Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koleksi soalan peratus klon upsr

2,260 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Koleksi soalan peratus klon upsr

 1. 1. KOLEKSI KLON UPSR topik : PERATUSOLEH : KHAIRIAH BINTI ABDUL KADIR PKP/GURU MATEMATIK SK. SERI TAWAI
 2. 2. 1 Rajah 1 menunjukkan koleksi tigajenis bentuk Hitung peratusan bentuk dari seluruh rajah.
 3. 3. 2 Rajah 2 menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang sama besar. Berapa peratus kah pecahan tidah berlorek dari seluruh rajah ?
 4. 4. 3 Hitung 36% daripada 150.4 Tukarkan 67% kepada nombor perpuluhan.3 Hitung 12% daripada 450.4 90% daripada 120 =
 5. 5. 5 18% daripada 250 =6 30% daripada 180 =7 20% daripada 90 =8 Tukarkan 74% kepada nombor perpuluhan.
 6. 6. 11 Jadual 2 menunjukkan peratusan pokok langsatdi sebuah dusun.Peratusan pokok manggis tidakditunjukkan.Jumlah pokok buah- buahan ialah 600.Hitung bilangan pokok manggis.
 7. 7. 12 Rajah 7 menunjukkan segi tiga-segitiga sama sisi yang sama besar. Hitungkanperatus kawasan berlorek daripada seluruhrajah itu.
 8. 8. 13 Jadual 1 menunjukkan peratusan murid yang terdapat di dalam sebuah kelas. Peratusan muridlelaki tidak ditunjukkan. Jumlah murid di dalam kelas ialah 40 orang.Hitung bilangan murid lelaki.
 9. 9. 14 Rajah 1 terdiri daripada beberapa segiempat sama yang sama besar. Hitungkanperatusan kawasan tidak berlorek daripadaseluruh rajah itu.
 10. 10. 15 Rangkai kata di bawah adalah dirujuk RAJIN BELAJAR PUNCA KEJAYAAN Berapa peratuskah huruf N daripada Semua huruf dalam rangkai kata itu?
 11. 11. 16 Rajah 4 terdiri daripada petak-petaksegiempat sama yang sama besar. Hitungperatusan kawasan yang berlorek daripadaseluruh rajah itu.
 12. 12. 17 Rajah 5 terdiri daripada dua keping kadyang sama saiz. Setiap kad dibahagikan kepadabeberapa bahagian yang sama besar. Hitungkanjumlah peratusan kawasan yang berwarnadaripada kedua-dua kad itu.
 13. 13. 18 Rajah 6 menunjukkan beberapa keping kadangka. Hitung peratusan kad angka 9 daripadasemua kad itu.
 14. 14. 19 Rajah 7 menunjukkan beberapa keping kad warna. Hitung peratusan kad warna biru daripada semua kad warna itu.
 15. 15. 20 Rajah 8 terdiri daripada petak-petaksegiempat sama yang sama besar.Hitungperatusan kawasan yang berlorek daripadaseluruh rajah itu.
 16. 16. 21 Jadual 1 menunjukkan bayaran bil Johar yangtidak lengkap.Jika wang yang ada pada Joharialah RM400, berapa peratuskah harga kameradaripada jumlah wang yang ada?
 17. 17. 22 Rajah 9 terdiri daripada petak-petaksegiempat sama yang sama besar.Hitung peratusan kawasan yang berlorekdaripada seluruh rajah itu.
 18. 18. 23 Jadual 2 menunjukkan bilangan buahdurian kampung dan buah durian kacukandalam tiga kumpulan. Berapakah peratusbilangan buah durian kacukan daripadabilangan buah durian itu?
 19. 19. 24 Rajah 10 terdiri daripada petak-petaksegiempatsama yang sama besar Hitung .peratusan kawasanyang berlorek daripada seluruh rajah itu.
