Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Verslag bijeenkomst Ambassadeurs MBO, thema: ‘Sturen en verantwoorden met ict’
dinsdag 3 juni 2014, Zadkine, Rotterdam
1. ...
De sectorvraag van het onderwijs is leidend voor de activiteiten van Kennisnet. Activiteiten richten
zich met name op het ...
Over taal en rekenen
Kennisnet heeft de afgelopen jaren het taal en reken onderwijs in het mbo ondersteund met diverse
act...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Verslag ambassadeursbijeenkomst bij Zadkine 3 juni 2014

440 views

Published on

Ambassadeursbijeenkomst mbo Kennisnet, 3 juni 2014. Thema: Sturen en verantwoorden met ict
Locatie: Zadkine, Rotterdam.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verslag ambassadeursbijeenkomst bij Zadkine 3 juni 2014

  1. 1. Verslag bijeenkomst Ambassadeurs MBO, thema: ‘Sturen en verantwoorden met ict’ dinsdag 3 juni 2014, Zadkine, Rotterdam 1. Welkom bij Zadkine Luc Verburgh (voorzitter CvB) opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. 2. Laatste nieuws saMBO~ICT Jan Bartling van saMBO-ICT is weer op dreef en kan veel nieuws delen:  Ict monitor (korte samenvatting) o Tool moet verbeterd worden o Onderwerpen, aandacht besteden aan de splitsing van vragen o Definities, handleiding voor definities o Koppeling met andere benchmarks fin. Cijfers worden hetzelfde als de mbo benchmark, koppeling vier in balans  Surf o Samenwerking met Surf en Kennisnet, kennis gebruiken van alle partijen o Juridische argumenten, om bij Surf aan te sluiten o Kosten, bij Surf goedkoper dan SLBdiensten o Zie presentatie  iAgenda o Overzicht van zaken die op de agenda staan. o We zijn met heel veel bezig, zie dia o Verbindingen maken en overzicht geven m.b.v. de nieuw te maken iAgenda  Informatiebeveiliging (hoe ga je met informatie om en hoe beveilig je het) o Nieuwe regels in relatie tot privacy o Examinering (Technologie, procedures, gedrag) o dDos aanvallen o Administratie o Actieplan o Surf De presentatie van Jan is te vinden op Slideshare. 3. Sturen en verantwoorden bij Zadkine Zadkine ScoreCard ‘Vandaag en morgen’. De presentatie, verzorgd door Lela Draskovic staat bij Slideshare en spreekt voor zich. 4. De essenties uit het programma big data MBO Werkwijze van en thema’s uit verbetertrajecten waarin wordt gewerkt met grote datasets, gepresenteerd door Marius van Zandwijk (Kennisnet). Marius deelt de essenties uit het programma zoals dat is uitgevoerd bij vijf instellingen. Doel was het ondersteunen van projecten bij ROC’s waar gewerkt wordt met grote datasets. Doelgroep bestond uit projectleiders. Er zijn zes bijeenkomsten gepland waar men kon leren van elkaar en van experts. Ook deze presentatie staat bij Slideshare. Belangstellenden kunnen op 27 juni een presentatie bijwonen van de projecten en de geleerde lessen. Opgeven en meer informatie via m.vanzandwijk@kennisnet.nl . 5. Over de toekomst van het ambassadeursnetwerk Marvin Leerdam (Kennisnet) vertelt wat de gevolgen zijn van de in de subsidiebrief van vorig jaar aangekondigde bezuinigingstaakstelling van 40% per 1 januari 2015. De vraag die Kennisnet zich moest stellen was: op welke wijze kunnen wij het onderwijs nog zo goed mogelijk ondersteunen? De brief van de minister bevat een aantal richtinggevende uitspraken, zoals behoud van ict basis infrastructuur, meer uitgaan van collectieve ondersteuning en minder nadruk op onderzoek en innovatie. In de afgelopen maanden heeft Kennisnet in overleg met het onderwijs (met name de sectorraden) en OCW nader bepaald hoe deze taakstelling op hoofdlijnen kan worden ingevuld. Het uitgangspunt was daarbij om te komen tot een effectieve en efficiënte ondersteuning van het onderwijs, om zo ICT maximaal te laten renderen. Dit heeft geleid tot een reorganisatiebesluit dat eind april met de medewerkers is gedeeld. De reorganisatie moet op 1 januari a.s. zijn afgerond.
  2. 2. De sectorvraag van het onderwijs is leidend voor de activiteiten van Kennisnet. Activiteiten richten zich met name op het collectief. Voor 2015 en verder wordt een nieuw meerjarenplan opgesteld. Via saMBO-ICT en de MBO Raad zullen wij de sectorale vragen van de mbo inventariseren. Om de vragen van de mbo-sector goed te kunnen beantwoorden zullen contacten met individuele mbo-scholen noodzakelijk blijven. Denk daarbij aan het concretiseren van sectoraal leermiddelenbeleid of het bepalen van functionele eisen aan sectorale voorzieningen. Ook het op gebied van professionalisering en leren en ICT zullen wij op basis van de sectorale vragen van saMBO- ICT en MBO Raad ondersteuning verlenen. De (fysieke) activiteiten gericht op individuele mbo-scholen en leraren, die niet