საქართველოს უნივერსიტეტიwww.ug.edu.ge121საქართველოს უნივერსიტეტის კოდიგანვითარებისისტორია
უნივერსიტეტის მოკლე ისტორია2002 . ,წ პროფესორებმა გიული ალასანიამ და მანანა სანაძემგახსნეს ამერიკათმცოდნეობის ცენტრი2004 ....
 01.03.2007 უნივერსიტეტმააუქციონზე 1.322.647$-ად შეიძინადა იმავე წელს გაარემონტა1.133.580$-ად I, II, III სასწავლოკორპუსი ...
პირვანდელიახლანდელიმდგომარეობამდგომარეობა
საქართველოს უნივერსიტეტში მოქმედებსსაბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტოროპროგრამები. ამ პროგრამებს 6 სკოლაანხორციელებს: ,ეკ...
,ეკონომიკის ბიზნესისა და მართვისსკოლაამზადებს ლიდერებს  ,ეკონომიკის,ბიზნესის ტურიზმის და საჯარომართვის სფეროში. პროგრამები...
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლასოციალურ მეცნიერებათასკოლალიდერიასაქართველოში ჟურნალისტების,საზოგადოებასთან ურთიერთობის,საერთაშ...
სამართლის სკოლასამართლის კოლაში სასწავლო პროცესსწარმართავენ პრაქტიკოსი იურისტები,გამოჩენილი მოსამართლეები და ადვოკატები.და...
,ინფორმატიკის ინჟინერიისა დამათემატიკის სკოლასკოლაში არსებული ფიზიკის,ელექტორნული და კომპიუტერული ინჟინერიის სასწავლო ლაბო...
ჯანდაცვის სკოლაჯანდაცვის ადმინისტრირებისა და საექთნოსაქმის სასწავლო პროგრამებიშემუშავებულია ცენტრალური( )ფლორიდისა და სკრე...
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაამზადებს თანამედროვე, მაღალიპროფესიონალიზმით გამორჩეულჰუმანიტარებს ამ სფეროს სხვადსხვამიმართ...
2005-2012 აკადემიურ წლებზე ჩარიცხულსტუდენტთა რაოდენობის დინამიკა
გაცვლითი პროგრამები. . .ა შ შსკრენტონის უნივერსიტეტიცენტრალური ფლორიდისუნივერსიტეტიმეტროპოლოტენის უნივერსიტეტილეიკლენდის კ...
კარიერული წინსვლა — დასაქმება სწავლის პროცესში სტუდენტები იძენენ არა მხოლოდ თეორიულ ცოდნას, არამედ პრაქტიკულგამოცდილებასა...
დასაქმებულთა განაწილებაეკონომიკური საქმიანობის სახეობისმიხედვით
 სპორტი საქართველოსუნივერსიტეტშისაქართველოს უნივერსიტეტი დიდ ყურადღებას აქცევსახალგაზრდების სპორტულ განვითარებას.უნივერსიტ...
 სტუდენტური ცხოვრებასაქართველოს უნივერსიტეტში აქტიურისტუდენტური ცხოვრებაა.სტუდენტებისთვის ეწყობა:. ექსკურსიები; ლაშქრობე...
