Advertisement

kesalahan papan tanda quizizz.pdf

Mar. 24, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

kesalahan papan tanda quizizz.pdf

  1. Perkataan "klinik" pada papan tanda ini dieja mengikut morfemnya atau cara sebutannya walhal cara ejaannya adalah salah. Perkataan klinik dipinjam daripada bahasa Inggeris dan perlu dieja menjadi Klinik
  2. Dalam ayat tersebut terdapat penggunaan bahasa yang bercampur diantara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pengamcampuran bahasa hanya boleh berlaku daalam komunikasi tidak formal sahaja.
  3. "PASARAYA KAMPUNG JAYA" Pasaraya merupakan kata majmuk tetapi pasar raya bukanlah kata majmuk mantap yang perlu dieja seara dekat sebalik iainya perlu dieja secara jarak agar dapat membentuk satu makna yang khusus melalui gabungan dua perkataan
  4. "DI LARANG MENGGUNAKAN KASUT SPORT DI DALAM MASJID" Terdapat dua kesalahan di dalam ayat ini iaitu kesalahan ejaan imbuhaan dan pengcampuran bahasa. Di dan larang perlu dieja rapat kerana ianya satu kata manakala sport bukan bahasa Melayu dan perlu ditukar menjadi sukan
  5. Perkataan bilek tersebut dieja mengikut sebutan tetapi dalam istilah bahasa Melayu mengikut PRPM tidak ada perkataan bilek sebaliknya ianya perlu ditukar menjadi Bilik.
Advertisement