Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iklan Jawatan Kosong Universiti Malaysia Pahang 04 April 2016

534 views

Published on

Iklan Jawatan Kosong Universiti Malaysia Pahang 04 April 2016. Pelbagai kekosongan jawatan UMP 2016 ini.

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Iklan Jawatan Kosong Universiti Malaysia Pahang 04 April 2016

  1. 1. 1 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN AKADEMIK (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) PUSAT BAHASA MODEN DAN SAINS KEMANUSIAAN 1. GURU BAHASA GRED DG41 Tangga Gaji RM1,917.00 (Minimum) - RM8,652.00 (Maksimum) Kelayakan: (a) Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan : RM 2,120.73) (b) Mencapai sekurang-kurangnya kepujian dalam Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. BIDANG PENGKHUSUSAN 1. Linguistics and Literature a. English Language Studies, TESL, TESOL b. Translation c. Language and Arts d. English and Communication e. English Literary Studies f. English Language & Literature 2. Education a.Curriculum Development b.E-Learning c.Educational Technology and Media Studies d.Educational Psycology SYARAT TAMBAHAN LANTIKAN 1. Calon hendaklah mencapai CGPA 3.00 dan ke atas pada peringkat Ijazah Sarjana Muda. 2. Calon hendaklah mempunyai kemahiran interpersonal dan pembentanhan serta minat yang mendalam terhadap pengajaran, penyelidikan dan penerbitan. 3. Calon berkemahiran dengan penggunaan perisian teknologi dalam pengajaran dan penyelidikan. 4. Calon yang mempunyai kelayakan tambahan yang diiktiraf seperti CELTA, CIDDT, ToT, Penterjemahan akan diberikan keutamaan. 5. Calon-calon perlu mencapai Band 7 bagi UMP-EPT 21 MAC 2016
  2. 2. 2 PENETAPAN GAJI PERMULAAN Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik UMP berasaskan pengalaman kerja atau kemahiran berkaitan. SYARAT-SYARAT UMUM Pemohon-pemohon yang memohon jawatan di atas adalah tertakluk kepada syarat- syarat dalam skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. TARAF JAWATAN Jawatan akan dilantik secara Tetap / Kontrak. PERMOHONAN OLEH PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT Pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan menyertakan salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan tiga (3) tahun terakhir, salinan Kenyataan Perkhidmatan yang terkini dan ulasan majikan sama ada menyokong atau tidak permohonan selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012, Para 18. UMUR PADA TARIKH TUTUP IKLAN Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. CARA MEMOHON Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian dengan mengisi maklumat pemohon di laman web UMP, www.ump.edu.my. Calon diwajibkan mencetak Surat Pengesahan Permohonan Atas Talian (Selepas tamat mengisi butiran permohonan melalui laman web UMP). Permohonan yang tidak dibuat secara atas talian adalah tidak akan dilayan. Sila nyatakan jawatan yang dimohon di penjuru kiri muka hadapan sampul surat. Permohonan yang lengkap berserta dengan salinan sijil-sijil akademik dan lain- lain dokumen berkaitan hendaklah dihantar kepada : BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR (U/P : UNIT PELANTIKAN) CATATAN AM (a) Hanya permohonan yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temu duga. (b) Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan daripada tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. (c) Pemohon yang pernah membuat permohonan pada iklan-iklan yang lalu dinasihatkan mengemukakan semula permohonan jika masih berminat dan layak. PERMOHONAN ATAS TALIAN : TARIKH BUKA : 21 Mac 2016 TARIKH TUTUP : 4 April 2016 TARIKH AKHIR PENERIMAAN DOKUMEN PERMOHONAN : 11 April 2016
  3. 3. 1 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) 1. PEGAWAI PSIKOLOGI GRED S41 (TETAP) Tangga Gaji RM1,909.00 (Minimum) - RM8,644.00 (Maksimum) Kelayakan: (a) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang psikologi atau psikologi klinikal atau kaunseling yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; ATAU (Gaji Permulaan : RM2,112.86) (b) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains tingkahlaku berserta Diploma Psikologi Kaunseling yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; ATAU (Gaji Permulaan : RM2,112.86) (c) ijazah sarjana dalam bidang psikologi atau psikologi klinikal atau kaunseling yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; ATAU (Gaji Permulaan : RM2,521.70) (d) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang psikologi atau psikologi klinikal atau kaunseling yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan : RM2,828.32) Keutamaan kepada calon : (a) Memiliki Kepujian sekurang-kurangnya C6 dalam Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Calon yang mendapat kelulusan Malaysian University English Test (MUET) dengan aras minimum 3 boleh dikecualikan mencapai kepujian Bahasa Inggeris (sekurang-kurangnya C6) pada peringkat SPM. (b) Mencapai sekurang-kurangnya CGPA 3.00 pada peringkat ijazah sarjana muda (tertakluk kepada budibicara Jawatankuasa Pemilih) Penempatan Jawatan : Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni, Kampus Gambang dan Kampus Pekan 21 MAC 2016
