Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Team feladatok 11

1,686 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Team feladatok 11

 1. 1. A referencia - intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatásszervezési feltételrendszer kialakításaReferenciaintézmények felkészítése Team feladatok eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 1
 2. 2. Team hatáskörök A csoport gyűjtse össze és írja leReferenciaintézmények felkészítése csoportmunkába a Referencia intézményi tevékenységet irányító és ellátó (szakmai team) team (illetve, amennyiben azonosít még teameket, akkor azokat is vegye ide) feladatait és rendelje hozzá a hatásköröket. Ne feledkezzen meg a csoport a mentor pedagógusról sem. eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 2
 3. 3. Team megbízás A résztvevők készítsenek Megbízólevelet aReferenciaintézmények felkészítése Referencia intézményi tevékenységet irányító és ellátó teamnek és annak vezetőjének az alábbi szempontokat figyelembe véve: Elvégzendő feladat, Felelősségi kör, Hatáskör Kommunikáció Team teljesítményének értékelési szempontjai Team elismerésének módja eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 3
 4. 4. Igényfelmérés A résztvevők készítsenek igényfelmérőReferenciaintézmények felkészítése eszközt az alábbi szempontokat figyelembe véve: Megrendelő céljainak tisztázása Várható eredmények pontosítása Elvárások, peremfeltételek tisztázása Keretek tisztázása (idő, erőforrások, résztvevők, program stb.) eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 4
 5. 5. Eseményterv A résztvevők készítsenek egy eseményhezReferenciaintézmények felkészítése tartalmi terveket az alábbi szempontokat figyelembe véve: Az esemény alapvető céljai, a résztvevők/megrendelők igényeihez igazítva Az esemény típusa, formája Az esemény alapadatai, idő, hely, létszámok, résztvevők, előadók Az esemény tartalmi elemei Feltételek, erőforrások, költségek, hatékonys ág Visszajelzések, értékelések, fejlesztés lehetőségei eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 5
 6. 6. Forgatókönyv A résztvevők készítsenek egy eseményhezReferenciaintézmények felkészítése forgatókönyvet az alábbi szempontokat figyelembe véve: Az esemény alapvető céljai, a résztvevők/megrendelők igényeihez igazítva Az esemény típusa, formája Az esemény időbeli lefolyása, helyszínei, résztvevői, az ehhez szükséges emberi erőforrások(irányító, szervező, megvalósító, támogat ó szerepek) Az esemény infrastrukturális feltételei, tárgyi eszközei és szükséges információhordozói Támogató elemek, biztonságos és egészséges körülmények biztosítása Feltételek, erőforrások, költségek, hatékonyság Visszajelzések, értékelő elemek, tanulópontok eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 6
 7. 7. Mérföldkövek A résztvevők készítsenek az események szervezéséhez kapcsolódó mérföldkövekről egy listát, és ehhezReferenciaintézmények felkészítése kapcsolódóan egy ellenőrző listát a nyomonkövetéshez, az alábbi szempontokat figyelembe véve: Az esemény alapvető céljai, a résztvevők/megrendelők igényeihez igazítva Az esemény típusa, formája Az esemény mérföldkövei, jelentős lépések, egymásraépülés, párhuzamosságok Kritikus utak, pontok, kockázatok elemzése, és felkészülés az elhárításukra (hatás, valószínűség mátrix elemzése) Ellenőrzési pontok, aktusok, szereplők összegyűjtése Feltételek, erőforrások, költségek, hatékonyság Visszajelzések, értékelő elemek, tanulópontok eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 7
 8. 8. Együttműködés A működés fejlesztését segítheti, ha azReferenciaintézmények felkészítése intézmények megosztják egymással a tapasztalataikat. Határozzák meg, hogy mely területeken szerveznének benchmarkingot a referencia intézmények között, ezekhez milyen adatokat gyűjtenének, kiket hívnának meg, stb. eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 8
 9. 9. Mérések A csoport határozza meg a mérésiReferenciaintézmények felkészítése területeket, a referencia intézményi működés során kiket kérdez meg, milyen gyakorisággal, kik fogják ezt végrehajtani, kik fogják értékelni és kik kapnak róla tájékoztatást. eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 9
 10. 10. Önértékelés Az önértékelés területeit határozzákReferenciaintézmények felkészítése meg, majd tegyenek javaslatot, hogy milyen adatokat fognak gyűjteni, hogyan fogják mérni a céljaik elérésének mértékét (indikátorok), kiket fognak bevonni az önértékelésbe. eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 10
 11. 11. Partner meghatározás A partnerlista alapján készítsenekReferenciaintézmények felkészítése csoportban a résztvevők egy olyan könnyen átlátható leírást, amiben megtervezik, hogy az egyes partnerekkel milyen kommunikációt terveznek folytatni: partner megnevezése, kommunikáció tartalma, gyakorisága, csatorna, stb. Alkalmas lehet erre egy táblázat is. eDidakt Pedagógiai Szolgáltató 11

×