130306 nieuwsbrief mandema_maart_2013

510 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

130306 nieuwsbrief mandema_maart_2013

 1. 1. UPDATENieuwsbrief maart 2013Als relatie van Mandema & Partners helpen wij u graag bij het interpreteren van deactualiteiten die voor u en voor uw bedrijf en werknemers relevant zijn. Wat betekenende verschillende marktontwikkelingen voor u, nu en in de toekomst? Hoe kunt u ermeeomgaan en waar moet u op anticiperen? Mandema & Partners bespreekt graag demogelijkheden en oplossingen met u. Voor uw specifieke situatie en op basis van uwwensen. Door verder te kijken, helpen wij u verder komen.Heeft u vragen over de inhoud van de nieuwsbrief?Bel uw accountmanager of onze receptie op 070 - 302 22 22.Inhoud Wijzigingen in pensioen: waar moet u op letten als werkgever? ................................ 2 Ondanks afstandsverklaring toch uitbetaling nabestaandenpensioen ......................... 4 Heeft u straks nog wel recht op een ANW-uitkering? ............................................... 6 Uniform Loonbegrip: gevolgen voor inkomensverzekeringen .................................... 7 Verhoging AOW-leeftijd: verzekeraars houden nog onvoldoende rekening met bestaande zieke en arbeidsongeschikte werknemers ............................................... 9 Vaak grote schade door cybercrime .................................................................... 10 Kom naar de Mandema Update Pensioen: anticipeer op de actualiteit ...................... 11 Verzuim en re-integratie goed en zelf in de hand houden? Volg de basisopleiding Casemanagement! ............................................................................................ 121
 2. 2. Wijzigingen in pensioen: waar moet u op letten als werkgever?Het huidig pensioenstelsel blijkt onbetaalbaar omdat mensen steeds ouder worden enbeleggingsrendementen tegenvallen. Zoveel is bekend. Ook weten we dat er grotewijzigingen op korte termijn van kracht worden. Denk aan de verhoging van de AOW-leeftijd, de verlaging van de pensioenopbouw, de aftopping van het pensioeninkomen op€100.000,- per 2015 en het beperken van de ANW- en partnertoeslag. Maar weet uwaarop u allemaal moet anticiperen?Voorbereiden op pensioenwijzigingenOndanks dat nog niet alle overheidsplannen rondom pensioen duidelijk zijn, is het voor uals werkgever belangrijk om zich voor te bereiden op de komende wijzigingen. Wij geven uhier alvast een aantal zaken mee die uw aandacht zullen vragen.Tijdig in gesprek over vrijgekomen middelenVeel pensioencontracten moeten op 1 januari 2014 zijn aangepast aan de nieuwepensioenleeftijd. De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar levert in 2014 eendaling op van ca. 8-10% van de pensioenlasten. Afhankelijk van uw pensioenregeling endeelnemersbestand zullen ook de andere maatregelen tot een besparing leiden.Uw werknemers of sociale partners zullen deze, door fiscale regels ingegeven,kostenbesparing gebruikt willen zien worden voor de bestaande pensioenregeling.Arbeidsrechtelijk gezien heeft u als werkgever namelijk een arbeidsovereenkomst na tekomen waar de pensioenregeling onderdeel van is. Ga daarom tijdig met uw werknemersen eventuele werknemersvertegenwoordiging in gesprek over de vrijgekomen middelen enhoe u dat wilt aanwenden.Uw zorgplicht: werknemers goed informerenPensioen is een complex juridisch terrein en nauw verbonden aan het arbeidsrecht.Zorg er daarom voor dat de wijzigingen die u doorvoert in uw pensioenregeling, zorgvuldigaan uw werknemers communiceert. Vanuit uw zorgplicht als werkgever moet u toelichtenwat de wijziging op lange termijn voor uw werknemers betekent.Aanpassen HR-beleidLanger doorwerken en later met pensioen gaan, heeft ook grote gevolgen voor uw HR-beleid. Zo moet u uw verzuim- en arbeidsongeschiktheidsmanagement aanpassen aan eenouder werknemersbestand. Want weet u bijvoorbeeld dat een medewerker in deleeftijdscategorie 56 tot 65 jaar gemiddeld 40% meer verzuimt dan een jongeremedewerker en gemiddeld een hogere kans heeft om arbeidsongeschikt te raken?U moet ook rekening houden met hogere kosten en lagere productiviteit van ouderewerknemers. En denk aan regelingen die u uw oudere werknemers biedt: verlofregelingen,om- en/of bijscholing of deeltijdpensioen.Pensioen in de toekomst betaalbaar houdenAfhankelijk van uw CAO en of u bent aangesloten bij een Bedrijfstak Pensioenfonds (BPF),zijn er mogelijkheden om uw pensioenregeling in de toekomst betaalbaar te houden. Zo2
