Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Impluwensiya ng espanyol

171,837 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Impluwensiya ng espanyol

 1. 1. Mga Impluwensiye ng mg Espanyol na makikita pa rin sa KASALUKUYAN
 2. 2. Marami-rami rin ang impluwensiyang Espanyol ngunit lahat ba aynanatili?
 3. 3. Ang Katotohanan Ang KATOTOHANAN ay hindi. Nang matapos na tayong sakupin ay nalimutan na ang ibang impluwensiya sa ating pagbabago. Ang katotohanan pa ay may natira pang mga impluwensiya na makikita sa ngayon. Ito ay naglalaman na ibang halimbawa sa mga impluwensia
 4. 4. AngEdukasyonPormal ang sistema ng edukasyon noon. Edukasyong Kolonyalnaman ang uri ng atingedukasyon. Ang tingin noon sa mga kalalakihan noon aytunay na mataas kaya’tnakapagpatayo ng mga unibersidad. Beaterio naman ang tawag saskwela ng mayayamanna kababaihan. Escuela pia naman ang pang mahihirap(babae atlalaki). Prayle ang mga unang guro.
 5. 5. Mabilis tayongnasakop dahil sapamamagitan nito.Ang simbahan angsentro ngpamayanan. Pajo elsol dela Campana naibig sabihin ay underthe sound of the bell.Mayroon ring iba’tibang uri ng grupo ngpari na dumatingdito katulad ngAgustino atDominikanos. Ang KRISTIYANISMO
 6. 6. Pananamit Nagbago ang mga kagamitan ng Pilipino kasamaang damit. Natuto magsuot ng pantalon ,sumbrero, may mahabangmanggas at iba pa.
 7. 7. MusikaMay naituro rin sa atinang musika. Bago tayosinakop ay may musikana tayo ngunit tayonaman ay natuto samga nota nito.
 8. 8. Tayo ay naturuanrin sa pagsayawkatulad ng Carinosa Sayaw
 9. 9. Sining Naituro rin sa atin to at nakasama pa ang pambansang bayani na si Jose Rizal.
 10. 10. Nagkaroon tayo ngpamahalaan nangtayo’y nasakop na.Ang pinaka-mataasna pwesto nanananatili sa atin ayang gobernador-heneral. Pamahalaan
 11. 11. Tahanan  May nabago rin sa ating tahanan na dating kubo. May mga bagong parte na rin katulad ng balkonahe
 12. 12. Malaki-laki rin angnaapektohan ngEspanyol sa atingpagkain. Pagkain
 13. 13. PagbabasaNatuto rin tayongmagbasa
 14. 14. Salamat

×