სოციალური შეღავათებისაქართველოს უნივერსიტეტში მოქმედებს სხვადასხვა სოციალური პროგრამები:  სწავლის საფასურის გადავადება; ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

საქართველოს უნივერსიტეტი

1,298 views

Published on

საქართველოს უნივერსიტეტის განვითარების ისტორია

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

საქართველოს უნივერსიტეტი

 1. 1. საქართველოს უნივერსიტეტიwww.ug.edu.ge121საქართველოს უნივერსიტეტის კოდიგანვითარებისისტორია
 2. 2. უნივერსიტეტის მოკლე ისტორია2002 . ,წ პროფესორებმა გიული ალასანიამ და მანანა სანაძემგახსნეს ამერიკათმცოდნეობის ცენტრი2004 .,წ ცენტრის საფუძველზე შეიქმნა საზოგადოებრივმეცნიერებათა სკოლა. იმავე წელს დაფუძნდა უმაღლესისაგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს საზოგადოებრივმეცნიერებათა უნივერსიტეტი.2005-2007 .წლებში უნივერსიტეტი მნიშვნელოვნად გაფართოვდა. 2006სამაგისტრო პროგრამებს საბაკალავრო პროგრამები დაემატა წლისშემოდგომიდან კი უნივერსიტეტში ამუშავდა სადოქტორო პროგრამები.2007 წლიდან უნივერსიტეტს საქართველოს უნივერსიტეტიეწოდება2010 .წ საქართელოს უნივერსიტეტი ბათუმშიც ამუშავდა2010 .წ საქართველოს უნივერსიტეტში OPIC-ის დახმარებით$12,000,000განხორციელდა ღირებულების ინვესტიცია3500-ამჟამად საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლობს მდე200- .ქართველი და მდე საერთაშორისო სტუდენტი.პროფ გიული ალასანია.პროფ მანანა სანაძე
 3. 3.  01.03.2007 უნივერსიტეტმააუქციონზე 1.322.647$-ად შეიძინადა იმავე წელს გაარემონტა1.133.580$-ად I, II, III სასწავლოკორპუსი და სპორტულიდარბაზი 27.08.2007 უნივერსიტეტმააუქციონზე 296.592$-ად შეიძინა9273 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი სადაცსპორტული მოედნები მოაწყო 25.06.2008 უნივერსიტეტმა2.050.000$-ად შეიძინა სასწავლოკორპუსი, რომლისკეთილმოწყობა OPIC-ის12.000.000$ გრძელვადიანისესხის ხელშეწყობით 2012 წელსდასრულდა. 2010 წელს უნივერსიტეტიბათუმშიც ამუშავდა. ამჟამადმიმდინარეობს სარემონტოინფრასტრუქტურისგანვითარება
 4. 4. პირვანდელიახლანდელიმდგომარეობამდგომარეობა
 5. 5. საქართველოს უნივერსიტეტში მოქმედებსსაბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტოროპროგრამები. ამ პროგრამებს 6 სკოლაანხორციელებს: ,ეკონომიკის ბიზნესისა და მართვის სოციალური მეცნიერებათა სამართლის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ,ინფორმატიკის ინჟინერიისა დამათემატიკის ჯანდაცვისსაქართველოს უნივერსიტეტისსკოლები
 6. 6. ,ეკონომიკის ბიზნესისა და მართვისსკოლაამზადებს ლიდერებს  ,ეკონომიკის,ბიზნესის ტურიზმის და საჯარომართვის სფეროში. პროგრამებიწამყვანი დასავლური უნივერსიტეტებისგამოცდილების გათვალისწინებითააშემუშავებულია და მორგებულისაქართველოს შრომის ბაზარს.საქართველოს უნივერსიტეტისტუდენტებს საშუალებას აძლევსმიიღონ მენეჯმენტის აკადემიის ,,UNIMAN’’ დიპლომი (გრენობლი,საფრანგეთი).ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტზესტუდენტს  საშუალება აქვს აირჩიოსმისთვის სასურველი სპეციალიზაცია:,მენეჯმენტი ფინანსები და საბანკო, ,საქმე მარკეტინგი ბუღალტერია და,აუდიტი ბიზნესის რაოდენობრივი.მეთოდებიამზადებს ლიდერებს  ,ეკონომიკის,ბიზნესის ტურიზმის და საჯარომართვის სფეროში. პროგრამებიწამყვანი დასავლური უნივერსიტეტებისგამოცდილების გათვალისწინებითააშემუშავებულია და მორგებულისაქართველოს შრომის ბაზარს.საქართველოს უნივერსიტეტისტუდენტებს საშუალებას აძლევსმიიღონ მენეჯმენტის აკადემიის ,,UNIMAN’’ დიპლომი (გრენობლი,საფრანგეთი).ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტზესტუდენტს  საშუალება აქვს აირჩიოსმისთვის სასურველი სპეციალიზაცია:,მენეჯმენტი ფინანსები და საბანკო, ,საქმე მარკეტინგი ბუღალტერია და,აუდიტი ბიზნესის რაოდენობრივი.მეთოდებისკოლის კუსდამთავრებულთა დიდნაწილ უკავია საპასუხისმგებლო,თანამდებობა საჯაროარაასამთავრობო თუ კერძოსექტორში.სკოლის კუსდამთავრებულთა დიდნაწილ უკავია საპასუხისმგებლო,თანამდებობა საჯაროარაასამთავრობო თუ კერძოსექტორში.
