Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Αγιούς Γιώργος

188 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Αγιούς Γιώργος

  1. 1. ΤΑ ΚΑΝΤΟΥΝΙAΕπιλζξαμε αυτό το όνομα διότι θ Κζρκυρα φθμίηεται για τα καντοφνιατθσ. Η λζξθ καντοφνια είναι κερκυραϊκι
  2. 2. Όπωσ βλζπεται ςτο χάρτθ τθσ Κζρκυρασ ζνα από ταβορειότερα άκρα τθσ είναι θ Αχαράβθ και το νοτιότερο ο Κάβοσ
  3. 3. Εδώ φαίνεται το μοναςτιρι τθσ Βλαχζραινασ και τοΠοντικονιςι το οποίο πιρε το όνομα του από το ςχιμα του
  4. 4. Το Παλαιό Φροφριο τθσ Κζρκυρασ καταςκευάςτθκε από τουσ Ενετοφσ γφρο ςτον 5ο αιώνα π.Χ.
  5. 5. Το κρίκετ είναι είναι αγγλικό άκλθμα το οποίο παίηεταιςτθν Κζρκυρα. Εδώ φαίνεται το γιπεδο του κρίκετ που κάκε χρόνο διεξάγονται αγώνεσ

×