Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onderwijscentrum detwijn

289 views

Published on

studiedag De Twijn in Zwolle op 6 december 2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Onderwijscentrum detwijn

 1. 1. Laat ict werken voor het onderwijsMeer doen met ict Onderwijscentrum De Twijnfrans schouwenburg6 december 2012twitter @allfrans
 2. 2. Pleidooi:Het speciaal onderwijs loopt vooropin nieuwe technologie en is de gidsvoor passend onderwijs
 3. 3. Wat gebeurt er om u heen? Personalisatie Aansluiten op de leerbehoefte en –stijl van leerlingen. Resultaten van leerlingen volgen om tijdig te kunnen bepalen of leerlingen ondersteuning nodig hebben of meer uitdaging aan kunnen. Professionalisering De kwaliteit van de leraar. Presteren Instellingen stellen hoge eisen aan het eigen functioneren en de behaalde resultaten en evalueren structureel of de gestelde doelen zijn behaald Passend onderwijs
 4. 4. MobielAl 2,8 miljoenNederlanders hebben eentablet.Stijging 1miljoen perhalfjaar
 5. 5. 700.000 banen in ict
 6. 6. Hyper Island - Zweden
 7. 7. Geen mening hebben is geen optie
 8. 8. Wat verwachten ouders van school? een actieve rol in digitale - en online opvoeding; een heldere visie op kinderen en internet; ouderavonden over dit onderwerp; kinderen leren informatie zoeken, beoordelen en verwerken; een ‘levende’ schoolwebsite voor ouders en kind; vakkundige begeleiding bij verwerken negatieve ervaringen.
 9. 9. Urgenties: veranderende jeugd technologie steeds ingrijpender dringende vragen vanuit werkgevers veranderende arbeidsrelatie wensen ouders en leerlingen meer doen met minder inspectie: omgaan met verschillen, maatwerk, passend onderwijs
 10. 10. Rollen veranderen, wie leert ze...• omgaan met onzekerheid• omgaan met profielen• flexibiliteit• mondiaal denken• ondernemerschap• open staan voor nieuwe zaken?
 11. 11. Maar hoe?
 12. 12. Een beetje creativiteit…
 13. 13. Zoals de ouderen zongen, twitterende jongen…
 14. 14. Start met visie
 15. 15. Visieversnellerhttp://onderwijstools.kennisnet.nl/visieversneller
 16. 16. Onmiddellijke feedback
 17. 17. Winst uit integratie leerproces organisatie verant- woording
 18. 18. Kader Ict-bekwaamheid 26
 19. 19. Wat weten we uit onderzoek?In het primair proces: – de motivatie neemt toe; – de leerprestaties verbeteren; – het leerproces wordt efficiënter.In het secundair proces : – tijdsbesparing – verbeterde transparantie – betere sturing – hogere professionaliteit
 20. 20. Opdracht voor ontwikkeling Een duurzame standaard voor ict-bekwaamheid van leraren Op basis van voorbeelden gebaseerd op aangetoonde meerwaarde Voor HR-beleid op scholen en eindtermen van lerarenopleidingen. Nauwe aansluiting op algemene bekwaamheidseisen (Onderwijscoöperatie).
 21. 21. Vanuit het beroep van de leraar
 22. 22. Pedagogisch-didactisch handelen http://www.leraar24.nl/video/3152Werken in de schoolcontext http://www.leraar24.nl/video/847Professionele ontwikkeling http://www.leraar24.nl/video/1356
 23. 23. Diploma Veilig Internet
 24. 24. De APP-generatie………..
 25. 25. Kenny
 26. 26. Bewegen met ICT
 27. 27. Communiceren
 28. 28. QR-codes
 29. 29. Dus… Hulp bieden bij visie-ontwikkeling Invulling geven aan ict-bekwaamheid 21st century skills Uitproberen en specialiseren!
 30. 30. Pleidooi:Het speciaal onderwijs loopt vooropin nieuwe technologie en is de gidsvoor passend onderwijs
 31. 31. Sociale media: verhalen vertellen
 32. 32. Presentatie staat op:http://www.slideshare.net/kennisnet/

×