Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla financer KINSGLEY'S

398 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla financer KINSGLEY'S

 1. 1. PLA FINANCER KINSGLEY'S Kerent Kinsgley
 2. 2. INTRODUCCIÓ DE DADES L'empresa iniciarà el seu projecte a partit de gener del 2015. en un principi es faria una fabricació de 150000 pintaungles. Aquest costen 1,50 euros però es vendran a 4,79, d'aquesta manera l'empresa es quedara el 70 per cent de la venta. Duarnt el primer exercici trobem una inversió de 6072 euros que majoritariament es gasten en inversions materials. En el segon exercici trobem un increment dels ingessos ja que augmentem la patent a nivell europeu i l'altre gran despesa que tenim està en els elements de transport. En canvi en el tercer excercici la despesa dismunueix i passa a ser 4354 euros. FINANÇAMENT durant el primer anys es demanara un prèstec de 160000 euros per fer front a les despeses inicials i disposarem d'un capital social de 2000 euros que serviran per el mobiliari de la botiga. Els dos anys seguents no caldran prestecs ja que amb el que vendrem dels pintaungles podrem sobreviure. PRODUCTES I SERVEIS bé en els dos primers anys la venta del producte es limitarà a la venta en la botiga física i via online. Durant el tercer anys quan la marca ja estigui prou valorada començarem a vendre el nostre producte en altres tipus de botiga; drogueries, perfumeries, etc. COSTOS NO IMPUTABLES AL PRODUCTE. En aquest apartat el cost més elevat és el lloguer que és de 2832 euros però tot i que sembla molt gran és pot aprofitar molt bé perquè estara dividir en tres zones: una per la venta a l'usuari o client, una altra on es farien les reunions i l'ultima per tenir producte almaçenat per repostar les maquines. Durant els dos primers anys aquest preu no variarà. En el tercer any el cost augmentarà ja que l'empresa vol obrir una altra botiga. PROMOTORS En el primer any nomès dispondrem de dos promotors que s'encarregaran de la botiga; aquests tindran un sou brut fix mensual de 600 euros. El segon any incorporarem un altre i el tercer any un altre més que aquest serà el principal cap de l'altre botiga. Aquests promotors estan entre les categories A i B GESTIÓ DE PAGAMENTS Durant els tres exercicis el 100% del cobraments es farà al comptat i els pagaments a 30 dies
 3. 3. ELEVATOR PITCH KINSGLEY'S és una futura empresa que es dedicarà a fabricar pinta ungles però no de la manera convencional sinó que té un nou model d'envàs més innnovador que facilita l'ús de l'usuari introduint un mecanisme de motlles, a més tant el client com l'suari poden fabricar-se ells mateixos el color que desitgin. Aquesta idea va sorguir que des de l'assignatura de disseny se'ns va proposar millorar un objecte quotidià, aleshores jo no tenia molt clar quin artefacte podia millorar i vaig decidir pintar-me les ungles però no vaig poder perquè el pinzell no arribava al fons. A partir d'aquell moment vaig decidir que no valia la pena comprar pintaungles si quan estan per la meitat els he de llençar. CANVAS
 4. 4. CORVA DE VALORS
 5. 5. Comportament del Consumidor: Com es comporta el nostre client en el seu procés de decisió de compra? Com podem identificar i arribar als clients? La nostra campanya va dirigida a tot un sector del mercat el qual té el següent problema: no poden acabar d’utilitzar el pinta ungles perquè quan l’esmalt està per la meitat el pinzell no arriba al fons i per tant l’han de llençar. Pel que fa a la web, tenim planejat un sistema mitjançant el qual els clients, un cop registrats a la nostra pàgina web, puguin valorar el productes mitjançant comentaris Mitjançant aquest sistema, entenem millor allò que els nostres consumidors volen i tenim una bona relació amb aquests consumidors. Hi ha dos tipus