Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie ncosm vo po

761 views

Published on

Over de juridische kaders van social media.
Presentatie gegeven door Job Vos.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie ncosm vo po

 1. 1. De letter doodt maar de geest maakt levendJuridische kaders van sociale mediaJob Vos – jurist Kennisnet
 2. 2. Vandaag gaan we het hier over hebben
 3. 3. AfbakeningSociale media: alle internettoepassingen waarmee het mogelijkis om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijkeen vaak leuke wijze.Jongeren en Internet:OntmoetingsplekIdentiteit&Imago: spiegelen aan anderenBereikbaarGrenzen verleggen en experimenteren
 4. 4. Sociale media, zo oud als de weg naar Rome?Schoolplein-dynamiek, maar……dan wel 24/7…een eigen ‘straattaal’…snel, makkelijk…met een groot gevoel van anonimiteit…je ziet niet (gelijk) de gevolgen bij de ander…internet onthoudt wél alles
 5. 5. Waar denkt u het eerst aan bij WETTEN en REGELS?
 6. 6. Recht, wet- en regelgeving in NederlandOp 14 mei waren er in Nederland- 1945 wetten- 2267 AMvB’s (regels van de regering)- 5394 Ministeriele regelingen.Samen meer dan 145.000 bepalingen…En niet te vergeten: 2971 verdragen, provinciale en plaatselijkeverordeningen, waterschappen, brancheafspraken, enzovoortsRegels en wetten:rechten voor burgers, bescherming burgers, beperken burgers enoverheid, regelen en de samenleving, beschermen waarden enbelangen en scheppen duidelijkheid.
 7. 7. Welke wetten zijn er?
 8. 8. Mijlpalen voor vandaag• Grondwet : vrijheid van meningsuiting• Aansprakelijkheid• Strafrecht• Schoolveiligheid (arbeidsrecht, arbowet)• Privacy• Auteursrecht• Contractenrecht• Stappenplan en conclusie
 9. 9. Vertaling van de wet naar internet…Social media: vrijheid van meningsuiting?Artikel 7 lid 3 GrondwetVoor het openbaren van gedachten ofgevoelens (…) heeft niemand voorafgaandverlof nodig wegens de inhoud daarvan,behoudens ieders verantwoordelijkheidvolgens de wet.Beperking: belediging, smaad, laster. (Wetboek van Strafrecht)Maar ook: verbod op racisme, discriminatie (art. 1 Gw, 137c t/m137g Sr)
 10. 10. Aansprakelijkheid: wat zijn de grenzenForum of discussiegroep: wordt de inhoud ‘gemodereerd’ of niet?Schoolsite in eigen beheer? Altijd modereren!Bij modereren: notice en takedown (NTD)1. Melding (e-mail, sociale media, telefoon)2. Beoordeling klacht3. Nemen maatregelen4. Communiceren over NTD naar klager en ‘afzender/eigenaar’Zorg voor gebruiksvoorwaarden, sitereglement, etc.
 11. 11. Strafrecht# Belediging (art. 266 en 271 Sr)# Laster/Smaad (art. 261, 262 en 268 Sr)# Belaging (Stalking, art. 285b Sr)# Bedreiging (art. 285 Sr)# Discriminatie (art. 137d Sr)# Grooming (digitaal kinderlokken, art. 248a Sr)# Hacken (art. 138ab Sr)# Identiteitsmisbruik (art. 225, 232 en 326 Sr)# Oplichting (art. 326 Sr)# Uitlokken minderjarige ontuchtige handelingen (art. 248e Sr)
 12. 12. Risico top 10 (politie.nl)PestenNiet strafbaarWel in geval van belaging, belediging, laster/smaadFoto’s zonder toestemming (auteursrecht)Wel strafbaar, maar er wordt geen vervolging ingesteldOok onrechtmatig: burgerlijk rechtMisbruik identiteit / identiteitsfraudeStrafbaar bij diefstal, of bij misbruik identiteitVirtuele diefstal, dreigtweets
