بوم مدل کسب و کار

Mohammad Jafar Kermanpour
Mohammad Jafar KermanpourDigital Marketing Manager at Upward Agency
‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫بوم‬
‫کرمانپـور‬ ‫جـعفر‬ ‫محمـد‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نوآوری‬ ‫مشاور‬
@
‫تـهران‬ ‫هنـر‬ ‫دانشگـاه‬
‫بهار‬1394
‫استارتاپ‬ ‫واژه‬ ‫کلید‬
•‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫جستجوی‬ ‫در‬ ، ‫موقیت‬ ‫سازماین‬
‫پذیر‬ ‫تکرار‬ ‫و‬ ‫پذیر‬ ‫گسترش‬
‫ارزش‬ ‫تعریف‬ ‫سنجی‬ ‫اعتبار‬ ‫گسترش‬
بوم مدل کسب و کار
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بوم‬
‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫مشترک‬ ‫زبان‬ ‫متد‬ ‫یک‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بوم‬
‫مشتریان‬
‫کیست‬ ‫مشتری‬
‫؟‬ ‫کیست‬ ‫دقیـقا‬
‫مـشتری‬ ‫گروه‬
‫سازی‬ ‫مشتری‬
‫مشتریان‬
‫کیست‬ ‫مشتری‬
‫؟‬ ‫کیست‬ ‫دقیـقا‬
‫مـشتری‬ ‫گروه‬
‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬
‫مشتری‬ ‫مشکـل‬
‫مشتری‬ ‫نــیــاز‬
‫مشتری‬ ‫رضایت‬
‫توزیع‬ ‫کانال‬
‫فیـزیــیک‬
‫مجـــازی‬
‫؟‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬
‫؟‬ ‫تر‬ ‫سریع‬
‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬
‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ارتقا‬ ، ‫مشتری‬ ‫حفظ‬ ، ‫مشتری‬ ‫جذب‬
Get / Keep / Grow
‫درآمد‬
‫است‬ ‫صورت‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫مشتری‬ ‫پرداخت‬ ‫مدل‬
‫؟‬ ‫است‬ ‫چگونه‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬ ‫راهبرد‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫منابع‬
‫نیــاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬
‫؟‬ ‫انساین‬ ‫های‬ ‫نیرو‬
‫مالـی‬ ‫منابـــع‬!!!
‫تجهیز‬ ، ‫فیزیـیک‬
‫اصیل‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬
‫کلیــدی‬ ‫اقدامات‬
‫ارزش‬ ‫تولید‬ ‫مراحل‬
‫تجاری‬ ‫شرکای‬
‫اصیل‬ ‫شرکای‬
‫ها‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬
‫ها‬ ‫هزینه‬
‫؟‬ ‫هستند‬ ‫چگونه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫ساختار‬
‫؟‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫فعالیت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بوم‬
بوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کار
‫پایان‬
‫کرمانپـور‬ ‫جـعفر‬ ‫محمـد‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫نوآوری‬ ‫مشاور‬
Kermanpour@
1 of 20

Recommended

Startup way by
Startup wayStartup way
Startup waySamad Koushan
1.7K views56 slides
استراتژی محتوا و تجربه کاربری by
استراتژی محتوا و تجربه کاربریاستراتژی محتوا و تجربه کاربری
استراتژی محتوا و تجربه کاربریMohammad Jafar Kermanpour
1.8K views33 slides
کاربردپذیری و بازاریابی by
کاربردپذیری و بازاریابیکاربردپذیری و بازاریابی
کاربردپذیری و بازاریابیMohammad Jafar Kermanpour
426 views13 slides
فایل کارگاه بوم فرآفرین by
فایل کارگاه بوم فرآفرینفایل کارگاه بوم فرآفرین
فایل کارگاه بوم فرآفرینSeyed Reza Alavi
329 views73 slides
who is my Customer ? by
who is my Customer ?who is my Customer ?
who is my Customer ?mohammad zahedi
1.7K views28 slides
استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup by
استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startupاستارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup
استارتاپ ها و متدولوژی Lean StartupNasser Ghanemzadeh
7K views132 slides

More Related Content

What's hot

مدل های کسب و کار by
مدل های کسب و کارمدل های کسب و کار
مدل های کسب و کارNasser Ghanemzadeh
33.1K views60 slides
مفاهیم Lean Startup by
مفاهیم Lean Startupمفاهیم Lean Startup
مفاهیم Lean StartupNasser Ghanemzadeh
3K views35 slides
فایل سمینار الفبای استارتاپ by
فایل سمینار الفبای استارتاپ فایل سمینار الفبای استارتاپ
فایل سمینار الفبای استارتاپ Seyed Reza Alavi
261 views58 slides
از ایده یابی تا خلق مدل کسب و کار by
از ایده یابی تا خلق مدل کسب و کاراز ایده یابی تا خلق مدل کسب و کار
از ایده یابی تا خلق مدل کسب و کارAmin Barahmand
218 views34 slides
از ایده تا اجرا by
از ایده تا اجرااز ایده تا اجرا
از ایده تا اجراNasser Ghanemzadeh
13.1K views121 slides
Why do they become my customer? (value proposition in business model) by
Why do they become my customer? (value proposition in business model)Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)Mahdi Nasseri
3K views46 slides