 7. 7. სოციალურ მეცნიერებათა სკოლასოციალურ მეცნიერებათასკოლალიდერიასაქართველოში ჟურნალისტების,საზოგადოებასთან ურთიერთობის,საერთაშორისო ურთიერთობების,პოლიტიკის მეცნიერებათასპეციალისტებისა და ფსიქოლოგებისმომზადებაში. შემოთავაზებული ყველასაგანი საერთაშორისო გამოცდილებაზეადაფუძნებული, ხოლო სასწავლოპროცესში უახლესი აუდიო-ვიდოეაპარატურით, მედია ცენტრებითა დატელე-სტუდიით სარგებლობა ცოდნისპრაქტიკაში გამოყენებასუზრუნველყოფს.ლექციებს უძღვებიან ქართველი დაუცხოელი პროფესორები,პოლიტოლოგები, ფსიქოლოგები დასაზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადსხვასფეროს გამორჩეული წარმომადგენლები. სოციალურ მეცნიერებათასკოლალიდერიასაქართველოში ჟურნალისტების,საზოგადოებასთან ურთიერთობის,საერთაშორისო ურთიერთობების,პოლიტიკის მეცნიერებათასპეციალისტებისა და ფსიქოლოგებისმომზადებაში. შემოთავაზებული ყველასაგანი საერთაშორისო გამოცდილებაზეადაფუძნებული, ხოლო სასწავლოპროცესში უახლესი აუდიო-ვიდოეაპარატურით, მედია ცენტრებითა დატელე-სტუდიით სარგებლობა ცოდნისპრაქტიკაში გამოყენებასუზრუნველყოფს.ლექციებს უძღვებიან ქართველი დაუცხოელი პროფესორები,პოლიტოლოგები, ფსიქოლოგები დასაზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადსხვასფეროს გამორჩეული წარმომადგენლები. 
 8. 8. სამართლის სკოლასამართლის კოლაში სასწავლო პროცესსწარმართავენ პრაქტიკოსი იურისტები,გამოჩენილი მოსამართლეები და ადვოკატები.დასავლეთის წამყვან უნივერსიტეტებშიგანათლებამიღებული და უცხოეთში მოღვაწეპროფესორები. სასწავლო პროცესი გამორჩეულია იმით, რომიმართება იმიტირებული სასამართლო,პროცესები სწავლის მეთოდებიმიმართულია იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავებისკენ. სამართლისკოლაში არსებობოს სამართლის კლინიკა,სადაც სტუდენტები გადიან პრაქტიკას, შეხებააქვთ რეალურ კლიენტებთან, ეცნობიან სხვადსხვა საქმეებს და პასუხობენ სხვადსხვასამართლებრივ შეკითხვებზე. ქართული და საერთაშორისო სამართლისინტეგრირებული სწავლება სტუდენტსაძლევს საშუალებას სწავლა გააგრძელოსროგორც საქართველოში, ის უცხოეთისნებისმიერ ქვეყანაში.სამართლის კოლაში სასწავლო პროცესსწარმართავენ პრაქტიკოსი იურისტები,გამოჩენილი მოსამართლეები და ადვოკატები.დასავლეთის წამყვან უნივერსიტეტებშიგანათლებამიღებული და უცხოეთში მოღვაწეპროფესორები. სასწავლო პროცესი გამორჩეულია იმით, რომიმართება იმიტირებული სასამართლო,პროცესები სწავლის მეთოდებიმიმართულია იურისტის პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავებისკენ. სამართლისკოლაში არსებობოს სამართლის კლინიკა,სადაც სტუდენტები გადიან პრაქტიკას, შეხებააქვთ რეალურ კლიენტებთან, ეცნობიან სხვადსხვა საქმეებს და პასუხობენ სხვადსხვასამართლებრივ შეკითხვებზე. ქართული და საერთაშორისო სამართლისინტეგრირებული სწავლება სტუდენტსაძლევს საშუალებას სწავლა გააგრძელოსროგორც საქართველოში, ის უცხოეთისნებისმიერ ქვეყანაში.
