Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kevin fernandez 13

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kevin fernandez 13

 1. 1. As tecnoloxías de información e de comunicación Kevin Fernández Coelho 1 Bach A N: 14
 2. 2. Kevin Fernández Coelho Índice 1. As tecnoloxías da información: evolución histórica. 2. Telecomunicacións. Intelixencia artificial. Tecnoloxía multimedia. 3. Internet: A globalización. 4. A web 2.o. Aplicacións sociais das TIC. 5. Valoración crítica das posibilidades e riscos das tecnoloxías da información. TICs Página 1
 3. 3. Kevin Fernández Coelho 1) Evolución Histórica. Durante a prehistoria, a evolución da linguaxe foi unha lenta evolución que permitiu establecer os primeiros elementos formais de divulgación. No Paleolítico aparecen primeiros postos permanentes por medio de obxectos e debuxos, con valor significativo. Estes debuxos evolucionaron desde pictogramas en ideogramas para representar palabras que representan ideas abstractas. Esta técnica de comunicación de información que implica unha variedade de diferentes sinais que resultou nunha gran confusión. Os ideogramas foron evolucionando para abrir camiño para fonogramas, é dicir, a asignación dun valor fonético para un deseño. A evolución nesta fase non foi rápido, pero constante, e foi escrita cuneiforme avanzada permitiu entrar á historia cos primeiros libros nun medio físico: comprimidos de arxila en Exipto e na Mesopotamia. Xeroglífica escribir o descubrimento a partir do ano 3000 a. C. Non é ata o final do cuarto século. C. TICs Página 2
 4. 4. Kevin Fernández Coelho papiro situado na pintura. O alifato, creado polos cananeus máis de tres mil anos, con pre-alfabeto contiña só consoantes. Os gregos adoptaron o alfabeto e creador integrar as vogal. O nacemento da escrita parecen responder principalmente ás necesidades de organización e de xestión derivados da complexidade social que se xera con grandes grupos humanos. Cando esta forma de información post alcanza un certo nivel de descrición, que comeza a ser empregado para fins relixiosos, políticos e literarios. A primeira publicación coñecida foi o xornalístico Act Day, unha noticia que, por orde de Xulio César, foi enviada a diario no Foro Romano no ano 59 a. C. O primeiro xornal impreso a partir de bloques de madeira esculpidos apareceu en Pequín, o sétimo ou oitavo século. Bibliotecas están emerxendo como grandes centros apoiados acumulación de información en libros. Durante o século XV, o florecemento do comercio e das cidades, levou ao desenvolvemento de redes de informantes, como os comerciantes e banqueiros europeos precisaban saber a situación de países cos que mantiña relacións comerciais. En Venecia, para o TICs Página 3
 5. 5. Kevin Fernández Coelho prezo dun Gazzetta (moeda local de pouco valor), veu con algunha regularidade manuscrita cueca. A invención, o século XV, a impresión, con base en tipos metálicos móbiles, permitiu unha distribución de noticias máis fácil e rápida. Dos xornais Gazzetta Vencía xeneralizados en toda Europa durante o século XVII, que máis tarde deu lugar ao xornal ou xornais o século XVIII e XIX xurdiron. Neste período, a escrita representaba a posibilidade de que todas as persoas puidesen ter acceso a evidenciado pensamento e creou un aumento significativo na capacidade de memoria e de comunicación entre os homes, eliminando as barreiras de tempo e espazo, que destacou o carácter social dos seres humanos. Pero esta afirmación non se traduce, entón é o momento, unha realidade que permite toda a sociedade; e, á vez ou no mesmo nivel. Dun lado está o lento proceso de expansión dos medios de reprodución do coñecemento (información). Por exemplo, a difusión de información a grande escala mediante o papel e, a continuación, prema ensaios dependía duran séculos enteiros desde a invención do papel en China no século oitavo ao uso xeneralizado da prensa no TICs Página 4
 6. 6. Kevin Fernández Coelho século XV. Por outra banda, é o control e mando, tanto da produción de información, ea capacidade de acceder a ela. Na cultura medieval do primeiro encontro entre a sociedade analfabeta (oral) e sociedade letrada gravado. Mentres comunicadores desa época eran basicamente os clérigos que espallan os grandes valores políticos e relixiosos, os analfabetos non tiñan pexorativo. Máis tarde, na maioría das sociedades, o control dos medios de comunicación (xornais) e o seu contido, foi por moito tempo nas mans dos propios Estados. A primeira revolución industrial, iniciada en Gran Bretaña no último terzo do século XVIII caracterizouse polo desenvolvemento de novas tecnoloxías, como a máquina de vapor, a fición de varias aplicacións e, en xeral, a substitución das ferramentas polas máquinas. Mentres esa revolución non foi baseada en ciencia, contou co uso extensivo de información, aplicación e desenvolvemento do coñecemento existente, cuxo intelectual raíces pódense atopar en toda Europa e mesmo décadas anteriores (Aínda este coñecemento parece ser dispoñible cen anos antes, "mentres se agarda a engenhosidade técnica dos inventores TICs Página 5
