Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regiobijeenkomst Talentnetwerk Noord-Holland en Flevoland

564 views

Published on

Presentatie op 4 november 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regiobijeenkomst Talentnetwerk Noord-Holland en Flevoland

 1. 1. Talentnetwerk  Noord-­‐Holland  en  Flevoland   4  nobember  2015   Frans  Schouwenburg  -­‐  Kennisnet  -­‐  @allfrans Op  naar  de  juiste  mix!
 2. 2. Inhoud • Wat  kunnen  we  van  ict  verwachten  bij   talentontwikkeling?   • Scholen  om  van  te  leren   • Hoe  kunnen  we  nieuwe  kennis  toepassen?   • Welke  mix  gaan  we  maken? 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5 Gebruiken  maar  niet  benutten
 6. 6. Talent ontwikkeling in de breedte 6 leertijd leerinhoud leerproces/-middel leerresultaat leerplan/ besluitvorming
 7. 7. SCHOLEN  OM  VAN     TE  LEREN Download of bestel via www.kennisnet.nl
 8. 8. 8 Differentiatie Leerinhoud Resultaat Proces/middel Leertijd Besluitvorming De  School Laterna  Magica Digitalis Verwondering Nieuwste  School Innova Vathorst Niekée/Agora
 9. 9. 9 standaard  differentiatie maatwerk  differentiatie leerlijn  volgend leervraag  volgend
 10. 10. WAAROM  LEERZAAM? • IN  HET  STREVEN  NAAR  MAATWERK,  TREKKEN  DEZE  SCHOLEN   VERGAANDE  CONSEQUENTIES   • LOPEN  EERDER  TEGEN  KNELPUNTEN  AAN  DAN  ANDERE   SCHOLEN   • HOE  RICHTEN  ZIJ  HUN  ORGANISATIE  IN  OM  LEERLINGEN  TE   LATEN  LEREN  EN  TE  GROEIEN?
 11. 11. 11 VISIE:   1. UITGAAN  VAN  NIEUWSGIERIGHEID  EN   VERWONDERING  VAN  HET  KIND   2. HET  KIND  VERTROUWEN,  VRIJHEID  EN   ZELFSTANDIGHEID  GEVEN   3. INSPANNINGSVERPLICHTING:  ALLE   CAPACITEITEN  EN  TALENTEN  NAAR   BOVEN  HALEN   4. ALS  SCHOOL  ZIJN  WE  ADAPTIEF:  KIND,   OUDER  EN  SCHOOL  PASSEN  ZICH   MAXIMAAL  AAN  ELKAAR  AAN
 12. 12. Laterna Magica - Amsterdam
 13. 13. 13 Een  kind  hoeft  zich  niet  voortdurend  te   vergelijken  met  anderen.  De  vraag  is:   ‘ben  ik  ten  opzichte  van  mezelf   gegroeid?’ Geen  klassen.  De  leerlingen  komen  elkaar   tegen  in  groepjes  en  clubjes:  de   kunstuitleen,  de  dieren,  de  ontdekten,   het  evenementenbureau De  Units  zijn  mini-­‐schooltjes,  als  team   zelfstandig.  Zo  creëren  we   kleinschaligheid
 14. 14. 14 De Verwondering - Lent WE  WILLEN  VAN  HET  IDEE  AF  DAT   JE  ALLEEN  IN  EEN  KLAS  KUNT   LEREN.     LEREN  KAN  OVERAL;  OP  EEN  PLEK   DIE  JE  HET  BESTE  UITKOMT.
 15. 15. 15 De  indeling  van  de  school  is  omgekeerd:   standaard  op  de  gang  (enorme   leerpleinen)  en  als  het  nodig  is  naar  de   klas. Om  kinderen  associatief  te  leren  denken,   laten  we  ze  bij  elk  project  een  mindmap   maken.  Gaandeweg  wordt  dat  routine. De  toetsen  van  Cito  wringen  met  onze   onderwijsaanpak.     We  werken  met  fases  van  een  halfjaar  en   de  volgorde  sluit  niet  aan.
 16. 16. De School - Zandvoort
