Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Travnicek_Prostorovost_2010

416 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Travnicek_Prostorovost_2010

 1. 1. PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAVKOLOKVIUMLIBEREC 2010 FYZICKÁ GEOGRAFIE Fyzická geografie, (kulturní) krajinaoddělení či rovnoprávnost subjektu a objektu? Jan Trávníček 2. ročník PhD studia Téma Vývoj krajiny jižního okraje Drahanské disertace: vrchoviny
 2. 2. Motivace účastníci konference (kde jsou fyzičtí geografové?) tenze při (po)užívání kulturní krajiny přírodní X humanitní vědy fyzická X humánní geografie český X zahraniční vývoj ochrana přírody X anglo-saská geografie umí se fyzičtí geografové podívat „nad“ subjekt-objektový vztah? MÍSTO - PROSTOR - KRAJINA2 REGION; Libe -
 3. 3. Vývoj <70. l. 20. st., ikony KKAntrop 2006, Cloke et al 2005, Jones 2003, Jensen 2009, Livingstone 1992, Wylie 2007 Ratzel: Kulturlandschaft, konec 19 st. determinismus  kontrast s „původní přírodní krajinou“ Blache: význam komunit, vliv kultury posibilismus  příroda je „zdrojem příležitostí“ Sauer: „human as agent, cultural landscape as product“  terén, externí materiální prostor vzdálený urbánu Jackson: „vernacular landscape“  Každodenní krajina, „pot a dřina“, pozorovatel i účastník Geografie jako prostorová věda: ústup krajiny  kvantifikace „neposkytuje prostředky pro výzkum krajiny - rozmanité asambláže forem a procesů“ (Speeding 2003) MÍSTO - PROSTOR - KRAJINA3 REGION; Libe -
 4. 4. Anglo-saská geografie >70 l. 20st.Kritická reakce na spatial science (Cloke et al. 2005)  Neo-marxisté: konflikt reality a její reprezentace (meanings)  Humanistická G.: kritika potlačení lidské subjektivity  Feministická G.: gender, konstrukce, legitimace a identifikaceKulturní obrat (Peet 1999, Cloke et al. 2005)  „way of seeing“: vizualita, symboly, významy (Cosgrove 1984)  „landscape as text“: interpretace (Duncan 1988, Sádlo 1994)Poststrukturalismus (Wylie 2007, Hynek 2009)  Foucault: „power“, který diskurz je přijat za legitimní, ideologie  Derida: „dekonstrukce“, obsažený předpoklad významu  ANT: význam sítí a vztahů, relační prostor (Bosco 2006) MÍSTO - PROSTOR - KRAJINA4 REGION; Libe -
 5. 5. Výzkum (kulturní) krajiny v ČR?Dominance FG (Hynek 2008, Kučera 2009, Lipský 2009)  Hynek: materiální pojetí  Kučera: dominantní pozitivizmusDichotomie: „ideas of culture and matter of nature“  geografie „jde příkladem“ (Ingold in Wylie 2007)  krajina přírodní v FG: neutrální externí kontejner pro lidské aktivity  krajina kulturní v HG: kognitivní či symbolické uspořádá(vá)ní prostoruPřírodní vědy: KK typicky pro popis role člověka ve změněfyzického „povrchu“ (Johnes 2003, srov. Lipský, Demek, Kolejka, Bičík)  často jako negativní hodnocení  lze dnes hovořit o „untouched nature“? MÍSTO - PROSTOR - KRAJINA5 REGION; Libe -
 6. 6. Překročila ochrana krajinypozitivismus?Cloke et al. 2005, Fotheringham 2006, Kratochvíl 1994, Lisický 2006hmota X duch v novověké filosofii i vědě: Descartes  res cogitans a vše ostatní res extensa  poznání res extensa metodou more geometrico  paradigmatické rozštěpení „subjektu“ a „objektu“  „oddělený“ pozorovatel vytváří „objektivní“ empirickou znalost  jednoznačné výpovědi v řád objektivní pravdy, reduktivní poznání MÍSTO - PROSTOR - KRAJINA6 REGION; Libe -
 7. 7. Překročila ochrana krajinypozitivismus?Cloke et al. 2005, Fotheringham 2006, Kratochvíl 1994, Lisický 2006hmota X duch v novověké filosofii i vědě: Descartes  res cogitans a vše ostatní res extensa  poznání res extensa metodou more geometrico  paradigmatické rozštěpení „subjektu“ a „objektu“  „oddělený“ pozorovatel vytváří „objektivní“ empirickou znalost  jednoznačné výpovědi v řád objektivní pravdy, reduktivní poznáníPozice estetiky v problematice krajinného rázu:  „nositelem estetických jevů jsou estetické hodnoty“ (Míchal 2000)  = krajina je objektem/percepčním polem, které již obsahuje jako svou inherentní vlastnost krásu/vznešenost/šerednost a díky tomu se stává nositelem estetického jevu (blíže Zuzka 2009)  Je oprávněné takto objektivizovat?  Kde je zohledněna (sociální) konstrukce? MÍSTO - PROSTOR - KRAJINA7 REGION; Libe -
 8. 8. Projektová výuka, GÚ na MU, Brno Sustainability, Urbánní a rurální studia…A. HynekB. SvozilJ. TrojanJ. Trávníček MÍSTO - PROSTOR - KRAJINA8 REGION; Libe -
