Fra konvensjon til innovasjon

577 views

Published on

Konserndirektør i Tryg Forsikring, Kjerstin Fyllingen, sin presentasjon på konferansen Grow 17.03 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • God dag! Mitt navn er Kjerstin Fyllingen og jeg jobber i Tryg (tidligere Vesta) som Konserndirektør og landesjef. Vi er Nordens nest største skadeforsikringskonsern med 4300 ansatte og har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. I det norske markedet er vi tredje størst – og vi har hovedkontor i Bergen. Jeg skal prate om vårt fokus på innovasjon, endring og inkludering i Tryg, hvordan dette bidrar til å bryte konvensjoner og ikke minst skape bæredyktige resultater. I Tryg har vi et fokus på dette: ” Vi tror på, at mangfoldighet og forskjellighet er en forutsetning for en dynamisk virksomhet, og ser forskjellighet som en mulighet for å skape innovasjon og resultater” Jeg håper at våre erfaringer innenfor dette området kan inspirere dere til å ta et økt samfunnsansvar, og at dere ser dette som en mulighet til å skape unike konkurransefordeler og bæredyktige resultater
 • Tryg konsernet har vært og er i en stor endringsprosess Vår visjon innebærer at vi hver dag må utfordre etablerte konvensjoner for å komme videre på vår vei til å oppleves som Nordens ledende trygghetsleverandør Min enkle tilnærming er (se plansjen)….
 • Vi tror på at mangfold underbygger innovasjon og vekst ved at det skaper ideer og løsninger som ikke fremkommer i en ”smalere” kontekst Bank- og forsikringsbransjen er i dag er blant de bransjene blant som har lavest andel medarbeidere med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn utgjør 10% av antall sysselsatte i Norge. I vår bransje er det kun 4%! Det er viktig å understreke at mangfold ikke innebærer et ensidig fokus på inkludering av mennesker med innvandrerbakgrunn, selv om dette absolutt er en stor utfordring. Mangfold handler om å finne den riktige sammensetningen av kjønn, utdannelse, kompetanse, alder etc. Å skape gode rammer for nye tankerinternt og ”speile” samfunnet for bedre å kunne utvikle og tilby det samfunnet ønsker av produkter og tjenester – nå og i fremtiden. De som klarer dette får en konkurransefordel og styrker sine muligheter til å skape bæredyktige resultater! Alt samfunnsengasjement i Tryg handler om å skape bæredyktige resultater. Hvis man ikke har fokus lønnsomhet, så vil det over tid undergrave våre muligheter til å bidra til et bedre samfunn.
 • Tenk etter…. Blir vi begrenset av etablerte konvensjoner? Husker dere Gro Harlem Brundtland: ”Det er typisk Norsk å være god?” Det er å utfordre en etablert konvensjon, som har fått enorm betydning for vårt selvbilde og vår adferd. Det å utfordre konvensjoner, betyr ikke at de må endres. Det er viktig med en balanse mellom den tryggheten etablerte konvensjoner gir i form av stabilitet - og endring i form av innovasjon. La meg gi dere noen eksempler fra Tryg, der vi opplevde motstand i etablerte konvensjoner, men som endret seg til det positive: Våre avtaledokumenter : Etablert konvensjon: Språk, formuleringer og omfang skal være faglig korrekt. Ny konvensjon: Lett å forstå for kunden. Målsettingen om færre sider, bedre oversikt og klarere språk utfordret mange etablerte konvensjoner, spesielt i enkelte fagmiljøer