 3. 3. kunt u denken aan versobering van uw pensioenregeling. Bijvoorbeeld door pensioen op tebouwen tot aan een bepaalde salarisgrens en daarboven andere aanvullende regelingen tetreffen. Het is daarbij belangrijk dat uw specifieke wensen, die van uw werknemers en uwbedrijfssituatie mee te nemen. Laat u hierbij goed adviseren. De pensioenspecialisten vanMandema & Partners bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem hiervoor contact opmet uw accountmanager.>> Terug naar inhoudsopgave3
 4. 4. Ondanks afstandsverklaring toch uitbetaling nabestaandenpensioenHet werken met afstandsverklaringen waardoor werknemers niet worden opgenomen in depensioenregeling kan zeer risicovol (lees: kostbaar) zijn voor werkgevers. Dat blijkt maarweer uit een recente uitspraak van een kantonrechter in een zaak die de partner van eenoverleden werknemer had aangespannen tegen diens voormalige werkgever.Ondanks het bestaan van een (ondertekende) afstandsverklaring, eiste de partner hetnabestaandenpensioen op. De rechter heeft dit toegewezen, waardoor de werkgever tochpensioen moet uitbetalen aan de nabestaanden van de overleden werknemer.Werkgever heeft onzorgvuldig gehandeldDe betreffende werkgever heeft een pensioenregeling voor zijn medewerkersondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. De werknemer had bij zijnindiensttreding in 2011 een afstandsverklaring ondertekend. Op dezelfdeafstandsverklaring was ook namens de partner een handtekening geplaatst. Na hetoverlijden van de werknemer ontkent de partner echter haar handtekening te hebbengeplaatst.Volgens de kantonrechter heeft de werkgever niet zorgvuldig gehandeld door: niet te controleren of de partner daadwerkelijk de afstandsverklaring had ondertekend de werknemer en/of zijn partner niet voldoende te informeren over de financiële gevolgen van het niet deelnemen aan de pensioenregelingWat betekent de uitspraak van de kantonrechter?De uitspraak van de kantonrechter houdt voor desbetreffende werkgever in dat hij aan denabestaanden van de overleden werknemer het partner- en wezenpensioen moetuitbetalen.Mandema & Partners is niet bekend met de hoogte van het nabestaanden- enwezenpensioen in deze uitspraak, maar dat het om een aanzienlijk bedrag kan gaan datuitbetaald moet worden, illustreren we hier met een rekenvoorbeeld.RekenvoorbeeldEen werknemer van rond de 30 jaar met een modaal inkomen (ca. € 33.000,-) zalongeveer voor € 10.000,- per jaar verzekerd zijn voor een nabestaandenpensioen.Dit vertegenwoordigt een overlijdenskapitaal van ongeveer € 300.000,-.Heeft u werknemers met een afstandsverklaring?Wees u bewust van de risico’s die u als werkgever loopt Het hebben van een afstandsverklaring is niet voldoende. U loopt nog steeds risico op een vordering. Bijvoorbeeld als u, zoals in deze zaak, niet gecontroleerd heeft of niet kan aantonen dat de afstandsverklaring daadwerkelijk is ondertekend door uw4
 5. 5. werknemer én diens partner. Maar ook inhoudelijk zijn er zaken waarop u bedacht moet zijn om een afstandsverklaring juridisch juist op te stellen. Uw plicht om informatie aan uw werknemers te verstrekken, gaat verder dan alleen vertellen wat een pensioenregeling inhoudt en de mogelijkheden om wel of niet deel te nemen. Het financiële risico dat u loopt is vele malen groter dan in eerste instantie wellicht lijkt.Het advies van Mandema & Partners is om géén afstandsverklaringen te hanteren. Wilt uweten hoe u kunt omgaan met bestaande afstandsverklaringen van uw werknemers?Bel uw accountmanager of onze receptie op 070 - 302 22 22 voor meer informatie.Bron: Kantongerecht Apeldoorn, 9 januari 2013, AR 2013-0028>> Terug naar inhoudsopgave5
