Phan5

618 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phan5

 1. 1. Never stop improving quality www.elarion.com
 2. 2. Phụ thuộc hàm <ul><li>Giới thiệu
 3. 3. Định nghĩa
 4. 4. Biểu diễn PTH bằng đồ thị
 5. 5. Suy diễn logi các PTH
 6. 6. Hệ tiên đề Amstrong
 7. 7. Bao đóng
 8. 8. Bao đóng của tập thuộc tính
 9. 9. Khóa – Thuật toán tìm khóa
 10. 10. Phủ tối thiểu </li></ul>
 11. 11. Giới thiệu <ul><li>Là sự biểu diễn RBTV dưới dạng hình thức toán học.
 12. 12. Bảo đảm thông tin không bị tổn thất khi phân rã hoặc kết nối giữa các quan hệ. </li></ul>
 13. 13. Định nghĩa <ul><li>Quan hệ R được định nghĩa trên tập thuộc tính U = { A1, A2, ..., An}.
 14. 14. A, B ⊂ U là 2 tập con của tập thuộc tính U.
 15. 15. Nếu tồn tại một ánh xạ f: A -> B thì nói rằng A xác định hàm B, hay B phụ thuộc hàm vào A.
 16. 16. Ký hiệu: A -> B. </li></ul>
 17. 17. Định nghĩa <ul><li>Định nghĩa hình thức của PTH:
 18. 18. Quan hệ Q (A, B, C) có PTH A xác định B
 19. 19. (ký hiệu là A -> B) nếu:
 20. 20. ∀ q, q’ ∈ Q, sao cho q.A = q’.A thì q.B = q’.B
 21. 21. Nghĩa là: ứng với 1 giá trị của A thì có một giá trị duy nhất của B
 22. 22. A là vế trái của PTH, B là vế phải của PTH
 23. 23. PTH A -> A được gọi là PTH hiển nhiên. </li></ul>
 24. 24. Định nghĩa <ul><li>Ví dụ 1: Trong quan hệ Sinhvien ( Masv , Hoten, Phai, NgSinh, Quequan, Diachi) </li></ul><ul><ul><li>Có các PTH sau: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masv -> Quequan, Diachi
 25. 25. Masv, Hoten -> Ngsinh, Quequan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Không có các PTH sau: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoten -> Ngsinh, Quequan </li></ul></ul></ul><ul><li>Tức là xác định sinh viên thì tối thiểu phải có mã sinh viên nên không tồn tại phụ thuộc hàm suy ra từ thuộc tính Hoten. </li></ul>
 26. 26. Định nghĩa <ul><li>Ví dụ 2: Trong QuanHệ CHITIẾT_HĐ ( Số-hóađơn, Mã-hàng , Số-lượng, Đơn-giá, Trị-giá)
 27. 27. Có các PTH sau: </li></ul><ul><ul><li>f1: Số-hóa-đơn, Mã-hàng-> Số-lượng
 28. 28. f2: Số-hóa-đơn, Mã-hàng -> Đơn-giá.
 29. 29. f3: Số-hóa-đơn, Mã-hàng-> Trị-giá.
 30. 30. f4: Số-lượng, Đơn-giá -> Trị-giá. </li></ul></ul>
 31. 31. Biểu diễn PTH bằng đồ thị (1/3) <ul><li>PTH có thể biểu diễn bằng đồ thị có hướng: </li></ul><ul><ul><li>Các nút trong đồ thị chia thành 2 loại: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nút thuộc tính: biểu diễn bằng tên thuộc tính
 32. 32. Nút PTH: biểu diễn bằng hình tròn có số thứ tự của PTH. </li></ul></ul></ul><ul><li>Các cung trong đồ thị cũng có 2 loại: </li></ul><ul><ul><li>Cung đến PTH: xuất phát từ các thuộc tính ở vế trái của các PTH
 33. 33. Cung rời PTH: hướng đến các thuộc tính ở vế phải của các PTH </li></ul></ul>
 34. 34. Biểu diễn PTH bằng đồ thị (2/3) <ul><li>Quan hệ R (A, B, C, D, E, H)
 35. 35. Tập phụ thuộc hàm F = {AB->C, CD->E, EC->A,
 36. 36. CD->H, H->B } </li></ul>TH022_11
 37. 37. Biểu diễn PTH bằng đồ thị (3/3) <ul><li>Quan hệ R (A, B, C, D, E, G)
 38. 38. Tập phụ thuộc hàm F = {A->C; B->DE; AB->G;
 39. 39. A->ED; D->E } </li></ul>TH022_11
 40. 40. Suy diễn logic các PTH (1/2) <ul><li>Cho lược đồ quan hệ R với tập thuộc tính U và tập các PTH F.
 41. 41. X -> Y là 1 PTH; X,Y ⊆ U.
