Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
5.1 PergudanganBab 5 PergudanganBab 5 Pergudangan
PergudanganSemua aktiviti penyimpanan dan penstoran barang ditempat yang selamat sehingga barang itu diperlukan olehpenggu...
Menjamin keselamatanbarangMembolehkanpengeluaran dan bekalanberterusanMemudahkan perniagaanantarabangsaMenstabilkan hargab...
5.2 Jenis-jenis GudangBab 5 PergudanganBab 5 Pergudangan
Jenis-jenis Gudang2 jenis: Gudang Khas,Gudang Am.Gudang PeruncitDimiliki peruncit besar-besaran seperti pasarraya dan gedu...
Jenis-jenis GudangGudang KerajaanDimiliki oleh kerajaanDi bawah kawalan agensitertentu seperti: LKIM,FAMA, BERNASKegunaan:...
Lokasi YangSesuaiPengurusanyang CekapPeralatanyang Lengkapdan ModenPergudanganBab 2 InsuransCiri-ciri Gudang Yang Baik1122...
Ruang YangLuas danSusunanBarangTeraturMempunyaiCiriKeselamatanYang BaikKesesuaianGudangDenganBarang YangDisimpanPergudanga...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pergudangan

1,224 views

Published on

  • Be the first to comment

Pergudangan

  1. 1. 5.1 PergudanganBab 5 PergudanganBab 5 Pergudangan
  2. 2. PergudanganSemua aktiviti penyimpanan dan penstoran barang ditempat yang selamat sehingga barang itu diperlukan olehpenggunaPerananPergudangan1. Mengelakkan pembazirandan kerosakanCiri-ciri Gudangyang Baik1. Lokasi yang sesuaiJenis-jenisGudang1. Gudang kerajaan6. Memudahkan perniagaanantarabangsa.2. Menjamin keselamatanbarang3. Menjamin pengeluarandan bekalan yangberterusan4. Menstabilkan hargabarang5. Membolehkan aktivitipecah pukal6. Pengurusan yangcekap2. Kesesuaian gudangdengan barang yangdisimpan3. Mempunyai ciri-cirikeselamatan yangbaik4. Ruang yang luas dansusunan barang yangkemas / teratur5. Peralatan yanglengkap dan moden6. Gudang penyetoransejuk2. Gudang berbon3. Gudang pengilang4. Gudang pemborong5. Gudang peruncitPergudanganBab 5 Pergudangan
  3. 3. Menjamin keselamatanbarangMembolehkanpengeluaran dan bekalanberterusanMemudahkan perniagaanantarabangsaMenstabilkan hargabarangPergudanganBab 2 InsuransPeranan Pergudangan11223344Membolehkan aktivitipecah pukalMengelakkan pembazirandan kerosakan5566 Dilengkapi sistem keselamatan seperti: Alatpenggera, CCTV, Insurans, Pengawal keselamatan Barang dapat dibekalkan secara berterusanwalaupun pengeluaran bermusim contoh : Berasdan gandum Menyimpan barang sebelum dieksport ataudiimport Mengelakkan lebihan atau kekurangan barang dipasaran Penggredan, penyukatan, menimbang,membungkus, dan penjenamaan dapat dilakukan Barang mudah rosak seperti daging, ikan,sayuran, ais krim dan hasil tenusu disimpandalam gudang penyetoran sejuk. Barang disimpan dalam gudang sementaramenunggu permintaan Contoh: Beg dan kasutsekolah Penting dalam perniagaan antarabangsa Menyelaraskan permintaan dan penawaranbarang
  4. 4. 5.2 Jenis-jenis GudangBab 5 PergudanganBab 5 Pergudangan
  5. 5. Jenis-jenis Gudang2 jenis: Gudang Khas,Gudang Am.Gudang PeruncitDimiliki peruncit besar-besaran seperti pasarraya dan gedungmembeli-belah.Kegunaan:- simpanbarang pukal, melakukankerja pecah pukal, pusatpengedaran barang.Terletak berhampirankawasan perniagaanTidak disewakan kepadapeniaga lainGudang PemborongDimiliki oleh pemborongKegunaan: menyimpanbarang siap yang dibelisecara pukal, Tempatkerja pecah pukaldijalankan, menyediakanruang pameranGudang PengilangMilik pengilang ataupengeluar.Kegunaan: menyimpanbahan mentah bagitujuan pengeluaran,menyimpan barang siap /stokLokasi terletak dalamkawasan kilang.Jenis – Jenis GudangBab 5 Pergudangan
  6. 6. Jenis-jenis GudangGudang KerajaanDimiliki oleh kerajaanDi bawah kawalan agensitertentu seperti: LKIM,FAMA, BERNASKegunaan: Menyimpanstok penimbal,Disewakan kepadapeniaga.Terletak di kawasan yangsesuai denganpenubuhannyaContoh:Gudang BERNAS– di kawasan penanamanpadiGudang BerbonKegunaan:2 jenis: Gudang kastam,Gudang berlesen. Menyimpan barang yangdikenakan cukai tetapicukai belum dibayar. Menyimpan barangimport yang akandieksport ke negara lain. Tempat kerja pecahpukal. Tempat mempamerbarangTerletak di pintu masuknegaraGudang Penstoran SejukDilengkapi alat pendinginbeku dan alat kawalansuhuDisewakan kepadapeniaga mengikuttempoh masa dan saizruang.Dimiliki kerajaan ataupihak swastaKegunaan : menyimpanbarang segar yang tidaktahan lama (Daging, ikan,sayuran, buah-buahandan hasil tenusu)Soalan Tahun LepasJenis–jenis GudangBab 5 Pergudangan
  7. 7. Lokasi YangSesuaiPengurusanyang CekapPeralatanyang Lengkapdan ModenPergudanganBab 2 InsuransCiri-ciri Gudang Yang Baik112233 Kawasan yang luas Berhampiran pelabuhan, lapangan terbang, stesenkeretapi peruncit, pengeluar dan pembekal. Memudahkan aktiviti pengagihan barang. Mempunyai kemudahan infrastrur yang baik Bebas daripada bencana alam Pengkhususan kerja Aliran kerja yang tersusun dankemas Penggunaan komputer untuk merekod dan mengesanpergerakan stok. Mengurangkan risiko kerosakan contoh:- Jenterapengangkut, Trak angkat susun Dilengkapi dengan jentera dan peralatan canggih /moden. Memudahkan kerja memunggah dan menyusun barang
  8. 8. Ruang YangLuas danSusunanBarangTeraturMempunyaiCiriKeselamatanYang BaikKesesuaianGudangDenganBarang YangDisimpanPergudanganBab 2 InsuransCiri-ciri Gudang Yang Baik445566 Melancarkan kerja-kerja akhir seperti penggredan,menimbang, membungkus, membotol dan penjenamaan. Penyusunan barang yang sistematik mengikut jenis dankuantiti barang. Memudahkan barang dibawa keluar dan masuk. Untuk menggelakkan risiko seperti kecurian kebakarandan sebagainya. Gudang tanpa bumbung Pengawal keselamatan, penggera kebakaran dan CCTV. Insurans untuk melindungi gudang. Penyetoran sejukContoh : Daging, ikan, sayuran, dan hasil tenusu.Contoh: Papan dan kayu Gudang berbumbung tanpa dindingContoh: Granit dan batu-bata.

×