d’estudi del consumidors que porta a la diferenciació de dos principals tipus de consumidor que comporten diferents actituds, motivacions i percepcions. Aquests són: · Consumidor personal. El que compra el producte per a arribar a satisfer les seves necessitats o els seus desitjos. · Consumidor organizacional. Aquell que compra per institucions grans, com per exemple una empresa. Nosaltres hem decidit d’estudiar el conegut com el consumidor personal doncs com ja hem dit abans el nostre producte va dedicat a aquelles dones que no vulguin llençar els pintaungles sense acabar de fer-los servir.
 6. 6. PLA D'ACCIONS Accions Objectiu Responsable Timing Budget Col·locar anuncis en la revista VOGUE tres vegades. Que les persones sapiguen sobre el tipus d’empresa. Kerent KInsgley publicista durant 2-3 setmanes. 49410 Posar publicitat en centres comercials: Maremagnum i Les Glòries Que les persones que vaguin a comprar sapigen que hi ha un producte nou en el mercat. Kerent Kinsgley publicista durant un mes 15200 fer publicacions de l’empresa en les xarxes socials: facebook, twitter i instagram. que els joves coneguin l’empresa i que estiguin al dia de totes les promocions. Kerent Kinsgley tres quatre vegades a la setmana 0 Posar publicitat en valles publicitàries donar-nos a conèixer Kerent KInsgley publicista 15 dies 3450 Accions Objectiu Responsable Timing Budget Fer un anunci en la televisió al Disney Channel, a Telecinco i a Neox que les persones que dominin massa les pàgines web ens puguin conèixer publicista dos mesos 28665 dissenyar publicitat per valles publicitàries. que se'ns conegui més internacionalment. Kerent Kinsgley publicista 14 dies 3540
 7. 7. PLA FINANCER Ingressos: són generats per per el servei que oferim, la venta del pinta ungles personalitzat, hi ha un descreixement durant el segon any però es recupera en el tercer any. L'ebidita en canvi va baixant i en el tercer any arriba al 8,2%. Despeses: són generades per la publicitat majoritariament, el personal ja que en el segon i el tercer any l'augmentem. Les despeses financeres van disminuint al llarg dels anys. També hi ha les despeses en serveis externs que augmenten cada any.
 8. 8. BALANÇ Actiu no corrent: -inclou el mobiliari que hi ha les taules, prestatges, il·luminació i altres equipaments per a la botiga. -Epi: té dos ordinadors per a cada any, estaran repartits per els mostradors i l'altre per l'oficina. Actiu corrent: tresoreria: el que disposem per pagar les despeses.
 9. 9. Patrimoni net: hi han les aportacions dels socis, cada any van augmentant. Passiu corrent: majoritariament els diners són per pagar als proveïdors, després s'ha de pagar hisenda, en aquest cas la despesa va disminuint. PERDUES I GUANYS
 10. 10. Majoritariament l'empresa KINSGLEY'S té les despeses en la fabricació del producte i els ingressos en el que ven ja que sense aquest producte l'empresa no obté beneficis. Si s'observen les perdues i guanys entre els diferents exercicis es pot veure que els ingressos disminueixen erò aquesta dismunució es per que hi ha una gran despesa en publicitat en xarxes, i en la via urbana. ANY 1 ANY 2 ANY 3 190000 195000 200000 205000 210000 215000 220000 225000 230000 235000 240000 Marge de contubució
 11. 11. PLA DE TRESORERIA per elaborar aquest pla s'han hagut de tenir en compte varis factors: pagaments i cobraments al llarg dels tres anys. Amb aquests resultats he elaborat un seguit de tres grafiques per poder observar com es reparteixen els cobraments i pagaments durant els tres anys. Es pot observar que en el primer any el cobrament és més elevat que el pagaments, però en els dos anys seguents és a l'inrevès.
 12. 12. PUNT D'EQUILIBRI ANY 1 ANY 2 ANY 3 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 Cobraments Pagaments

×