 17. 17. 17 In  verschillende  pakketten  kunnen   kinderen  van  940  tot  2500  onderwijstijd   krijgen Dit  is  mogelijk  door  een  herschikking  van   bestaande  middelen:  budgetten  voor   onderwijs  en  buitenschoolse  opvang  zijn   samengevoegd De  huidige  digitale  programma’s  werken   met  een  goed/fout  systeem.  Ze  vertellen   kinderen  niet  wat  ze  aan  het  leren  zijn
 18. 18. 18 Digitalis - Almere DE  OVERSTAP  NAAR  IPADS  WAS   HET  MINST  SPANNEND.   DE  KNOP  OMZETTEN  VAN   LESGEVEN  NAAR  LEREN   ONTDEKKEN,  WAS  EEN   IMMENSE  VERANDERING
 19. 19. 19 Kinderen  en  hun  ouders  plannen  welke   workshops  ze  willen  volgen Workshops  gegeven  door  leerkrachten   die  zich  gespecialiseerd  hebben We  moeten  kennis  toetsen  die  een   leerling  soms  nog  niet  in  huis  heeft  of  al   lang  weet.  Dat  meten  op  gemiddelden    is   frustrerend.
 20. 20. De Nieuwste School - Tilburg MINDER  REPRODUCTIE,   RIJKE  OPDRACHTEN,   MOTIVATIE
 21. 21. Door  het  roosteren  van   Gereedschapslessen  zijn  onze  VMBO-­‐t   leerlingen  nu  veel  beter  voorbereid  op   het  examen 21 Inmiddels  wil  iedereen  hier  werken We  maken  het  meeste  materiaal  zelf,  dat   brengt  vanzelf  samenhang  in  de  vakken
 22. 22. 22 Vathorst College - Amersfoort STA  AF  EN  TOE  STIL  OM   VOORUIT  TE  KOMEN
 23. 23. 23 Didactische  coaching  is  dé   kwaliteitsimpuls  van  ons  onderwijs. Met  een  plan  om  het  boek  geleidelijk  te   vervangen  door  zelf  digitaal  materiaal  te   maken,  houden  we  geld  over.  De  geven   we  uit  aan  schrijftijd. We  maken  onszelf  gek  met  nakijkwerk   van  al  die  digitale  opdrachten.  Daar  is   met  ict  nog  een  wereld  te  winnen.
 24. 24. Innova - Enschede 24 ‘KIJK  NAAR  WAT  EEN  KIND  OP  DAT   MOMENT  NODIG  HEEFT,    KIJK  NIET  NAAR   WAT  TOEVALLIG  OP  HET  ROOSTER  STAAT’  
 25. 25. 25 Als  een  leraar  ziek  is,  betekent  dat  toch   niet  dat  de  leerlingen  ook  ziek  zijn?  Die   werken  gewoon  verder Met  traditioneel  onderwijs  bereik  je  veel   VMBO-­‐leerlingen  niet. Per  dag  maar  2x  een  half  uur  instructie.   De  rest  is  keuzewerktijd
 26. 26. Niekée - Agora - Roermond 26 DE  IDEALE  SCHOOL  IS  EEN  MIX   VAN  HARVARD,  DE  EFTELING,   EEN  ATELIER,  EEN   BOEDDHISTISCH  KLOOSTER  EN   EEN  MARKTPLEIN
 27. 27. 27 Zo  is  het  ook  met  een  team:  ze  moeten   leren  met  vrijheid  om  te  gaan Durf  uit  te  gaan  van  de  leervraag  van  het   kind,  laat  het  curriculum  los,  maak  de   docent  verantwoordelijk  voor  de  leerling. Ik  vraag  me  af  hoelang  ouders  het   traditionele  onderwijs  nog  pikken.
 28. 28. Leren 28 leesrace Van voorwaarden, naar gebruik, naar opbrengsten
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32 Automatiseren  superieur:   •vaste  stappen   •instructie-­‐oefenen-­‐herhalen   •reproduceren   •toepassing  vergeetcurve,  75%   succeservaring,  inspanning Programmagestuurde  leersituaties
 33. 33. 33
 34. 34. 34 Snappet Taalzee Rekentuin Slim  Stampen Studyflow Math Exova Peerscholar Code26
