Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doelmatigheid groenhorst

455 views

Published on

Ambassadeursbijeenkomst mbo Kennisnet, 4 februari 2014.
Thema: iFoV: de vertaling van Focus op Vakmanschap naar informatie en systemen.
Groenhorst Almere

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doelmatigheid groenhorst

 1. 1. Doelmatigheidsanalyse binnen Groenhorst Kennisnet ambassadeursbijeenkomst – 4 februari 2014 Maarten Wevers
 2. 2. Wat is doelmatig?
 3. 3. Voorbeeld 1 Doelmatige opleidingen • Dierverzorger recreatiedieren niveau 3 – Volgens SBB: geen kans op werk – Volgens Minister: ‘pretopleiding’ – Volgens Groenhorst: • 94% van de leerlingen heeft werk of studeert door: – 52% vindt binnen 6 maanden een betaalde baan – 15% gaat werken en leren – 27% gaat doorstuderen • Conclusie: rendabele opleiding, matige arbeidsmarktrelevantie in de sector
 4. 4. Voorbeeld 2 Doelmatige opleidingen • Vakbekwaam medewerker loonwerk (niv 3) – Volgens SBB goed / redelijke kans op werk – Volgens Groenhorst: • Opleiding uitgevoerd in Emmeloord & Barneveld • Past bij profiel locaties (verschillende accenten) • Dure (mechanisatie), kleine opleiding (46 lln) • Conclusie: arbeidsmarktrelevant, maar niet rendabel
 5. 5. Doeltreffend vs. • Doeltreffend: Arbeidsmarktrelevantie Doorstroomrelevantie Diplomarendement Kwaliteit • Doelmatig: – – – – Marktaandeel Omvang (aantal studenten) Ontwikkeling aantal studenten Verhouding opbrengsten/kosten Doelmatig – – – –
 6. 6. Doelmatigheid binnen Groenhorst • Aanleiding: – Externe ontwikkelingen • Nieuwe kwalificatiestructuren • Ontwikkelingen arbeidsmarkt en economie • Bezuinigingen – Interne roep om te komen tot • Bevorderen innovatie opleidingenaanbod • Profileren locaties op portfolio – Kortom: komen tot strategisch mbo-portfolio
 7. 7. Huidig beleid Groenhorst • Interne analyse dmv portfolioanalyse – Arbeidsmarktrelevantie – Betaalbaarheid – Strategisch belang • Bespreken uitkomsten scan MT Groenhorst – Bij opleiding met meerdere uitvoeringslocaties vergelijken conclusies – Positioneren in kwadranten • Formuleren advies vanuit het MT aan de locatie
 8. 8. Instrument doelmatigheidsanalyse Wordt de opleiding gebruikt om mee te profileren Is het aanbod voldoende actueel? Wat zijn de kosten van onderhoud opleiding? • Arbeidsmarktrelevantievan deAeres Past de opleiding binnen de kenniscentra • • Zijn de opleiding mogelijkheden om werk te Paster voldoende bij het profiel van de locatiekrijgen in deze opleiding(srichting)? Betaalbaarheid Zijn veel, gemiddeld of weinig concurrentie in Is erde kosten van uitvoering van de opleiding deze Zijn er voldoende stagemogelijkheden in deze opleiding(srichting)? opleidingsrichting? Is er een positief terugverdienscenario met betrekking tot Strategisch belang Onderscheiden we ons voldoende/onvoldoende van de de investeringen? Is er een goed/slecht toekomstperspectief (bijv. financieel) concurrentie? voor de studenten in deze opleidingsrichting? Wat is kansen om strategisch de afgelopen 3-5 jaar? Zijn er het leerlingverloop vansamen te werken (branche en/of (instroom, gediplomeerde uitstroom concurrenten), wat levert ons dit op?en vsv). Houden we innovatieve ontwikkelingen in de regio voldoende bij?
 9. 9. Wat moet nog / wat kan beter • Systematiek kan efficiënter – Beantwoorden vragen kost veel tijd – Veel papier, veel woorden – leidt soms tot interpretatieverschillen • Bij bespreken conclusies betrekken externe deskundigen
 10. 10. Tot slot • Vragen/opmerkingen: Maarten Wevers - m.j.wevers@groenhorst.nl Beleidsmedewerker onderwijs Stafdienst O&K Groenhorst

×