Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adaptief en learning not 2013

365 views

Published on

Presentatie gegeven tijdens de NOT 2013 door Olaf de Groot

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adaptief en learning not 2013

 1. 1. Learning AnalyticsVooruitgang van leerlingen in beeld
 2. 2. Dit weten we:• Kinderen zijn verschillend• Variëteit werkt• Kinderen leren verschillend• Differentiatie werkt• Passend Onderwijs• Opbrengstgericht werken
 3. 3. De idealedocent
 4. 4. • Te weinig ideale docenten• Kost te veel tijd per kind• Klassen worden groter• Financiële beperkingen
 5. 5. Laat ICT werken voor het onderwijs Adaptief Digitaal leermateriaal Materiaal Persoonlijke Learning Leeromgeving Analytics
 6. 6. Adaptief en digitaalleermateriaal
 7. 7. Model van leerlingkenmerken
 8. 8. Opdrachten en feedback op maat voor leerling
 9. 9. Leerling versus de vraagNiet alleen kunnen leerlingen punten verdienen pergoed antwoord, maar ook de vragen moeten zichbewijzen. Een vraag waar de leerling nog niet aantoe is, is een vraag op het verkeerde moment.
 10. 10. Rekentuin (en Taalzee)
 11. 11. Feedback en kiezen leerstof: automatischMeer tijd voor begeleiding op maatDocent kan aandacht beter verdelen
 12. 12. (nog) Niet geschikt voor complexe vaardigheden Aanpassing op 1 leerstijl-voorkeur Technologie neemt alle beslissingen
 13. 13. Learning Analytics
 14. 14. Vraag…….
 15. 15. Learning Analytics?“Ik vergelijk het wel eens met autorijden.Als je auto rijdt, zie je wat er gebeurtdoor naar buiten te kijken. Maar je hebteen dashboard nodig om preciezer teweten wat er gebeurt.”Erik Duval, Hoogleraar Computerwetenschappen aan de KatholiekeUniversiteit in Leuven.http://www.te-learning.nl/blog/
 16. 16. Scores
 17. 17. Voortgang
 18. 18. Een persoonlijke leeromgeving
 19. 19. Pas adaptieve leersystemen en learninganalytics toe, daar waar ze een meerwaarde hebben! Ga zorgvuldig om met data, Zij moeten gerelateerd worden aan pedagogisch- didactische uitgangspunten. (aldus Wilfred Rubens)
 20. 20. Meer weten?Adaptieve leersystemen:http://www.surfnetkennisnetproject.nl/innovatie/opmaatLearning Analytics:http://innovatie.kennisnet.nl/Bedankt voor uw aandacht!Vragen? O.degroot@kennisnet.nl of @olafiolio
 21. 21. OpdrachtBedenk waar u een systeem voorzou willen hebben.Welke data is volgens u van belang?Bedenk minimaal 30 verschillendetypen data!

×