Projecten voor sterrenscholen alv

440 views

Published on

Voor de ALV van IKOOK op 18 december 2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
440
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Onderwijsbegrippenkader wordt momenteel gekoppeld
 • Projecten voor sterrenscholen alv

  1. 1. Projecten voor Sterrenscholen Frans Schouwenburg, Petra Nederkoorn Advies Kennisnet december 2013
  2. 2. Presentatie staat op: http://slidesha.re/1kgJoyc
  3. 3. Relatie (absentie/vakantie/aanwezigheids)registratie en individuele leerlijnen: welke programma’s zijn geschikt en hoe doen anderen dat? Kan vakantie- en leerplanning geautomatiseerd leiden tot medewerkersplanning (onderwijs + opvang? Inzetten en mogelijkheden van nieuwe digitale methodieken ivm vernieuwen werkboekjes? Optimale digitale leerreis voor elk kind realiseren op korte termijn ? Hoe blijven we de juiste zaken kiezen uit de veelheid van projecten / materialen / middelen? Hoe lossen andere scholen het financieeltechnisch op wat betreft licenties en computers? Wat kan Kennisnet betekenen? Hoe krijgen we de resultaten van diverse digitale leermiddelen bij elkaar en hoe koppelen we dat terug? Hoe komen we aan digitaal leermateriaal dat het leerproces niet fragmenteert, is er content voor natuurlijk leren? De vaardigheden van een groot aantal leerkrachten moeten beter Hoe kunnen we huidige systemen aan laten sluiten, zodat we geen dubbele administraties hoeven te voeren voor logistiek en verantwoording voor opvang en onderwijs?
  4. 4. Relatie (absentie/vakantie/aanwezigheids)registratie en individuele leerlijnen: welke programma’s zijn Kan vakantie- en leerplanning geschikt en hoe doen anderen dat? geautomatiseerd leiden tot Hoe kunnen we huidige systemen medewerkersaan laten sluiten, zodat we geen planning (onderwijs + dubbele administraties hoeven te opvang? voeren voor logistiek en verantwoording voor opvang en onderwijs? Hoe komen we aan digitaal leermateriaal d het leerproces niet fragmenteert, is er conte voor natuurlijk leren? Administratief proces Hoe krijgen we de resultaten van Hoe lossen andere scholen het financieel- diverse digitale technisch op wat betreft leermiddelen bij Wat kan licenties en computers? elkaar en hoe Kennisnet koppelen we dat betekenen? terug? Hoe blijven we de juiste De vaardigheden van zaken kiezen uit de een groot aantal veelheid van projecten / leerkrachten moeten materialen / middelen? Management van ICT beter Inzetten en mogelijkheden van nieuwe digitale methodieken ivm vernieuwen werkboekjes? Onderwijsproces / leermaterialen Optimale digitale leerreis voor elk realiseren op korte termijn ?
  5. 5. Activiteiten 2013 • Rapport “Ontsluiten leermiddelen voor gepersonaliseerd leren” • Als proef 2000 bronnen gemetadateerd voor Sterrenscholen • Eerste keurmerkgroep Wikiwijs • Mogelijkheid een visuele weergave te bouwen voor doel/leermiddel • Rapport Advies ICT-inrichting Sterrenscholen
  6. 6. 7 knelpunten Drie uitgewerkte stappenplannen als oplossingsrichtingen Aanbevelingen
  7. 7. De onderwijsregelkring
  8. 8. De 7 knelpunten 1. Het digitale leermateriaal wordt niet als een geïntegreerd geheel aan de leerling gepresenteerd. 2. De leerresultaten die ontstaan in de leeromgeving worden niet uitgewisseld met het kindprofiel 3. De individuele leerreis (of de weekplanning), wordt niet direct afgeleid uit het kindprofiel 4. Niet alle doelgroepen hebben inzicht in de voor hen relevante gegevens over het leren van het kind 5. Er is onvoldoende (ICT-)ondersteuning in de afstemming tussen de bedrijfsvoering op macroniveau, en de planning van de individuele leerreizen 6. Kennisdeling verdient aandacht om de effectiviteit te vergroten 7. Krachtenbundeling: krachten worden versnipperd gebundeld
  9. 9. Niveau 1 Schakel: Leren Infrastructuur voor digitaal leermateriaal: (draadloos) netwerk en devices 2 Basisomgeving voor digitaal leermateriaal: basisverzameling digitaal materiaal (bijvoorbeeld voor rekenen en taal) met single sign-on Geïntegreerde leeromgeving: digitaal leermateriaal wordt aangeboden in een geïntegreerde omgeving 3 4 Koppeling leeromgeving met planning: Leermateriaal wordt aangeboden, rekening houdend met de individuele leerreis Schakel: Profiel Basisprofiel in de leerlingadministratie: digitaal kindprofiel met resultaten Cito- en methodegebonden toetsen Kindprofiel aangevuld met leerresultaten: Digitaal kindprofiel waarin ook leerresultaten worden geregistreerd Koppeling tussen de gehele (digitale) leeromgeving met kindprofiel: Leerresultaten uit de leeromgeving worden uitgewisseld met het kindprofiel. Hierin kunnen tevens observaties bij worden gehouden Profiel open stellen voor ouders Schakel: Planning Planning digitaal vastgelegd Planning gebruikmakend van standaardleerreizen: Standaardleerreizen gekoppeld aan kenmerken van leerlingen (Learning Analytics) Koppeling kindprofiel en planning: plannen op basis van het kindprofiel, zowel voor de periode als weekplanning Planning en optimalisering middeleninzet op basis van de individuele planning