 7. 7. Kevin Fernández Coelho autodidactas como Watts, Crompton e Arkwright"). A segunda revolución industrial, a partir de 1850 e conducida principalmente pola Alemaña e os Estados Unidos ofreceron o desenvolvemento da electricidade, o motor de combustión interna, con base científica, fundición de aceiro químico eficiente eo inicio tecnoloxías comunicación, coa difusión da invención do telégrafo eo teléfono. Esta revolución industrial foi caracterizada polo papel fundamental da ciencia na promoción da innovación. Segundo historiadores como Ashton, Landes, e Mokyr, laboratorios de Investigación e Desenvolvemento apareceu por primeira vez na industria química alemá nas últimas décadas do século XIX En ambas as revolucións, o mundo foi testemuña da rápida mudanza tecnolóxica e sen precedentes, onde un conxunto de macroinventos firme o camiño para o florecemento de microinvenciones que crearon a implantación de novas tecnoloxías que forman e se transforman un sistema industrial en etapas e en todos campos: agricultura, industria, comunicacións, etc e, por suposto, coñecemento. O núcleo dos cambios nesas dúas revolucións, cal foi a principal innovación na xeración e distribución de TICs Página 6
 8. 8. Kevin Fernández Coelho enerxía. O motor a vapor foi a invención máis importante da primeira revolución industrial. Electricidade foi a enerxía central da segunda revolución industrial. Só a súa xeración e de distribución, outras áreas foron capaces de desenvolver as súas aplicacións e conectarse uns aos outros. Estas invencións (aplicacións tecnolóxicas), transformouse os procesos de produción e distribución e creou unha serie de novos produtos. Ademais, como expresión da identidade social, decididamente mudou o lugar de riqueza e poder no mundo, na segunda metade do século XVIII. Eles determinaron o ascenso histórico do dominio occidental (a Gran Bretaña, algúns países de Europa Occidental e Estados Unidos). "Nada da historia cultural, científico, político ou militar, antes da revolución industrial mundo occidental explicar a supremacía indiscutible (Anglo / Alemán, con un toque francés) entre 1750 e 1950" (): di Castells. Por que estes avances tecnolóxicos foron feitos neses países mellor que outros avances máis tradicional e cultural e do coñecemento científico? Varios historiadores estudaron as condicións que converxer sobre eles. A principal lección desta TICs Página 7
 9. 9. Kevin Fernández Coelho análise é recoñecer que .. A innovación tecnolóxica ... non é un evento illado. El reflicte un certo estado de coñecemento, un ambiente institucional e industrial particular, unha certa dispoñibilidade de competencias para definir e resolver un problema técnico, unha mentalidade económica para facer esa aplicación rendible e unha rede de produtores e usuarios poden comunicarse as súas experiencias cumulativamente, aprendendo a utilizar e crear: a creación de Elites de aprendizaxe, que modifican a aplicación da tecnoloxía, mentres que a maioría da xente aprende a usar, que permanece dentro das limitacións dos formatos de tecnoloxía. () As novas tecnoloxías industriais tivo efectos positivos sobre o crecemento económico, o nivel de vida eo aumento da esperanza de vida humana, con todo, estes efectos foron pronto, a pesar da difusión da máquina de vapor ea nova maquinaria. Non era ata a segunda metade do século XIX, cando o progreso de todas as industrias estenderse cando o crecemento sostido foi alcanzado. En termos directos de avances na xestión da información e comunicación, obsérvase que: A fotografía foi utilizada por primeira vez na prensa diaria en 1880, no Daily Herald (en inglés), aínda que lento moito tempo para ser incorporado de forma TICs Página 8
 10. 10. Kevin Fernández Coelho xeneralizada aos xornais. A mediados do século XIX xorden a diario de alta calidade, a realización de tempo de seguimento noticia seria e ampla e profunda análise das súas consecuencias, por exemplo, The Times, The Fair (en España), La Nación (Buenos Aires ), etc O século XX, os medios de comunicación eclipse a importancia da prensa para proporcionar oportunidades para o tratamento inmediato e continuo de novas xurdiron: En primeiro lugar, a radio na década de 20 e, máis tarde, a televisión xorde desprazando engadir radio para o poder sedutor da imaxe. O rexistro histórico indica que, en xeral, a transformación das sociedades depende da velocidade con que o tránsito innovación na produción e distribución de novas tecnoloxías para o uso, e utilización dos mesmos, o feedback positivo e condicións xeral, de xeito que non hai máis a innovación. 2) Telecomunicacións. Intelixencia artificial. Tecnoloxía multimedia. A intelixencia artificial consiste basicamente de ofrecer características da capacidade dos ordenadores humano: simular a visión, recoñecemento de fala e síntese, analizar datos e TICs Página 9
