan, memenuhi semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, danmenyediakan warga Malaysia menghadapi cabaran pendidikan padaabad 21.Kurikulum yang disemak semula memberi penekanan kepada nilai murni,semangat patriotik bagi menyedarkan murid akan peranan dan tanggungjawabmereka sebagai warganegara maju dan masyarakat berilmu. Murid dididikuntuk berfikir, berilmu pengetahuan luas, bertataetika tinggi, bijaksana, sertadapat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara berkesan.Diharapkan kurikulum ini dapat melahirkan murid yang berkeyakinan dantabah mengatasi segala rintangan dan cabaran dalam kehidupan.Sejarah ialah mata pelajaran teras di peringkat sekolah menengah. Matapelajaran ini bertujuan melahirkan warganegara yang mempunyai perasaanbangga dan cinta akan tanah air, bersemangat kekitaan dan perpaduan sertamenjadi warga dunia yang mewujudkan persefahaman di peringkatantarabangsa. Kandungan Sukatan Pelajaran Sejarah Kurikulum BersepaduSekolah Menengah merangkumi aspek Kajian Sejarah Tempatan, SejarahNegara Malaysia dan Sejarah Negara Luar yang berkaitan.Kementerian Pendidikan merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasihkepada setiap individu dan institusi atas sumbangan kepakaran, masa, dantenaga sehingga terhasilnya sukatan pelajaran ini.v
 7. 7. PENDAHULUANSejarah adalah mata pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu SekolahMenengah (KBSM) yang wajib dipelajari oleh semua murid secara berterusanselama lima tahun. Oleh itu kurikulum Sejarah pada peringkat SekolahMenengah Rendah (SMR) mestilah mempunyai kesinambungannya padaperingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), supaya asas-asas pengetahuan,nilai-nilai murni, kemahiran belajar dan pengalaman yang diperoleh dapatdiperkukuh dan diperkembang.Pada peringkat SMR, kandungan kurikulum berfokus pada pemahaman yangmenyeluruh dan memberi gambaran jelas tentang sejarah negara. Justeru,kandungan kurikulum Sejarah lebih berbentuk rentetan peristiwa yangmembincangkan tentang aspek kehidupan masyarakat dan negara dari segipolitik, ekonomi dan sosial.Kurikulum Sejarah bagi peringkat SMA pula dirancang dengan tujuan supayamurid memperoleh perspektif yang lebih luas tentang proses perkembanganmasyarakat dan negara. Sejarah perkembangan dan proses evolusiperadaban dunia dikaji bagi melengkapkan perspektif pendidikan Sejarah.KBSM menegaskan kesepaduan unsur pengetahuan, peningkatan dayaintelek, pemupukan nilai-nilai murni dan perkembangan kemahiran belajar.Dalam edisi penyemakan kurikulum Sejarah ini, kesepaduan dankesinambungan unsur-unsur ini diteruskan.Dalam usaha untuk melahirkan generasi yang dapat memenuhi matlamatdan aspirasi negara, pendekatan pengajaran dan pembelajaran pendidikanSejarah perlu menjurus kepada pemupukan kemahiran berfikir dan kemahiranpemikiran sejarah di kalangan murid di samping nilai-nilai murni dan semangatpatriotik.1
 8. 8. Patriotisme adalah perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air. Perasaan iniperlu wujud di hati setiap individu rakyat Malaysia yang berbilang kaum.Sehubungan itu, semangat patriotik dapat membentuk rakyat Malaysia yangbersatu padu dan harmoni. Justeru, berdasarkan pengetahuan danpemahaman aspek-aspek sejarah negara, para murid dibimbing untukmenganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara rasional. Natijah daripadapemahaman dan penghayatan sejarah negara, para murid dapat membinakekuatan semangat cinta akan negara.Wawasan 2020 menyarankan Malaysia menjadi negara maju mengikut acuankita sendiri. