Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Inburgeren op afstand Jo Fond Lam, CINOP 2 december 2010
Inhoud•  Wet inburgering buitenland (WIB)•  Criteria aan inburgering buitenland•  Vergelijking omringende landen•  Voorber...
Wet Inburgering Buitenland 2006•  Afbakening van de doelgroep•  Eisen aan partners in Nederland•  Waar, wanneer en watUitg...
Eisen aan partners in Nederland•  120 % van minimum inkomen•  Vast woonadres•  Vast arbeidscontract•  In kader van gezinsv...
Afbakening doelgroepinburgeringsexamen buitenlandAlle migranten ikv gezinshereniging en/of  gezinsvorming;•  niet EU land...
Waar, wanneer en wat•  Op (bijna) alle Nederlandse posten  (ambassades en/of consulaten)•  Na voorbereiding, toetsing van...
Vergelijking Frankrijk en Duitsland•  Zowel mondelinge als schriftelijke  vaardigheden ( CEF niveau A.1.1.) en  kennis v...
Voorbereiding in thuisland•  Merendeel gebruikt het  voorbereidingspakket Naar Nederland•  Meerderheid denkt dat toets he...
Voorbereiding met inzet van ICTdoor overheid•  De website Naar Nederland ( BZK)•  Het huidige voorbereidingspakket w.o.  ...
Voorbereiding met inzet van ICTdoor commerciële aanbieders•  Leermateriaal van commerciële  aanbieders ( IT Preneurs, BOO...
Onderzoek naar inzet ICT•  Gebrek aan beleid•  Gebrek aan voldoende leraren met ict  competenties•  Onduidelijk wat kwali...
Aanbevelingen nav onderzoek•  Gemeenschappelijk kader en  verwachtingen over rol van ict•  Beleid over de rol van ict voo...
Toetsing Taal en KNS met inzet vanICT en spraaktechnologie•  Toetsen met inzet van spraaktechnologie•  Oefentoetsen ter vo...
Evaluatie van de uitvoering WIB•  Technische en administratieve uitvoering  zonder problemen•  Biometrisch systeem adequa...
Vervolg Evaluatie WIB•  Bescheiden positief effect op taalniveau•  Meeste migranten hebben hoger niveau  dan vereiste A1-...
Vervolg Evaluatie WIB•  Aanvragen in kader van gezinshereniging  sterker gedaald dan voor gezinsvorming•  Geen strijdighe...
Literatuur en bronnen•  Evaluatie Wet Inburgering in het  Buitenland ( Begeleidingscommissie  wetsevaluatie WIB), 2009• ...
Vragen ?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Inburgeren op afstand (Jo Fond Lam, Cinop)

602 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inburgeren op afstand (Jo Fond Lam, Cinop)

