Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KGI akoestiek kantoor (1)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KGI akoestiek kantoor (1)

  1. 1. Betrokken partijen Handboek Bouwfysica Rijksgebouwendienst moderne kantoorconcepten Akoestiek in Moderne Kantoorconcepten Ingenieursbureaus - Cauberg-Huygen - DGMR Nieuwe richtlijnen handboek NVBV: - DHV Een vervolg op - LBP|Sight Richtlijn Rijksgebouwendienst (1999)? - M+P - Nieman Ir. Sara Persoon - Peutz 2 INHOUD KANTOORCONCEPTEN Het Nieuwe Werken (HNW –> OGH) “een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor moderne kantoorconceptenmoderne kantoorconcepten een betere inrichting en bestuur van het  moderne kantoorconcepten/ HNW (4 sheets) kenniswerk ...  handboek NVBV (5 sheets) … Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur- en cultuur, de  meetmethode en norm (5 sheets) managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn  praktijk (2 sheets) manager.” Definitie arbeids- en organisatiepsycholoog Dik Bijl, Het Nieuwe Werken, 2007 3 4 KANTOORCONCEPTEN KANTOORCONCEPTEN moderne kantoorconceptenmoderne kantoorconcepten 1 luid interactief 2a normaal interactief 2b rustig interactief 3 rustig individueel 4 stil 5 6 1
  2. 2. KANTOORCONCEPTEN HANDBOEK NVBV RGD Richtlijnen (1999) – Bouwfysisch Handboek (heden) moderne kantoorconceptenmoderne kantoorconcepten oud nieuw categorie 1-3, besloten ruimten VRIJHEID EN/OF BLIJHEID? Ilu Rw DnT -8 43 45 niet hoorbaar • werkplek afstemmen op je werkzaamheden 42 weinig hoorbaar -14 38 39 hoorbaar, niet verstaanbaar • werkplek afstemmen op je collega’s -20 33 33 hoorbaar tot verstaanbaar • je eigen gedrag afstemmen op je werkplek? -26 28 Ilu+51/54 27 verstaanbaar normaal stemgeluid normaal stemgeluid HNW persbericht: achtergrondgeluid 35/40 dB(A) achtergrondgeluid 35/40 dB(A) VROUWEN OP DE VUIST OM BUREAU Tref=0,8 s Tref=0,5 s Groningen 18 april 2011 7 8 HANDBOEK NVBV HANDBOEK NVBV moderne kantoorconceptenmoderne kantoorconcepten ‘nieuw’ cat. 4-5, open ruimten DL2s = 5 – 11 dB 9 10 HANDBOEK NVBV HANDBOEK NVBV ontwerpnorm ISO3382-3: “Acoustics – Measurement of room acoustic parameters – Part 3: Bij Lp,1m = 57 dB(A), Open plan spaces”, 2009 Lp,achtergrond = 40 dB(A) moderne kantoorconceptenmoderne kantoorconcepten STI Speech privacy Benaming DL2s = 5 dB (geen schermen) < 0.5 werken zonder r D (distraction distance) rp geeft rd 6 m afleiding is mogelijk geeft rp 45 m rd < 0.2 geconcentreerd r P (privacy distance) DL2s = 11 dB (wél schermen) werken is goed geeft rd 2 m mogelijk geeft rp 6 m11 12 2
  3. 3. MEETMETHODE MEETMETHODE BOLBRON-MICROFOON (meting STI / afstandsverzwakking): STI: moderne kantoorconceptenmoderne kantoorconcepten13 14 MEETMETHODE MEETMETHODE AFNAME GELUIDSNIVEAU: met: LW = akoestisch vermogenniveau van de geluidsbron moderne kantoorconceptenmoderne kantoorconcepten Q = richtingscoëfficiënt van de bron r = afstand tussen bron en ontvanger = gemiddelde absorptiecoëfficiënt van de ruimte A = totaal absorberend oppervlak van de ruimte 90 direct+indirect D2L=5 dB D2L=11 dB 70 direct 50 DL2S 30 SNR 10 1 2 4 8 1615 16 STI [%] without noise STI [%] without n 100 1 90 80 70 A1 60 50 40 30 20 MEETMETHODE PRAKTIJK: rekensituatie 10 0 STI [%] with noise STI [%] with n 100 1 90 80 moderne kantoorconceptenmoderne kantoorconcepten geen tot weinig 70 privacy A1 60 50 40 redelijke privacy 30 20 uitstekende 10 privacy 0 Bkg SPL:< 47,8 50,2 52,0 45,6 37,9 32,0 : 30,0 -> dB Bkg SPL:< 47,8 50,2 52,0 45,6 37,9 32,0 : 30,0 Modellering CATT gemeentehuis Heemskerk: Flexibele ruimte indeling DL2S = 7,5 dB met bron verhoogde stem bij vergaderen17 18 3
  4. 4. PRAKTIJK: meetsituatie moderne kantoorconceptenmoderne kantoorconcepten VRAGEN? presentatie te downloaden op www.mp.nl19 20 4

×