Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Kennisnet(20)

Advertisement

Presentatie ncosm vo po

 1. De letter doodt maar de geest maakt levend Juridische kaders van sociale media Job Vos – jurist Kennisnet
 2. Vandaag gaan we het hier over hebben
 3. Afbakening Sociale media: alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Jongeren en Internet: Ontmoetingsplek Identiteit&Imago: spiegelen aan anderen Bereikbaar Grenzen verleggen en experimenteren
 4. Sociale media, zo oud als de weg naar Rome? Schoolplein-dynamiek, maar… …dan wel 24/7 …een eigen ‘straattaal’ …snel, makkelijk …met een groot gevoel van anonimiteit …je ziet niet (gelijk) de gevolgen bij de ander …internet onthoudt wél alles
 5. Waar denkt u het eerst aan bij WETTEN en REGELS?
 6. Recht, wet- en regelgeving in Nederland Op 14 mei waren er in Nederland - 1945 wetten - 2267 AMvB’s (regels van de regering) - 5394 Ministeriele regelingen. Samen meer dan 145.000 bepalingen… En niet te vergeten: 2971 verdragen, provinciale en plaatselijke verordeningen, waterschappen, brancheafspraken, enzovoorts Regels en wetten: rechten voor burgers, bescherming burgers, beperken burgers en overheid, regelen en de samenleving, beschermen waarden en belangen en scheppen duidelijkheid.
 7. Welke wetten zijn er?
 8. Mijlpalen voor vandaag • Grondwet : vrijheid van meningsuiting • Aansprakelijkheid • Strafrecht • Schoolveiligheid (arbeidsrecht, arbowet) • Privacy • Auteursrecht • Contractenrecht • Stappenplan en conclusie
 9. Vertaling van de wet naar internet… Social media: vrijheid van meningsuiting? Artikel 7 lid 3 Grondwet Voor het openbaren van gedachten of gevoelens (…) heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Beperking: belediging, smaad, laster. (Wetboek van Strafrecht) Maar ook: verbod op racisme, discriminatie (art. 1 Gw, 137c t/m137g Sr)
 10. Aansprakelijkheid: wat zijn de grenzen Forum of discussiegroep: wordt de inhoud ‘gemodereerd’ of niet? Schoolsite in eigen beheer? Altijd modereren! Bij modereren: notice en takedown (NTD) 1. Melding (e-mail, sociale media, telefoon) 2. Beoordeling klacht 3. Nemen maatregelen 4. Communiceren over NTD naar klager en ‘afzender/eigenaar’ Zorg voor gebruiksvoorwaarden, sitereglement, etc.
 11. Strafrecht # Belediging (art. 266 en 271 Sr) # Laster/Smaad (art. 261, 262 en 268 Sr) # Belaging (Stalking, art. 285b Sr) # Bedreiging (art. 285 Sr) # Discriminatie (art. 137d Sr) # Grooming (digitaal kinderlokken, art. 248a Sr) # Hacken (art. 138ab Sr) # Identiteitsmisbruik (art. 225, 232 en 326 Sr) # Oplichting (art. 326 Sr) # Uitlokken minderjarige ontuchtige handelingen (art. 248e Sr)
 12. Risico top 10 (politie.nl) Pesten Niet strafbaar Wel in geval van belaging, belediging, laster/smaad Foto’s zonder toestemming (auteursrecht) Wel strafbaar, maar er wordt geen vervolging ingesteld Ook onrechtmatig: burgerlijk recht Misbruik identiteit / identiteitsfraude Strafbaar bij diefstal, of bij misbruik identiteit Virtuele diefstal, dreigtweets
 13. Vervolg top 10 (politie.nl) Sexting (versturen van seksueel getinte berichten) Strafbaar als kinderporno, óók bij minderjarigen (12 tot 18 jaar), zeker bij niet-vrijwilligheid Webcam (seks)misbruik Strafbaar als kinderporno Ook burgerlijk recht: onrechtmatig Digitale kinderlokkers: grooming Strafbaar: apart artikel dat verbiedt via telecom afspraken te maken met kinderen jonger dan 16 jaar met het doel seks