 9. 9. ,ინფორმატიკის ინჟინერიისა დამათემატიკის სკოლასკოლაში არსებული ფიზიკის,ელექტორნული და კომპიუტერული ინჟინერიის სასწავლო ლაბორატორიებშისტუდენტები შეიძენენ პრაქტიკულუნარებს. ეს ლაბორატორიები აღჭურვილია უახლესი სასწავლოაპარატურით, მათ შორის CISCO-სქსელური მოწყობილობებით. სკოლაშიმოქმედი  პროგრამების ფარგლებშისტუდენტებს ეძლევათ უნიკალურისაშუალება მიიღონ Microsoft, Cisco CCNAდა CCNP, Oracle-ს საერთაშორისოსერთიფიკატები სრულიად  .უფასოდსკოლას გააჩნია მჭიდრო კავშირებიმსოფლიოს სხვადსხვა წამყვანსამეცნიერო ცენტრებთან  (CERN- Geneva,JNRI-Dubna, JPARC-Tokyo, ETH-Zurich,StockholmUniversity, KTHRoyal Instituteof Technology, Humbolt- University ofBerlin) .სკოლაში არსებული ფიზიკის,ელექტორნული და კომპიუტერული ინჟინერიის სასწავლო ლაბორატორიებშისტუდენტები შეიძენენ პრაქტიკულუნარებს. ეს ლაბორატორიები აღჭურვილია უახლესი სასწავლოაპარატურით, მათ შორის CISCO-სქსელური მოწყობილობებით. სკოლაშიმოქმედი  პროგრამების ფარგლებშისტუდენტებს ეძლევათ უნიკალურისაშუალება მიიღონ Microsoft, Cisco CCNAდა CCNP, Oracle-ს საერთაშორისოსერთიფიკატები სრულიად  .უფასოდსკოლას გააჩნია მჭიდრო კავშირებიმსოფლიოს სხვადსხვა წამყვანსამეცნიერო ცენტრებთან  (CERN- Geneva,JNRI-Dubna, JPARC-Tokyo, ETH-Zurich,Stockholm University, KTHRoyal Instituteof Technology, Humbolt- University ofBerlin) .
 10. 10. ჯანდაცვის სკოლაჯანდაცვის ადმინისტრირებისა და საექთნოსაქმის სასწავლო პროგრამებიშემუშავებულია ცენტრალური( )ფლორიდისა და სკრენტონის აშშუნივერსიტეტების ანალოგიური პროგრამების საფუძველზე.ბაკალვარი ექთნები და ჯანდაცვისადმინისტრატორები/მენეჯერები პრაქტიკებს დასტაჟირებებს გადიან ჯანდაცვისსაუკეთესო კლინიკებში, სადაზღვეოკომპანიებსა და სტრუქტურებში. სკოლაშიმოქმედებს გაცვლითი პროგრამები.კურსდამთავრებულები მუშაობენსახელმწიფო აღმასრულებელ დასაკანონმდებლო სტრუქტურებში,ჯანმრთელობის დაზღვევის მქონესადაზღვეო კომპანიებში, სამედიცინო,არასამთავრობო და ფარმაცევტულსექტორშიჯანდაცვის ადმინისტრირებისა და საექთნოსაქმის სასწავლო პროგრამებიშემუშავებულია ცენტრალური( )ფლორიდისა და სკრენტონის აშშუნივერსიტეტების ანალოგიური პროგრამების საფუძველზე.ბაკალვარი ექთნები და ჯანდაცვისადმინისტრატორები/მენეჯერები პრაქტიკებს დასტაჟირებებს გადიან ჯანდაცვისსაუკეთესო კლინიკებში, სადაზღვეოკომპანიებსა და სტრუქტურებში. სკოლაშიმოქმედებს გაცვლითი პროგრამები.კურსდამთავრებულები მუშაობენსახელმწიფო აღმასრულებელ დასაკანონმდებლო სტრუქტურებში,ჯანმრთელობის დაზღვევის მქონესადაზღვეო კომპანიებში, სამედიცინო,არასამთავრობო და ფარმაცევტულსექტორში
 11. 11. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაამზადებს თანამედროვე, მაღალიპროფესიონალიზმით გამორჩეულჰუმანიტარებს ამ სფეროს სხვადსხვამიმართულებებში.ინტერდისციპლინური სწავლება,თეორიული ცოდნის პრაქტიკაშიგამოყენების განმავითარებელი საველეკვლევები საქართველოსა და მის ფარგლებსგარეთ, ენების სწავლებაში უცხოელისპეციალისტების მონაწილეობა,დამატებითი სპეციალობების ფართოარჩევანი განაპირობებსკურსდამთავრებულის კონკურენტულობასშრომის ბაზარზე და ზრდის მისიდასაქმების არეალს.სტუდენტს შეუძლია საზაფხულოსკოლაში მონაწილეობა ან სემესტრისგატარება პარტნიორ მიუნსტერის(გერმანია) ან რომის La Sapienza(იტალია) უნივერსიტეტებში.ამზადებს თანამედროვე, მაღალიპროფესიონალიზმით გამორჩეულჰუმანიტარებს ამ სფეროს სხვადსხვამიმართულებებში.ინტერდისციპლინური სწავლება,თეორიული ცოდნის პრაქტიკაშიგამოყენების განმავითარებელი საველეკვლევები საქართველოსა და მის ფარგლებსგარეთ, ენების სწავლებაში უცხოელისპეციალისტების მონაწილეობა,დამატებითი სპეციალობების ფართოარჩევანი განაპირობებსკურსდამთავრებულის კონკურენტულობასშრომის ბაზარზე და ზრდის მისიდასაქმების არეალს.სტუდენტს შეუძლია საზაფხულოსკოლაში მონაწილეობა ან სემესტრისგატარება პარტნიორ მიუნსტერის(გერმანია) ან რომის La Sapienza(იტალია) უნივერსიტეტებში.
