Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aan 5-2012 8

254 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aan 5-2012 8

  1. 1. annemer Bouwplaats Te veel contact- geluid als gevolg Geluidsisolatie is volgens van een geluids- lekke vloer kan professionals het met een zweven- de dekvloer wor- ondergeschoven kindje in den aangepakt. veel woningen en gebouwen. Oude huizen zitten vol geluidslekken vanwege de gekozen bouwmethode. Maar ook in de nieuwbouw gaat nog wel eens wat mis. En dat is dikwijls te wijten aan de uitvoering. Tekst: Paul Diersen Beeld: Fermacell, Archief Aannemer Geluidsisolatie gebrek in veel woningen Ondergeschoven kindje O ver welk type woningen en adviesbureaus, leveranciers en bou­ misch moet worden geïsoleerd. Nu is gebouwen we het hebben als wers zijn vertegenwoordigd. dat verhaal voor veel bouwers be­ we praten over gebrekkige Een grote groep vormen de huizen uit kend; minder bekend is het geluids­ geluidsisolatie? Dat is niet zomaar te de jaren ’60 en ouder. De huizen met aspect, al merkt Keizer hier ook stij­ zeggen, weet directeur Lucas Keizer de halfsteens woningscheidende mu­ gende aandacht voor. “Er is bijvoor­ ­ van de KGI Groep, oftewel het Kennis ren en de houten vloeren met dito beeld heel veel vraag van woningcor­ Centrum Geluidsisolatie: een overkoe­ balklaag. Zo ongeveer dezelfde groep poraties naar deze kennis. Ze willen pelende organisatie waarin diverse huizen die de komende jaren ther­ allemaal weten hoe ze geluidsoverlast Soorten geluid Luchtgeluid: een geluidsbron brengt Flankerend geluid: wordt overgedragen dan ’s avonds. De kans op geluidhinder lucht in trilling. Die lucht beweegt zich via bouwconstructies. De in trilling ge- van buren is daardoor ’s avonds hoger. voort door geluidslekken zoals gaten, brachte muur geeft het geluid door aan spleten en kieren. Ook kan dit geluid een aangrenzende bouwconstructie. Nagalm: geluidsgolven die tegen een vaste objecten in trilling brengen. Voor- wand, muur of ander materiaal botsen. beelden zijn praten en muziek. Omloopgeluid: geluid dat via een raam Ze worden geabsorbeerd, doorgelaten of een luchtkanaal wordt overgedragen of teruggekaatst. In dat laatste geval ont- Contactgeluid: brengt een bouwkundige naar een andere ruimte. staat nagalm. constructie zoals een muur of vloer direct in trilling. Voorbeelden zijn lopen, boren Achtergrondgeluid: geluid afkomstig uit Laagfrequent geluid: geluid van en een draaiende wasmachine. de omgeving. Het niveau is overdag hoger 125 Hz of lager. Voorbeelden van 8 Aannemer mei 201208-09-11_Coverstory.indd 8 21-05-12 14:37

×