Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.


Kennisnet:
Mieke van Keulen



Deltion College:
JaapJan Vroom
Er waait een nieuwe wind
“Mijn visie is dat het primair aan de school is om te bepalen wat
goed onderwijs is, wat goede be...
Ontwikkelingen rondom onderwijstijd
•

Uitbreiding van de urennorm

•

Meer ruimte voor invulling van onderwijstijd
(niet ...
Adviespunt Onderwijstijd
•

Samenwerking Kennisnet / saMBO~ICT

•

Ministerie van OCW, Onderwijsinspectie en MBO-raad zijn...
Rekencentrum, voorbeeld van een AOC
•

Rekenonderwijs opleidingsoverstijgend aanbieden

•

Studenten worden ingedeeld in d...
Klas op afstand, voorbeeld van twee ROC’s
•

Eén klas krijgt les van een docent, andere klas doet mee op afstand

•

Digib...
Schema nieuwe urennorm


Per 1-8-2013 BOT

BPV

VRIJ

TOTAAL



BBL

200

610

40

850



Per 1-8-2014 BOT

BPV

VRIJ

...
Hoe is Deltion in Control
Het Deltion werkt met vaste perioden waarbinnen
het onderwijs wordt gegeven
Deltion kaders voor ...
Hoe ontwerp je nieuw
scenario? 12 Eisen
A. Onderwijstijd
Criterium 1 Urennorm
Voorziet het onderwijs in het concept in de ...
Hoe ontwerp je nieuw
scenario? 12 Eisen
Criterium 4 Student
Zijn de activiteiten in het concept uitdagend, inspirerend en
...
Hoe ontwerp je nieuw
scenario? 12 Eisen
Criterium 7 Differentiatie
Leidt het concept tot aantoonbare differentiatie in de ...
Hoe ontwerp je nieuw
scenario? 12 Eisen
Criterium 10 Personeel
Is deskundigheidsbevordering en professionalisering geborgd...
Onderwijstijd: variabelen
•

Variabelen die je in kunt stellen per situatie:

•
•
•
•

•

Synchroon / asynchroon (Wanneer?...
Onderwijstijd: voorbeeld 1
Deltion zoekt dus naar alternatieven voor
traditionele contacttijd
Hiervoor twee scenario’s ing...
Onderwijstijd: voorbeeld 1
Scenario thuisles: Studenten volgen thuis
onderwijs:
• Geroosterde uren, telt voor BOT
• Hulpmi...
Onderwijstijd: voorbeeld 1
Concept werd voorgelegd aan steunpunt.
Toetsing aan 12 criteria. Niet allemaal even
belangrijk....
Onderwijstijd: voorbeeld 1
Even rekenen
Huidige urensituatie per twee klassen voor dit onderdeel:
3,5 klokuren per week/kl...
Onderwijstijd: voorbeeld 2
Probleem

1.Omdat het aantal stageplekken steeds minder
wordt, komen deze steeds verder van het...
Onderwijstijd: voorbeeld
Oplossing in kernwoorden
Betere kwaliteit, meer kwantiteit, groepsgevoel,
groepsreflectie

•Docen...
Onderwijstijd: voorbeeld
Even rekenen
Huidige urensituatie per klas:
24 studentenbezoeken a 2 uur gemiddeld

=

48 uur

Ni...
Experimenteer mee
Belangrijk om scenario’s in te leveren bij
het adviespunt!
Vanmiddag zelf aan de slag.
Onderwijstijd, er waait een andere wind
Onderwijstijd, er waait een andere wind
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Onderwijstijd, er waait een andere wind

606 views

Published on

Ambassadeursbijeenkomst mbo Kennisnet.
Thema: iFoV: de vertaling van Focus op Vakmanschap naar informatie en systemen.
Groenhorst Almere

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Onderwijstijd, er waait een andere wind