 6. 6. Heeft u straks nog wel recht op een ANW-uitkering?In het Regeerakkoord maakte de overheid al kenbaar de ANW-uitkering per 1 juli 2014 tewillen beperken tot 1 jaar. Minder bekend, is dat de ANW-uitkering verder wordt beperktdoor de halfwezenuitkering inkomensafhankelijk te maken en de groep rechthebbenden tebeperken tot mensen met een nabestaandenpensioenregeling.In de huidige situatie kan de achterblijvende partner die de zorg heeft over kinderen onderde 18 jaar, in veel gevallen nog rekenen op een meerjarige ANW-uitkering van deoverheid. Daarnaast bestaat er altijd recht op een halfwezenuitkering totdat het jongstekind 18 jaar is.Als de gewijzigde plannen wet worden, wordt er dus ook gekort op de halfwezenuitkering.Dat betekent dat iedere achterblijvende partner, ongeacht of er kinderen zijn,geconfronteerd zal worden met een aanzienlijke inkomensterugval.Dit financieel risico is betrekkelijk eenvoudig af te vangen door u daarvoor te verzekeren.Natuurlijk kan Mandema & Partners u hierover bijstaan met advies. En we informeren uook als er meer bekend is over de ANW-wijzigingen.>> Terug naar inhoudsopgave6
 7. 7. Uniform Loonbegrip: gevolgen voor inkomensverzekeringenPer 1 januari 2013 is het Uniform Loonbegrip ingevoerd. In plaats van verschillendedefinities en berekeningen, wordt nu één loonbegrip gehanteerd voor loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomens-afhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)*.Volgens de overheid wordt door het invoeren van het Uniform Loonbegrip de salaris-specificatie voor de werknemer een stuk eenvoudiger. Werkgevers kunnen bovendienbesparen op administratieve lasten. De overheid verwacht dat werkgevers op termijnca. € 380 miljoen besparen.Gevolgen Uniform LoonbegripZo ziet uw salarisspecificatie er per 2013 uitIn onderstaande tabel ziet u wat de wijzigingen zijn in uw salarisspecificatie.Loonstrookje 2012 Loonstrookje 2013Bruto loon Bruto loon-/- eigen bijdrage pensioen -/- eigen bijdrage pensioen-/- eigen bijdrage AOP -/- eigen bijdrage AOP+/+ loon in natura (excl. lease auto) +/+ loon in natura (excl. lease auto)= SV loon (heffing: WW/WAO/WIA premies, ook wel premies werknemersverzekeringen) (werkgever betaalt)+ bijtelling lease auto + bijtelling lease auto+ opname in levensloopregeling + opname in levensloopregeling-/- inleg in levensloopregeling -/- inleg in levensloopregeling-/- werknemersdeel premie WW (is 0%) (afgeschaft)= Loon voor inkomensafhankelijke zorgpremie (wordt werkgeversheffing ZVW en is dus niet meer (heffing: ZVW premie) (WG betaalt) zichtbaar op loonstrook)+ werkgeversvergoeding inkomensafhankelijkezorgpremie= Fiscaal loon of ’loon voor loonheffing’ = Uniform loon (heffing: loonbelasting en premies  voor loonheffing volksverzekeringen) (werknemer betaalt) (loonbelasting + premies volksverzekeringen) (werknemer betaalt)  voor werknemersverzekeringen (oude SV-loon) (werkgever betaalt)Gevolgen voor collectieve inkomensverzekeringenHet Uniform Loonbegrip heeft gevolgen voor collectieve inkomensverzekeringen. Bepaaldebijtellingen worden nu aangemerkt als loon, waardoor ze meetellen in de vaststelling enhoogte van eventuele uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.7
 8. 8. Hierdoor gaan de verzekerde bedragen waarover premie geheven wordt en eventueleuitkeringen omhoog.Voor de invoering van het uniform loonbegrip was er vaak onduidelijkheid over welklooncomponent bij welk loonbegrip moest worden meegenomen. Een voorbeeld is debijtelling voor privégebruik auto van de zaak. Dit werd wel aangemerkt als loon voor deloonbelasting, premie volksverzekering en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, maar nietvoor de premies werknemersverzekeringen. Met de invoering van het Uniform Loonbegripis dit verleden tijd. De bijtelling privégebruik auto van de zaak wordt ook voor de premieswerknemersverzekeringen aangemerkt als loon.2013 overgangsjaar: verzekeraars werken aan nieuw beleidVerzekeraars zijn bezig hun beleid aan te passen aan het nieuwe loonbegrip. Zo moetenbijvoorbeeld de polisvoorwaarden worden aangepast en de wijze waarop verzekeraarsnaverrekenen. Begin 2013 moeten de definitieve lonen over 2012 worden doorgeven aande verzekeraar op basis van het afgesproken loonbegrip. Maar over welk loonbegrip wordtde premie 2013 betaald? Ook vragen als hoe verzekeraars omgaan met tussentijdsemutaties en welk loon moet worden doorgegeven bij een melding van arbeids-ongeschiktheid, zijn nog niet duidelijk. 