Unit Test With J Unit

3,790 views

Published on

Unit Test With J Unit

 1. 1. Unit test with JUnit 실습용 허광남 [email_address]
 2. 2. TestCase 제작
 3. 3. TestCase 제작
 4. 4. TestCase 제작
 5. 5. TestCase 제작 <ul><li>package net.okjsp; </li></ul><ul><li>import junit.framework.TestCase; </li></ul><ul><li>public class HelloWorldTest extends TestCase { </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 6. 6. 테스트 메소드
 7. 7. assert... <ul><li>assertTrue( 실행결과 ); </li></ul><ul><li>assertFalse( 실행결과 ); </li></ul><ul><li>assertEquals( 목적값 , 실행결과 ); </li></ul><ul><li>assertEquals(float 목적값 , 실행결과 , 오차범위 ); </li></ul>
 8. 8. 일단 테스트 고
 9. 9. JUnit Result
 10. 10. 컴파일 되게 만들기
 11. 11. 컴파일 되게 만들기
 12. 12. 다시 테스트 고
 13. 13. 테스트 통과하게 하기
 14. 14. 기능 추가하기
 15. 15. 컴파일 되게 만들기
 16. 16. 컴파일 되게 만들기
 17. 17. 다시 테스트 고
 18. 18. 테스트 통과하게 하기
 19. 19. 리팩토링 하기 - 중복제거 재활용
 20. 20. 테스트 히스토리
 21. 21. 테스트 조건 강화하기
 22. 22. 다시 테스트 고
 23. 23. 테스트 통과하게 하기
 24. 24. 리팩토링 하기
 25. 25. 리팩토링 하기 -inline
 26. 26. 테스트 스위트
 27. 27. 테스트 스위트
 28. 28. 전체 테스트하기
 29. 29. 정리 - 테스트 리듬 <ul><li>Rhythm </li></ul><ul><ul><li>TestCase </li></ul></ul><ul><ul><li>Change Small Code </li></ul></ul><ul><ul><li>All Test </li></ul></ul><ul><ul><li>Refactoring </li></ul></ul><ul><ul><li>All Test </li></ul></ul><ul><li>돌다리도 두드려 가라 . </li></ul><ul><li>모래 코드 위에 코드를 추가하지 말라 . </li></ul>
 30. 30. 테스트 코드 분리하기 - 소스폴더
 31. 31. 테스트 코드 분리하기 - 소스폴더
 32. 32. 테스트 코드 분리하기 -Move
 33. 33. 테스트 코드 분리하기 -Move
 34. 34. 다시 테스트 고
 35. 35. Eclipse/JUnit 테스팅 개요
 36. 36. 테스트에 관하여
 37. 37. Test and Debug
 38. 38. JUnit Beyond
 39. 39. 참고 <ul><li>http://junit.org </li></ul><ul><li>http://www.eclipse.org </li></ul><ul><li>http://xper.org </li></ul><ul><li>http://okjsp.tistory.com/tag/test </li></ul>

×