Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Keytorc Proje Ekibi Zubizu Sunumu - Ozan İlhan

463 views

Published on

Keytorc TestTalks #9: Agile Testing

Published in: Software
  • Be the first to comment

Keytorc Proje Ekibi Zubizu Sunumu - Ozan İlhan

  1. 1. ZUBİZU  ENTEGRASYON   TESTLERİ                        Ozan  İlhan   Uzman  Test  Mühendisi  
  2. 2. •  Entegrasyon  tes8  ;  Farklı  sistemlerin/ modüllerin  birbiriyle  etkileşimi.     •  Bileşenler  arasındaki  ara  yüzleri,  yazılımın   işle8m  sistemi,  dosya  sistemi  ve  donanım   gibi  sistemin  farklı  bölümleriyle   etkileşimlerini  ve  sistemler  arasındaki  ara   yüzleri  test  eder.            (ISTQB)   Modül  1   Modül   3   Modül   2   Entegrasyon   ENTEGRASYON  TESTİ  NEDİR  ?
  3. 3. ZUBİZU  ENTEGRASYON  TESTLERİ •  Top  Down  entegrasyon       •  Kısa  süreli  development  ve   test   •  Hızlı  geribildirim       •  Takım  çalışması  
  4. 4. ZUBİZU  ENTEGRASYON  TESTLERİ •  Tüm  firmalar  için  tek  method   •  Methodlar  ile  firmaların  iş  akışlarına  en   düşük  efor  ile  entegre  olunuyor.  Zubizu   Firma   1   Firma   2   Firma   3   Firma   4  
  5. 5. •  Restoran  Kasa   •  Mağaza  Kasa   •  Pos  cihazları   •  Restoran  tablet   •  Websiteleri   ZUBİZU  ENTEGRE  OLUNAN  SİSTEMLER
  6. 6. •  ‘İle9şim’  :  İle8şime  geçilmesi  gereken  kişi  sayısı  arkça,  sorunun   çözümü  doğal  olarak  uzamaktadır.   •  Entegrasyon  noktası  ve  hacmi  arkça  sistemin  daha  kompleks  hale   gelmesi   •  Entegrasyon  noktarının  farklı  domainler  olması  sebebiyle  yaşanan   know-­‐how  /  Analiz  eksiklikleri   KARŞILAŞILAN  ZORLUKLAR
  7. 7. •  Olası  bir  yanlış  hesaplama   sonucunda  oluşabilecek  maddi   hasar.     •  Entegrasyon  firması  ile   yaşanabilecek  sorunlar  kaynaklı   işlemlerin  aksaması  ve  müşteri   memnuniyetsizliği   EN  KÖTÜ  SENARYOLAR
  8. 8.         Teşekkürler       Ozan  İlhan,  Msc   tr.linkedin.com/in/ozanilhan  

×