Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prostor(ovost)  Reprezentace prostoru?    GIS – souřadnicová soustava    Role ICT při transformaci vztahů lidí a...
1. Přírodní     přírodně konstitutivní/hybridní          (Hynek, Vávra 2007)      (antropizované) příro...
1. Přírodní      přírodně konstitutivní/hybridníVyužití GIS při vizualizaci přírodní a socioekonomické prostorovosti;...
2. Socioekonomická           (Hynek, Vávra 2007)  využívání přírody – zdroje, služby, náklady/užitek     pr...
1. Přírodní + 2. socioekonomická           Trojan, Trávníček 2010
2. Socioekonomická            (Hynek, Vávra 2007)  využívání přírody – zdroje, služby, náklady/užitek    ...
2. Socioekonomická - 3D3D modelace: landmark (Lynch 1960) brněnského  výstaviště na podkladu satelitního snímku     ...
2. Socioekonomická – 3D?promítnutí socioekonomické prostorovosti ve StreetView         – okolí ÚAN Zvonařka   ...
3. Percepční, imaginativní          (Hynek, Vávra 2007)  reflexivita, prožitky, odezvy, vzpomínky, představy  ...
3. ProstorovostZdroj: http://ge.ecomagination.com/smartgrid/#/augmented_reality
4. Performativní           (Hynek, Vávra 2007)    aktéři/aktanti, asambláže, rhizomy, materiality      ...
4. Performativníběžně dostupná augmented Foto: J. Trojan             reality
Diskuze, závěr  Současný kyberprostor      Platformně mobilní      Dynamický vývoj    Zvyšující se možnosti...
Zdroje použité v prezentaciHarvey, D. (1973): Social Justice and the City. London: Edward Arnold, 336 s.Hynek A., Vávra J....
Trojan_Travnicek_Prostorovost_2011
Trojan_Travnicek_Prostorovost_2011
Trojan_Travnicek_Prostorovost_2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trojan_Travnicek_Prostorovost_2011

571 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trojan_Travnicek_Prostorovost_2011

