Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Essenties uit het programma big data

447 views

Published on

Door Marius van Zandwijk
Ambassadeursbijeenkomst mbo Kennisnet, 3 juni 2014.
Thema: Sturen en verantwoorden met ict
Locatie: Zadkine, Rotterdam.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Essenties uit het programma big data

 1. 1. Essenties uit het programma big data Ambassadeurs bijeenkomst 3 juni 2014 Marius van Zandwijk
 2. 2. Programma big data Doel: ondersteunen van projecten bij ROC’s waarin met grote datasets wordt gewerkt. Doelgroep: projectleiders Activiteiten: zes bijeenkomsten van 1 dag, input van experts, toepassen van input op eigen projecten en leren van elkaar
 3. 3. Essenties • Werken aan vraagstelling en plan van aanpak • Managen van stakeholders • Werken binnen de Wbp • Data analyseren • Ontwikkelen van interventies
 4. 4. Werken aan vraagstelling en plan van aanpak - 1 De focus van je onderzoek heeft consequenties voor je aanpak! Verkennen Nieuwsgierig, onbevangen, verassende combinaties, kwalitatief + kwantitatief Analyseren Juiste data verzamelen, data-analyse, kwantitatief Oplossen Samenwerking met proceseigenaren, trial-and-error, langere doorlooptijd, kwalitatief + kwantitatief Meten Goede meetdata, langere doorlooptijd, waken voor confirmation bias, kwantitatief
 5. 5. Werken aan vraagstelling en plan van aanpak - 2 Naar een onderzoeksvraag in vier stappen: Verkennen onderzoeksterrein Het onderzoeksterrein afbakenen • Wat heeft meerwaarde voor mijn ROC? • Wat vind ik zelf interessant? • Welke data is beschikbaar? • Waar vermoed ik interessante uitkomsten Wil je niets weten over alles of alles over niets? Formuleren van concept-vraag Toetsen concept-vraag 1. Scherp geformuleerd 2. Enkelvoudig 3. Origineel 4. Niet gebaseerd op aannames
 6. 6. Werken aan vraagstelling en plan van aanpak - 3 Batenboom: Aciviteiten  Resultaten  Effecten Format voor activiteitenplanning: Wat Hoe Wie Wanneer Literatuuronderzoek Proces inventariseren Data verzamelen Data analyseren Resultaten presenteren Porcesaanpassingen ontwerpen
 7. 7. ‘Managen’ van stakeholders -1 Actoren-analyse: – Mate van overeenstemming – Mate van vertrouwen Er is veel bekend over welke beinvloeding in welke situatie effectief is  inzet van specifieke communicatie strategieen
 8. 8. ‘Managen’ van stakeholders -2 Rationeel overtuigen Voordeel tonen Inspireren Consul- teren Steun aanbieden Goede sfeer creeren Persoonlijk beroep doen Ruilen en onderhand elen Coalities sluiten Legitimeren Druk uitoefenen Zie bijvoorbeeld Gerhard Smid: http://portal.ou.nl/web/mwlunch1/aankondiging/-/wiki/Main/Opname%20webinar
 9. 9. Werken binnen de Wbp Vijf vuistregels: 1. Doel 2. Doelbinding (verwerken in overeenstemming met doel 3. Grondslag: toestemming, overeenkomst, wet of belang 4. Dataminimalisatie: proportioneel en subsidiair 5. Transparantie: informatieplicht en rechten betrokkenen www.kennisnet.nl/themas/privacy-en-internet/
 10. 10. Data analyseren • Koppelen van databronnen is de sleutel, vaak complex door verschillende sleutels. • Denk na over de manier waarop uitkomsten kunnen worden overgebracht. • Door met data te werken, leer je meer dan je denkt
 11. 11. Ontwikkelen van interventies • Bijeenkomst programma is volgende week • In de praktijk blijkt dit de hobbel te zijn! • Ankerpunten zijn “procesmanagement”, kwaliteitszorg, en dialoog faciliteren van de business.
 12. 12. Tot slot • 27 juni a.s. in de middag is een korte presentatie van de projecten en de lessen. Belangstelling? Meer informatie via e-mail: m.vanzandwijk@kennisnet.nl • Nieuw programma voor schooljaar 2014 – 15? • Illustraties: Tammo Schuringa, www.tammoschuringa.nl

×