 35. 35. 35 ICT  naast  leraar  en  leerling   •mindmaps   •planning  tools   •portfolio  en  registratietools   •communicatie  en  presentatie   •hulp  bij  leren  leren Lerende  gestuurde  leersituaties
 36. 36. 36 standaard  differentiatie maatwerk  differentiatie leerlijn  volgend leervraag  volgend kennis   automatiseren
 37. 37. 37 standaard  differentiatie maatwerk  differentiatie leerlijn  volgend leervraag  volgend kennis,   vaardigheden,  etc
 38. 38. 38 Taxonomie  van  Bloom vaardigheden
 39. 39. 39 De Verwondering - materialenkaart Rekenen taal lezen wereldorientatie ipc creatief en gereedschap word gesch, ak, science, natuur, techniek, gym, muziek math (exova) muziek drama leerplein 1 leerplein 2 (4,5) leerplein 3 (6,7,8) voorbereidend rekenen „Met Sprongen Vooruit” (L1-L3) Rekentuin pilot Code 26 (lezen game van exova) vanaf groep 3 Denk (denkend lezen) vaardigheden vaardigheden Bibliotheek Op School Taalzee taalactief (taalboeken) iMindmap, huis - blend ppt, prezi pro-connect (prowise) ? ? yurls pinterest padlet ipad camera tiktik (wens) myschool projects (wens) kennisapplets digitale topografie (na groep 6 minder bevredigend voor kids) volgen blauw = digitaal leerplein 1 leerplein 2 (4,5) leerplein 3 (6,7,8)leerplein 1 leerplein 2 (4,5) leerplein 3 (6,7,8) leerplein 1 leerplein 2 (4,5) leerplein 3 (6,7,8)
 40. 40. 1.  Bepaal  differentiatiewens   2.  Zoek  geschikte  materialen   3.  Bepaal  positie  op  kwadrant 40 De Verwondering - materialenkaart Rekenen taal lezen wereldorientatie ipc creatief en gereedschap word gesch, ak, science, natuur, techniek, gym, muziek math (exova) muziek drama leerplein 1 leerplein 2 (4,5) leerplein 3 (6,7,8) voorbereidend rekenen „Met Sprongen Vooruit” (L1-L3) Rekentuin pilot Code 26 (lezen game van exova) vanaf groep 3 Denk (denkend lezen) vaardigheden vaardigheden Bibliotheek Op School Taalzee taalactief (taalboeken) Dagstructuur: 30 min lezen, 1 uur taal, 1 uur rekenen, rest ipc (incl gym, muiek, etc) iMindmap, huis - blend ppt, prezi pro-connect (prowise) ? ? yurls pinterest padlet ipad camera tiktik (wens) myschool projects (wens) kennisapplets digitale topografie (na groep 6 minder bevredigend voor kids) pedagogisch klimaat met vreedzame school Inzet: nooit toegroeien naar een leidende schoolmethodiek die leerkrachten moeten volgen. Guide on the site. Anders kom jeniet tot personaliseren jaar licentie ipc-licentie, lidmaatschap en doorontwikkeling met betrokkenheid volgen math (exova) (na groep 6 minder bevredigend voor kids door beloningssysteem) Rekentuin 5 thema’s per jaar (vaste structuur fijner dan exova) blauw = digitaal leerplein 1 leerplein 2 (4,5) leerplein 3 (6,7,8)leerplein 1 leerplein 2 (4,5) leerplein 3 (6,7,8) leerplein 1 leerplein 2 (4,5) leerplein 3 (6,7,8) ipc = international primary curriculum
 41. 41. 41 standaard  differentiatie maatwerk  differentiatie leerlijn  volgend leervraag  volgend
 42. 42. 42 Presentatie staat op:

×