Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Privacy en gepersonaliseerd leren public - Summerschool -Job Vos

1,082 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Privacy en gepersonaliseerd leren public - Summerschool -Job Vos

 1. 1. Privacy en gepersonaliseerd leren Job Vos – bedrijfsjurist Kennisnet
 2. 2. Wie denkt u dat ik ben?
 3. 3. Wie is Job Vos? (ingevoegde screenshots social media)
 4. 4. Wie bent u? (ingevoegde screenshots social media)
 5. 5. Wat heb ik geleerd van deze kennismaking?
 6. 6. Privacy (Wet bescherming persoonsgegevens) Gegeven herleidbaar tot natuurlijk persoon, stelselmatige verwerking Persoonsgegevens worden verzameld voor een bepaald doel Geven van onderwijs en begeleiding aan de onderwijsdeelnemer Dus: volgens onderwijs, geven van onderwijs, afronden onderwijs, bekostigen onderwijs, toezicht op onderwijs, etc.
 7. 7. Privacy (2) De instelling bewerkt de gegevens op grondslagen uit de wet: - Toestemming - Overeenkomst wordt uitgevoerd - gerechtvaardigd belang („het is nodig‟) - Wettelijke plicht
 8. 8. Privacy (3) Het verzamelen van persoonsgegevens moet in overeenstemming zijn met het doel (bijvoorbeeld: de instelling geeft de studentgegevens niet aan een uitgeverij om studenten reclame toe te sturen). Het onderwijs verzamelt niet meer gegevens dan nodig zijn om het doel te bereiken. Dit criterium heet proportionaliteit. Bijvoorbeeld: registratie van etniciteit van studenten is niet relevant om goed onderwijs te kunnen geven. De betrokken student heeft recht op informatie over de gegevensverzameling, net zoals hij recht heeft op inzage van zijn gegevens, verzet tegen registratie en correctie van zijn gegevens. Let ook op: bewaartermijnen, beveiliging
 9. 9. Privacy (4) 1. Doel 2. Grondslag 3. Doelbinding (verwerken in overeenstemming met doel) 4. Proportioneel (dataminimalisatie), subsidiariteit 5. Rechten van de betrokkene: informatie, inzage, correctie, verzet
 10. 10. Privacy in het primaire proces (“het leren”) Gebruiksvoorwaarden (contracten) End User License Agreement (EULA): (dus kleine lettertjes altijd lezen voor gebruik) Weet wat je doet! Maar ook: foto‟s op de website
 11. 11. Secundaire proces: organiseren en verantwoorden Secundaire processen: Leerling Volg Systemen (LVS) en Leerling Administratie Systemen (LAS)
 12. 12. Gepersonaliseerd leren (leren op maat) Meer gegevens dan de standaard set persoonsgegevens zoals naam, klas, leerlingnummer, cijfers, etc. Vaak met behulp van profielen: “het leerlingprofiel loodst de leerling op zijn persoonlijke route door de stof” Lesmateriaal op maat Adaptief materiaal: past zich aan tijdens gebruik
 13. 13. Voorbeeld adaptief materiaal
 14. 14. Alles wat we te weten komen over leergedrag, individuele voorkeuren en aandachtspunten van leerlingen zal ons helpen hen beter onderwijs te bieden. M. van Wetering - Kennisnet
 15. 15. Risico’s (volgens Phil McRae) • We moeten waken voor de vermarkten van data van lerenden door de invloed van commerciële partijen op dit terrein. • Het risico bestaat dat vooral met een beperkte blik naar leren wordt gekeken (taal en rekenen). • Het uitgangspunt dat leren een sociaal proces is, wordt aangetast. • Er zijn grenzen aan de mate waarin onderwijs aan lerenden kan worden aangepast. • Via personalisering kunnen lerenden alleen met een beperkte hoeveelheid bronnen in aanraking komen, terwijl juist diversiteit belangrijk is om tunnelvisie te voorkomen. • Hoe voorkomen we dat lerenden alleen maar nog achter een beeldscherm zitten? Een overdaad aan beeldscherm-werk is slecht voor de gezondheid.
 16. 16. Waar moet ik dan op letten? DOEL • Data van gepersonaliseerd leren mogen worden verzameld en gebruikt in het kader van het leerproces van de student om deze op de juiste, effectieve en efficiënte wijze te (laten) begeleiden. GRONDSLAG • De student geeft uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen van zijn gegevens via (een inlogvenster in) het leermateriaal, of de toestemming is geregeld in (of wordt afgeleid uit) de onderwijsovereenkomst, of deze manier van lesgeven is noodzakelijk waardoor de school een gerechtvaardigd belang heeft (dat groter is dan de privacy van de leerling)
 17. 17. Waar moet ik dan op letten? (2) DOELBINDING • De data voor gepersonaliseerd leren worden verzameld ten behoeve van dat doel, dus het leren en de studievoortgang van de student. PROPORTIONEEL EN SUBSIDIAIR • Proportionaliteit: zijn (al) deze data echt nodig om het leren van de student mogelijk te maken? Is gepersonaliseerd leren in alle gevallen noodzakelijk? Zijn alle verzamelde en opgeslagen gegevens wel van belang? Of volstaan anonieme gegevens? INFORMATIE • De student moet gewezen worden op de gegevensverzameling en (gevolgen van) gepersonaliseerd leren.
 18. 18. Dus… Een evenwichtige balans tussen ondersteunende technologie en een efficiënt en effectief leerproces vraagt een goede discussie over de grenzen van data, maar ook de noodzakelijke productiviteitsverbetering in het onderwijs. Niet afwijzen, in discussie gaan en daarmee invloed uitoefenen! M. van Wetering – Kennisnet Technology is just a tool. In terms of getting the kids working together and motivating them, the teacher is the most important. Bill Gates
 19. 19. Bedankt voor uw aandacht! Job Vos - bedrijfsjurist e-mail: j.vos@kennisnet.nl twitter: @jobavos Kennisnet.nl twitter: @kennisnet

×