  4. 4. 2 JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PELAKSANA) 1. PENYELIA ASRAMA (TETAP/KONTRAK) Tangga Gaji RM928.00 (Minimum) - RM3,375.00 (Maksimum) Kelayakan: (a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; ATAU (Gaji permulaan : RM928.00); (b) Pegawai-pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jururawat atau Perkhidmatan Pendidikan yang telah disahkan dalam perkhidmatan; DAN (Gaji permulaan : RM985.13); (c) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan kecuali calon yang memiliki kelayakan di perenggan (a)(ii) di atas. Keutamaan kepada calon : Memiliki Kepujian sekurang-kurangnya C6 dalam Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Penempatan Jawatan : Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Kampus Gambang dan Kampus Pekan 2. PEMBANTU BELIA & SUKAN GRED S17 (KONTRAK) Tangga Gaji RM928.00 (Minimum) - RM3,375.00 (Maksimum) Kelayakan: (a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. DAN (Gaji Permulaan : RM928.00) (b) Mencapai sekurang-kurangnya Lulus dalam Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Keutamaan kepada calon : Memiliki Kepujian sekurang-kurangnya C6 dalam Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).
  5. 5. 3 Syarat Tambahan Lantikan : (a) Mempunyai pengetahuan di dalam bidang sukan terutamanya sukan Futsal (b) Mempunyai pengalaman dalam pengendalian dan pengurusan pasukan (c) Mampu melaksanakan tugas-tugas berkaitan sukan. Penempatan Jawatan : Pusat Sukan, Kampus Gambang dan Kampus Pekan 3. PEMBANTU OPERASI GRED N11 (TETAP/KONTRAK) Tangga Gaji RM802.00.00 (Minimum) - RM2,663.00 (Maksimum) Kelayakan: (a) Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; ATAU (Gaji Permulaan : RM847.99) (b) PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan memiliki lesen memandu Kelas B2/B/D/E2/E1/E yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)] (c) Memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Penempatan Jawatan : Jabatan Pendaftar, Kampus Pekan
  6. 6. 4 PENETAPAN GAJI PERMULAAN Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada gaji minimum boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik UMP berasaskan pengalaman kerja atau kemahiran berkaitan. SYARAT-SYARAT UMUM Pemohon-pemohon yang memohon jawatan di atas adalah tertakluk kepada syarat- syarat dalam skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa. TARAF JAWATAN Jawatan akan dilantik secara Tetap / Kontrak. PERMOHONAN OLEH PEGAWAI YANG SEDANG BERKHIDMAT Pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan menyertakan salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan tiga (3) tahun terakhir, salinan Kenyataan Perkhidmatan yang terkini dan ulasan majikan sama ada menyokong atau tidak permohonan selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012, Para 18. UMUR PADA TARIKH TUTUP IKLAN Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. CARA MEMOHON Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian dengan mengisi maklumat pemohon di laman web UMP, www.ump.edu.my. Calon diwajibkan mencetak Surat Pengesahan Permohonan Atas Talian (Selepas tamat mengisi butiran permohonan melalui laman web UMP). Permohonan yang tidak dibuat secara atas talian adalah tidak akan dilayan. Sila nyatakan jawatan yang dimohon di penjuru kiri muka hadapan sampul surat. Permohonan yang lengkap berserta dengan salinan sijil-sijil akademik dan lain- lain dokumen berkaitan hendaklah dihantar kepada : BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR (U/P : UNIT PELANTIKAN) CATATAN AM (a) Hanya permohonan yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temu duga. (b) Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan daripada tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. (c) Pemohon yang pernah membuat permohonan pada iklan-iklan yang lalu dinasihatkan mengemukakan semula permohonan jika masih berminat dan layak. PERMOHONAN ATAS TALIAN : TARIKH BUKA : 21 Mac 2016 TARIKH TUTUP : 4 April 2016 TARIKH AKHIR PENERIMAAN DOKUMEN PERMOHONAN : 11 April 2016
  7. 7. universitijobs.com http://www.universitijobs.com/2016/03/jawatan-kosong-universiti-malaysia.html Jawatan Kosong Universiti Malaysia Pahang (UMP) 4 April 2016 Posted by Jawatan Kosong on 10:10 PM Jawatan kosong University Malaysia Pahang 2016 terkini. Sukacita dimaklumkan bahawa Universiti Malaysia Pahang (UMP) membuka kekosongan jawatan Akademik dan Non Akademik bulan April 2016 ini. Sesiapa berkelayakan dan berminat bekerja di Universiti Malaysia Pahang dipelawa untuk memohon jawatan- jawatan kosong UMP seperti dibawah ini: Jawatan Akademik (Kumpulan Pengurusan & Profesional ) 1. Guru Bahasa Gred DG41 Bidang Pengkhususan : Linguistics and Literature a. English Language Studies, TESL, TESOL. b. Translation. c. Language and Arts. d. English and Communication. e. English Literary Studies. f. English Language & Literature. 2. Education a.Curriculum Development. b.E-Learning. c.Educational Technology and Media Studies. d.Educational Psycology. Jawatan Pentadbiran (Kumpulan Pengurusan & Profesional) 1. Pegawai Psikologi Gred S41 (Tetap) Kumpulan Pelaksana: 2. Penyelia Asrama (Tetap / Kontrak) 3. Pembantu Belia & Sukan Gred S17 (Kontrak) 4. Pembantu Operasi Gred N11 (Tetap / Kontrak) 1/2
  8. 8. Penempatan Jawatan : Jabatan Pendaftar, Kampus Pekan. BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR (U/P : UNIT PELANTIKAN Permohonan atas talian : Tarikh tutup : 4 April 2016 Tarikh akhir penerimaan dokumen permohonan : 11 april 2016 Sumber rasmi iklan jawatan Universiti Malaysia Pahang (UMP) dan permohonan secara online sila layari laman web eRecruitment UMP disini. Others Malaysia University Jobs 2016 you might interested: 2/2

×