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu mempunyai pengetahuan tentangsejarah dunia luar supaya berkemampuan untuk bersaing dengan mereka.Persaingan tidak dapat dielakkan dalam dunia globalisasi kerana kuasa politikdan ekonomi dikawal oleh masyarakat yang berilmu dan bermaklumat. Makaadalah penting pendidikan Sejarah memperkenalkan para murid kepada dunialuar menerusi kurikulum futuris yang turut menekankan kepada pendidikanbertaraf dunia yang berkait rapat dengan teknologi maklumat dan komunikasi.Daya tahan perlu disuburkan di kalangan murid. Pembinaan daya tahanmenerusi kemahiran pembelajaran, pemahaman, dan pemikiran sejarahberupaya menyediakan individu murid dalam mempelajari sesuatu yang baru,memahaminya dengan mendalam, dan memilih maklumat yang penting danrelevan. Perkembangan pembelajaran turut didorong oleh peningkatanpendidikan sepanjang hayat. Sehubungan itu penampilan pendidikan Sejarahsebagai satu disiplin ilmu yang dinamik, dilakukan melalui pendekatanpembelajaran yang melibatkan para murid secara aktif dan berterusan.Sehubungan itu, sejarah sebagai satu cabang ilmu perlulah ditekankan sebagaiilmu yang praktikal dalam kehidupan seharian dan mampu membentuk setiapwarganegara Malaysia berjiwa patriotik. Dalam proses pengajaran danpembelajaran, para guru seharusnya dapat menjadikan Sejarah itu hidupsupaya minat pelajar terhadap Sejarah dapat dipertingkatkan.2
 9. 9. MATLAMATPendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangatsetia negara dan jati diri sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia.Melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air dan sejarah negaraluar yang berkaitan, murid dapat memahami keadaan masyarakat dannegara serta hubungannya dengan sejarah dunia. Usaha ini bertujuanmewujudkan semangat perpaduan dan kekitaan bangsa dan negara Ma-laysia. Pendidikan Sejarah juga dapat mewujudkan ingatan bersamaterhadap peristiwa sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran kebangsaandan persefahaman antarabangsa.OBJEKTIFKurikulum sejarah membolehkan murid:1. menyatakan kepentingan Sejarah sebagai satu disiplin ilmu danmengamalkannya sebagai pendidikan sepanjang hayat serta mampuberdikari;2. menjelaskan perkembangan masyarakat dan negara dari segi politik,ekonomi, dan sosial;3. menghuraikan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan Malaysia sertamengamalkannya dalam kehidupan seharian;4. menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkankedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara;5. memiliki semangat patriotik dan melibatkan diri dalam usahamempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuan negara;6. menjelaskan kedudukan Malaysia sebagai sebahagian daripadaperadaban dunia dan sumbangannya di peringkat antarabangsa;7. mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkatkandaya pemikiran dan kematangan;8. mengamalkan nilai-nilai murni; dan9. menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunialuar secara rasional.3