voortkomen uit een sectorale vraag, worden afgebouwd. Een voorbeeld hiervan zijn de workshops die wij verzorgen. Nog niet alles is concreet, maar Marvin kan wel zeggen dat ook het ambassadeursnetwerk gecontinueerd zal worden. Zowel Kennisnet als saMBO-ICT zien de waarde van dit netwerk. Na de zomer zal er meer duidelijkheid komen. Een bezuiniging van 40% betekent echter dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij zal er meer gewerkt gaan worden vanuit een collectieve vraagstelling, vooral gevoed vanuit de MBO Raad en saMBO-ICT. Enkele ambassadeurs spreken naar aanleiding hiervan hun zorg uit of het primaire proces daarmee niet te weinig aandacht zal krijgen. Dit zal als aandachtspunt worden meegenomen. Een en ander heeft ook personele gevolgen voor mensen uit het MBO team. Op aandringen van de aanwezige ambassadeurs zal Kennisnet met een duidelijke uitleg komen over de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan zodat ook niet aanwezige ambassadeurs op de hoogte kunnen worden gesteld. Kennisnet heeft er echter bewust voor gekozen om een en ander alleen richting stakeholders te communiceren. Marvin zelf heeft per 1 juli een andere betrekking gevonden. Iedereen die ideeën heeft naar aanleiding van deze ontwikkeling wordt gevraagd deze te delen. Daarvoor kan contact worden opgenomen met Leo Bakker. Noot: inmiddels is mail met toelichting verzonden aan de ambassadeurs. Deze informatie kan gedeeld worden in de scholen. 6. MBO transparant Na de uitstekende lunch komt het mbo “in de etalage”. Leo de Wit van de MBO Raad maakt duidelijk wat hij daarmee bedoelt, bijgestaan door Marvin Leerdam van Kennisnet. Leo gebruikt de metafoor van een (saaie) etalage in een doorsnee winkelstraat. Idee is om vooral niet teveel toeters en bellen toe te voegen. De presentatie is hier te vinden. 7. Elevator pitch Leo Bakker van Kennisnet en Martijn Bijleveld van ROC A12 vullen de pitch met een presentatie over Online Leren in Balans. In mei is er een bijeenkomst geweest waarbij aan de orde is gekomen hoe het bestaande model voor de BBL is te vertalen naar de BOL. Welke ICT functionaliteiten zijn er dan nodig en op welke manier moet het rekenmodel worden aangepast? De presentatie met meer informatie en details is hier te vinden. Mededelingen Tenslotte is het de beurt aan John Hanswijk van Kennisnet om de bijeenkomst te besluiten met de volgende mededelingen: Mutaties deelnemende ambassadeurs sinds de laatste bijeenkomst Geen. Publicaties Deze maand staat er op de homepagina van mbo (mbo.kennisnet.nl) een enquête over de digitalisering van de Hoe? Zo!. We willen graag je mening horen over of en zo ja wat je wensen zijn voor een digitale versie. Deze enquête is bedoeld voor iedereen die de reeks kent en betrokken wil zijn bij de verdere ontwikkeling van de Hoe?Zo!. Vul de enquête dus zelf in en maak ook je collega’s erop attent. Alvast bedankt! Verder is Kennisnet druk bezig met een nieuwe Hoe? Zo!. Deze gaat over Informatiebeveliging en wordt op de volgende saMBO-ICT conferentie in september bij Groenhorst in Barneveld gelanceerd.
  3. 3. Over taal en rekenen Kennisnet heeft de afgelopen jaren het taal en reken onderwijs in het mbo ondersteund met diverse activiteiten. Denk aan het portaal taal en rekenen, nu een startpagina in wikiwijs. Denk ook aan het onderzoek afgelopen jaar naar digitale leermiddelen voor taal en rekenen, daar bij kwam een overzicht over alle materiaal wat beschikbaar is maar ook de knelpunten en vragen die er waren in het mbo. En onlangs hebben het Expertise centrum Nederlands en het Freudenthal instituut weer een nieuw onderzoek opgeleverd, namelijk naar de stand van zaken rond nascholing van taal en rekendocenten en de rol van ict daarbij. Die onderzoeken worden op dit moment door Mariette Siemons van een Kennisnet jasje voor zien en worden op zeer korte termijn gepubliceerd op de taal en reken thema sites van Kennisnet. En wat ook heel mooi is om te vermelden is het feit dat we ondersteuning van het taal en rekenprogramma in het mbo afronden met twee webinars, een voor taal op 23 juni in de middag van 15.00 tot 16.30 uur. En een voor rekenen op 24 juni ook van 15.00 – 16.30 uur. Een mooie en boeiende, passende afronding die we graag van harte willen aanbevelen bij jullie en vooral bij jullie taal- en rekencoaches. Zegt het voort. Meer informatie op mbo.kennisnet.nl of op de thema sites voor taal en rekenen. Volgende ambassadeursbijeenkomsten: Datum: woensdag 1 oktober Locatie: ROC Midden Nederland, Utrecht Thema: privacy Datum: derde week van november op dinsdag, woensdag of donderdag Locatie: Nieuwe locatie van ROC Leiden bij het Centraal Station in Leiden Thema: n.t.b.

×