تهران دومین رویداد ماشین استارتاپ ناب Lean Stratup Machine Tehran

Mohammad Jafar Kermanpour
Mohammad Jafar KermanpourDigital Marketing Manager at Upward Agency
‫شویم‬ ‫برنده‬ ‫ناب‬ ‫ماشین‬ ‫تاپ‬‫ر‬‫استا‬ ‫در‬ ‫چگونه‬
‫ر‬‫کرمانپو‬‫جعفر‬ ‫محمد‬
‫وکار‬‫کسب‬ ‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬ ‫ر‬‫مشاو‬‫و‬ ‫مربی‬
@kermanpour
‫بهمن‬1393
‫گذشت‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫سه‬!
‫خوب‬‫خبر‬!
‫وقفه‬ ‫بی‬‫تالش‬
5‫فرصت‬ ‫دقیقه‬
Pitch
‫ی‬‫ر‬‫داو‬
3‫فرصت‬ ‫دقیقه‬
‫؟‬‫ان‬‫ر‬‫داو‬ ‫اعتماد‬!
‫ها‬ ‫اسالید‬
‫ایده‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫تیم‬‫عکس‬
‫ماش‬‫ز‬‫آ‬‫تخته‬
MVP
‫خوب‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬
•‫ندهید‬‫دست‬‫ز‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬‫مان‬‫ز‬(5‫کمتر‬ ‫دقیقه‬)
•‫شوید‬‫آماده‬‫دتر‬‫و‬‫ز‬(‫وسایل‬،‫ان‬‫ر‬‫سخن‬ ، ‫ها‬ ‫فایل‬)
•‫کردن‬‫صحبت‬ ‫محکم‬ ،‫صدا‬‫آهنگ‬
•‫بدن‬‫بان‬‫ز‬(‫ی‬‫ژ‬‫انر‬ ،‫خنده‬ ،‫کردن‬‫نگاه‬، ‫حرکت‬)
•‫؟‬ ‫ر‬‫کتو‬‫ژ‬‫پر‬‫جلو‬!
•‫بشناسید‬‫ا‬‫ر‬‫مهم‬‫اعداد‬
•‫نیست‬‫تیم‬‫هبر‬‫ر‬‫ما‬‫و‬‫لز‬‫ان‬‫ر‬‫سخن‬!
•‫کرد‬‫استفاده‬‫توان‬‫می‬‫ی‬ ‫خاص‬‫ایط‬‫ر‬‫ش‬‫در‬‫هم‬‫ی‬‫ر‬‫داو‬‫مان‬‫ز‬‫از‬
•‫طوالنی‬ ‫های‬ ‫متن‬‫جای‬‫به‬‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
•‫نخوانید‬‫ر‬‫مانیتو‬ ‫یا‬‫کاغذ‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫از‬
‫بد‬‫اسالید‬‫نمونه‬
‫باشید‬ ‫موفق‬
‫ر‬‫کرمانپو‬‫جعفر‬‫محمد‬
@kermanpour
1 of 11

Recommended

ارائه تیم در رویداد شیرین کارآفرینی by
ارائه تیم در رویداد شیرین کارآفرینیارائه تیم در رویداد شیرین کارآفرینی
ارائه تیم در رویداد شیرین کارآفرینیMohammad Jafar Kermanpour
364 views8 slides
مدیریت مشارکتی by
مدیریت مشارکتیمدیریت مشارکتی
مدیریت مشارکتیMohammad Hamidi Esfahani
1.8K views65 slides
Recommendation systems by
Recommendation systemsRecommendation systems
Recommendation systemsMohammad Hamidi Esfahani
716 views49 slides
کاربردپذیری و بازاریابی by
کاربردپذیری و بازاریابیکاربردپذیری و بازاریابی
کاربردپذیری و بازاریابیMohammad Jafar Kermanpour
426 views13 slides
بوم مدل کسب و کار by
بوم مدل کسب و کاربوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کارMohammad Jafar Kermanpour
2.8K views20 slides
ارائه به سرمایه گذار و داوران | LeanstartupMachine by
ارائه به سرمایه گذار و داوران | LeanstartupMachineارائه به سرمایه گذار و داوران | LeanstartupMachine
ارائه به سرمایه گذار و داوران | LeanstartupMachineMohammad Jafar Kermanpour
358 views29 slides

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
28K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.6K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.9K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.6K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.6K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd28K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6.6K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.9K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.5K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

تهران دومین رویداد ماشین استارتاپ ناب Lean Stratup Machine Tehran