Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

He professional blijf bij de les door maartje de jonge

He professional blijf bij de les door maartje de jonge

Download to read offline

Presentatie gegeven op de IPON 2013 over ict-bekwaamheid.

Presentatie gegeven op de IPON 2013 over ict-bekwaamheid.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

He professional blijf bij de les door maartje de jonge

 1. 1. In het kader van… ict-bekwaamheid IPON 2013 - Maartje de Jonge
 2. 2. Uit onderzoek blijkt dat de juiste inzet van ict in het onderwijs ervoor zorgt dat:  de motivatie van leerlingen toeneemt;  de leerprestaties verbeteren;  het leerproces efficiënter wordt.* * Vier in Balans monitor 2012
 3. 3. WAT IS DAARVOOR NODIG? WAT VOOR LERAAR HOORT DAAR BIJ?
 4. 4. Kader ict-bekwaamheid leraren Digitale basisvaardigheden
 5. 5. Ondersteuning vanuit Kennisnet Hulpmiddelen bij het voeren van de discussie over ict-bekwaamheid: samen met team en collega’s vorm geven aan visie op ict-bekwaamheid. Volgen van aantal instellingen waarbij het kader voor ict- bekwaamheid wordt ingezet om vorm te geven aan HR-beleid. Voorbeelden van de rol en werkzaamheden van de leraar bij de kerntaken uit het kader voor ict- bekwaamheid.
 6. 6. Praktische tools: de discussiestarter
 7. 7. Samen aan de slag!
 8. 8. Stemmen! Welke stelling vindt u belangrijker?
 9. 9. Strategie en visie op ict A. Leraren kennen de missie en visie van de school op ict-gebied en zijn op de hoogte van de hiermee samenhangende doelen. B. Leraren beheersen digitale basisvaardigheden.
 10. 10. Ict in het leren A. Leraren kunnen uitleggen welke meerwaarde ict heeft in hun onderwijs, wanneer zij het inzetten. B. Leraren zorgen voor een veilige digitale leeromgeving, waarbij zij hun leerlingen bewustmaken van de mogelijkheden en risico’s van internetgebruik.
 11. 11. Ict in het organiseren en verantwoorden A. Communicatie met leerlingen, collega’s en ouders vindt, naast persoonlijk, ook structureel digitaal plaats. B. Resultaten en voortgang worden digitaal bijgehouden en gevolgd.
 12. 12. Ict bij professionaliseren A. Leraren blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied door relevante digitale bronnen te raadplegen. B. Leraren coachen elkaar met behulp van ict- middelen.
 13. 13. Wat wordt er van onze leraren verwacht? 1. Leraren kennen de missie en visie van de school op ict-gebied en zijn op de hoogte van de hiermee samenhangende doelen. 2. Leraren beheersen digitale basisvaardigheden. 3. Leraren kunnen uitleggen welke meerwaarde ict heeft in hun onderwijs, wanneer zij het inzetten. 4. Leraren zorgen voor een veilige digitale leeromgeving, waarbij zij hun leerlingen bewustmaken van de mogelijkheden en risico’s van internetgebruik. 5. Communicatie met leerlingen, collega’s en ouders vindt, naast persoonlijk, ook structureel digitaal plaats. 6. Resultaten en voortgang worden digitaal bijgehouden en gevolgd. 7. Leraren blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied door relevante digitale bronnen te raadplegen. 8. Leraren coachen elkaar met behulp van ict-middelen.
 14. 14. De kwaliteit van het onderwijs in Nederland is goed. Tegelijkertijd blijkt dat de kwaliteit van ons onderwijs al 20 jaar op hetzelfde niveau blijft steken. De vraag is waarom het Nederlandse onderwijs het predicaat ‘goed’ nog niet heeft kunnen inwisselen voor ‘excellent’. McKinsey, 2012
 15. 15. * McKinsey, 2012 Drie maatregelen* 1) het verbeteren van de lerarenopleidingen; 2) het professionaliseren van het leraarsvak; 3) het ontwikkelen van schoolleiders.
 16. 16. WAT VOOR SCHOOLLEIDER HOORT DAAR BIJ?
 17. 17. Wat is een sterke schoolleider?*  Analyseert nauwgezet de resultaten van leerlingen om verbetermogelijkheden te vinden  Besteedt 40% van zijn of haar tijd met leraren om lesmaterialen te verbeteren en om hen te coachen in de klas  Betrekt ouders bij het onderwijs en creëert bij de leraren een cultuur van met elkaar leren  In excellente schoolsystemen worden schoolleiders in staat gesteld van andere schoolleiders te leren. * McKinsey, 2012
 18. 18. 1. Hoe kan ict de schoolleider helpen om zijn school van goed naar excellent te brengen? 2. Welke professionaliteit wordt hierin van de schoolleider verwacht? Vragen voor Kennisnet
 19. 19. 1. Inventarisatie binnen de sectoren: aansluiting op bestaande competentieprofielen mogelijk? – SchoolleidersregisterPO – VO-Academie – MBO? 2. Ontwikkeling kader voor ict-bekwaamheid schoolleiders: – Of per sector – Of generiek Plan van aanpak 2013
 20. 20. ictbekwaamheid.kennisnet.nl

Editor's Notes

 • Komende periode ontwikkelen:
  Best practices, te volgen via site (volgen van een aantal instellingen waarbij het kader voor ict-bekwaamheid wordt ingezet om vorm te geven aan HR-beleid)
  Discussiestarter
  Video’s met voorbeelden

×