 11. 11. Kevin Fernández Coelho tomar decisións con base neles, etc O obxectivo é o de mellorar interface homemáquina "humanizar" ordenadores (rostros nas pantallas de novo xestos alizan humanos e falar, etc) Ademais, é investigado na chamada transistores orgánicos ; se puido illar un molécula orgánica e pasar a través del un sinal eléctrico. Isto ía substituír transistores electrónicas por molécula orgánica que podería potencialmente imitar o Operación de neuronas humanos. Algunhas persoas pensan o contrario: xa fabricados Ese "cerebro artificial" pode entender como funciona o cerebro humano. 3) Internet. A Globalización TICs Página 10
 12. 12. Kevin Fernández Coelho Globalización é un proceso de escala planetaria económico, tecnolóxico, social e cultural do aumento da comunicación e interdependencia entre os países do mundo, unindo os seus mercados, sociedades e culturas, a través dunha serie de transformacións sociais, económicas e políticas que dan global. A globalización é a miúdo identificada como un proceso dinámico, producido principalmente por sociedades que viven baixo o capitalismo democrático e da democracia liberal, e abriron as súas portas para a revolución da información, dobrando a un nivel considerable de liberalización e democratización da cultura política na súa lexislación nacional xurídica e económica, e das relacións internacionais. Internet é un conxunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan os protocolos TCP / IP, o que garante que as redes físicas heteroxéneas que compoñen a función como unha única rede lóxica, en todo o mundo. As súas orixes remóntanse a 1969, cando a primeira conexión de computadoras, coñecida como Arpanet, tres universidades de California e unha en Utah, Estados Unidos foi establecida. Un dos servizos de maior éxito en Internet foi a World Wide Web (WWW ou Web), ata o punto de que é común a confusión entre os dous. O Sitio Web é un conxunto de protocolos que permite, dun xeito sinxelo, o ficheiro pedido hipertexto remoto. Este foi un desenvolvemento posterior (1990) e utiliza Internet como medio de transmisión. TICs Página 11
 13. 13. Kevin Fernández Coelho 4) A web 2.o. Aplicacións sociais das TIC Son aqueles sitios que facilitan o intercambio de información, a interoperabilidade, user1 proxecto e colaboración centrada na World Wide Web. Un sitio Web 2.0 permite aos usuarios interactuar e colaborar entre si como creadores de contido xerado polo usuario nunha comunidade virtual, a diferenza de sitios estáticos, onde os usuarios están limitados á vista pasiva de contidos que foron creados para eles. Exemplos de Web 2.0 inclúen comunidades na web, servizos web, aplicacións web, servizos de rede social, servizos de hospedaxe de vídeos, wikis, blogs, mashups e folksonomias. A evolución é estático para aplicacións dinámicas onde colaboración do usuario é necesaria. O termo web 2.0 está intimamente asociada con Tim O'Reilly debido á conferencia sobre a O'Reilly Media web 2.0 en 2004.2 Aínda que o termo suxire unha nova versión da World Wide Web, non se refire a unha actualización das especificacións técnicas de web, senón para as variacións acumuladas nos desenvolvedores de software forma e usuarios finais utilizan a web. O feito de que a Web 2.0 é cualitativamente diferente de tecnoloxías web anteriores foi impugnada polo creador da World Wide Web Tim Berners-Lee, que chamou o termo como "só xerga" - precisamente porque pretende que web incorporar eses valores en primeiro lugar [carece de fontes]. En TICs Página 12
 14. 14. Kevin Fernández Coelho conclusión, a web 2.0 permítenos realizar o traballo colaborativo entre varios usuarios ou colaboradores. Ademais, as ferramentas que ofrece a web 2.0 non só pode mellorar as cuestións na aula, pero tamén se pode usar para traballar na empresa. Web 2.0 permite que os alumnos e profesores para mellorar as ferramentas empregadas na aula. O traballo colaborativo é tomando unha morea de peso nas actividades que facemos en Internet. TICs Página 13
 15. 15. Kevin Fernández Coelho 5) Valoración crítica das posibilidades e riscos das tecnoloxías da información. Pois eu penso que as tecnoloxias de información e de comunicación (TICs) son necesarias para a vida cotidia xa que nos sirven para poder comunicarse, informarse e ademais tamen nos ensina algo dos diferentes tipos de tecnoloxías. Tamen tes os seus TICs Página 14
 16. 16. Kevin Fernández Coelho contras que poden ser que algunas tecnoloxía nos enganches e nos distraigan das demais cousas. TICs Página 15

×