 1. 1.  Kennisnet: Mieke van Keulen  Deltion College: JaapJan Vroom
 2. 2. Er waait een nieuwe wind “Mijn visie is dat het primair aan de school is om te bepalen wat goed onderwijs is, wat goede begeleiding en ondersteuning is.” “De urennorm staat in functie van de kwaliteit.“ “Het is aan de school om een volwaardig, evenwichtig en uitdagend onderwijsprogramma aan te bieden met voldoende uren, een goede mix van werkvormen en adequate begeleiding.” “De inspectie zal het toezicht op onderwijstijd na inwerkingtreding meer integreren met het toezicht op de onderwijskwaliteit.” (uit de brieven van de minister, 30 januari en 12 juni 2013)
 3. 3. Ontwikkelingen rondom onderwijstijd • Uitbreiding van de urennorm • Meer ruimte voor invulling van onderwijstijd (niet alleen traditionele vormen volstaan, kwaliteit boven kwantiteit) • Mogelijkheid om af te wijken van de norm Kans: Noodzaak en durf om te innoveren • Er leven vragen rondom deze ontwikkelingen • Er is behoefte aan toetsing van ideeën / concepten op kwaliteit en mate waarin ze voldoen aan de nieuwe normen • Behoefte aan dialoog in zoektocht naar oplossingen
 4. 4. Adviespunt Onderwijstijd • Samenwerking Kennisnet / saMBO~ICT • Ministerie van OCW, Onderwijsinspectie en MBO-raad zijn nauw betrokken • Online adviespunt http://www.onderwijstijd.kennisnet.nl • ‘Live’ sinds juni 2013 • Voorziet in de behoefte; hoog bezoekersaantal er komen veel vragen binnen • Oproep voor meer concepten / ideeën
 5. 5. Rekencentrum, voorbeeld van een AOC • Rekenonderwijs opleidingsoverstijgend aanbieden • Studenten worden ingedeeld in drie niveaugroepen • Grote fysieke ruimte met optimaal gebruik van ict; rekencentrum • Onderscheid tussen rekenen in de praktijk (toepassen), rekenen in lessen (aanleren) en individueel rekenen (oefenen) • Zelfstandig werken, instructie van een rekendocent en het leren van een (pool) van maatjes • Docent en onderwijsassistent • 2 uur per week verplicht • Meerwaarde: meer maatwerk hogere motivatie en leerrendement verwacht
 6. 6. Klas op afstand, voorbeeld van twee ROC’s • Eén klas krijgt les van een docent, andere klas doet mee op afstand • Digiborden zijn gekoppeld • Interactie via video • Klas op afstand is een kleine klas • Meerwaarde: Gebruik in krimpregio’s of bij vakken die weinig gekozen worden Eén docent voor twee klassen Geen reisafstand voor klas op afstand Aangetoond dat kwaliteit en daarmee leerrendement gelijk blijft Interactie tussen twee klassen
 7. 7. Schema nieuwe urennorm  Per 1-8-2013 BOT BPV VRIJ TOTAAL  BBL 200 610 40 850  Per 1-8-2014 BOT BPV VRIJ TOTAAL  BOL entree 600 400 1000  BOL 1 jarig 700 250 50 1000  BOL 2-jarig 1250* 450 300 2000  BOL 3-jarig 1800* 900 300 3000  BOL 4-jarig 2350* 1350 300 4000  * 700 uur eerste jaar
 8. 8. Hoe is Deltion in Control Het Deltion werkt met vaste perioden waarbinnen het onderwijs wordt gegeven Deltion kaders voor de te realiseren uren Onderwijs curriculum (grof) is inclusief: - uren planning - Verantwoording onderwijs aan KD - Verantwoording examens aan KD - Planning & Monitoring middels DOP (Deltion Onderwijs Planner)
 9. 9. Hoe ontwerp je nieuw scenario? 12 Eisen A. Onderwijstijd Criterium 1 Urennorm Voorziet het onderwijs in het concept in de wettelijke kwantitatieve normen voor onderwijstijd? Criterium 2 Docent Vindt de lesactiviteit in het concept plaats onder pedagogischdidactische verantwoordelijkheid van een bekwame docent? Criterium 3 Onderwijsprogramma Dragen de activiteiten in het concept bij aan de te realiseren onderwijsdoelen en is in het onderwijsprogramma opgenomen?
 10. 10. Hoe ontwerp je nieuw scenario? 12 Eisen Criterium 4 Student Zijn de activiteiten in het concept uitdagend, inspirerend en leerzaam? Is er sprake van een pro-actieve begeleiding met adequate reacties op vragen? Criterium 5 Registratie Is er in het concept sprake van een adequate registratie van deelname/participatie ten behoeve van de verantwoording over het aantal gerealiseerde uren? Criterium 6 Leerrendement Leidt het concept tot gelijkblijvend of verbetering in het leerrendement van studenten?
