Personaliseren netwerk personaliserenl

415 views

Published on

voor netwerk gepersonaliseerd leren

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Als het gaat om kennisoverdracht: Bezuinig! Geen leraar nodig. Dit is veel efficienter. Of zeggen leraren dat ze er meer aan willen toevoegen?
 • Fullan zegt: het is omdat de rechterzijde vaak slecht wordt uitgevoerd. Didactisch te complex. Ik zie dus een ontwikkellijn van Activator naar Facilitator: dichter bij pedagogische aanpka blijven en pas met meer ervaring grijpen naar de ict middelen, zoals ook gaming en web-based learning en individualized teachingHet wederzijdse akkoordTeacher as change agentHattie concludes in visible learning which actions are more effective in impact on learning. Facilitator .17 (simulation, gaming, inquiry based, smaller classes, indiv instruction, problem based, web-based learning). Often used poorly pedagogicallyActivator .60The guide on the side is a weak pedagogue (feedback, teacher student self verbalisation, goal challenging. 
 • Leerplanaanpakbekijktinhoud, proces, tijd en verwachteresultaten
 • Leerplanaanpakbekijktinhoud, proces, tijd en verwachteresultatenBijafwijkendleergedragwordt de docent behandeld, niet de leerlingDe talenten van de docent wordtontwikkeld!
 • Analyseert nauwgezet de resultaten van leerlingen om verbetermogelijkheden te vindenBesteedt 40% van zijn of haar tijd met leraren om lesmaterialen te verbeteren en om hen te coachen in de klasBetrekt ouders bij het onderwijs en creëert bij de leraren een cultuur van met elkaar lerenIn excellente schoolsystemen worden schoolleiders in staat gesteld van andere schoolleiders te leren.
 • Personaliseren netwerk personaliserenl

  1. 1. Gepersonaliseerd onderwijs in Nederland Netwerk gepersonaliseerd leren 4 december 2013 F. Schouwenburg, Kennisnet Twitter: @allfrans
  2. 2. Is er wel ontwikkeling?
  3. 3. expectations Big Data Gamification Adaptieve leersystemen 3D-printing Hype Cycle voor Nederlands onderwijs Wearables Non-formele leeromgevingen Learning analytics Internet der dingen BYOD Strategie Do-It-Yourself Affective Computing Sociaal leerplatform E-Portfolios Tablets Wifi Digitaal Leermateriaal School App Store Mobiel leren Cloud Computing Onderwijs tablet Quantified self September 2013 Technology Trigger Peak of Trough of Disillusionment Inflated Expectations Slope of Enlightenment Plateau of Productivity time Years to mainstream adoption: less than 2 years 2 to 5 years 5 to 10 years more than 10 years obsolete before plateau
  4. 4. Adaptief leermateriaal
  5. 5. Innovatie van nieuwe toetreders
  6. 6. Moocs
  7. 7. Khan het ook om de school heen?
  8. 8. Is kennisoverdracht de belangrijkste taak?
  9. 9. Vaardigheden voor de 21e eeuw De zeven belangrijkste competenties van belang voor succes: 1. samenwerken 2. probleemoplossend vermogen 3. ict geletterdheid 4. creativiteit 5. kritisch denken 6. communiceren 7. sociale en culturele vaardigheden Meer weten? Studie Universiteit Twente.
  10. 10. Klassieke ict-kloof
  11. 11. Lessen over pionieren Voorwaarden voor succes:  Aan de basis staat vaak wel een pionier  Betrokkenheid van vroege gebruikers  Aandacht voor de didactische inzet van ict  Aansluiting bij de bestaande visie op onderwijs  Heldere toegevoegde waarde  Gebruiksgemak van de toepassing Jos Franssen
  12. 12. Kunskapskolan – ZO.LEER.IK! (10 december!)