 42. 42. Ta nói rằng X -> Y được suy diễn lôgic từ F nếu </li></ul><ul><ul><li>∀ r ∈R, nếu r thỏa tất cả các PTH trong F thì r cũng thỏa X -> Y </li></ul></ul><ul><li>Ký hiệu là: F = X -> Y. </li></ul>
 43. 43. Suy diễn logic các PTH (2/2) <ul><li>Ví dụ: </li></ul><ul><ul><li>Với F = {X -> Y, X -> Z, Y -> T }
 44. 44. Thì ta có các PTH: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>X -> YZ
 45. 45. X -> T </li></ul></ul></ul>
 46. 46. Hệ tiên đề Amstrong (1/4) <ul><li>Năm 1974, Amstrong đã đưa ra hệ tiên đề (gọi là hệ luật dẫn Amstrong) : Cho lược đồ quan hệ Q với tập thuộc tính U. X, Y, Z, W ⊆ U. PTH có các tính chất cơ bản sau: </li></ul><ul><ul><li>A1: Tính phản xạ: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nếu Y ⊆ X thì X -> Y </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>A2: Tính tăng trưởng: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nếu X -> Y thì XZ -> YZ (Z ⊆ U) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>A3: Tính bắc cầu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nếu X -> Y và Y -> Z thì X -> Z </li></ul></ul></ul>
 47. 47. Hệ tiên đề Amstrong (2/4) <ul><li>Ví dụ 1: Cho F = {AB -> C, C -> A } </li></ul><ul><ul><li>CMR: BC -> ABC </li></ul></ul><ul><li>Ta có: </li></ul><ul><ul><li>(1) C -> A (giả thiết)
 48. 48. (2) BC -> AB (tăng trưởng 1)
 49. 49. (3) AB -> C (giả thiết)
 50. 50. (4) AB -> ABC (tăng trưởng 3)
 51. 51. (5) BC -> ABC (bắc cầu 2 & 4) </li></ul></ul>
 52. 52. Hệ tiên đề Amstrong (3/4) <ul><li>Các tính chất bổ sung: </li></ul><ul><ul><li>A4: Luật giả bắc cầu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nếu X -> Y và YZ -> W thì XZ -> W </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>A5: Luật hợp: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nếu X -> Y và X -> Z thì X -> YZ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>A6: Luật tách: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nếu X -> YZ thì X -> Y và X -> Z </li></ul></ul></ul>
 53. 53. Hệ tiên đề Amstrong (4/4) <ul><li>Ví dụ: Cho R(A,B,C,D,E,G,H). CMR: AB->E với F = {AB->C, B->D, CD->E, CE->GH, G->A }.
 54. 54. Ta có: </li></ul><ul><ul><li>(1) AB->C (chotrước)
 55. 55. (2) AB->AB (phản xạ)
 56. 56. (3) AB->B (luật tách)
 57. 57. (4) B->D (cho trước)
 58. 58. (5) AB->D (bắc cầu 3 & 4)
 59. 59. (6) AB->CD (hợp 1 & 5)
 60. 60. (7) CD->E (cho trước)
 61. 61. (8) AB->E (bắc cầu 6 & 7) </li></ul></ul>
 62. 62. Bao đóng (Closure) (1/3) <ul><li>Gọi F+ là bao đóng (Closure) của F, tức là tập các PTH được suy diễn lôgic từ F.
 63. 63. Nếu F = F+ thì ta nói F là họ đầy đủ (full family) của các PTH. </li></ul>
 64. 64. Bao đóng (Closure) (2/3) <ul><li>Bài toán thành viên (MemberShip):
 65. 65. Kiểm tra PTH X -> Y có được suy diễn lôgíc từ F không? (tức là X -> Y ∈ F+ ? ) </li></ul><ul><ul><li>Đây là một bài toán khó giải.
 66. 66. Đòi hỏi phải có một hệ luật dẫn để suy diễn lôgic các PTH. </li></ul></ul>
 67. 67. Bao đóng (Closure) (3/3) <ul><li>Bài toán thành viên – Ví dụ: Cho Q(ABCDEG). </li></ul><ul><ul><li>F = {AE -> C, CG -> A, BD -> G, GA -> E }
 68. 68. CMR: BDC -> Q+ ∈ F+ (Q+ = ABCDEG+) </li></ul></ul><ul><li>Ta có: </li></ul><ul><ul><li>(1) BDC->BDC (phản xạ)
 69. 69. (2) BD->G (giả thiết f3)
 70. 70. (3) CG->A (giả thiết f2)
 71. 71. (4) BDC->A (giả bắc cầu 2,3)
 72. 72. (5) BDC->GA (hợp 2 & 4)
 73. 73. (6) BDC->E (bắc cầu 5 & f4)
 74. 74. (7) BDC->Q+ (hợp 1,2,4,6) </li></ul></ul>
 75. 75. Bao đóng của tập thuộc tính (1/5) <ul><li>Thuật toán Tìm bao đóng của tập thuộc tính
 76. 76. Input: Tập U hữu hạn các thuộc tính & tập các
 77. 77. PTH F trên U & X ⊆ U.
