Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
MA Thesis_Manyakin_K
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

4 in balans sen congres

Download to read offline

Presentatie voor Nationaal Sen Congres

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

4 in balans sen congres

 1. 1. Hulpmiddelen  bij  Maatwerk Nationale  SEN  conferentie Frans  Schouwenburg  –  Kennisnet  -­‐  @allfrans Vier  in  Balansmonitor  2014
 2. 2. 2
 3. 3. 3 The$kind$of$things$that$ are$easy$to$teach$are$ now$easy$to$automate,$ digitize$or$outsource The  kind  of  things  that  are  easy  to   teach  are  now  easy  to  automate,   digitize  or  outsource
 4. 4. 4
 5. 5. 5 Gebruiken  maar  niet  benutten
 6. 6. 6
 7. 7. 3  stellingen: 7 1.  Wie  onvoldoende  digitaal  geletterd  is,  staat  buitenspel     in  de  samenleving  van  de  21e  eeuw 2.  Doe  recht  aan  verschillen  door  te  automatiseren 3.  Effectief  onderwijs  combineert  leraargestuurde   kennisoverdracht  met  leerlinggestuurde  kennisconstructie  
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10 • vooral  bepaald  door  de   achtergrondkenmerken   van  leerlingen   • de  rol  van  de  school  is     beperkt     • huidige  interventies  niet   effectief   • groeiende  digitale   ongelijkheid 1.  Wie  onvoldoende  digitaal  geletterd  is,  staat  buitenspel     in  de  samenleving  van  de  21e  eeuw
 11. 11. 11
 12. 12. Digitale  geletterdheid:   • slechts  2/3  leerlingen  14-­‐15  jaar   haalt  niveau  2   • 1/3  haalt  niveau  3   •  4%  haalt  geavanceerd  niveau  4   (meelissen  et  al  2014) 12 Dreigende  ongelijkheid
 13. 13. 13 Leerlingen  zijn  in  staat  de  meest  relevante  informatie  te   vinden  en  deze  te  evalueren  op  basis  van  bruikbaarheid  en   betrouwbaarheid.  De  leerlingen  kunnen   informatieproducten  maken  waarin  zij  optimaal  gebruik   maken  van  de  mogelijkheden  van  de  software  en  rekening   houden  met  het  publiek  dat  van  de  producten  gebruik   maakt.  Leerlingen  zijn  zich  bewust  van  eigenaarschap  van   informatie  op  internet. Leerlingen  kunnen  zelfstandig  computers  gebruiken  als   instrument  voor  informatieverzameling  en  –beheer.  Zij   zijn  in  staat  informatie  te  selecteren  op  basis  van   relevantie  en  betrouwbaarheid  en  deze  te  verwerken  in   informatieproducten. Leerlingen  laten  een  basisniveau  zien  van  het  gebruik   van  de  computer  als  informatiebron.  Zij  zijn  in  staat   om  specifieke  informatie  te  vinden  gebruikmakend   van  de  bronnen  die  aangereikt  worden.  Zij  kunnen   simpele  informatieproducten  maken  met  een   consistente  opmaak.  Zij  begrijpen  de  mogelijke   gevaren  van  het  gebruik  van  computers  in  de   openbaarheid. Leerlingen  beschikken  over  enkele  basisvaardigheden   zoals  het  vinden,  verwerken  en  creëren  van  digitale   informatie,  en  het  communiceren  met  anderen.  Zij   kennen  een  aantal  basisconventies  van   communicatiesoftware  en  kunnen  potentieel  misbruik   via  de  computer  herkennen 1 2 3 4ICILS:  INTERNATIONAL  COMPUTER  AND  INFORMATION  LITERACY  STUDY Referentieniveaus  digitale  geletterdheid
 14. 14. 14Wat willen werkgevers? Uitdagingen voor het hoger onderwijs. Lezing Kennisnet/NRO 24-6 Research Centre for Education and the Labour Market 6 ontwikkelingen + gerelateerde skills •  Kennismaatschappij -> professionele expertise. •  ‘High performance workplaces’ -> sociaal- organisatorische vaardigheden. •  ICT revolutie -> innovatie en kennismanagement. •  Verandering in economische structuur -> ondernemerschap. •  Globalisering -> internationale orientatie. •  Toenemende onzekerheid -> flexibiliteit. Onderzoek  Prof.  Rolf  vd  Velden