 9. 9. Překročila FG pozitivismus?Cloke et al 2004, Cloke et al 2005, Jensen 2009, Livingstone 1992, Wylie 2007projektová výuka: studentům dělá problémy přijmout:  společenský statut přírodních věd: sami jsou transformační silou  nedůvěru v oficiální data (metainterpretace)  překonat eukleidovskou geometrii a lásku ke GIS  subjektivitu jedince (senzorika, interpretace…)  sociální interakce - sociální konstrukce  role moci (power-knowledge)  krajinné ekosystémy jako kapitál  hlavně žádnou teorii MÍSTO - PROSTOR - KRAJINA9 REGION; Libe -
 10. 10. FG pozitivismus nepřekročila…opoždění kritické debaty o positivismu (Jensen 2009)Cultural turn neměl v tehdejším Československu ohlasneprojevuje se v míře obvyklé v zahraničí ani dnes MÍSTO - PROSTOR - KRAJINA10 - REGION; Libe
 11. 11. FG pozitivismus nepřekročila…opoždění kritické debaty o positivismu (Jensen 2009)Cultural turn neměl v tehdejším Československu ohlasneprojevuje se v míře obvyklé v zahraničí ani dnesKrajinná ekologie a fyzická geografie produkují 20 let to stejné  je možná změna (při dnešním personálním „obsazení“)?  jakou povahu by měl mít výzkum změn krajiny? MÍSTO - PROSTOR - KRAJINA11 - REGION; Libe
 12. 12. Děkuji za pozornostAntrop, M. (2006): From holistic landscape synthesis to transdisciplinary landscape management. Springer, New York, pp. 27-50.Bičík, I. et al. (1996): Land use/land cover changes in the Czech Republic 1845–1995. Geografie–sborník ČGS, Vol. 101, N. 2, pp. 92–109.Bosco, F. J. (2006): ANT, Network, and Relational Approaches in HG. In: Valentine, G., Aitken, S. C. (eds.): Approaches to HG. SAGE, London, pp. 136-146.Cloke, P., Crang, P., Goodwin, M. (eds.) (2005): Introducing human geographies. 2nd ed. Hodder Arnold, London. 653 p.Cosgrove, C. E. (1998): Social formation and symbolic landscape. The University of Wisconsin Press, Madison (Wisconsin), 293 p. VÝBĚR Z LITERATURYDixon, P. D., Jones III, P. J. (2006): Feminist Geographies of Difference. In: Valentine, G., Aitken, S. C. (eds.): Approaches to HG. SAGE, London, pp. 42-56.Drdoš, J., Oťahel, J. (2009): Physical Geography and Landscape Ecology in the Slovak Republic. Životné prostredie. Vol. 43, N. 2, pp. 62-64.Dyer, S. (2008): Hybrid Geographies (2002): Sarah Whatmore. In: Hubbard, P., Kitchin, R., Valentine, G. (eds.). Key texts in HG. SAGE, LA, pp. 207-214.Duncan J., Duncan, N. (1988): (Re)reading the landscape. Environment and Planning: Society and Space. Vol. 6, N. 2, pp. 117-126.Fotheringham, A. S. (2006): Quantification, Evidence and Positivism. In: Valentine, G., Aitken, S. C. (eds.). Approaches to HG. SAGE, London, pp. 237-250.Harrison, S. (1999): The problem with landscape. Geography, Vol. 84, N. 4, pp. 355-363.Holden, J. (2005): Introduction to physical geography and the environment. Pearson-Prentice Hall, Harlow. 664 p.Hynek, A. (2009): The Politics of Landscape on Regional and Local Levels. Geoscape. Vol. 4, N. 1, pp. 10-27.Hynek, A., Hynek, N. (2006): Investigating Hybrids and Coproductions: Epistemologies, (Disciplinary) Politics and Lands. A. Un. C. G. Vol. 41, N. 1, pp. 3-19.Johnston, R. J., Gregory, D., Smith, D. M. (1996): The dictionary of human geography, 3rd ed. Blackwell Publishers, Oxford. 724 pJones, M. (2003): The Concept of Cultural Landscape: Discourse and narratives. Dordrecht, pp. 21-51.Lipský, Z. (2009): Landscape Research in G. and its Influence on the Development of Landscape Ecology in the CR. Životné prostredie. Vol. 43, N. 2, p 64-66.Livingstone, D. N. (1992): The Geographical Tradition: Episodes in the History of a Contested Enterprise. Oxford: Blackwell. 448 p.Míchal, I. (2000): Ke konstituování estetiky krajiny. Životné prostredie, Vol 34, N. 5, s. 234-239Mičian, Ľ. (1983): The Systems Approach to Lands. and the Sciences Realizing It with a Special Asp. to the System of Geo. Sci.. Ecologia (ČSSR), Vol. 2, N. 4.Morin, K. M. (2003): Lands. and Environment: Representing and Interpreting the World. In: Holloway, S. et al. (eds.). Key Concepts in G. SAGE, pp. 319-334.Nash, C. (2000): Performativity in practice: some recent work in cultural geography. Progress in Human Geography Vol. 24, N. 4, pp. 653– 664.Olwig, K. R. (1996): Recovering the Substantive Nature of Landscape. Annals of the Association of American Geographers. Vol. 86, N. 4, pp. 630-653.Peet, R. (1999): Modern geographical thought. Blackwell Publishers, Oxford. 342 p.Romportl, D., Chuman, T. (2007): Proposal method of landscape typology in the Czech republic. Journal of Landscape Ecology. Vol. 1, N. 0, pp. 119-124. MÍSTO - PROSTOR - KRAJINA12 - REGION; LibeRužička, M., Miklós, L. (1982): Landscape Ecological Planning (LANDEP) in the Process of Territorial Planning. Ekológia (ČSSR), Vol. 1, N. 3,

×