 78. 78. Output: X + F
 79. 79. Phương pháp: Tính liên tiếp X 0 , X 1 , X 2 , … theo quy tắc như sau: </li></ul>
 80. 80. Bao đóng của tập thuộc tính (2/5) <ul><li>Thuật toán Tìm bao đóng của tập thuộc tính
 81. 81. Bước 1. X 0 = X
 82. 82. Bước 2. X i+1 = X i ∪ A sao cho ∃ (Y -> Z ) ∈ F, mà A ∈ Z và Y ∈ Xi
 83. 83. Bước 3. Cho đến khi X i+1 = Xi (Vì X= X 0 ⊆ X 1 ⊆ X 2 ⊆ … ⊆ U, mà U hữu hạn cho nên sẽ tồn tại 1 chỉ số i nào đó mà X i+1 = X i )
 84. 84. Khi đó X + F = X i </li></ul>
 85. 85. Bao đóng của tập thuộc tính (3/5) <ul><li>Tìm bao đóng của tập thuộc tính – Ví dụ 1
 86. 86. Cho R(U) với U=ABCDEG
 87. 87. F = {AB -> C, C -> A, BC -> D, ACD -> B,
 88. 88. D -> EG, BE -> C, CG -> BD, CE -> AG }
 89. 89. Tính X + F , với:
 90. 90. X= D
 91. 91. X= BD </li></ul>
 92. 92. Bao đóng của tập thuộc tính (4/5) <ul><li>Vậy D + = DEG </li></ul>
 93. 93. Bao đóng của tập thuộc tính (5/5) <ul><li>Vậy BD + = ABCDEG </li></ul>
 94. 94. Khóa – Thuật toán tìm khóa <ul><li>R là lược đồ quan hệ định nghĩa trên tập các thuộc tính U = { A 1 , A 2 , ... , A n }
 95. 95. Tập các PTH F = { f 1 , f 2 , ..., f m } xác định trên R.
 96. 96. K ⊆ U là khóa của R nếu thỏa mãn hai điều kiện sau đây: </li></ul><ul><ul><li>K -> U. ( K là siêu khóa )
 97. 97. ∃ K’ ⊂ K mà K’ -> U. </li></ul></ul>
 98. 98. Bài Toán Tìm khóa (1/6) <ul><li>Xác định tất cả các khóa của 1 lược đồ quan hệ.
 99. 99. Bài toán này được giải quyết qua 2 giai đoạn: </li></ul><ul><ul><li>Giai đoạn 1 : Xây dựng tập S chứa tất cả các siêu khóa của R
 100. 100. Giai đoạn 2 : Xây dựng tập K chứa tất cả các khóa của R từ tập S bằng cách loại bỏ khỏi S những siêu khóa không tối thiểu. </li></ul></ul>
 101. 101. Bài Toán Tìm khóa (2/6) <ul><li>Để xác định tất cả các siêu khóa của 1 lược đồ quan hệ R, ta lần lượt xét (2 n -1) tập hợp con của </li></ul><ul><ul><li>R + : X 1 , X 2 , … </li></ul></ul><ul><li>Nếu 1 tập con X i của R + có bao đóng bằng đúng R + thì tập con X i chính là 1 siêu khóa.
 102. 102. Nếu R chỉ có 1 siêu khóa S thì siêu khóa đó cũng là khóa của lược đồ quan hệ R </li></ul>
 103. 103. Bài Toán Tìm khóa (3/6) <ul><li>Trong trường hợp R có nhiều hơn 1 siêu khóa (hữu hạn), để xác định tất cả các khóa chỉ định, ta so sánh 1 cặp siêu khóa S i và S j . Nếu S i ⊂ S j , ta loại S j và giữ lại S i .
 104. 104. Lần lượt so sánh từng cặp siêu khóa để loại bỏ tập lớn, cuối cùng thu được tập các khóa chỉ định của R.
 105. 105. Suy ra Thuật toán không khả thi khi n lớn. </li></ul>
 106. 106. Bài toán tìm khóa (4/6) <ul><li>Bài Toán Tìm khóa – Thuật toán cải tiến: </li></ul><ul><ul><li>Chúng ta sẽ cải tiến thuật toán dựa trên việc phân loại tập thuộc tính R + </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A gọi là thuộc tính nguồn nếu A không xuất hiện ở vế phải của bất kỳ PTH không hiển nhiên nào của F.