 10. 10. ORGANISASI KURIKULUMOrganisasi kurikulum pendidikan Sejarah merupakan kesepaduan berbentukintra iaitu yang berlaku dari dalam mata pelajaran diajar. Unsur-unsur yangterlibat ialah ilmu (kandungan), kemahiran (Struktur disiplin pendidikanSejarah: Kemahiran Pemikiran Sejarah) dan penerapan nilai (patriotisme)yang boleh menyuburkan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kesepaduanini berjalan serentak dalam pengajaran dan pembelajaran secara berterusanKandungan Mata Pelajaran Sejarah memberi pemahaman ilmu tentangpemerolehan fakta, penguasaan idea-idea dan kaedah sejarah. Kandungankurikulum sejarah merangkumi Kajian Sejarah Tempatan, Sejarah NegaraMalaysia dan Sejarah Negara Luar.Pada peringkat SMR, pendekatan kandungan kurikulum Sejarahdipersembahkan dalam bentuk rentetan peristiwa yang disusun secarakronologis supaya murid dapat memahami proses perkembanganmasyarakat dan negara serta unsur-unsur kesinambungan dan perubahanyang berlaku. Dalam rentetan peristiwa ini dimasukkan pula sejarah negaraluar yang mempunyai kaitan dengan sejarah negara kita supaya murid dapatmemahami hubungannya dan kaitannya dengan sejarah Malaysia.Pada peringkat SMA pula, kurikulum sejarah dirancang dengan tujuan supayamurid memperoleh perspektif yang lebih luas tentang sejarah perkembangandan proses evolusi peradaban dunia.Justeru, organisasi kurikulum Sejarah SMA dipersembahkan berasaskanpemilihan tema-tema tertentu, di mana peristiwa-peristiwa yang dipelajaridan dikaji masih menekankan hubungannya mengikut masa.4
 11. 11. Pendekatan ini amat sesuai untuk membolehkan kriteria-kriteria pemilihanisi pelajaran dan pengalaman pembelajaran dapat dikembangkan dalampendidikan Sejarah. Pengetahuan dan pemahaman tersebut membolehkanmurid melihat secara perbandingan peradaban yang dicapai oleh negaraluar dan menghubungkaitkannya dengan negara kita. Dengan ini murid dapatmemahami kedudukan negara sebagai sebahagian daripada peradabandunia.Unsur Patriotisme dalam kurikulum Sejarah menitikberatkan nilai-nilai yangdapat memupuk semangat bangga sebagai bangsa Malaysia. Melaluipengertian dan penghayatan dalam pendidikan Sejarah, murid dapatmemperkasa keperibadian bangsa Malaysia. Patriotisme merangkumi unsurbangga sebagai rakyat Malaysia, semangat setia negara, semangatkekitaan, berdisiplin serta berusaha dan produktif.Sejarah merupakan satu disiplin istimewa meliputi segala aspek kehidupanmanusia seperti politik, ekonomi dan sosial. Dalam struktur disiplin pendidikanSejarah, beberapa konsep penting perlu diketahui oleh guru untuk memahamiisu-isu penting serta istilah tertentu seperti kemahiran pemikiran sejarah.Pemikiran sejarah berkait rapat dengan pemahaman sejarah yang bolehdifahami sekiranya semua aspek dikaji dan faktor-faktor dianalisis sertadilihat secara keseluruhan. Unsur penting dalam disiplin pendidikan Sejarahmeliputi aspek inkuiri dalam sejarah, pengumpulan sumber, kemahiranpemikiran sejarah, penjelasan sejarah, pemahaman sejarah dan empati.5
 12. 12. KANDUNGANPERINGKAT SEKOLAH MENENGAH RENDAHKAJIAN SEJARAH TEMPATAN (KST)Kajian Sejarah Tempatan adalah sebahagian daripada kurikulum PendidikanSejarah Sekolah Menengah Rendah yang dilaksanakan oleh murid secarakerja kursus.Kajian Sejarah Tempatan bertujuan memberi pengalaman secara langsungkepada murid semasa mengkaji aspek-aspek sejarah yang ada di sekelilingmereka. Melalui pengkajian ini, kemahiran seperti mencari, mengumpul,mengelas, mentafsir maklumat dan merekod fakta-fakta sejarah dapatdiaplikasi dan dipertingkatkan. Pengalaman ini dapat memupuk minat muridterhadap sejarah.Kandungan Kajian Sejarah Tempatan meliputi:Tingkatan 1: Sejarah Diri dan KeluargaTingkatan 2: Sejarah SekolahTingkatan 3: i. Sejarah Persekitaran Kawasan Sekolahii. Sejarah Kawasan Tempat Tinggal / kediamanSEJARAH DAN KITASejarah dan Kita memperkenalkan elemen penting pendidikan Sejarah,seperti pengertian sejarah, ciri-ciri sejarah dan kaedah pengkajian sejarah.Tajuk ini memberi pendedahan serta pemahaman kepada asas-asas disiplinilmu Sejarah.a. Kemahiran Sejarahb. Kepentingan Sejarah6