  13. 13. Implementatiestappen Volgorde van te implementeren elementen 1. Introduceren van een dagstart: Liefst eerst met het docententeam kort de komende dag beschouwen. Daarna in de stamgroepen met de leerlingen de dag starten. Dit betekent planning van de dag maken, actualiteit bespreken etc. 2. Introduceren wekelijkse coaching per leerling Begint met het formuleren van de doelstelling van de leerling, dan de uitwerking per jaar, per kwartaal en tenslo e de wekelijkse ac viteiten (a ekenen logboek door ouders of een keer per week inloggen in systeem) 3. Introduceren van een varia e aan onderwijsac viteiten Het huidige lessensysteem wordt ontrafeld en verdeeld in aparte moment voor didac sche concepten als compacte instruc e, workshop, lab, zelfstudie en samenwerkend leren. 4. Digitaal curriculum inclusief toetsen Bijvoorbeeld het integreren van de Ster-collec e van VO-content, verrijkt met andere materialen (a ankelijk van de leverancier met wie we in zee gaan). Hierbij horen ook instruc e/vakwerkplan) 5. Leerportaal introduceren Beschrijven minimale eisen, programma van eisen, offerte/of aanbestedingstraject 6. Ruimte geschikt maken Gedifferen eerd onderwijs vraag een diversiteit in de leeromgeving. Alleen leslokalen is niet voldoende. Er zullen instruc e ruimtes moeten zijn, workshop ruimtes, ruimtes waar leerlingen kunnen samenwerken in kleine en grote groepjes of waar ze zelfstandig kunnen werken.
  14. 14. Stratosphere – Michael Fullan technologie veranderkennis pedagogiek
  15. 15. Criteria leerervaring voor ALLE leerlingen 1. Onweerstaanbaar boeiend (voor leerling en leraar) 2. Efficient en eenvoudig in gebruik 3. Gebruik maken van overal beschikbare technologie 4. Gebaseerd op het oplossen van levensechte problemen
  16. 16. Veranderingen eenvoudiger en succesvol maken Investeren in doelgerichte relaties met leerling en dmv beperkt aantal ambitieuze doelen met doordachte aanpak: • Intrinsieke motivatie • Vergroten verbeter- en verandervermogen • Transparante resultaten en praktijken • Leiderschap op alle lagen • Positieve, proactieve houding tav voortgang Michael Fullan, Stratosphere
  17. 17. Aan NL onderwijs: werk liever data informed dan data driven. De angst voor deze omslag moet Nederland aanpakken. #fullan
  18. 18. Accelerated learning framework http://acceleratedlearningframework.wordpress.com/
  19. 19. Lessen van Hattie (visible learning)
  20. 20. Lessen van Fullan Wil je de groep veranderen, begin dan bij de (hele) groep. Vergt betrokken leiderschap! Professionaliseren is vaak het vermijden van verandering Personaliseren is niet individualiseren! Nieuwe pedagogiek: leren om te leren in 21e eeuwse context Cultuurverandering door meer samen te werken (intern en extern)
  21. 21. 7 leiderschapscompetenties (Kirtman 2013) 1 Challenge status quo 2 Build trust with clear communication and expectations 3 Create a (short) commonly owned plan for succes 4. Focus on team over self - how many good leaders you leave behind in your team? 5. Keep a high sense of urgency and sustainable results - data 6. Commit to Continuous Improvement for self 7. Schools that do better are in networks and partnerships
  22. 22. Ervaringen in Canada Ict heeft een natuurlijke plek In het proces De simpelste ict-middelen blijken het krachtigst Sluit aan bij de ervaring van docent en bouwt daarop voort Michael Fullan, Stratosphere