 20. 20. 25 Jadual 3 menunjukkan bayaran bil Ahmadyang tidak lengkap. Jika gaji Ahmad ialah RM1 000,berapa peratuskah bayaraN bil air daripadajumlah gajinya?
 21. 21. 26 Jadual 4 menunjukkan bilangan muriddalam Tahun 5 di sebuah sekolahBerapakah peratus murid kelas Lima Bijakdaripada jumlah murid di Tahun 5 itu?
 22. 22. 27 Pada bulan Mei sebuah geraidapat keuntungan sebanyak RM1 300.Pada bulan Jun keuntungan bertambah22% daripada keuntungan bulan Jun.Hitung jumlah untung gerai itu padabulan Mei dan Jun.
 23. 23. 28 Pada bulan Februari seorang penoreh getah memperolehi pendapatan sebanyak RM900. Pendapatannya pada bulan Mac telah bertambah 25% daripada bulan Februari.Hitung jumlah pendapatan penoreh itu pada bulan Februari dan Mac.
 24. 24. 29 Pada tahun 2003 En. Ali telahmenderma sebanyak RM2 000 kepadasebuah pertubuhan sukarela. Derma En. Alipada tahun 2004 telah bertambah 5%daripada derma tahun 2003.Hitung jumlahderma En. Ali pada tahun 2003 dan tahun2004.
 25. 25. 30 Pendapatan sebuah kilang rotipada bulan April ialah RM1 200.Pendapatan pada bulan Mei pulabertambah 40% daripada pendapatanbulan April. Hitung jumlahpendapatan kilang roti itu dalambulan April dan Mei.
 26. 26. 31 Pada bulan Januari, Pak Busumemperolehi RM1 000 hasil jualanayamnya. Pada bulan Februari jualannyabertambah 10% daripada hasil jualanbulan Januari.Hitung jumlah jualan ayamoleh Pak Busu pada bulan Januari danFebruari.
 27. 27. 32 Pada tahun 2001, simpanan Asilahberjumlah RM1 500. Simpanannyapada tahun 2002 telah bertambah 12%daripada jumlah simpanan tahun 2001.Hitung jumlah simpanan Asilah padatahun 2001 dan tahun 2002.
 28. 28. 33 Jadual 6 menunjukkan bayaran bilkeluarga Puan Lin yang tidak lengkap.Jika gaji Puan Lin ialah RM2 000, berapaperatuskah bayaran bil telefondaripada jumlah gajinya?
 29. 29. 34 Rajah 12 terdiri daripada dua kepingkad yang sama saiz. Setiap kaddibahagikan kepada beberapa bahagianyang sama besar. Hitungkan jumlahperatusan kawasan yang berwarnadaripada kedua-dua kad itu.
 30. 30. 35 Jadual 7 menunjukkan bilanganmurid dalam lima kumpulan yangmenaiki kereta dan bas ke sekolah.Berapakah peratus bilangan murid yangmenaiki kereta daripada jumlah muriditu?
 31. 31. 36 Jadual 8 menunjukkan bayaran bilMuthu yang tidak lengkap. Jika gaji Muthu ialahRM1 500, berapa peratuskah harga jam daripadajumlah gajinya?
 32. 32. 37 Rajah 13 terdiri daripada petak-petaksegiempat sama yang sama besar.Hitung peratusan kawasan yang berlorekdaripada seluruh rajah itu.
 33. 33. 38 Tukarkan ⅕ kepada peratus.39 Tukar 69% kepada nombor perpuluhan.40 Tukarkan 0.7 dalam bentuk peratus.41 Tukar 84% kepada nombor perpuluhan42 Tukar 72% kepada nombor perpuluhan.43 Tukarkan 1/4 kepada peratus.44 Tukar 95% kepada nombor perpuluhan.
 34. 34. 45 Tukarkan 74% kepada nombor perpuluhan.46 Tukar 69% kepada nombor perpuluhan.47 Tukarkan ½ kepada peratus.48 Tukarkan 81% kepada nombor perpuluhan49 Tukarkan ¾ kepada peratus

×