 13. 13. 1. ZAMAN PRASEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANANMELAYU MELAKATema ini menyentuh kemunculan masyarakat prasejarah dan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara sebagai latar belakang kepada kemunculanKesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka menjadi sebuahkerajaan yang kuat di Gugusan Kepulauan Melayu pada kurun 15 danawal kurun 16. Pada zaman kegemilangannya, Kesultanan MelayuMelaka telah membina satu tradisi politik, ekonomi dan budaya yang kekaldiwarisi sehingga kini. Kegemilangan dan kemakmurannya telah menarikminat Portugis datang ke Melaka dan menawan Melaka pada tahun 1511.1.1 Zaman Prasejaraha. Paleolitikb. Mesolitikc. Neolitikd. Zaman Logam1.2 Kerajaan-kerajaan Awal di Asia Tenggaraa. Kerajaan agraria dan kerajaan maritimb. Sistem pemerintahan dan pentadbiran1.3 Zaman Kesultanan Melayu Melakaa. Pengasasan Kesultanan Melayu Melakab. Kegemilangan Melakac. Kemerosotan Melaka7
 14. 14. 2. KESULTANAN MELAYU MELAKA MENJADI ASASKERAJAAN MASA KINI.Tema ini memfokuskan Kerajaan Melayu Johor yang menegakkan semulakewibawaan Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, tema inimengisahkan kewujudan Kerajaan-kerajaan Melayu lain yang mewarisikegemilangan Kesultanan Melayu Melaka seperti Perak dan Pahang.Selain daripada itu, dibincangkan juga beberapa kerajaan lain yang telahmengadaptasi corak pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dalampentadbiran kerajaan di Selangor, Kedah, Terengganu dan Kelantan.Negeri Sembilan pula mempunyai ciri-ciri pentadbirannya yang tersendiri.Tema ini juga membincangkan Sarawak dan Sabah dari segi latarbelakang, keadaan masyarakat, dan kegiatan ekonomi.2.1 Johor Menegakkan Semula KewibawaanKesultanan Melayu Melakaa. Pengasasan Kerajaan Johorb. Kegemilangan Kerajaan Johorc. Kemerosotan Kerajaan Johor2.2 Latar Belakang Pembentukan Kerajaan-kerajaanMelayua. Kerajaan-kerajaan Melayu yang tua(Kedah, Pahang, Perak)b. Kerajaan-kerajaan Melayu yang baru(Terengganu, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan)8
 15. 15. 2.3 Warisan Kesultanan Melayua. Sistem pemerintahan dan pentadbiranb. Sistem perundanganc. Kegiatan ekonomid. Sosiobudaya2.4 Sarawak dan Sabaha. Latar belakang sejarah Sarawak dan Sabahb. Keadaan masyarakatc. Kegiatan sosiobudayad. Kegiatan ekonomi3. KEMAKMURAN DAN KEKAYAAN NEGARA KITAMENARIK BRITISH UNTUK MENJAJAHTema ini mengisahkan penapakan, perluasan pengaruh dan penjajahanBritish di negara kita. British telah memperkenalkan sistempentadbirannya yang telah menjejaskan kedudukan pemimpin tempatan.Bagi tujuan mengeksploitasi kekayaan negara kita, Britishmemperkenalkan ekonomi dagangan, industri dan penggunaan teknologimoden. Perubahan ini membawa berbagai-bagai kesan dalam kehidupanmasyarakat sehingga menyebabkan sistem ekonomi tradisional terpinggir.3.1 Penapakan dan Peluasan Pengaruh Britisha. Negeri-negeri Selatb. Campur tangan British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan danPahangc. Penerimaan Penasihat British di Kedah, Kelantan,Terengganu,Perlis Dan Johord. Sarawak di bawah pemerintahan Keluarga Brooke.e. Sabah di bawah Syarikat Borneo Utara British (SBUB)9