  23. 23. Lessen van LeerKRACHT Overtuiging creeren Rolmodel zijn Vaardigheden verzorgen Processen en systemen inrichten
  24. 24. Wat is jouw rol als schoolleiding voor een succesvolle transformatie? De schoolleiding op een leerKRACHT school: Overtuiging creëren 1 2 Formuleert, ondersteund door leerKRACHT, zijn/ haar eigen veranderverhaal over kwaliteitsverbetering in het onderwijs, en resultaten van de leerlingen op school Inspireert leraren en neemt obstakels en weerstand bij leraren weg Geeft het goede voorbeeld door… ▪ …zelf mee te doen: zelf lessen bezoeken, meedenken bij gezamenlijke les voorbereiding, actief het bord gebruiken en deelnemen aan Pizzasessies ▪ …zelf een rolmodel te zijn voor „elke dag samen een beetje beter‟ door te leren van leraren, de coach en andere schoolleiders en hiervoor actief feedback te vragen Geeft het goede voorbeeld door gebruik te maken van de leerKRACHTtechnieken zoals het verandermodel, de ijsberg, het feedbackmodel en het bord 5 Processen en systemen inrichten 3 4 Rolmodellen Faciliteert teams van leraren bij het uitvoeren van leerKRACHT met behulp van het rooster, de weekplanning en ondersteunende materialen Meet de transformatievoortgang met ondersteuning van leerKRACHT, maakt de resultaten hiervan zichtbaar en neemt actie om obstakels weg te nemen 6 Werkt gedurende het jaar aan het borgen van leerKRACHT als „normale manier van werken‟, bijvoorbeeld in het schoolplan, de normjaartaak en communicatiematerialen 8 Faciliteert en leidt teamsessies op basis van de leerKRACHTmethode zoals aangegeven in dit boek zodat leraren effectief van elkaar kunnen leren 9 Vaardigheden verzorgen 7 Herkent en faciliteert situaties waarin leraren behoefte hebben aan extra training of verdieping en adresseert deze behoefte met behulp van de coach
  25. 25. Het grijpt in elkaar Alle onderzoek: Creating a collaborative culture is the single most important factor Fullan McKinsey Vaste koers Hattie Vier in Balans 4 w‟s
  26. 26. Route naar gepersonaliseerd leren.. Korte termijn • • • • • • Lange termijn Van goed bedoeld naar goed gericht Deskundigheid docent Tijdwinst en hoger rendement zoeken Methode verrijken Differentiatie versterken met ict “Samen iedere dag een stukje beter” • • • • • • Informatiemanagement regelen Programma van eisen met sector Consumentenorganisatie Afspraken met producenten Bredere productie adaptieve systemen Koppelen systemen School als volwassen vrager Leraar als professional Markt als volwassen leverancier
  27. 27. Checklist Op enig moment een koers gewijzigd of losgelaten? Wordt u afgeleid door extra kansen zoals regelingen, subsidiepotjes? Vinden anderen dat ook? … … …
  28. 28. Vraag voor de mindmap  Hoe dichten we de kloof?  Zijn er andere redenen voor stremming te noemen?  In kaart brengen  Oplossingsrichtingen bedenken  (leermaterialen, volgsystemen, hardware, deskundigheid, organisatie, visie, wet/regelgeving, leiderschap)
  29. 29. Extra slides
  30. 30. Van onderwijsvisie naar ict Wat komen we tegen? • De School – Zandvoort • Steve Jobsscholen • Sterrenscholen • Slimfit! • Zo.Leer.Ik! • PulseOn! • (Netwerkschool) Waar beginnen? Resultaat: Overzicht van mogelijkheden en ideeen om te beginnen in de school.