 12. 12. 2005-2012 აკადემიურ წლებზე ჩარიცხულსტუდენტთა რაოდენობის დინამიკა
 13. 13. გაცვლითი პროგრამები. . .ა შ შსკრენტონის უნივერსიტეტიცენტრალური ფლორიდისუნივერსიტეტიმეტროპოლოტენის უნივერსიტეტილეიკლენდის კოლეჯინებრასკას უნივერსიტეტი -ლინკოლნინიუ-იორკის სახელმწიფოუნივერსიტეტი სტუდენტებს შეუძლიათ სწავლა განაგრძონ ჩვენ პარტნიორუნივერისიტეტებში აშშ-სა და ევროპაში:ევროპამიუნსტერის უნივერსიტეტიგრენობლის ვესფორდის უმაღლესი სკოლანიუ იორკის უნივერსიტეტი პრაღაშირომის უნივერსიტეტი ლასაპიენსალონდონის კოლეჯისტეფანო მოშის მემორიალურიუნივერსიტეტისორბონის მენეჯმენტისა და ურბანიზაციისინსტიტუტიათენის უნივერსიტეტი
 14. 14. კარიერული წინსვლა — დასაქმება სწავლის პროცესში სტუდენტები იძენენ არა მხოლოდ თეორიულ ცოდნას, არამედ პრაქტიკულგამოცდილებასაც, ამასთანავე ისინი გადიან პრაქტიკა-სტაჟირებებს ქართულ და უცხოურორგანიზაციაში; კურსდამთავრებულების 92% დასაქმებულია და უმრავლესობა წამყვან თანამდებობებზემუშაობენ., აქედან 12% საზღვარგარეთ არის დასაქმებული ან აგრძელებს სწავლას შემდგომსაფეხურზე, ხოლო დარჩენილი უმუშევართა ნაწილი ოჯახური მდგომარეობის გამო (ბავშვისშეძენა) ვერ ახერხებს ამჟამად მუშაობას.
 15. 15. დასაქმებულთა განაწილებაეკონომიკური საქმიანობის სახეობისმიხედვით
 16. 16.  სპორტი საქართველოსუნივერსიტეტშისაქართველოს უნივერსიტეტი დიდ ყურადღებას აქცევსახალგაზრდების სპორტულ განვითარებას.უნივერსიტეტს გააჩნია ღია და დახურული სპორტულიმოედნები.უნივერსიტეტის სპორტული სკოლა აერთიანებს შემდეგსპორტულ სახეობებს: კალათბურთი ფრენბურთი მაგიდის ჩოგბურთი ბადმინტონი ჭადრაკი სპორტული ცეკვები
 17. 17.  სტუდენტური ცხოვრებასაქართველოს უნივერსიტეტში აქტიურისტუდენტური ცხოვრებაა.სტუდენტებისთვის ეწყობა:. ექსკურსიები; ლაშქრობები; სპორტული შეჯიბრებები; კულტურული საღამოები სტუდენტები ინტერესების მიხედვითქმნიან გაერთიანებებს(კლუბებს);ყველა სტუდენტს საშუალება აქვს გახდესსხვადასხვა კლუბის წევრი. ამისათვის,საჭიროა 5-კაციანი საინიციატივო კლუბისდაფუძნება. კლუბები შეიმუშავებენპროექტებს, რასაც უნივერსიტეტიაფინანსებს.
 18. 18. სოციალური შეღავათებისაქართველოს უნივერსიტეტში მოქმედებს სხვადასხვა სოციალური პროგრამები:  სწავლის საფასურის გადავადება; შეღავათები სწავლის საფასურის გადახდაზე (სწავლის საფასურის შემცირება); სწავლის პერიოდში უნივერსიტეტში დასაქმება; კვებით უზრუნველყოფა.

×