Gjennomføring av møter : Etablert konvensjon: De beste møtene er fysiske. Ny konvensjon: Ofte er de beste møtene på video. Vårt fokus på bruk av videomøter har gjort oss mer konkrete og strukturerte Kontorlandskap . Etablert konvensjon: Eget kontor er å foretrekke. Ny konvensjon: Åpent landskap er å foretrekke. Innføring av åpent landskap utfordret konvensjoner. Vi valgte å gjennomføre piloten i et av de mest konservative miljøene; Industri. Nå i ettertid er de blant våre sterkeste ambassadører Det vi konkret gjør i Tryg for å utfordre konvensjoner og fremme innovasjon er (se plansjen)….
 • I Tryg har vi mange ulike initiativer. Vår erfaring er at disse forsterker hverandre og at de sammen bidrar betydelig til å utfordre våre interne konvensjoner. De største og viktigste illustreres I denne modellen (se punkt 1,2 og 3)
 • Gode intensjoner er ikke nok….. Det er i handlinger og resultater vi måles! Dere lurer kanskje på,,, Hva har vi klart å skape av resultater i Tryg? Og hva er våre langsiktige målsettinger? Bildene på denne plansjen viser at mye av det jeg har fortalt om i dette foredraget allerede er realiteter, men at mye er gående prosesser, uten en klar sluttstrek.
 • Vi har allerede ”høstet” av våre initiativer og vi tror effekten vil forsterke seg i årene som kommer! Noen konkrete eksempler som viser at vi er på rett spor er: Kundene: - Våre nye avtaledokumenter roses av kundene og av språk- og juristeksperter, samtidig som en betydelig reduksjon i antall sider gjør at vi sparer penger til papir og porto – og sparermiljøet - Vårt fokus på innovasjon har resultert i lanseringer i markedet som er utradisjonelle. Et eksempel er Tryg på reise, som er en varslingstjeneste som tar i bruk SMS for å informere reisende om hendelser som kan ha innvirkning på deres sikkerhet Bæredyktighet: - Vår energibruk er redusert med 20% etter gjennomføring av DLH - Vårt gjenbruksmål var 75%. Vi endte opp med 90%! Samarbeid og innovasjon: - Over 70% uttrykker at det er enklere å dele viten og få støtte fra medarbeidere etter at de flyttet inn i DLH - Over 80% er delvis eller helt enig i at DHL gir mulighet til å være mer nytenkende og kreativ Tilfredshet og attraktivitet: - Medarbeiderne er meget godt fornøyd med DLH, og rangerer lokalene som gode/svært gode - Det Levende Hus, Den levende organisasjon og fokus på lederkompetanse har gjort oss mer attraktive som arbeidsgiver og styrket vår rekruttering
 • Punkt 1. Eksempler fra Tryg er ledelse, organisering og omgivelser Punkt 2. Noe av de viktigste vi har gjort er forankring i toppledelsen Punkt 3. Det er vanskelig å lykkes med isolerte tiltak, da økt mangfold og innovasjon blir påvirket av flere faktorer Punkt 4. Endringer må ha en visjon, en klar formening om hva man ønsker å oppnå og det må settes i system Punkt 5. Det må finnes en kultur få å stille spørsmål og utfordre Kort oppsummert: Ønsker man å skape innovasjon og en kultur for endring må man fokusere på inkludering og dyrke mangfold. Innovasjon krever i tillegg systematikk, hardt arbeid og et klima for å tørre å stille spørsmål ved etablerte konvensjoner. Jeg håper dere gjennom våre erfaringer har fått noen ideer til hva dere selv kan gjøre.
 • Takk for oppmerksomheten, god ”reise” og lykke til!
 • Fra konvensjon til innovasjon

