Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sectoraal vraagsturing leermiddelen
komt de leermiddelenmarkt in beweging?
Margreet Vermeer
Sectoraal vraagsturing leermiddelen
Programma van Eisen
inleiding/context
marktwerking en zeggenschap
Eisen gerelateerd aa...
Gezamenlijke visie, PO en VO
?
knelpunten leermaterialen
• methode is totaalpakket  te weinig variatie mogelijk
• te lange levenscyclus  te weinig inno...
Leermiddelen: een bestuurlijke visie (2)
prioriteiten leermaterialen
• aansluiten bij leerbehoeften  ‘massamaatwerk’
• aa...
Sectoraal leermiddelenbeleid
 gezamenlijke sturing op sectorniveau
 articuleren vraag op sectorniveau
 realiseren condi...
Visie: docenten faciliteren in variëren
 wat is het wel?
 gevulde, kerndoel-dekkende leerlijn (kernmethode)
 vertrekpun...
Inhoud PvE
 marktwerking en zeggenschap
 betrokkenheid bij sectorbrede zaken en marktcondities
 inhoudelijke eisen
 pr...
Sectoraal vraagsturing leermiddelen. Komt de leermiddelenmarkt in beweging?
Sectoraal vraagsturing leermiddelen. Komt de leermiddelenmarkt in beweging?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sectoraal vraagsturing leermiddelen . Komt de leermiddelenmarkt in beweging?

513 views

Published on

Presentatie op IPON 2014

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sectoraal vraagsturing leermiddelen . Komt de leermiddelenmarkt in beweging?

  1. 1. Sectoraal vraagsturing leermiddelen komt de leermiddelenmarkt in beweging? Margreet Vermeer
  2. 2. Sectoraal vraagsturing leermiddelen Programma van Eisen inleiding/context marktwerking en zeggenschap Eisen gerelateerd aan processen Eisen rond specifieke thema’s  Maatwerk: variëren en combineren  speciaal en passend onderwijs  gegevensuitwisseling en privacy  identity management Eisen aan de ict-ondersteuning Randvoorwaarden aan de scholen
  3. 3. Gezamenlijke visie, PO en VO ?
  4. 4. knelpunten leermaterialen • methode is totaalpakket  te weinig variatie mogelijk • te lange levenscyclus  te weinig innovatie • pakket leermaterialen steeds moeilijker te betalen Leermiddelen: een bestuurlijke visie (1) leidende thema’s onderwijs • opbrengstgericht werken / passend onderwijs • aansluiten bij leerbehoeften/mogelijkheden leerling • beheersbare kosten
  5. 5. Leermiddelen: een bestuurlijke visie (2) prioriteiten leermaterialen • aansluiten bij leerbehoeften  ‘massamaatwerk’ • aantoonbare leeropbrengsten • leerproces ondersteunen met digitalisering • innovatie leermiddelenketen • professionalisering docenten en leidinggevenden • passende definitie onderwijstijd
  6. 6. Sectoraal leermiddelenbeleid  gezamenlijke sturing op sectorniveau  articuleren vraag op sectorniveau  realiseren condities in de keten  bevorderen gezonde marktwerking  aanbod dat zich richt naar de vraag  innovatie  geen toetredingsdrempels of lock-ins  voldoende keuze  daarmee erkennen sectoren de rol van marktpartijen!  aanvullend op autonome rol scholen  mogelijk maken wat scholen en docenten willen  sector stuurt op wat de school niet alléén kan
  7. 7. Visie: docenten faciliteren in variëren  wat is het wel?  gevulde, kerndoel-dekkende leerlijn (kernmethode)  vertrekpunt voor docent  rijke collectie aanvullend materiaal  toetsen en variëren  o.b.v. specificatie van leerstof (o.a. kerndoelen)  wat is het niet?  staatscurriculum  los aanbieden van hoofdstukken!  …
  8. 8. Inhoud PvE  marktwerking en zeggenschap  betrokkenheid bij sectorbrede zaken en marktcondities  inhoudelijke eisen  processen: verwerven/ontvangen/gebruiken leermateriaal, …  specifieke thema’s: maatwerk variëren en combineren Speciaal en Passend Onderwijs gegevensuitwisseling en privacy, identity management  ICT-ondersteuning: ICT-voorzieningen  Randvoorwaarden aan de instellingen

×