  10. 10. Ontwikkelniveau nu
  11. 11. De complexiteit van 2 naar 3: 1. De markt is nog sterk in beweging • Lastig overzicht te houden en keuzes te maken. • Consequenties oplossingen vaak moeilijk te overzien • Voor niveau 3 biedt de markt nog geen pasklare oplossingen 2. Integratie van ICT-oplossingen is complex Markt van oplossingen nog onvoldoende volwassen, waardoor er vaak zowel aan de voor- als aan de achterkant een kindprofiel ontstaat. 3. Organisatie-uitdaging Keuzes over de inrichting van het onderwijs, de werkprocessen, de ICTbekwaamheid van de leerkrachten en de organisatie en besturing van de school.
  12. 12. Van 2 naar 3 - Stappenplan  Meten: Naar een kindprofiel gekoppeld aan de leeromgeving  Leren: Naar een geïntegreerde digitale leeromgeving  Sturen: Naar een planning gekoppeld aan het kindprofiel
  13. 13. Welke oplossingen biedt de markt? Welke keuzes moet je als school maken? Welke concrete stappen kun je maken?
  14. 14. Meten Individuele school Gezamenlijk 1 2 3 5 4 6 Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5: Stap 6: Bepaal welke informatie je wilt vastleggen in het kindprofiel om de status en voortgang van een kind zo compleet mogelijk in beeld te krijgen Bepaal de centrale plaats voor de vastlegging van het kindprofiel, bij voorkeur in het leerlingadministratiesysteem Onderzoek de mogelijkheden om leerresultaten uit te wisselen tussen digitaal leermateriaal en het leerlingadministratiesysteem Specificeer de eisen met betrekking tot de uitwisseling van leerresultaten tussen digitaal leermateriaal en het leerlingadministratiesysteem, en stimuleer leveranciers om op basis van die eisen oplossingen te realiseren Implementeer koppelingen tussen het digitale leermateriaal en het leerlingadministratiesysteem Richt leerlijnen in als aanvulling op het kindprofiel in het leerlingadministratiesysteem
  15. 15. Leren Individuele school Gezamenlijk 2 3 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 4 6 Stap 1 1 5 Ontwikkel een visie voor de inzet van digitaal leermateriaal in het concept van de Sterrenschool Maak een keuze voor het type devices ten behoeve van het gebruik van digitaal leermateriaal Maak een keuze voor een (zo open mogelijk) basisplatform voor digitaal leermateriaal Formuleer eisen aan digitaal leermateriaal Experimenteer of beproef het gebruik van digitaal leermateriaal Breid stapsgewijs het gebruik van digitaal leermateriaal uit
  16. 16. Sturen Individuele school 2 Gezamenlijk 1 3 4 Stap 1 Ontwikkel leerlijnen en bijbehorende leerdoelen (aansluitend op de inrichting van leerlijnen in het kindprofiel) Stap 2 Koppel de individuele leerdoelen aan de planning, bijvoorbeeld aan de groeps- of clusterplannen Stap 3 Ontwikkel standaardleerreizen gebaseerd op de leerlijnen en de te realiseren leerdoelen Stap 4 Koppel (digitaal) leermateriaal aan specifieke leerdoelen
  17. 17. Aanbevelingen voor samenwerking 1. Vraagarticulatie naar de markt 2. Formuleren gedeelde ambitie en een samenwerkingsstrategie 3. Samenwerking onderling om:     Visie-ontwikkeling op inzet digitaal leermateriaal Testen interoperabiliteit leerlingadministratie met digitaal leermateriaal Tips en ideeën rondom de inzet van digitaal leermateriaal uit te wisselen Leerlijnen, leerdoelen en eventueel standaard leerreizen te ontwikkelen 4. Communicatie en lobby over maatwerk per kind (OCW, Doorbraakprojecten, inspectie, po-raad, uitgevers en leveranciers) 5. Ontwikkelen van standaardeisen aan digitaal leermateriaal (aanhaken Netwerk PO-raad)
  18. 18. Stappenplan om voor elk kind passende leermiddelen te kiezen – Lotte de Rooij Hoe maak je gepersonaliseerde leerreizen?
  19. 19. Conclusies Lotte de Rooij Wat ontbreekt om digitale leermiddelen goed te ontsluiten: 1. heldere informatie over het leerdoel (op een lager niveau dan het kerndoel en in kindertaal) dat bereikt wordt met het leermiddel; 1. de terugkoppeling van het resultaat naar de docent en/of het systeem als input voor vervolg; 2. een visuele weergave van de te behalen leerdoelen in een leerspectrum / leerlijn, inzicht in waar een kind staat in het geheel. Deze drie elementen moeten ontwikkeld worden.
  20. 20. Taxonomie eigenschappen van leermiddelen Het leermiddel geeft aan: 1. of het voorkennis ophaalt bij het kind over het leerdoel 2. welke moeilijkheidsgraad het heeft en of het binnen het leermiddel oploopt in moeilijkheidsgraad. 3. of het tekstueel, visueel, auditief of een combinatie hiervan is 4. hoe lang het gemiddeld duurt 5. of het alleen inhoudelijke instructie bevat, of het alleen oefening bevat, of het alleen toetsing bevat, of een combinatie van deze elementen 6. of het bedoeld is om alleen aan te werken of in een groep van 2, 3, 4, etc. 7. tot welk eindresultaat het leidt
  21. 21. Vanaf vandaag in de lucht: Sterrenschool.wikiwijs.nl • SPECIAAL GEMETADATEERD • ALS KEURMERKGROEP • NU AL 2000 LEERMIDDELEN VINDBAAR
  22. 22. Hoe verder? Onderhoud van de Keurmerkgroep Trainingen op scholen Projectgroep keurmerkmaterialen Applicatie voor overzicht leerdoel – leermateriaal …

  ×