  1. 1. Kjerstin Fyllingen - Konserndirektør Tryg Forsikring GROW 2011 - Radisson Blu Hotell Norge Fra konvensjon til innovasjon - Innovasjon, endring og inkludering ” Vi tror på, at mangfoldighet og forskjellighet er en forutsetning for en dynamisk virksomhet, og ser forskjellighet som en mulighet for å skape innovasjon og resultater” (Hentet fra Tryg sitt intranett)
  2. 2. <ul><li>Min enkle tilnærming: </li></ul><ul><ul><ul><li>Vår visjon krever endring </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Endring krever nytenking </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nytenking krever mangfold </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mangfold krever at vi utfordrer etablerte konvensjoner </li></ul></ul></ul>Fra forsikringsselskap til trygghetsleverandør <ul><li>Håndtrykk: </li></ul><ul><li>Menneskelighet </li></ul><ul><li>Handlekraft </li></ul><ul><li>Nytenkning </li></ul><ul><li>Visjon: </li></ul><ul><li>Vi vil oppleves som Nordens ledende trygghetsleverandør </li></ul>
  3. 3. Fra ensartethet til mangfold <ul><ul><li>En ”blenda – hvit” bransje </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personer med innvandrerbakgrunn utgjør 10% % av antall sysselsatte i Norge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Innen vår bransje er antallet kun 4 % </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vi tror en mangfoldig medarbeidersammensetning gir betydelige konkurransefordeler og bidrar til å skape bæredyktige resultater </li></ul></ul></ul>Kilde: SSB. Sysselsatte innvandrere i alderen 15-74 år etter næring og verdensregion. 4. kvartal 2009. 64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet. Innvandrere i alt: 251.134 av totalt 2.497.000 sysselsatte
  4. 4. <ul><ul><li>Vi etablerer konvensjoner ved at vi lærer av andre hva som er forventet når det gjelder praksis, skikk og bruk </li></ul></ul><ul><ul><li>Mangel på mangfold blant medarbeidere skaper ensartethet og en bedriftskultur som ikke fremmer innovasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjon forutsetter evnen til å kunne frigjøre seg fra tradisjon og kultur, og tenke nye tanker </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva gjør vi konkret i Tryg for å utfordre konvensjoner og fremme innovasjon? </li></ul></ul>Fra konvensjoner til innovasjon Medarbeidere Kultur innovasjon Kunder <ul><li>Mangfold </li></ul><ul><li>Organisering </li></ul><ul><li>Arbeidsverktøy </li></ul><ul><li>Arbeidsmiljø </li></ul><ul><li>Ledelse </li></ul><ul><li>Vi har fokus på mangfold i rekruttering, som over tid skaper ringvirkninger helt ut til kundeopplevelsen </li></ul><ul><li>Vi har tilrettelagt et organisasjonsdesign som stimulerer dynamikk og meningsutveksling </li></ul><ul><li>Vi har endret det fysiske arbeidsmiljøet </li></ul><ul><li>slik at det bidrar til økt samhandling og fleksibilitet </li></ul><ul><li>Vi har tilrettelagt arbeidsverktøy som stimulerer til fleksibilitet </li></ul><ul><li>innenfor våre lokaler, på hjemmekontor eller på reise </li></ul><ul><li>Vi har redefinert lederrollen og økt fokuset på inkludering, synlighet og kontinuerlig forbedring i alle ledd </li></ul>
  5. 5. Vi tror på samspill mellom flere initiativer! Utfordre etablerte konvensjoner ” Vi tror på, at mangfoldighet og forskjellighet er en forutsetning for en dynamisk virksomhet, og ser forskjellighet som en mulighet for å skape innovasjon og resultater” Det Levende hus (Fokus på omgivelser) Det levende hus er mer enn et byggeprosjekt – det er en kulturendring og et verktøy for økt trivsel, samspill, dynamikk og bæredyktighet Den Levende organisasjon (Fokus på organisering) Den levende organisasjon er mer enn en organisasjonsendring – det er et verktøy for økt mangfold, samarbeid, styrket innovasjon og realisering av mål Lederkompetanse (Fokus på utdanning) Vårt fokus på lederkompetanse er mer enn ”vanlig” lederutvikling – det skal også bidra til økt inkludering, likeverd og en bredere CSR- tilnærming
  6. 6. Resultater så langt.. Det levende hus, den levende organisasjon og lederkompetanse
  7. 7. Vi er på vei… <ul><li>Resultater: </li></ul><ul><li>Økt mangfold, dynamikk, samarbeid og innovasjon </li></ul><ul><li>Økt attraktivitet og medarbeidertilfredshet </li></ul><ul><li>Økt involvering og synlig ledelse </li></ul><ul><li>Økt fokus på samfunnsansvar og energieffektive og miljøriktige løsninger </li></ul><ul><li>Det Levende hus </li></ul><ul><li>(Fokus på omgivelser) </li></ul><ul><li>Ferdig 1. halvår 2011 </li></ul><ul><li>Ny fysisk arkitektur, teknologi og identitet </li></ul><ul><li>Fokus på bæredyktighet </li></ul><ul><li>Den Levende organisasjon </li></ul><ul><li>(Fokus på organisering) </li></ul><ul><li>Realisert januar 2009 </li></ul><ul><li>Nordisk organisering – Nordisk ansvar </li></ul><ul><li>4300 ansatte i fire land, 1500 i Norge </li></ul><ul><li>Lederkompetanse </li></ul><ul><li>(Fokus på utdanning) </li></ul><ul><li>Løpende </li></ul><ul><li>Fokuserer på håndtrykket </li></ul><ul><li>Omfatter verktøy, kurs og lederutviklingsprogrammer (”Reisen”, Leading the brand, Leading by strategy) </li></ul>
  8. 8. Våre erfaringer <ul><ul><li>Vurder flere perspektiver og initiativer, hvis målet er økt mangfold og innovasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Å lykkes forutsetter forankring i toppledelsen og at man tror fullt og fast på det man gjør </li></ul></ul><ul><ul><li>Samspillet mellom flere initiativer gir bedre effekt og er, slik vi ser det, en forutsetning for å lykkes </li></ul></ul><ul><ul><li>Husk at det å satse er en ”reise” med mye prøving og feiling. Veien er målet…. </li></ul></ul><ul><ul><li>Finn de etablerte konvensjonene i din bedrift og start med å utfordre dem allerede i morgen </li></ul></ul>
  9. 9. Takk for oppmerksomheten og god ”reise”!

  ×