Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samen Deskundiger Nederland

354 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samen Deskundiger Nederland

 1. 1. Gebruikmaken vanKennisnetfrans schouwenburg19 april 2012twitter @allfrans
 2. 2. bestuursakkoordPrestatiebox gekoppeld aan: Opbrengstgericht werken – Meten, maatwerk, taal en rekenen, ouderparticipatie Professionalisering – Bekwaamheid, registratie, hrm-beleidCultuureducatie
 3. 3. Urgentie bij ict in het leren
 4. 4. Interessant bij ict in het leren
 5. 5. maatschappelijkeambities
 6. 6. Dit integrale streven kan niet zonder ict
 7. 7. Gedragen visie leermiddelenbeleidDeskundige docent infrastructuurWeten wat werkt privacyTablets en laptops Tijdwinst in registratiemediawijsheid Geld en gebouw OuderwensenKrimp en tekort Personeelsbeleid Vensters v Verantwoording onderzoeksvraag Netwerk ict en innovatie
 8. 8. PresentatieWorkshopGesprek met bestuurder/directiesImplementatiesessie
 9. 9. PresentatieWorkshop sociale mediaDiploma Veilig InternetImplementatiesessie mediawijsheid, sociale media
 10. 10. PresentatieWorkshopGesprek bestuurder, directies
 11. 11. Didactiek in leren bij krimp enpassend onderwijs
 12. 12. Aanbod rond krimp Themaworkshops op Verdieping of in Regio – Andere didactiek (inclusief Tpack) – Leerlingparticipatie – 21st century skills – Afstandleren Proof of concept – Drie scholen ontwikkelen onderwijsconcept
 13. 13. Online workshops
 14. 14. Investeren in ict Presentatie ‘Het Richten van ICT’ Implementatiesessie ‘Het Richten van ICT’ Presentatie ‘Informatiebeleid Kansen en Ontwikkelingen’
 15. 15. De integrale benaderingStuurinformatie Online Visieversneller Bestuurlijke sessie visieversneller Regiobijeenkomst visie-ontwikkeling Informatiebijeenkomst ‘Ontwikkelingen in de sector’ Onderzoeksaanbod
 16. 16. Winst uit integratie leerproces organisatie verant- woording
 17. 17. Leermiddelen
 18. 18. Uitgeversperspectief op Leermateriaal
 19. 19. Open federatie oplossing voor alle ICT
 20. 20. PO-kamer Wikiwijs

×