 11. 11. Hoe ontwerp je nieuw scenario? 12 Eisen Criterium 7 Differentiatie Leidt het concept tot aantoonbare differentiatie in de leerprocessen van studenten? Criterium 8 Contextrijk leren Betrekt het concept de ‘buitenwereld’ in het leren? B. Randvoorwaarden Criterium 9 Faciliteiten Zijn de (ict-)faciliteiten toereikend om het programma van het concept ten uitvoer te brengen en worden deze op een effectieve manier ingezet?
 12. 12. Hoe ontwerp je nieuw scenario? 12 Eisen Criterium 10 Personeel Is deskundigheidsbevordering en professionalisering geborgd in de HR-cyclus? Criterium 11 Meerwaarde concept Draagt het concept aantoonbaar bij aan de strategische doelen van de onderwijsinstelling en wordt het onderwijs systematisch geëvalueerd? Criteria 12 Plan van aanpak Is er een uitvoerbaar plan van aanpak ontwikkeld?
 13. 13. Onderwijstijd: variabelen • Variabelen die je in kunt stellen per situatie: • • • • • Synchroon / asynchroon (Wanneer?) Ruimte : school / buiten school (Waar?) Interactie: persoonlijk/digitaal (Hoe?) Groep- of individueel (Wie?) Ga bewust met deze variabelen om in je ontwerp. Wij hebben met variabelen geschoven in twee scenario’s
 14. 14. Onderwijstijd: voorbeeld 1 Deltion zoekt dus naar alternatieven voor traditionele contacttijd Hiervoor twee scenario’s ingediend bij adviespunt Onderwijstijd van Kennisnet. Je biedt teams meer mogelijkheden om onderwijs aan te bieden
 15. 15. Onderwijstijd: voorbeeld 1 Scenario thuisles: Studenten volgen thuis onderwijs: • Geroosterde uren, telt voor BOT • Hulpmiddelen zijn: Virtual classroom videoles • Uitvoering Groep van 50, verdeeld in subgroepen Gekoppeld aan verwerkingsles op het ROC • 2 klokuren thuiswerk, 1,5 schoolwerk Dus synchroon, buiten school, persoonlijke interactie, groepsgewijs.
 16. 16. Onderwijstijd: voorbeeld 1 Concept werd voorgelegd aan steunpunt. Toetsing aan 12 criteria. Niet allemaal even belangrijk. Positief bevonden
 17. 17. Onderwijstijd: voorbeeld 1 Even rekenen Huidige urensituatie per twee klassen voor dit onderdeel: 3,5 klokuren per week/klas = 7 uur Nieuwe urensituatie per twee klassen: 1,5 uur normale klokuren week = 3 uur 2 uren afstandsles = 2 uur + Per 2 klassen = 5 uur Winst in uren/week/2 klassen = 2 uur Per klas is de winst per lesweek 1 uur. Per jaar zo’n 36 uur.
 18. 18. Onderwijstijd: voorbeeld 2 Probleem 1.Omdat het aantal stageplekken steeds minder wordt, komen deze steeds verder van het ROC te liggen. Reistijd BPVbegeleider! 2.Een aantal studenten komt tijdens de blokstage (10 weken) in een sociaal isolement. 3.De bestede begeleidingstijd valt niet onder BOT De kunst is ook hier om een onderwijskundige oplossing te vinden die door ICT ondersteund kan worden!
 19. 19. Onderwijstijd: voorbeeld Oplossing in kernwoorden Betere kwaliteit, meer kwantiteit, groepsgevoel, groepsreflectie •Docenten gaan één keer minder op BPV bezoek bij de studenten: het tweede bezoek vervalt. In plaats hiervan komen er vijf virtuele BPVgesprekken (om de week). •Gesprekken in virtuele omgeving om groepsgevoel zo veel mogelijk te benaderen Dus synchroon, buiten school, persoonlijk, groepsgewijs
 20. 20. Onderwijstijd: voorbeeld Even rekenen Huidige urensituatie per klas: 24 studentenbezoeken a 2 uur gemiddeld = 48 uur Nieuwe urensituatie per klas: Twee groepen studenten a 5 uur per groep = Winst in uren in BPVbegeleidingstijd = 10 uur 38 uur Gerealiseerde onderwijstijd: Per klas = 5 uur + Totale winst in uren per klas = 43 uur Aantal eerste jaars klassen = 4 stuks x Totale winst in uren 1e jaars opleiding = 172 uur lerarenuren, waarvan 20 uren onderwijstijd (4 klassen)
 21. 21. Experimenteer mee Belangrijk om scenario’s in te leveren bij het adviespunt! Vanmiddag zelf aan de slag.

×