 107. 107. Tập các thuộc tính nguồn ký hiệu là N
 108. 108. A gọi là thuộc tính đích nếu A không phải thuộc tính nguồn và A không xuất hiện ở vế trái của bất kỳ PTH không hiển nhiên nào của F.
 109. 109. Tập các thuộc tính đích ký hiệu là D. </li></ul></ul></ul>
 110. 110. Bài toán tìm khóa (5/6) <ul><ul><li>Tập hợp các thuộc tính không phải nguồn và không phải đích gọi là tập trung gian. Ký hiệu là L
 111. 111. Các tập hợp N, D, L rời nhau từng đôi một và N ∪ D ∪ L = R + </li></ul></ul><ul><li>Nhận xét </li></ul><ul><ul><li>Nếu K là khóa của R thì K chứa tất cả các thuộc tính nguồn và không chứa bất kỳ thuộc tính đích nào. </li></ul></ul>
 112. 112. Bài toán tìm khóa (6/6) <ul><li>B1: Xây dựng 2v tập con của L: L1, L2, … bằng phương pháp đường chạy nhị phân.
 113. 113. B2: Xây dựng tập K chứa các siêu khóa </li></ul><ul><ul><li>K = ∅
 114. 114. ∀ L i , X i = N ∪ L i
 115. 115. Tính X i + F . Nếu X i + F = R + thì K = K ∪ X i </li></ul></ul><ul><li>B3: Loại bỏ dần các siêu khóa lớn </li></ul>
 116. 116. Ví dụ – thuật toán cải tiến (1/3) <ul><li>Ví dụ: Cho R(ABCDEG) với tập PTH F = { AE -> C, CG -> A, BD -> G, GA -> E } Xác định tất cả các khóa của R
 117. 117. Ta có: </li></ul><ul><ul><li>N = { B, D }
 118. 118. D = ∅
 119. 119. L = { A, C, E, G }
 120. 120. Xây dựng tập thuộc tính L i bằng phương pháp đường chạy nhị phân. </li></ul></ul>
 121. 121. Ví dụ – thuật toán cải tiến (2/3)
 122. 122. Ví dụ – thuật toán cải tiến (3/3) <ul><li>Vậy có 2 siêu khóa: </li></ul><ul><ul><li>BDC
 123. 123. BDA </li></ul></ul><ul><li>Và 2 khóa: </li></ul><ul><ul><li>BDC
 124. 124. BDA </li></ul></ul>
 125. 125. Phủ tối thiểu (1/4) <ul><li>PTH tương đương </li></ul><ul><ul><li>Gọi F và G là các tập PTH. Ta nói rằng F và G là tương đương nếu F + = G + .
 126. 126. Nếu F và G tương đương, đôi khi còn nói F phủ G (hay G phủ F). </li></ul></ul>
 127. 127. Phủ tối thiểu (2/4) <ul><li>Phủ tối thiểu: Gọi F là tối thiểu nếu </li></ul><ul><ul><li>Mỗi vế phải của 1 PTH ∈ F chỉ có 1 thuộc tính
 128. 128. Không tồn tại 1 PTH X -> A thuộc F, mà: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>F + = (F - {X -> A} ) + </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Không tồn tại 1 PTH X -> A thuộc F, và 1 tập con Z của X mà: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>F + = (F - {X -> A} ∪ {Z -> A} ) + </li></ul></ul></ul>
 129. 129. Ví dụ - Phủ tối thiểu (3/4) <ul><li>Ví dụ 1: </li></ul><ul><ul><li>Cho F = { AB -> C, C-> A, BC -> D, ACD -> B,D -> E, D -> G, BE -> C, CG -> B, CG -> D, CE -> A, CE -> G }
 130. 130. Tìm Phủ tối thiểu .
 131. 131. Ta có: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CE -> A là dư thừa (vì C -> A )
 132. 132. CG -> B là dư thừa (vì CG -> D, C -> A và ACD -> B)
 133. 133. ACD -> B thay bằng CD -> B vì C -> A </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Suy ra PTT = { AB -> C, C-> A, BC -> D, CD -> B, D -> E, D -> G, BE -> C, CG -> D, CE -> G } </li></ul></ul>
 134. 134. Phủ tối thiểu (4/4) <ul><li>Ví dụ 2: </li></ul><ul><ul><li>Cho F = { AB -> C, C-> A, BC -> D, ACD ->B,D -> E, D -> G, BE -> C, CG -> B, CG -> D, CE -> A, CE -> G } </li></ul></ul><ul><ul><li>Tìm Phủ tối thiểu . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Loại bỏ CE -> A, CG -> D và ACD -> B sẽ có tập tối thiểu:
 135. 135. Suy ra PTT = { AB -> C, C-> A, BC -> D, D -> E, D -> G, BE -> C, CG -> B, CE -> G } </li></ul></ul></ul>

×