 16. 16. 3.2 Penguasaan Hasil Bumi dan Kesannyaa. Perkembangan ekonomi dagangan.b. Perubahan sosioekonomi4. TINDAK BALAS MASYARAKAT TEMPATAN TERHADAPPENJAJAH BRITISHTema ini menumpukan kepada kebangkitan semangat kebangsaansecara tersusun bagi membebaskan negara daripada belenggupenjajahan. Semangat kebangsaan diperjuangkan oleh badan-badandan kesatuan-kesatuan yang mempunyai corak perjuangan dan matlamatyang tertentu. Pemupukan kesedaran semangat kebangsaan jugadisalurkan melalui pendidikan, karya penulisan, akhbar, dan majalah.4.1 Perjuangan Pemimpin Setempata. Corak dan matlamat perjuanganb. Reaksi Britishc. Keberkesanan perjuangan4.2 Pembelaan Maruah Bangsaa. Kebangkitan semangat kebangsaan untuk membebaskantanahair10
 17. 17. 5. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAHAIRTema ini memaparkan detik-detik perjuangan rakyat ke arah menuntutkemerdekaan tanah air. Pengalaman semasa pemerintahan Jepunmenyemarakkan lagi semangat kebangsaan di kalangan rakyat.Pembentukan Malayan Union ditentang hebat oleh orang Melayu sehinggamemaksa Kerajaan British menggantikannya dengan Persekutuan TanahMelayu 1948. Ancaman pengganas komunis tidak menghalangperjuangan rakyat menuntut kemerdekaan, malah mempercepatkan lagiusaha-usaha ke arah berkerajaan sendiri. Perjuangan rakyat mencapaikejayaan dengan Permasyhuran Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.Perubahan pentadbiran juga berlaku di Sarawak dan Sabah ke arahmencapai taraf berkerajaan sendiri.5.1 Pemerintahan Jepun di Negara Kitaa. Pemerintahan Jepunb. Kesan pemerintahan Jepun5.2 Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayua. Tanah Melayu selepas kekalahan Jepunb. Malayan Union 1946c. Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Uniond. Penubuhan UMNO 1946e. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 194811
 18. 18. 5.3 Ancaman Pengganas Komunis dan Perisytiharan Darurat 1948a. Penyusupan dan kegiatan anasir komunisb. Langkah-langkah membanteras ancaman pengganas komunisc. Kesan Zaman Darurat5.4 Kerjasama antara Kaum ke Arah Kemerdekaana. Ke arah mencapai perpaduan kaumb. Kerjasama kaum ke arah berkerajaan sendiri5.5 Detik-detik Perisytiharan Kemerdekaan 31 Ogos 1957a. Rombongan Merdeka 1956b. Rundingan antara kaum dan penyediaan PerlembagaanPersekutuan Tanah Melayu 1957c. Permasyhuran Kemerdekaan 31 Ogos 19575.6 Perubahan Pentadbiran ke Arah Berkerajaan sendiri diSarawak dan Sabaha. Perubahan pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sarawakb. Perubahan pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sabah12
 19. 19. 6. PEMBENTUKAN NEGARA MALAYSIATema ini membincangkan penubuhan persekutuan Malaysia yang terdiridaripada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah.Persekutuan ini bertujuan menjamin perpaduan, kemakmuran dankeselamatan bersama. Gagasan ini telah menghadapi pelbagai rintangandari dalam dan luar negeri pada peringkat awal pembentukannya. Walaubagaimanapun, berkat keazaman yang kuat, akhirnya pada 16 Septem-ber 1963, Malaysia diisytiharkan.6.1 Gagasan Pembentukan Malaysiaa. Idea pembentukan Malaysiab. Matlamat pembentukan Malaysia6.2 Reaksi terhadap Pembentukan Malaysiaa. Reaksi dan perkembangan politik6.3 Perjanjian dan Perisytiharan Malaysiaa. Langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysiab. Perisytiharan Malaysia 16 September 196313