 15. 15. • grote  en  geringe   opbrengsten     • tevredenheid  en   teleurstelling   • grote  potentie  in   bepaalde  settings 15 2.  Doe  recht  aan  verschillen  door  te  automatiseren
 16. 16. 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. Leraargestuurd  dominant  -­‐  repertoire  van  ongeveer  7  activiteiten 21
 22. 22. 22 Automatiseren  superieur:   •vaste  stappen   •instructie-­‐oefenen-­‐herhalen   •reproduceren   •toepassing  vergeetcurve,  75%   succeservaring,  inspanning Programmagestuurde  leersituaties
 23. 23. 23 Snappet Taalzee Rekentuin Slim   Stampen Studyflow Math Exova Peerscholar Code26
 24. 24. Bij  kennisoverdracht: Directe instructie is effectief als de leraar het onderwijsaanbod en de directe feedback afstemt op de kenmerken en voortgang van leerlingen. In de praktijk slagen leraren erin om voor een kleine groep (twee of drie leerlingen) het onderwijs effectief op maat vorm te geven (Visscher, 2014). Het is voor leraren ondoenlijk om instructie, oefening en directe feedback continu af te stemmen op alle leerlingen. Ict kan het onderwijs helpen om beter tegemoet te komen aan individuele verschillen. Automatisering van gestructureerde kennisoverdracht kan de effectiviteit van de gemiddelde leraar overtreffen. Met als resultaat dat talenten van meer leerlingen beter uit de verf komen. 24
 25. 25. 25 3.  “Effectief  onderwijs  combineert  leraargestuurde   kennisoverdracht  met  leerlinggestuurde  kennisconstructie”  
 26. 26. 26 ICT  naast  leraar  en  leerling   •mindmaps   •planning  tools   •portfolio  en  registratietools   •communicatie  en  presentatie   •hulp  bij  leren  leren Lerende  gestuurde  leersituaties
 27. 27. 27
 28. 28. 28 Tijdwinst  uit  het  automatiseren  van  routinewerk
 29. 29. 29
 30. 30. De Verwondering - materialenkaart Rekenen taal lezen wereldorientatie ipc creatief en gereedschap word gesch, ak, science, natuur, techniek, gym, muziek math (exova) muziek drama leerplein 1 leerplein 2 (4,5) leerplein 3 (6,7,8) voorbereidend rekenen „Met Sprongen Vooruit” (L1-L3) Rekentuin pilot Code 26 (lezen game van exova) vanaf groep 3 Denk (denkend lezen) vaardigheden vaardigheden Bibliotheek Op School Taalzee taalactief (taalboeken) iMindmap, huis - blend ppt, prezi pro-connect (prowise) ? ? yurls pinterest padlet ipad camera tiktik (wens) myschool projects (wens) kennisapplets digitale topografie (na groep 6 minder bevredigend voor kids) volgen blauw = digitaal leerplein 1 leerplein 2 (4,5) leerplein 3 (6,7,8)leerplein 1 leerplein 2 (4,5) leerplein 3 (6,7,8) leerplein 1 leerplein 2 (4,5) leerplein 3 (6,7,8)
 31. 31. 31 Leerlinggestuurde  kennisconstructie:   • beperkt  vermogen  leerling  tot   zelfregulatie  en  kiezen   • vergt  coachende  vaardigheden  leraar   • en  ondersteuning  vanuit  een  digitale   omgeving • leerlingen  leren  sneller  en   beter  met  adaptieve   programma’s  en  apps   • wel  eisen  aan  leeromgeving   (devices,  connectiviteit) Automatiseren  gestructureerde   kennisoverdracht:   •  overtreft  effectiviteit  gemiddelde  leraar,     • geeft  beter  resultaat  en   talentontwikkeling   • bij  verkeerde  afstemming  minder  dan   gebruikelijk  
 32. 32. 32 Presentatie  staat  op:  
 33. 33. 33 Download  de  Vier  in  Balansmonitor  2015
 • markvandermeiden3

  Oct. 5, 2015

Presentatie voor Nationaal Sen Congres

Views

Total views

565

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×