2013 wordt daarom nog gezien als overgangsjaar.De verwachting is dat verzekeraars op korte termijn officieel hun beleid kenbaar maken.Mandema & Partners houdt contact met verzekeraars en volgt de ontwikkelingenzorgvuldig. Zodra er meer nieuws is, informeren wij u hierover.-----------* Tot 1 januari 2013 waren er nog drie wettelijke loonbegrippen, namelijk:  Loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW)  Loon voor de loonheffing = Fiscaal loon  Loon voor de werknemersverzekeringen = SV-loonDeze loonbegrippen waren tot 1 januari 2013 belangrijk voor collectieve inkomensverzekeringen, zoals WGA-hiaatverzekering, WIA-excedentverzekering, WGA-erd verzekering en Ziekteverzuimverzekering.>> Terug naar inhoudsopgave8
 9. 9. Verhoging AOW-leeftijd: verzekeraars houden nog onvoldoenderekening met bestaande zieke en arbeidsongeschikte werknemersHet kabinet-Rutte-Asscher verhoogt vanaf dit jaar stapsgewijs de AOW-leeftijd:naar 66 jaar in 2018 en naar 67 in 2021. Vanaf 2021 koppelt de wet de AOW-leeftijdaan de levensverwachting.Gevolgen voor inkomensverzekeringenDe verhoging van de AOW-leeftijd heeft grote gevolgen voor inkomensverzekeringen.Om een AOW-gat te voorkomen, moet de eindleeftijd van de inkomensverzekeringenverhoogd worden met de AOW-leeftijd. Ook de maximale uitkeringsduur voor WGA-hiaat-en WIA-excedent-verzekeringen moet tot 67 jaar verlengd worden. Hierdoor neemt degemiddelde uitkeringsduur toe. Vooral voor bestaande zieke en arbeidsongeschiktemedewerkers heeft dit direct gevolgen.De gevolgen voor ziekteverzuimverzekeringen en WGA-erd-verzekeringen zijn mindergroot. De maximale uitkeringsduur van een ziekteverzuimverzekering blijft 2 jaar en vaneen WGA-erd-verzekering 10 jaar. Voor beide verzekeringen verandert de gemiddeldeuitkeringsduur nauwelijks.Aangepast beleid verzekeraarsDe verhoging van de AOW-leeftijd heeft niet alleen gevolgen voor de premie. Verzekeraarsmoeten ook hun voorwaarden, procedures, formulieren, beleid en inhoud van deverzekeringen aanpassen. Een klein aantal verzekeraars heeft inmiddels hun aangepastebeleid kenbaar gemaakt. Lees hier de belangrijkste beleidsaanpassingen per verzekeraar.Verzekeraars houden nog onvoldoende rekening met bestaande zieke enarbeidsongeschikte werknemersOm een gat te voorkomen tussen een aanvullende WIA-uitkering en de AOW is het eengoede ontwikkeling dat verzekeraars de eindleeftijd aanpassen. Mandema & Partners vindtechter dat verzekeraars nog onvoldoende rekening houden met de huidige zieke enarbeidsongeschikte werknemers. Voor deze groep kan nog steeds een gat ontstaan tussende einddatum van de verzekeringsuitkering en de ingangsdatum van de AOW. Tot opheden biedt alleen Nationale-Nederlanden, tegen betaling, deze groep de mogelijkheid omzich bij te verzekeren.Mandema & Partners in gesprek met verzekeraars en werkgeversMandema & Partners dringt bij de verschillende verzekeraars erop aan om metoplossingen te komen voor de groep werknemers die een AOW-gat dreigt te krijgen.Daarnaast nemen wij contact op met werkgevers om hen te informeren over de stand vanzaken en om de mogelijkheden te bespreken.Heeft u vragen? Bel uw accountmanager of onze receptie op 070 - 302 22 22 voor meerinformatie.>> Terug naar inhoudsopgave9