  31. 31. De School - Zandvoort Maatwerk Flexibele tijden Gelijkwaardig in besluitvorming Thematisch onderwijs
  32. 32. Gerealiseerd (zonder subsidies) Positieve resultaten Erkenning onderwijstijden Inspectie Cao-afspraken GGD Aanleiding tot 0% uitstroom SBO landelijk Innovatie Akkoord met experiment Vervolgonderwijs Financieel gezond Integratie onderwijs en opvang bonden over werktijden Onderwijskundig Organisatorisch Mix vast en zzp-ers werkt
  33. 33. Nationale issues zijn geen issues Passend onderwijs Ouderbetrokkenheid • Individueel leerplan • Elke tien weken vastgesteld in driehoek • Bekostiging via totaalpakket • Gerealiseerd in vier lagen organisatie (kind, groep, school, bestuur) • Geborgd in besluitvormingsstructuur
  34. 34. Nationale issues zijn geen issues Opbrengstgericht werken Professionals •Alle 58 kerndoelen gerealiseerd •21e eeuwse vaardigheden! •Kiezen voor breedte: Talentontwikkeling in alle 58 gebieden • Doorlopende ontwikkeling door heterogene groepen en individuele leerplannen • Talentontwikkeling van de docent
  35. 35. Wat lossen we en passant nog op? maatwerk • Doorkleuteren of doubleren? • Niemand valt buiten de norm Flexibele tijden • • • • Meer Spreiding Besteding Enorme stressreductie (kind) • Combinatie werk en gezin Gelijkwaardige besluitvorming Thematisch onderwijs • Ouder betrokken • Kind betrokken • Medewerker betrokken • Bestuur betrokken • Nergens geisoleerde besluitvorming • ALLE 58 kerndoelen! • Burgerschap • Boeiend onderwijs • Levensecht • Verrijkt aanbod
  36. 36. Kunskapskolan – ZO.LEER.IK! (10 december!)
  37. 37. Implementatiestappen Volgorde van te implementeren elementen 1. Introduceren van een dagstart: Liefst eerst met het docententeam kort de komende dag beschouwen. Daarna in de stamgroepen met de leerlingen de dag starten. Dit betekent planning van de dag maken, actualiteit bespreken etc. 2. Introduceren wekelijkse coaching per leerling Begint met het formuleren van de doelstelling van de leerling, dan de uitwerking per jaar, per kwartaal en tenslo e de wekelijkse ac viteiten (a ekenen logboek door ouders of een keer per week inloggen in systeem) 3. Introduceren van een varia e aan onderwijsac viteiten Het huidige lessensysteem wordt ontrafeld en verdeeld in aparte moment voor didac sche concepten als compacte instruc e, workshop, lab, zelfstudie en samenwerkend leren. 4. Digitaal curriculum inclusief toetsen Bijvoorbeeld het integreren van de Ster-collec e van VO-content, verrijkt met andere materialen (a ankelijk van de leverancier met wie we in zee gaan). Hierbij horen ook instruc e/vakwerkplan) 5. Leerportaal introduceren Beschrijven minimale eisen, programma van eisen, offerte/of aanbestedingstraject 6. Ruimte geschikt maken Gedifferen eerd onderwijs vraag een diversiteit in de leeromgeving. Alleen leslokalen is niet voldoende. Er zullen instruc e ruimtes moeten zijn, workshop ruimtes, ruimtes waar leerlingen kunnen samenwerken in kleine en grote groepjes of waar ze zelfstandig kunnen werken.
  38. 38. Steve Jobsscholen
  39. 39. slimfit
  40. 40. Overeenkomsten Maatwerk betekent: • Een andere organisatie van tijd • Andere rol van de leraar • Doorlopend in gesprek met leerling (en ouders) • Vastlegging! • Beschikbaarheid materialen • Liefst ict-systemen die gekoppeld zijn • Liefst adaptieve materialen • Maar hoe staat dit ervoor?
  41. 41. Waar lopen we tegen aan? 1. Leren: er is geen (vindbaar) aanbod en geintegreerde omgeving 2. Profiel: Er is geen digital kindprofiel waarin ook leerresultaten worden geregistreerd 3. Profiel: Koppeling leeromgeving met kindprofiel en met planning (uwlr standaard van kennisnet wordt hopelijk geimplementeerd) 4. Profiel: Om educatief partnerschap te realiseren moeten de profielen opengesteld worden voor ouders 5. Planning: Planning en optimalisering middeleninzet (personeel, ruimte, ict, etc) op basis van de individuele planning
  42. 42. McKinsey
  43. 43. www.stichting-leerkracht.nl
  44. 44. Ik ga investeren, maar.. levert het tijdwinst op? leidt het tot betere resultaten? wat weten we erover uit onderzoek? kan ik het met collega‟s delen?

  ×