What's hot(20)

فایل سمینار الفبای استارتاپ by Seyed Reza Alavi
فایل سمینار الفبای استارتاپ فایل سمینار الفبای استارتاپ
فایل سمینار الفبای استارتاپ
Seyed Reza Alavi261 views
از ایده یابی تا خلق مدل کسب و کار by Amin Barahmand
از ایده یابی تا خلق مدل کسب و کاراز ایده یابی تا خلق مدل کسب و کار
از ایده یابی تا خلق مدل کسب و کار
Amin Barahmand218 views
Why do they become my customer? (value proposition in business model) by Mahdi Nasseri
Why do they become my customer? (value proposition in business model)Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Why do they become my customer? (value proposition in business model)
Mahdi Nasseri3K views
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri by Mahdi Nasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseriLean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Mahdi Nasseri2.7K views
مدل کسب و کار business model by Mostafa ani
 مدل کسب و کار business model مدل کسب و کار business model
مدل کسب و کار business model
Mostafa ani254 views
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده by Modirinfo
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان سادهمدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده
Modirinfo1.9K views
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas by Araz Ostadi
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvasبوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas
Araz Ostadi998 views
ابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کار by Modirinfo
ابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کارابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کار
ابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کار
Modirinfo15.4K views
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار by Nasser Ghanemzadeh
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کاردرآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار
Nasser Ghanemzadeh5.5K views
الفبای استارتاپ‌ها by Amin Ghasemi
الفبای استارتاپ‌هاالفبای استارتاپ‌ها
الفبای استارتاپ‌ها
Amin Ghasemi210 views
IOT-Startup-Business-Model-Canvas by Mahdi Nasseri
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
Mahdi Nasseri3.2K views

Similar to بوم مدل کسب و کار

مدیریت بر پایه وفاداری by
مدیریت بر پایه وفاداریمدیریت بر پایه وفاداری
مدیریت بر پایه وفاداریDr Peshevar
532 views21 slides
Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013 by
Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013
Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013Mohsen Malayeri
612 views11 slides
اصطلاحات استارتاپی قسمت دوم by
اصطلاحات استارتاپی قسمت دوماصطلاحات استارتاپی قسمت دوم
اصطلاحات استارتاپی قسمت دومaliaalistartup
26 views15 slides
کارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذار by
کارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذارکارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذار
کارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذارTUMSup
145 views40 slides

Similar to بوم مدل کسب و کار(20)

مدیریت بر پایه وفاداری by Dr Peshevar
مدیریت بر پایه وفاداریمدیریت بر پایه وفاداری
مدیریت بر پایه وفاداری
Dr Peshevar532 views
Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013 by Mohsen Malayeri
Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013
Week 3, SkillLand, NEXT, Spring 2013
Mohsen Malayeri612 views
اصطلاحات استارتاپی قسمت دوم by aliaalistartup
اصطلاحات استارتاپی قسمت دوماصطلاحات استارتاپی قسمت دوم
اصطلاحات استارتاپی قسمت دوم
aliaalistartup26 views
کارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذار by TUMSup
کارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذارکارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذار
کارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذار
TUMSup145 views
بازاریابی یک به یک - بازاریابی رابطه ای by Mohammad Rastegar
بازاریابی یک به یک - بازاریابی رابطه ایبازاریابی یک به یک - بازاریابی رابطه ای
بازاریابی یک به یک - بازاریابی رابطه ای
Mohammad Rastegar367 views
بروشور گروه مشاوران مشاهده by Saeed Samadi
بروشور گروه مشاوران مشاهدهبروشور گروه مشاوران مشاهده
بروشور گروه مشاوران مشاهده
Saeed Samadi643 views
بوم مدل کسب و کار by Amin Barahmand
بوم مدل کسب و کاربوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کار
Amin Barahmand297 views
What is Concierge MVP & when to use it? by Sohail Abbasi
What is Concierge MVP & when to use it?What is Concierge MVP & when to use it?
What is Concierge MVP & when to use it?
Sohail Abbasi1.5K views
راه اندازی کسب و کار - 24 گام راه اندازی کسب و کارهای نوپا by erfanzamani2
راه اندازی کسب و کار - 24 گام راه اندازی کسب و کارهای نوپاراه اندازی کسب و کار - 24 گام راه اندازی کسب و کارهای نوپا
راه اندازی کسب و کار - 24 گام راه اندازی کسب و کارهای نوپا
erfanzamani2980 views
اصول بازاریابی by ARASHALIAN
اصول بازاریابیاصول بازاریابی
اصول بازاریابی
ARASHALIAN186 views
Education ofowj s1_final by MyAmoot
Education ofowj s1_finalEducation ofowj s1_final
Education ofowj s1_final
MyAmoot14 views
توسعه محصول جدید | New Product Development by davood dehghan
توسعه محصول جدید | New Product Developmentتوسعه محصول جدید | New Product Development
توسعه محصول جدید | New Product Development
davood dehghan94 views

بوم مدل کسب و کار