 10. 10. Vaak grote schade door cybercrimeNieuws over cybercrime is aan de orde van de dag. Recent nog over een hackaanvalwaarbij inlogcodes, vertrouwelijke mails, rapporten over bedrijfsprocessen encreditcardgegevens van tientallen Nederlandse instellingen zijn ontvreemd.Nederland paradijs voor cybercriminelenNederland blijkt door haar uitgebreide internetinfrastructuur en verregaandeprivacywetgeving een paradijs voor cybercriminelen. Bedrijven maken het de criminelenbovendien relatief gemakkelijk door gegevens en systemen onvoldoende te beschermen.Grote schade door cybercrimeVerschillende onderzoeken tonen aan dat bijna ieder bedrijf wel eens te maken heeftgehad met een vorm van cybercrime. Niet alleen grote data-intensieve bedrijven, maarzelfs bakkers of kleine webwinkels hebben met cybercrime te maken. En de schade is vaakgroot. Denk alleen al aan het verlies van klanten door reputatieschade en stil gelegdewerkzaamheden. De kosten kunnen oplopen tot gemiddeld € 1,5 miljoen. Bijvoorbeeld omde oorzaak van de schade vast te stellen, of de kosten om gedupeerden te informeren enPR-kosten om reputatieschade te beperken.Bewust zijn van cyberrisico’sMet relatief eenvoudige maatregelen kunt u de kans op een cyberincident drastischverlagen. Installeer firewalls, virusscanners en spamfilters en gebruik moeilijk te radenwachtwoorden. Maar creëer ook bij al uw medewerkers meer bewustzijn over de gevarenvan bijvoorbeeld het gebruik van USB-sticks en het klikken op links in e-mails vanonbekende afzenders.Cybercrime: complex en vaak niet gedekt door traditionele verzekeringCyberrisicos zijn complex en ontwikkelen zich voortdurend en steeds sneller. Hetinschakelen van een expert die uw specifieke risico’s en noodzakelijke maatregelen inkaart kan brengen, is aan te raden. Het risico van een incident met een grote impact opuw organisatie is echter nooit helemaal uit te sluiten. En de schade die hier uit voortvloeit,is bij traditionele verzekeringen meestal niet gedekt.Een Data Risk verzekering biedt u dekking voor nagenoeg alle kosten die voortvloeien uiteen cyberincident. Wilt u meer informatie over het afdekken van uw cybercrime risico’s?Kijk op www.mandema.nl/cybercrime of maak een afspraak met uw accountmanager.>> Terug naar inhoudsopgave10
 11. 11. Kom naar de Mandema Update Pensioen:anticiperen op de actualiteitIn de week van 6 en 13 mei (week 19 en 20) organiseert Mandema & Partners opverschillende locaties in het land de Mandema Update Pensioen. Tijdens dezebijeenkomst praten wij u als werkgever volledig bij over de actualiteiten op het gebied vanpensioen.De verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd, het korten op pensioen, de pensioen-versobering, de aanpassing van premiestaffels, de financierbaarheid van pensioen,de pensioenoverdracht problematiek… Al deze onderwerpen komen aan de orde.Na een plenaire sessie kunt u, afhankelijk van het soort pensioen dat uw bedrijf heeft,deelnemen aan kleinere workshops waar wordt ingegaan op de specifieke actualiteiten dievoor uw bedrijf van toepassing zijn.Heeft u ideeën voor een onderwerp en wilt u dat wij deze tijdens de Mandema UpdatePensioen behandelen? Mail die dan naar update@mandema.nl.U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor de Mandema Update Pensioen.>> Terug naar inhoudsopgave11
 12. 12. Verzuim en re-integratie goed en zelf in de hand houden?Volg de basisopleiding Casemanagement!Om verzuim goed te beheersen en processen volgens de Poortwachter-verplichtingen uitte voeren, is de casemanager een belangrijke spin-in-het-web. Zijn doel om de werknemerzo goed mogelijk terug te krijgen in het arbeidsproces vraagt specifieke kennis envaardigheden.De basisopleiding Casemanagement bereidt cursisten voor op een rol als volwaardiggesprekspartner van de bedrijfsarts, werkgever, werknemer en eventueel vanverzekeraars. Ook komen de financiële aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheidnadrukkelijk aan de orde.Als relatie van Mandema & Partners krijgt u € 100,- korting als u de basisopleidingCasemanagement bij verzuim en arbeidsongeschiktheid volgt bij onze partner ENgageWerkgeversadvies. Kijk voor uitgebreide informatie over de opleiding, de data, de locatieen hoe u zich in kunt schrijven op http://www.mandema.nl/casemanagement-2013.html.>> Terug naar inhoudsopgave12

×