 20. 20. PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS7. TAMADUN AWAL MANUSIATema ini memaparkan kemunculan tamadun awal dunia sebagai prosesevolusi sejarah manusia sejak zaman awal tamadun sehingga ke zamanpeningkatan tamadun. Di samping itu, turut ditinjau kemunculan agamadan ajaran yang merupakan salah satu ciri penting dalam perkembangantamadun manusia.Di Asia Tenggara, perbincangan tertumpu kepada kemunculan kerajaan-kerajaan awal dan pengaruh agama Hindu dan agama Buddha terhadapsistem pemerintahan dan pentadbiran serta kesenian dan kesusasteraan.7.1 Tamadun Awal Duniaa. Proses pembentukan tamadun(Sumeria, Mesir, Indus dan Hwang Ho)b. Peningkatan tamadun manusia(Yunani, Rom, India dan China)c. Kemunculan agama dan ajaran utama dunia7.2 Tamadun Awal Asia Tenggaraa. Bentuk dan ciri-ciri kerajaan awalb. Pengaruh agama Hindu dan agama Buddha14
 21. 21. 8. TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYATema ini memberi tumpuan khusus terhadap kemunculan danperkembangan tamadun Islam di Semenanjung Tanah Arab, Eropah danAsia Tenggara. Keagungan dan kegemilangan tamadun Islam seterusnyadifokuskan kepada pembaharuan dan pengaruh Islam dalam sistempolitik, ekonomi dan sosial sebelum kedatangan Barat ke Malaysia.8.1 Islam dan Penyebarannya di Makkaha. Masyarakat Arab Jahiliyahb. Islam dan penyebarannya di Makkahc. Reaksi masyarakat Arab8.2 Kerajaan Islam di Madinaha. Perjanjian Aqabah Pertama dan Keduab. Hijrahc. Piagam Madinahd. Penyebaran Islame. Perjanjian Hudaibiyahf. Pembukaan semula Kota Makkah15
 22. 22. 8.3 Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannyaa. Zaman Khalifah al-Rasyidinb. Kerajaan Bani Umaiyahc. Kerajaan Bani Abbasiyahd. Kerajaan Turki Uthmaniyahe. Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia8.4 Islam di Asia Tenggaraa. Kedatangan Islam ke Asia Tenggarab. Penyebaran Islam di Asia Tenggarac. Pengaruh Islam di Asia Tenggara8.5 Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia SebelumKedatangan Barat.a. Pemerintahan dan pentadbiranb. Sosiobudayac. Ekonomi16
 23. 23. 9. PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAPEKONOMI NEGARA.Tema ini membicarakan perkembangan masyarakat Eropah pada kurunke-15 yang membawa kepada penjelajahan dan penerokaan ke timur.Perkembangan seterusnya telah melahirkan Revolusi Pertanian danRevolusi Perindustrian yang mendorong imperalisme Barat ke Asia.Imperialisme British di Malaysia telah memperkenalkan ekonomi modenyang akhirnya telah memberi kesan kepada negara dengan kemunculanbandar baru, pembentukan masyarakat berbilang kaum dan perubahanekonomi bumiputera.9.1 Perkembangan di Eropaha. Perubahan masyarakat dan budaya Eropahb. Penjelajahan dan penerokaanc. Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustriand. Imperialisme9.2 Dasar British terhadap Ekonomi Negara dan Kesannyaa. Ekonomi tradisionalb. Ekonomi daganganc. Dasar British terhadap pertaniand. Kesan-kesan dasar ekonomi17
 24. 24. 10. KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISMESEHINGGA PERANG DUNIA KEDUATema ini menumpukan kepada kebangkitan semangat kebangsaansecara tersusun dalam usaha membebaskan tanah air daripadabelenggu penjajah.Imperialisme Barat mengakibatkan berlakunya perubahan politik danpentadbiran dan seterusnya membawa kepada kemerosotankepemimpinan tempatan.Pengaruh imperialisme Barat menjadi pendorong kebangkitan semangatkebangsaan negara kita. Semangat kebangsaan ini diperjuangkan olehpemimpin-pemimpin setempat, badan-badan dan kesatuan-kesatuan.10.1 Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di AsiaTenggaraa. Imperialisme Barat di Asia Tenggarab. Perubahan sistem politik di Asia Tenggarac. Nasionalisme di Asia Tenggara10.2 Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Keduaa. Perjuangan pemimpin setempat menentang Britishb. Gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua18
