Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

07 proporcionalitat numèrica

More Related Content

Viewers also liked (14)

07 proporcionalitat numèrica

  1. 1. MD020305 r2 Prova d’avaluació Curs:2010/2011 Data: 10/03/2011 Matèria: MATEMÀTIQUES T7- Proporcionalitat numèrica Grup: E2B Nom: ________________________________________________ Qualificació: Tots els exercicis valen igual.1,25 punts A tots els problemes deixa apuntats els càlculs que has fet o el raonament que has seguit! 1.- S'està construint una autopista i s'ha d'excavar un túnel dins la muntanya. Està planificat que 2 màquines excavadores facin l'obra en 90 dies. Si volem que l'obra estigui acabada en 20 dies, quantes màquines fan falta? 2.- Una màquina fabrica 3000 cargols en 5 hores. Quants en fabricarà en 7 hores? 3.- Un tren amb una velocitat de 130 km/h tarda 30 minuts per anar de Narbona a Carcassonne. Si volem que el tren faci el trajecte en 20 minuts, a quina velocitat haurà d'anar? 4.- Es prepara una Gimcana pels 120 alumnes de 2n d'ESO d'un institut. El 45% dels alumnes ja s'han apuntat, un 30% encara s'ho està pensant i la resta dels alumnes no hi podran participar perquè seran de viatge. Contesta: a) Quants alumnes s'han apuntat ja a la Gimcana? b) Quants alumnes s'ho estan pensant? c)Quants alumnes no podran participar? d) Quin percentatge d'alumnes ni hi poden participar? (pensa què vol dir un tant per cent) i n c a ies p a u c a s e s n o ves
  2. 2. MD020305 r2 Prova d’avaluació Curs:2010/2011 Data: 10/03/2011 Matèria: MATEMÀTIQUES T7- Proporcionalitat numèrica Grup: E2B Nom: ________________________________________________ 5.- L'any passat em varen posar una multa per excés de velocitat. Era de 120 € però com que no la pagàrem dins el termini que tocava ens varen afegir un 15 % de recàrrec. Quants diners vaig haver de pagar? 6.- Dels 1585 € que va guanyar n'Aina en va haver de pagar 17% a hisenda. Quants diners li varen quedar a n'Aina per poder gastar? 7.- En Pere va comprar un Ipod que estava rebaixat un 30 %. Si va pagar 132,30 €, quant valia l'Ipod sense la rebaixa. (alerta!!! no és tan fàcil com sembla) Ara pots triar el vuité problema entre aquests dos: 8 A.- Amb la meva companyia de mòbil, enviar un sms costa 0’15€. Jo només utilitzo el mòbil per enviar sms. Completa la taula següent: Núm sms 1 6 20 Preu 0.15 0.45 1.8 Quina és la constant de proporcionalitat.? 8 B.- Un camió transporta 210 caixes de 2 kg de taronges. Si el quilo de taronges costa 1,25 euros, quin és el preu total de la càrrega? (sense calculadora) i n c a ies p a u c a s e s n o ves

×