 1. 1. Inburgeren op afstand Jo Fond Lam, CINOP 2 december 2010
 2. 2. Inhoud•  Wet inburgering buitenland (WIB)•  Criteria aan inburgering buitenland•  Vergelijking omringende landen•  Voorbereiding in thuisland•  Voorbereiding en uitvoering met inzet van ICT•  Toetsing met inzet van ICT en spraaktechnologie•  Evaluatie WIB
 3. 3. Wet Inburgering Buitenland 2006•  Afbakening van de doelgroep•  Eisen aan partners in Nederland•  Waar, wanneer en watUitgangspunt;Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid
 4. 4. Eisen aan partners in Nederland•  120 % van minimum inkomen•  Vast woonadres•  Vast arbeidscontract•  In kader van gezinsvorming; minimale leeftijd van 21 jaar•  In kader van gezinshereniging; 1 partner maximaal per 10 jaar
 5. 5. Afbakening doelgroepinburgeringsexamen buitenlandAlle migranten ikv gezinshereniging en/of gezinsvorming;•  niet EU landen, niet Zwitserland•  niet Japan, VS, Canada, Australie en Nieuw-Zeeland•  niet uitgenodigde vluchtelingen
 6. 6. Waar, wanneer en wat•  Op (bijna) alle Nederlandse posten (ambassades en/of consulaten)•  Na voorbereiding, toetsing van criteria en betaling examengeld ( gem.kosten 721 euro voorbereiding en examen)•  Toets op Kennis van de Nederlandse samenleving en op Vaardigheid in gesproken Nederlands•  Binnenkort ook toets op Geletterdheid en Begrijpend Lezen
 7. 7. Vergelijking Frankrijk en Duitsland•  Zowel mondelinge als schriftelijke vaardigheden ( CEF niveau A.1.1.) en kennis van normen en waarden in Fr. Sinds 2007•  Zowel mondelinge als schriftelijke vaardigheden ( CEF niveau A1) in Dsl. Sinds 2007•  Veel voorbereidingsmateriaal ( Goethe Institut ) en minder (Alliance Francaise)
 8. 8. Voorbereiding in thuisland•  Merendeel gebruikt het voorbereidingspakket Naar Nederland•  Meerderheid denkt dat toets helpt bij integratie in Nederland•  Meerderheid goed gemotiveerd, ervaart huidig taalniveau (A1 min) nog te laag•  Minderheid gebruikt internet en msn
 9. 9. Voorbereiding met inzet van ICTdoor overheid•  De website Naar Nederland ( BZK)•  Het huidige voorbereidingspakket w.o. dvd met film in 14 talen, audiocassettes met vragen en antwoorden, oefentoetsen met scorerapportage via internet (BZK)•  Voorbereidingsmateriaal te verschijnen met ict applicaties (BZK)
 10. 10. Voorbereiding met inzet van ICTdoor commerciële aanbieders•  Leermateriaal van commerciële aanbieders ( IT Preneurs, BOOM, Thieme e.a.)•  Internetsites (nederlandsalstweedetaal.nl, leesenschrijf.nl e.a.)
 11. 11. Onderzoek naar inzet ICT•  Gebrek aan beleid•  Gebrek aan voldoende leraren met ict competenties•  Onduidelijk wat kwaliteit is van NT2 materiaal•  Laag niveau van ict vaardigheden bij migranten•  Gebrek aan technische infrastructuur•  Kosten van implementatie en begeleiding naast reguliere docententijd
 12. 12. Aanbevelingen nav onderzoek•  Gemeenschappelijk kader en verwachtingen over rol van ict•  Beleid over de rol van ict voor NT2 leren•  Professionalisering van NT2 docenten•  Versterking technische infrastructuur en onderhoud op instituutsniveau•  Onderzoek naar effecten van NT2 leren met ICT•  Investeringen in laagdrempelig en toegankelijk NT2 materiaal
 13. 13. Toetsing Taal en KNS met inzet vanICT en spraaktechnologie•  Toetsen met inzet van spraaktechnologie•  Oefentoetsen ter voorbereiding•  Toetsafname per telefoon, tijd en plaatsonafhankelijk•  Geen menselijke beoordeling maar beoordeling door de computer•  Scorerapportage middels internet
 14. 14. Evaluatie van de uitvoering WIB•  Technische en administratieve uitvoering zonder problemen•  Biometrisch systeem adequaat•  Gemiddeld slaagt 88 % ( hoger percentage voor KNS dan voor TGN), na herkansing slaagt 96 %•  Voorbereidingspakket wordt voor kNS toereikend geacht, voor TGN minder•  Informatievoorziening mag beter in thuislanden
 15. 15. Vervolg Evaluatie WIB•  Bescheiden positief effect op taalniveau•  Meeste migranten hebben hoger niveau dan vereiste A1-min niveau ( 80 % zit op A1)•  Effecten op integratie nog moeilijk te meten•  Geen aanleiding voor conclusie van sterk of onaanvaardbaar selectie-effect•  Kenmerken van doelgroep anders; gemiddeld iets jonger en iets hoger opleidingsniveau
 16. 16. Vervolg Evaluatie WIB•  Aanvragen in kader van gezinshereniging sterker gedaald dan voor gezinsvorming•  Geen strijdigheid met internationale rechtsorde en geen ongeoorloofde beperking op het recht op gezinsleven (artikel 8 Europees Verdrag Rechten van de Mens)•  Goede en snelle aansluiting gewenst op inburgeringsexamen binnenland
 17. 17. Literatuur en bronnen•  Evaluatie Wet Inburgering in het Buitenland ( Begeleidingscommissie wetsevaluatie WIB), 2009•  Randvoorwaarden Niveau A1 Inburgeringsexamen Buitenland, Triari, 2009•  De wet inburgering buitenland,Regioplan 2009•  Juridische aspecten van de WIB, Mr. Drs.G. Lodder, IvI , Leiden•  ICT use in L2 education, CINOP, 2010
 18. 18. Vragen ?

×