 25. 25. 11. PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAHKEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULATTema ini memfokuskan konsep negara dan bangsa melalui rentetanperistiwa di Malaysia. Konsep pembinaan negara dan bangsa jugaberlaku di Eropah melalui pembentukan negara Jerman dan Itali.Sejarah pembinaan negara Malaysia bermula dari zaman KesultananMelayu Melaka. Kesinambungan pembinaan negara dan bangsa Malay-sia dapat dilihat dengan jelas pada zaman kerajaan Johor dan Terengganudengan perlembagaan bertulisnya, kerajaan Kelantan dengan sistemJemaah Menterinya dan Negeri Sembilan dengan prinsip demokrasi dankonsep persekutuan.Kemuncak kesedaran tentang pembinaan negara dan bangsa dapat dilihatmelalui penentangan terhadap Malayan Union 1946 yang membawakepada penubuhan Persekutan Tanah Melayu 1948, kemunculan negaraberdaulat pada 31 Ogos 1957 dan seterusnya pembentukan Malaysiapada 16 September 1963.Pengenalan kepada sistem pemerintahan dan pentadbiran yang cekapmelalui demokrasi berparlimen telah memberi inspirasi untukmembangunkan ekonomi. Perpaduan negara dipupuk melalui ideologidan dasar negara seperti Rukun Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan,Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Dasar Ekonomi Baru dan DasarPembangunan Nasional.19
 26. 26. 11.1 Kesedaran tentang Pembinaan Negara dan Bangsaa. Latar belakang konsep negara-bangsa: Pembinaan negaradan bangsa Jerman dan Italib. Kesultanan Melayu Melakac. Warisan negeri-negeri Melayud. Malayan Union 1946 dan Persekutuan Tanah Melayu 1948e. Kemunculan negara berdaulat 31 Ogos 1957f. Pembentukan Malaysia 16 September 196311.2 Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Selepas Merdekaa. Ciri-ciri demokrasi berparlimenb. Kerajaan Persekutuanc. Lambang-lambang negara11.3 Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraana. Pembangunan ekonomib. Pembangunan dan perpaduan bangsa11.4 Malaysia ke Arah Negara Majua. Wawasan 202020
 27. 27. 12. MALAYSIA DAN KERJASAMA MASYARAKAT ANTARABANGSATema ini mengisahkan peristiwa Perang Dunia Pertama yangmenandakan bermulanya konflik antarabangsa dan penubuhan badan-badan antarabangsa .Namun begitu tumpuan tema ini adalah terhadap peranan dansumbangan Malaysia dalam mempertingkatkan kerjasama di peringkatserantau dan antarabangsa.12. 1 Konflik Antarabangsaa. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Keduab. Perang Dingin dan kemunculan blok dunia.12.2 Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam PertubuhanAntarabangsaa. Dasar luar Malaysiab. Malaysia dalam pertubuhan antarabangsac. Malaysia dalam pertubuhan serantau21
 28. 28. PENGISIAN KURIKULUMDalam merancang dan melaksanakan kurikulum ini, tumpuan perludiberi kepada pengembangan dan penguasaan kemahiran berfikirdan kemahiran belajar bagi membolehkan murid membuat keputusandan menyelesaikan masalah secara rasional dalam menghadapicabaran hidup yang semakin kompleks. Kepelbagaian kecerdasanmurid perlu diambil kira bagi memperkukuhkan dan memperkayapengalaman pembelajaran mereka dalam usaha membentukmanusia yang peka kepada isu atau permasalahan yang berlaku danmampu membuat ramalan, menjangka akibat sertamengendalikannya ke arah keharmonian dan kecemerlangan hidup.Di samping itu, kemahiran menggunakan teknologi maklumat dankomunikasi perlu dikuasai murid supaya mereka menjadi generasiyang celik teknologi serta memanfaatkan dengan penuhtanggungjawab demi kesejahteraan hidup bersama.22

×