 13. 13. Vervolg top 10 (politie.nl)Sexting (versturen van seksueel getinte berichten)Strafbaar als kinderporno, óók bij minderjarigen (12 tot 18jaar), zeker bij niet-vrijwilligheidWebcam (seks)misbruikStrafbaar als kinderpornoOok burgerlijk recht: onrechtmatigDigitale kinderlokkers: groomingStrafbaar: apart artikel dat verbiedt via telecom afspraken temaken met kinderen jonger dan 16 jaar met het doel seks
 14. 14. SchoolveiligheidsplanVerplicht! cao’s po en vo, maar ook Arbowet• fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw);• sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld);• Incidentenregistratie (RI&E)Sociale media: meenemen in het/een veiligheidsplan!Meer informatie: http://www.schoolenveiligheid.nl/ + folder politie
 15. 15. Voorbeeld plan dreigtweet1. Vervelende of ontoelaatbare tweet?• er worden mensen bedreigd• er worden naaktfotos geplaatst• mensen worden gemobiliseerd voor een vechtpartij• mensen worden echt gestalkt, zwartgemaakt e.d.2. Diagnose en plan van aanpak• Onderzoek: screenshots, traceer afzender/doorzender, wat is deaanleiding, welke leerling (achtergrond), inschatting realistischkarakter van dreigtweet, herhaling• Betrek anderen (directie, mentor maar ook evt. wijkagent)3. Vervolgen (aangifte: politie/justitie) of corrigeren (ouders)
 16. 16. Als het mis gaat (en dat zal het ooit):• Fout erkennen en snel en openlijk, grondig verhelpen.• Vertrouwen betekent: lange termijn investering• Biedt middelen en ondersteuning om de fouten herstellen• cybercrime en misbruik neemt toe: richt de social mediadaar op in
 17. 17. Privacy (Wet bescherming persoonsgegevens)Gegeven herleidbaar tot natuurlijk persoonStelselmatig verwerken/gebruiken persoonsgegevensToestemming, of zwaarwegend belang instellingGebonden aan het vooraf bepaalde/gemelde doel, géén hergebruikInzage/correctieVraag: moet een leraar zijn leerlingen toelaten op zijn prive-hyves?
 18. 18. AuteursrechtGebruik van een foto: toestemming van ‘de geportretteerde’, tenzij deze‘géén belang heeft’ (onherkenbaar in beeld, of ‘toevallige passant’)Let op: bij minderjarigen altijd eerst toestemming oudersGebruik van andermans werk: vooraf toestemming of licentieCitaatrecht: overnemen van een klein deel, mét bronvermeldingDownloaden film/video: legaal als prive-kopie, maar pas op!Illegale software, altijd illegaal
 19. 19. Gebruiksvoorwaarden (contracten)End User License Agreement (EULA):kleine lettertjesAltijd lezen bij gebruik nieuwe mediabinnen de school. Weet wat je doet!Let bij op de cloud-problemen:waar worden de gegevens opgeslagen (privacy!)Een exitstrategie: van wie zijn de gegevens en krijg ik ze mee
 20. 20. Stappenplan: sociale media 4-in-balansVisie: wat is je DOEL (en verwachtingen). Stelprioriteiten wat je wilt bereiken.Infra-structuur: HOE welke media en services ga je gebruiken.Wat zijn de juridische kaders daarvan?Deskundigheid: WIE kies de mensen die het gaan doen, besliswie wat te zeggen heeft. Verdeel dat over1. Content management 2. Webcare en 3. BeheerContent: WAT Kies je boodschap – bedenk welk verhaalje wilt vertellen en hoe (en mag dat: privacy)Bron: kennisnet.nl; stappenplan Sociale media op de basisschool (MKO 2012)
 21. 21. ConclusieOnline = offlineWeet wat je tweet: word mediawijs. Docent én leerling4-in-balans: visie, deskundigheid, content en infra-structuurWerk en prive: scheiden!Spelregels, richtlijnen of protocollenGebruik je verstand. Eerst denken dan doen
 22. 22. Bedankt voor uw aandacht!Job Vos - jurist Kennisnete-mail: j.vos@kennisnet.nltwitter: jobavos@twitteraccountLinkedIn: jobavosKennisnet.nltwitter: @kennisnet
 23. 23. Tot slot…

×