 1. 1. Prostor(ovost) Reprezentace prostoru?  GIS – souřadnicová soustava  Role ICT při transformaci vztahů lidí a prostoru  Kyberprostor, virtuální realita x prostorové modelování, skutečná realita (něco mezi?) Absolutní (Euklidovská geometrie, Newtonovská fyzika a Descartovská filosofie) Relativní Relační (!) „Site has a value, not because of its own isolate existence but because it contains relationships with other sites“ (Harvey 1973, 13-14) Hynek, Vávra 2007: (Přinejmenším) čtyři prostorovosti krajiny
 2. 2. 1. Přírodní přírodně konstitutivní/hybridní (Hynek, Vávra 2007) (antropizované) přírodní procesy, technologie, složkové interakce živly, pohromyPřírodní geometrie krajiny. Tvůrcem jsou přírodní procesy.geometrická povaha – hmatatelný rozměr, prostorovéuspořádání (primárně přírodních) polycentricky pojímanýchkrajinných ekosystémů. Látkově-energeticky působící faktory– teplo, vlhkost a látková úživnost (trofita) – formují určitouprostorovou pravidelnost jejich uspořádání. Zdůrazňovánarole času (klimatologie, pedogeografie...).
 3. 3. 1. Přírodní přírodně konstitutivní/hybridníVyužití GIS při vizualizaci přírodní a socioekonomické prostorovosti; kombinace vrstev/složek do výsledné mapové reprezentace Zdroj: Trávníček, Trojan 2010
 4. 4. 2. Socioekonomická (Hynek, Vávra 2007) využívání přírody – zdroje, služby, náklady/užitek prostorová organizace kulturní krajiny nodalita, urbanizace, suburbanizace venkov, gradient využitíJe utvářena působením společnosti na přírodní složky krajiny. Příroda je zdrojem statků a služeb poskytovaných a využívaných společností (látky, energie, potenciál pro aktivity např. prostřednictvím turistiky atd.), vzniká tak kulturní krajina. Typická je interakce urbánního a rurálního prostoru a jejich oboustranné přechody. Význam mají komunikační sítě (vč. informačních) s přesahy do dalších prostorovostí (percepční a performativní)
 5. 5. 1. Přírodní + 2. socioekonomická Trojan, Trávníček 2010
 6. 6. 2. Socioekonomická (Hynek, Vávra 2007) využívání přírody – zdroje, služby, náklady/užitek prostorová organizace kulturní krajiny nodalita, urbanizace, suburbanizace venkov, gradient využitíJe utvářena působením společnosti na přírodní složky krajiny. Příroda je zdrojem statků a služeb poskytovaných a využívaných společností (látky, energie, potenciál pro aktivity např. prostřednictvím turistiky atd.), vzniká tak kulturní krajina. Typická je interakce urbánního a rurálního prostoru a jejich oboustranné přechody. Význam mají komunikační sítě (vč. informačních) s přesahy do dalších prostorovostí (percepční a performativní) Počet obyvatel v Jihomoravském kraji podle SLDB 2001
 7. 7. 2. Socioekonomická - 3D3D modelace: landmark (Lynch 1960) brněnského výstaviště na podkladu satelitního snímku (Google Earth 6.0 beta)
 8. 8. 2. Socioekonomická – 3D?promítnutí socioekonomické prostorovosti ve StreetView – okolí ÚAN Zvonařka (Google Earth 6.0 beta)
 9. 9. 3. Percepční, imaginativní (Hynek, Vávra 2007) reflexivita, prožitky, odezvy, vzpomínky, představy symboly, ikony, nálepky, sny, naděje topofilie, topofobie (Tuan)...významy, současně materiální i symbolická (na místo zažitých binárních polarit/opozit). Interpretativní schéma porozumění prostoru, lidská percepce i normativní představy (územní plán, zákony…) formujících předávaný morální rozměr, který se zároveň stává referencí pro hodnocení stavu (např. krajiny). Vytvářena v procesu sociální konstrukce i jako virtuální svět možného (kyberprostor).
 10. 10. 3. ProstorovostZdroj: http://ge.ecomagination.com/smartgrid/#/augmented_reality
 11. 11. 4. Performativní (Hynek, Vávra 2007) aktéři/aktanti, asambláže, rhizomy, materiality podílníci, dotčení, rozhodovatelé fyzický kontakt, pohyb moc a odpor (Foucault)Performativní prostorovost se projevuje skrze činy, v jednání aktérů jdoucích v souladu či proti aktantům. Dochází ke generování moci, která přetváří i krajinu, zpravidla za vzniku rezistence (odporu) vůči přímým či zprostředkovaným krokům dominujících členů společnosti, které mají často fatální dopady na krajinné ekosystémy, resp. na životní prostředí.
 12. 12. 4. Performativníběžně dostupná augmented Foto: J. Trojan reality
 13. 13. Diskuze, závěr Současný kyberprostor  Platformně mobilní  Dynamický vývoj Zvyšující se možnosti ICT, zejména kyberprostoru  Mocenské ovlivnění sociálně konstruované prostorovosti a rostoucí dominance verze prostoru, které zároveň slouží k potlačení či vyloučení verzí jiných  stávají se součástí permanentního utváření prostoru skrze procesy, které v něm probíhají (Murdoch 2006) Prostorovost jako „plovoucí koncept“ Produkt i konstrukt v procesu sociální konstrukce prostoru
 14. 14. Zdroje použité v prezentaciHarvey, D. (1973): Social Justice and the City. London: Edward Arnold, 336 s.Hynek A., Vávra J. (2007): (Přinejmenším) čtyři prostorovosti krajiny. In: Herber, V. (ed): Fyzickogeografický sborník 5 z 24. výroční konference fyzickogeografické sekce České geografické společnosti 13. a 14.února 2007 v Brně. Fyzická geografie- výzkum, vzdělávání, aplikace. MU Brno, s. 7-14Murdoch, J. (2006): Post-structuralist Geography: A Relational Guide to space. London: Sage Publications. 220 s. ISBN 9780761974246Trávníček, J., Trojan, J. (2010): Changing Landscape in GIS Dynamization in Practice: Using Old Maps at Educational Project for Secondary School in South Moravia, Czech Republic. In Proceedings of the 5th International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage. Vienna : Vienna University of Technology, s. 565-575, 10 s.Trojan, J., Trávníček, J. (2010): Spatiality of functional units in rural landscape in the greater Brno area: Lipůvka-Lažany-Újezd. GeoScape, Vol. 5, N. 2. ISSN 1802-1115. V tisku.

×