Webinar Privacy in het onderwijs

438 views

Published on

Privacy is een thema dat door de digitalisering van de maatschappij en de populariteit van sociale media meer leeft dan ooit. Ook in het onderwijs gebeurt steeds meer digitaal en scholen lopen dan ook steeds vaker tegen privacyvraagstukken aan. Hoe ga ik om met leerlinggegevens? En kan ik foto's zomaar delen via de schoolwebsite? Op dit soort vragen gaf jurist Job Vos van Kennisnet antwoord in de webinar Privacy - niet bang maar bewust op 3 juli in samenwerking met HEMA academie.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Webinar Privacy in het onderwijs

 1. 1. Datum: 3 juli 2014 Spreker: Job Vos (Kennisnet) Webinar Privacy in het onderwijs: bang of bewust?
 2. 2. Inhoudsopgave Wat is privacy: geschiedenis en definitie Vuistregels privacy Wat moet ik er mee op school? Samenvatting Vragen en meer informatie Evaluatie
 3. 3. Wat is privacy?
 4. 4. Wat is privacy: geschiedenis
 5. 5. Wat is privacy: geschiedenis
 6. 6. Wat is privacy: geschiedenis
 7. 7. Wat is privacy: een definitie Nederland: ‘eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’ Europa: ‘respect voor privéleven, familie- en gezinsleven, woning en correspondentie’
 8. 8. Wat is privacy?
 9. 9. Vuistregels privacy Wet bescherming persoonsgegevens Artikel 2 1. Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 2. Deze wet is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens: a. ten behoeve van activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden; b. door of ten behoeve van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bedoeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002; c. ten behoeve van de uitvoering van de politietaak, bedoeld in de artikelen 3 en 4, eerste lid, van de Politiewet 2012; d. die is geregeld bij of krachtens de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; e. ten behoeve van de uitvoering van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en f. ten behoeve van de uitvoering van de Kieswet. 3. Deze wet is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door de krijgsmacht indien Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Onze Minister van Defensie daartoe beslist met het oog op de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Van de beslissing wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan het College. Artikel 6 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Artikel 7 Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld. Artikel 13 De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 10. 10. Vuistregels privacy Wet bescherming persoonsgegevens Artikel 2 1. Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 2. Deze wet is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens: a. ten behoeve van activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden; b. door of ten behoeve van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bedoeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002; c. ten behoeve van de uitvoering van de politietaak, bedoeld in de artikelen 3 en 4, eerste lid, van de Politiewet 2012; d. die is geregeld bij of krachtens de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; e. ten behoeve van de uitvoering van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en f. ten behoeve van de uitvoering van de Kieswet. 3. Deze wet is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door de krijgsmacht indien Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Onze Minister van Defensie daartoe beslist met het oog op de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Van de beslissing wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan aan het College. Artikel 6 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Artikel 7 Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld. Artikel 13 De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 11. 11. Vuistregels privacy
 12. 12. Vuistregels privacy De betrokkene: over wie gaan de gegevens? Maar bij iemand jonger dan 16 jaar: beslissen de ouders
 13. 13. Vuistregels privacy De verantwoordelijke: school! • directeur of directie • bestuurder • bevoegd gezag Degene die bepaalt welke gegevens worden verzameld en wat er met de gegeven mag worden gedaan.
 14. 14. Vuistregels privacy De bewerker: leverancier • hoort niet bij de school • handelt wel in opdracht van de school • handelt namens de school En altijd:
 15. 15. Vuistregels privacy 1. doel 2. doelbinding 3. grondslag 4. Dataminimalisatie 5. Transparantie en rechten betrokkene
 16. 16. Vuistregels privacy 1. Doel 1. Doel: voorbeelden van doelen gegevensverwerkingen onderwijs • de organisatie of geven van onderwijs; • Het leren en begeleiden van leerlingen/studenten; • het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; • het bekend maken van informatie over de hierboven genoemde organisatie en leermiddelen; • het bekend maken van informatie over leerlingen, deelnemers of studenten (op de eigen website); • het bekend maken van de activiteiten van de instelling of het instituut op de eigen website; • het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen; • het behandelen van geschillen; • het doen uitoefenen van accountantscontrole; • de uitvoering of toepassing van een andere wet.
 17. 17. Vuistregels privacy 2. Doelbinding
 18. 18. Vuistregels privacy 3. Grondslag Persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden als de wet hier een grond voor geeft: Toestemming, overeenkomst, genoemd in de wet, publiekrechtelijke taak (examineren of diploma verstrekken), of een gerechtvaardigd belang.
 19. 19. Vuistregels privacy 4. Dataminimalisatie Proportioneel: verzamelde gegevens staan in verhouding tot het doel Subsidiair: Het doel kan niet met minder gegevens worden bereikt Voorbeeld: Vragen naar de schoenmaat op school
 20. 20. Vuistregels privacy 5. Transparantie en rechten betrokkene
 21. 21. Vuistregels privacy 1. Doel 2. Doelbinding (verwerken in overeenstemming met doel) 3. Grondslag: toestemming, overeenkomst, wet, of belang 4. Dataminimalisatie: proportioneel en subsidiair 5. Transparantie: informatieplicht en rechten betrokkene www.kennisnet.nl/privacy
 22. 22. Wat moet ik er mee op school? Is er toestemming nodig om gegevens op te nemen in de administratie?
 23. 23. Wat moet ik er mee op school? Is er toestemming nodig om gegevens op te nemen in de administratie? 1. Doel 2. Doelbinding 3. Grondslag: toestemming, overeenkomst, wet, publiekrechtelijke taak, belang 4. Dataminimalisatie 5. Transparantie: informatieplicht wat er is opgenomen + inzage in gehele dossier (tenzij belang minderjarige zich daartegen verzet).
 24. 24. Wat moet ik er mee op school? Hoe zit het dan met foto’s maken en publiceren op school?
 25. 25. Wat moet ik er mee op school? Foto is een persoonsgegeven Persoonsgegevens: Wbp van toepassing Foto publiceren noodzakelijk voor het onderwijs? Dus: altijd (jaarlijks) toestemming vragen!
 26. 26. Samenvatting Privacy is niet moeilijk: vooraf nadenken voorkomt achteraf hoofdpijn Vuistregels toepassen bij verzamelen persoonsgegevens Lees de flyer “Vuistregels voor omgaan met persoonsgegevens” Privacy op school bespreken met collega’s of in de klas Lees de brochure “Kinderen en online privacy” http://www.kennisnet.nl/privacy
 27. 27. Vragen en meer informatie Zijn er vragen van deelnemers? Meer informatie? www.kennisnet.nl/privacy Job Vos (Kennisnet) twitter: @jobavos LinkedIn: jobavos
 28. 28. Evaluatie Dank voor deelname aan dit webinar. Er staat in het tabblad een evaluatie voor u klaar. Wij zouden het erg waarderen als u ons uw feedback geeft door deze 4 korte vragen in te vullen.
 29. 29. Einde webinar Bedankt voor uw deelname aan dit webinar!

×