 14. Schoolveiligheidsplan Verplicht! cao’s po en vo, maar ook Arbowet • fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw); • sociale veiligheid (omgaan met bijvoorbeeld agressie en geweld); • Incidentenregistratie (RI&E) Sociale media: meenemen in het/een veiligheidsplan! Meer informatie: http://www.schoolenveiligheid.nl/ + folder politie
 15. Voorbeeld plan dreigtweet 1. Vervelende of ontoelaatbare tweet? • er worden mensen bedreigd • er worden naaktfoto's geplaatst • mensen worden gemobiliseerd voor een vechtpartij • mensen worden echt gestalkt, zwartgemaakt e.d. 2. Diagnose en plan van aanpak • Onderzoek: screenshots, traceer afzender/doorzender, wat is de aanleiding, welke leerling (achtergrond), inschatting realistisch karakter van dreigtweet, herhaling • Betrek anderen (directie, mentor maar ook evt. wijkagent) 3. Vervolgen (aangifte: politie/justitie) of corrigeren (ouders)
 16. Als het mis gaat (en dat zal het ooit): • Fout erkennen en snel en openlijk, grondig verhelpen. • Vertrouwen betekent: lange termijn investering • Biedt middelen en ondersteuning om de fouten herstellen • cybercrime en misbruik neemt toe: richt de social media daar op in
 17. Privacy (Wet bescherming persoonsgegevens) Gegeven herleidbaar tot natuurlijk persoon Stelselmatig verwerken/gebruiken persoonsgegevens Toestemming, of zwaarwegend belang instelling Gebonden aan het vooraf bepaalde/gemelde doel, géén hergebruik Inzage/correctie Vraag: moet een leraar zijn leerlingen toelaten op zijn prive-hyves?
 18. Auteursrecht Gebruik van een foto: toestemming van ‘de geportretteerde’, tenzij deze ‘géén belang heeft’ (onherkenbaar in beeld, of ‘toevallige passant’) Let op: bij minderjarigen altijd eerst toestemming ouders Gebruik van andermans werk: vooraf toestemming of licentie Citaatrecht: overnemen van een klein deel, mét bronvermelding Downloaden film/video: legaal als prive-kopie, maar pas op! Illegale software, altijd illegaal
 19. Gebruiksvoorwaarden (contracten) End User License Agreement (EULA): kleine lettertjes Altijd lezen bij gebruik nieuwe media binnen de school. Weet wat je doet! Let bij op de cloud-problemen: waar worden de gegevens opgeslagen (privacy!) Een exitstrategie: van wie zijn de gegevens en krijg ik ze mee
 20. Stappenplan: sociale media 4-in-balans Visie: wat is je DOEL (en verwachtingen). Stel prioriteiten wat je wilt bereiken. Infra-structuur: HOE welke media en services ga je gebruiken. Wat zijn de juridische kaders daarvan? Deskundigheid: WIE kies de mensen die het gaan doen, beslis wie wat te zeggen heeft. Verdeel dat over 1. Content management 2. Webcare en 3. Beheer Content: WAT Kies je boodschap – bedenk welk verhaal je wilt vertellen en hoe (en mag dat: privacy) Bron: kennisnet.nl; stappenplan Sociale media op de basisschool (MKO 2012)
 21. Conclusie Online = offline Weet wat je tweet: word mediawijs. Docent én leerling 4-in-balans: visie, deskundigheid, content en infra-structuur Werk en prive: scheiden! Spelregels, richtlijnen of protocollen Gebruik je verstand. Eerst denken dan doen
 22. Bedankt voor uw aandacht! Job Vos - jurist Kennisnet e-mail: j.vos@kennisnet.nl twitter: jobavos@twitteraccount LinkedIn: jobavos Kennisnet.nl twitter: @kennisnet
 23. Tot slot…
Advertisement